ΟΙ ΣΠΕΙΡΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙΝ ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ ΘΕΡΙΟΥΣΙΝ

ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 +++  
Άγιο Πνεύμα ο λαλών,
γράψε παιδί μου ρήμα ουράνιο, ΙΕΡΟ.

 
Δεν ενεργεί ανθρώπινη σοφία,

συντάσσει και ορθοτομεί ΤΡΙΑΔΑ Η ΑΓΙΑ,

 με τα πιστά μου τεκνία ΚΥΡΙΟΣ να επικοινωνήσω,

Θεία Νουθεσία να σας χαρίσω.

Έτσι, απ’ τα παλαιά τα χρόνια

με τα παιδιά μου επικοινωνούσα,

ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ τα νουθετούσα. 

Η ζωή σας, η επί της γης,

 είναι στάδιο προετοιμασίας

διά την αθάνατη σας ψυχή.

Έχει, ΝΑΙ, ανώτερο Θείο σκοπό,

 ίνα εσείς με κάθαρση εσωτερική, άξιοι γενοίτε,

 στην αιώνια βασιλεία μου να βρεθείτε.

Λένε, δυστυχώς, μερικοί,

ως άφρονες εδώ – ό,τι φας,  ό,τι πιεις,

γλέντησε την ταύτην τώρα άνθρωπε ζωή,

και παραδίδονται αμαχητί

σε κάθε πάθος, σε κάθε αμαρτία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
loading...