Ας εφαρμοζόταν τά εξής καί οί γεννήσεις ΕΛΛΗΝΩΝ θά εκτοξευόταν ! H λύση στό δημογραφικό


Κατάργηση τού ΕΝΦΙΑ Τό αφορολόγητο στά : 12.000 γιά ανδρόγυνο χωρίς παιδιά, 12.500 μέ ένα ανήλικο παιδί, 14.000 μέ 2 ανήλικα παιδιά, 15.500 μέ τρία παιδιά καί πάνω, φορολόγηση μόνον επί τού εισοδήματος (κατάργηση τεκμαρτού & τεκμηρίων), κατάργηση όλων τών επιδομάτων σέ
φυσικά πρόσωπα πού τό δηλούμενο φορολογητέο εισόδημά τους είναι αρνητικό ή μηδενικό (αυτό πιάνει όόόόλους τούς γύφτους, τούς αλβανούς καί λοιπά λαθροπιθήκια πού δέν δηλώνουν τίποτε), μείωση τού μισθού τών Βουλευτών στίς 4.000 χωρίς καμμία άλλη παροχή σέ είδος ή σέ χρήμα, κατώτατος μισθός γιά τόν μαθητευόμενο καί τόν ανειδίκευτο στά 1.100 βασικό, καί μετά αύξηση μέ τριετίες, βαθμούς καί θέση, μείωση τού προσωπικού τής Βουλής στά 40 άτομα, μείωση τής ηλικίας εξάσκήσεως τού Βουλευτικού αξιώματος στά 70 έτη, αφαίρεση τής συντάξεως αναδρομικά σέ Βουλευτές καί πολιτικούς (Δημάρχους, Περιφερειάρχες, λοιπούς εκλεγόμενους πολιτικούς) εάν δέν έχουν εκλεγεί τό λιγώτερο 6 φορές μέχρι τήν ηλικία τών 70 ετών,......αυτά τά ολίγα γιά αρχή !

αναγνωστης

3 σχόλια :