Το αυτοκίνητο της Astra Zeneca


 


Οἱ «αἰφνίδιοι» θάνατοι ποὺ συμβαίνουν, εἶνε αἰφνίδιοι διὰ τοὺς ἀδαεῖς. Ἡμεῖς τοὺς ἀναμένουμεν ἐδῶ καὶ πολὺν καιρόν!

Ποῖοι εἴμεθα ἡμεῖς;

Ὅσοι δὲν παρακολουθούσαμε τὰς τηλεπερσόνας τῶν τηλεοράσεων, ποὺ παρήλαυναν δίκην τσίρκου καθημερινῶς εἰς τὰ συστημικὰ κανάλια, μὲ τὸ ἀζημείωτον, βεβαίως, ὅπως ἀπεδείχθη, ἀλλὰ τοὺς ἐπιστήμονας ἐκείνους ποὺ ὁμιλοῦσαν μὲ κόστος τὴν καριέραν τους, ἀκόμη καὶ τὴν ζωήν τους. Καὶ ἐπιβεβαιώνονται συνεχῶς εἰς ὅλα!

Λοιπόν, αἱ «ξαφνικίτιδες» εἶνε φυσικὸν ἐπακόλουθον συγκεκριμένων ἰατρικῶν πράξεων καὶ εἶνε πλήρως ἀναμενόμεναι. Καὶ ἀκόμη εἴμεθα εἰς τὴν ἀρχήν.

Ὅσοι ἐπλανήθητε, προετοιμασθῆτε διὰ τὸ μεγάλον ταξείδιον ἄνευ ἐπιστροφῆς.

Καὶ τὰ γράφω αὐτὰ διὰ νὰ συνέλθετε ἐπιτέλους καὶ νὰ μὴ εὑρεθῆτε ἐκεῖ ἀπροετοίμαστοι. Αὐτὸ ἰσχύει δι᾿ ἅπαντας καὶ πρὸ πάντων δι᾿ ἐμέ.

Αναγνωστης

Δεν υπάρχουν σχόλια :