Σάν σήμερα κάποιοι ΑΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΔΟΤΕΣ ξεποὺλησαν τὴν ἱστορὶα τουλάχιστον 2500 ἐτῶν.

Σήμερα, κάποιοι ἄλλοι ΑΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΔΟΤΕΣ “σέβονται” τὸ ξεπούλημα τῆς ἱστορὶας μας προσποιούμενοι ὅτι δέν βλέπουν ὅτι ἡ συμφωνὶα τῶν Πρεσπῶν ἔχει γίνει κουρελόχαρτο ἀπὸ τὴν Β. Μπασταρδὶα ἡ ὁποῖα ἐμφανίζεται παντοῦ ὡς Μακεδονὶα. 

Μάλιστα, οἱ σημερινοὶ ΑΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΔΟΤΕΣ τὸ πῆγαν καὶ ἕνα βῆμα παραπέρα ἐπιτρέποντας αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς οἱ “Μακεδονομάχοι” -ὅπως μᾶς εἰρωνεύονταν-  προειδοποιοῦσαμε … Ἴδρυση στὴν Φλώρινα σωματείου προώθησης τῆς “Μακεδονικῆς” γλώσσας στὰ  Ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ Πανεπιστὴμια. Στὰ μουλωχτὰ, χωρὶς κανένα “ἔγκυρο” μμε νὰ πεῖ κουβέντα. Τέτοια συνωμοσὶα σιωπῆς. Οὐσιαστικὰ τὸ δεύτερο βῆμα γιὰ τὴν δημιουργὶα καὶ “Μακεδονικῆς” μειονότητας. 

Δυστυχῶς ἡ χώρα αὐτὴ ἔχει γιὰ πολιτικοὺς ΑΕΡΓΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ καὶ γιὰ λαὸ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ αὐτῶν τῶν ἄεργων περιττωμάτων καὶ νομοτελειακὰ σέ λίγες δεκαετὶες θὰ ἔχει σβηστεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορὶα. 

Ἄθλιοι ἀπόγονοι ἐνδόξων προγόνων ποὺ θὰ καταφέρουν -διότι περὶ κατορθώματος πρόκειται-  νὰ ἐξαφανίσουν ἕνα ἀπὸ τὰ ἰστορικότητα  Ἔθνη ποὺ ὑπῆρξαν στὸν πλανήτη, τὸ  Ἔθνος τῶν  Ἑλλήνων.

Ἐλπίζω ἐμεῖς οἱ λίγοι ποὺ ἀγαπᾶμε τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Μακεδονὶα μας, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου μας -φοβᾶμαι τὶ συζητοῦν παρασκηνιακὰ καὶ γιὰ αὐτὰ- νὰ μὴν ζοῦμε νὰ τὸ δοῦμε. 

Ὅποιος ἀναφέρει τὴν Β. Μπασταρδὶα ὡς Β. Μακεδονὶα εἴτε ἀριστερὸς, εἲτε δεξιὸς, εἶναι ΑΛΗΤΗΣ καὶ  ἀνήκει εἴτε στὰ ἄεργα περιττώματα, εἴτε στὰ δωροδοκημένα παρατρεχάμενα παράσιτὰ τους.

loading...