Σοβαρές αντιδράσεις για βιβλίο του Μ. ΑνδρουλάκηΑπό το Ι.Π.Η.Π.Α.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (Φωτεινή Γραμμή) εφαρμόζοντας κανόνες του Δευτεροκανονικού βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης Σοφία Σεράχ (γραμμένο μεταξύ 190 και 180 π.Χ.), μεταξύ των οποίων «ἡ χεὶρ ἡ ραπίζουσα τὸν βλασφημοῦντα τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἁγιάζει» και «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ», προσπαθεί να διατυπώνει χωρίς περιστροφές την αντίθεση του σε όσα θεωρεί βλάσφημα. Μεταξύ αυτών, ένα από τα πολλά βιβλία του Μίμη Ανδρουλάκη το οποίο αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, το ιερό πρόσωπο ολόκληρης της Χριστιανοσύνης εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων –και όχι μόνο.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα κυκλοφόρησε κείμενο με τίτλο “Μία Πληγή Αθεράπευτη που Χρειάζεται Κατεπειγόντως Καυτηριασμόν από ένα Σύγχρονο Ηρακλή με τον Ιόλαο“, με ημερομηνία 23.9.2022, στην οποία (μεταξύ άλλων) τονίζει και τα εξής:

«Τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας μας καθημερινῶς ἀνακύπτουν τεράστια καὶ δυσεπίλυτα. Εἶναι ἠθικά, κοινωνικά, οἰκονομικά, ἐθνικὰ καὶ κάθε ἄλλης μορφῆς. Εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ παραβλέψουμε καὶ νὰ μὴ στηλιτεύσουμε κάποιες κινήσεις καὶ ἔργα ποὺ κτυποῦν κατ’εὐθείαν τὸ κέντρον τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδας μας.

Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ὑπῆρξε τὸ Βιβλίο τοῦ «συγγραφέως» πολιτικοῦ Μίμη Ἀνδρουλάκη μὲ τίτλον «Μ ν », ὁ ὁποῖος διαβάζεται ὡς «μὺ εἰς τὴν νύ» καὶ παραπέμπει εἰς τὴν λαϊκότατη ἔκφρασιν τοῦ γυναικείου αἰδοίου. Τὸ βιβλίον ἀπεικονίζει τὸν Ἰησοῦ Χριστὸν ὡς ἄνθρωπον ποὺ δυσκολεύεται νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ διὰ τοῦτο πυροδότησε τὶς ἀντιδράσεις τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκη ἐπυρπολήθησαν πολλὰ ἀντίτυπα ἀπὸ Χριστιανούς, διότι τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου εἶναι λίαν προσβλητικόν, βλάστημον καὶ αἴσχιστον».


INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION

Δεν υπάρχουν σχόλια :