Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Η τράπεζα FBB χορηγούσε δάνεια σε επιχειρηματίες με αντάλλαγμα την… αγορά μετοχών της!

Η τράπεζα FBB που ανήκει στον εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη, προκειμένου να χορηγήσει δάνεια σε...

επιχειρηματίες, τους εξανάγκαζε να χρησιμοποιούν μέρος του συνολικού ποσού για την αγορά μετοχών της!

Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από επιστολή, που...
βρίσκεται στη διάθεση του directnews.gr, ιδιοκτήτη αλυσίδας ξενοδοχείων σε διευθυντικό στέλεχος της FBB.

Η επιστολή στάλθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και αν αληθεύουν όσα αναγράφονται σε αυτή θα πρέπει άμεσα να επέμβουν οι αρμόδιες Αρχές, αφού προκύπτουν τραπεζικά αλλά ακόμα και ποινικά αδικήματα, όπως αυτό της εκβίασης.

Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του επιχειρηματία έχει ως εξής:

«Με αφορμή την επιθυμία της Τράπεζας σας να επικοινωνήσει μαζί μου και πριν διευθετηθεί η ημερομηνία οποιασδήποτε συνάντησης μου μαζί σας, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια θέματα.

Όπως γνωρίζετε ο Όμιλος μου πριν από μερικά έτη ξεκίνησε στην ανακατασκευή του ξενοδοχείο**** της εταιρείας****. Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού ήταν απαραίτητη η χρηματοδότηση από την τράπεζα σας, γεγονός γνωστό από την αρχή.

Με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου και με τις πιστοποιήσεις των μηχανικών της τράπεζας για την πορεία των εργασιών, είναι φανερό ότι το μέχρι τώρα εισπραχθέν ποσό από τη συγκεκριμένη σύμβαση χρηματοδότησης δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου.

Χαρακτηριστικά αναφέρω το γεγονός ότι από το αρχικά συμφωνηθέν ποσό χρηματοδότησης ύψους 2.500.000,00 ευρώ καταβάλλαμε το ποσό των 500.000 ευρώ για την αγορά μετοχών της Τράπεζας, σας ως άμεση ανταπόκριση στην απαίτηση σας αυτή και συναινέσαμε και στην εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητο άλλης εταιρείας του Ομίλου - συγκεκριμένα της*** - με σκοπό την πλήρη εξασφάλιση της τράπεζα σας.

Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας την καλή μας συνεργασία ως τώρα, δεν ζητήσαμε ποτέ την μείωση επιτοκίων για τα δάνεια μας -γεγονός που πετύχαμε με άλλη συνεργαζόμενη τράπεζα- αντίθετα δε συναινέσαμε σε αύξησή τους αμέσως μόλις αυτό μας ζητήθηκε το 2011.

Παρόλη τη δυσάρεστη συγκυρία και τη γενικότερη έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά, ο Όμιλος κατάφερε να αντιμετωπίσει και να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους, ήτοι προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες, με αποτέλεσμα να έχουν εξοφληθεί όλες οι παλιές επιταγές.

Επίσης, καταφέραμε να ρυθμίσουμε τις παλαιότερες οφειλές μας προς ΙΚΑ και ΔΟΥ, καθώς και την τακτοποίηση αυθαίρετων παρόλο που η φετινή χρονιά θα κλείσει κατά προσέγγιση με μια μείωση της τάξεως του 15% για το συνολικό τζίρο του Ομίλου.

Παρ’ όλες τις παραπάνω δυσκολίες, καταφέραμε ως Όμιλο να τηρήσουμε την συμφωνία μας με την τράπεζα σας, να σας καταβάλλουμε το 50% των καταθέσεων από τα πρακτορεία μας για τοκοχρεολύσια, έστω και αν αυτές δεν ήταν οι αναμενόμενες.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι το κατά προσέγγιση υπολειπόμενο ποσό των 450.000,00 ευρώ της αρχικά συμφωνηθείσας εκταμίευσης – και παρότι γνωρίζω τα γενικά προβλήματα του τραπεζικού χώρου – είναι αναγκαίο να εκταμιευτεί άμεσα για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το ήδη σε προχωρημένο στάδιο ξενοδοχείο.

Σε διαφορετική περίπτωση και επειδή ο Όμιλος, πλέον, αδυνατεί να συνεχίσει τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, θα σταματήσουν οι εργασίες με αποτέλεσμα τη μη λειτουργία του για το 2013, γεγονός που θα αποτελέσει μεγάλη ζημιά για τον Όμιλο και με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υποχρεώσεις προς την τράπεζα.

Δεδομένου του γεγονότος ότι στην παρούσα φάση βρίσκονται εν εξελίξει συζητήσεις με μεγάλα πρακτορεία για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, ειδικότερα με μεγάλο γερμανικό tour operator ο οποίος περιμένει άμεσα απάντηση, παρακαλώ πολύ ενημερώστε με για τις προθέσεις σας» .http://directnews.gr/

2 σχόλια :