Στην Ελλάδα, οι Μακεδόνες μιλούν την ελληνική γλώσσα… Απόφαση ΣΟΚ για τους ψευτομακεδόνες…

 


Του Παναγιώτη Αποστόλου Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου *   

Μια συγκλονιστική απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης απέκρυψαν τα Συστημικά ΜΜΕ της Πατρίδας μας!

Μια απόφαση κόλαφος των διασπαστικών ορέξεων φιλοσκοπιανών κατά της εδαφικής αρτιότητας της Ελλάδος!

Αφού η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας, άσκησε ανακοπή στις 29 Δεκεμβρίου 2022 κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας, με την οποία αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία “Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα”!

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν “Μακεδόνες” πολίτες, που ομιλούν αυτή́ τη γλώσσα, αλλά́ Έλληνες πολίτες, που ομιλούν την ελληνική́ γλώσσα.

Την συνταρακτική αυτή είδηση την δημοσίευσε το διαδικτυακό ενημερωτικό πόρταλ της Θεσσαλονίκης http://www.elliniko-fenomeno.gr/

του πολύ καλού μου φίλου δημοσιογράφου Νίκου Βάνη!

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας ως γνωστόν, με απόφαση στις 27/7/2022 είχε εγκρίνει την ίδρυση σωματείου που είχε στόχο τη “διατήρηση και καλλιέργεια της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα” και την “υποστήριξη της εισαγωγής της μακεδονικής γλώσσας ως προαιρετικού́ μαθήματος σε δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια στην Ελλάδα”!

Όμως η εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας Αναστασία Καλαϊτζή υποστηρίζει ότι, η απόφαση αναγνώρισης του σωματείου παραβιάζει τη διεθνή συμφωνία των Πρεσπών, ενώ κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας μειονότητας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της, το καταστατικό του σωματείου θεωρεί δεδομένη την αυθαίρετη θέση “ότι υφίσταται στα όρια της ελληνικής επικράτειας ως ομιλούμενη μια ξένή γλώσσα, η “μακεδονική́”, οποία “ομιλείται ιδίως στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας”.

Όπως διευκρινίζει η δικαστικός, ως “μακεδονική́” αναγνωρίζεται η γλώσσα μόνο των πολίτων του κράτους της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο προσδιορισμός της γλώσσας “μακεδονική́”, που αναφέρεται στη συμφωνία των Πρεσπών, μόνο περιγραφική́ ομοιότητα ενέχει με τη γεωγραφική́ περιφέρεια της Μακεδονίας, που αποτελεί́ ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με αυτήν, ως σλαβικό́ γλωσσικό́ ιδίωμα, το οποίο, κατά́ κάποιους, ομιλούνταν στα γεωγραφικά́ όρια της Μακεδονικής Περιφέρειας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Αφού́ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν “Μακεδόνες” πολίτες, που ομιλούν αυτή́ τη γλώσσα, αλλά́ Έλληνες πολίτες, που ομιλούν την ελληνική́ γλώσσα, είναι πρόδηλο ότι οι ως άνω σκοποί́ του αναγνωρισθέντος σωματείου δεν είναι διόλου σαφείς, καθώς το καταστατικό́ του είναι αντικειμενικά́ πρόσφορο να δημιουργήσει παραπλανητική́ εικόνα και την εντύπωση ότι το αναγνωρισθέν σωματείο ενδεχομένως να επιδιώκει την προώθηση άλλου γλωσσικού́ ιδιώματος υπό́ τον τίτλο μακεδονική́ γλώσσα, μη υπαρκτού́ στην Ελλάδα…

Επιπλέον, όπως υποστηρίζει, από τη σκοπούμενη συστηματική καλλιέργεια σε βάθος χρόνου στον πληθυσμό́ της Μακεδονίας και της Θράκης μιας άλλης, ξένης γλώσσας που αναγνωρίζεται από́ την ελληνική́ πολιτεία ως γλώσσα ενός ξένου κράτους που συνορεύει με την ελληνική́ επικράτεια, προκύπτει αντίθεση του σκοπού́ του σωματείου με την ελληνική τάξη και ασφάλεια.

Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 2/2/2023.

Αντιλαμβάνεστε έτσι φίλες και φίλοι, πως μια Εισαγγελέας προστατεύει την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδος μας, που για ακόμη μια φορά η ελληνική κυβέρνηση – του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτήν την φορά – δεν προστάτεψε, επιχειρώντας τη διασάλευση της ελληνικής τάξης και ασφάλειας.

Ωστόσο, σύντομα θα έλθει η Νέμεσις και θα υπάρξει ανάλογη τιμωρία όλων εκείνων που καταπάτησαν τον Όρκο τους στην προστασία της Πατρίδος μας!!  

 

loading...