ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-Ο Αναβάτης του Λευκού Ίππου και Το ρόκ Συγκρότημα: “Οι Εξόριστοι”

 

ΑΘΑΜΑΝΑΣ: Ας μας επιτραπεί, να εκφράσουμε την οργή και αγανάχτηση που οι Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι νοιώθουμε μέσα μας για τους δαιμονικούς εχθρούς της Πίστεως και της Πατρίδος μας, μέσα από ένα Αισιόδοξο Ροκ Κομμάτι, από τους “Εξόριστους”…  Άλλωστε, Απόκληροι και Εξόριστοι, μετά Χαράς είμαστε αυτής της σάπιας σατανικής κοινωνίας…

 

ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ / ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄: 

 Ο αναβάτης του λευκού ίππου

19-11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ·

19-12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός

19-13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

19-14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.

19-15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

19-16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.

 

 ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ “ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ”:

Κρίση θεϊκή, όρισε να `ρθή πριν καταστροφή να μάς βρη

Γίγαντα παιδί, γιος κατακτητή και σαν νικητής να μάς σταθή

Λέγαν οι παλιοί, σαν στο κάστρο μπη, τούτη η λεβεντιά σταματά

Κάθε τι κακό, που μάς τυραννά, μέσα στους καιρούς πολεμά

Πάνω στ’ άσπρο του άτι γυρνά, μες στα μάτια του λάμπει η χαρά

Το μαχαίρι στα χέρια του υγρό, απ’ το αίμα που στάζει νωπό

Οι Τιτάνες από ύπνο ξυπνούν, στ’ όνομά του κρασί για να πιουν

Σαν ημίθεο τον χαιρετά, ο Λαός, που για νίκες διψά

Λόγος στα σπαθιά, σίδερα φωτιά, έγινε η αρχή, τη νυχτιά

Χύθηκαν ψυχές, μέσα στις σκιές, λάφυρα φριχτά, τα κορμιά

Ξέπλυνε η βροχή, τη δική μας γη, απ’ τη συμφορά, τού ληστή

Δόξα και Τιμή, για τον νικητή, μ’ αίμα κέρδισε, τη ζωή

Πάνω στ’ άσπρο του άτι γυρνά, μες στα μάτια του λάμπει η χαρά

Το μαχαίρι στα χέρια του υγρό, απ’ το αίμα που στάζει νωπό

Οι Τιτάνες από ύπνο ξυπνούν, στ’ όνομά του κρασί για να πιουν

Σαν ημίθεο τον χαιρετά, ο Λαός, που για νίκες διψά

Τού θριάμβου φωνές αντηχούν, όλοι θέλουν τον Ήρωα να δουν

Λευτεριά και Αλήθεια μαζί, δέναν τού Διγενή την Ψυχή 

loading...