Νεύμα ΕΕ σε Ελλάδα-Βουλγαρία για επενδύσεις-"μαμούθ" σε διασυνοριακά έργαΟ προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί σε τρεις βασικούς τομείς προτεραιότητας

Η Βουλγαρία και η Ελλάδα έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επενδύσουν συνολικά 83,9 εκατομμύρια ευρώ (83,7 εκατομμύρια δολάρια) σε βελτιώσεις σε περιφέρειες εκατέρωθεν των κοινών συνόρων τους, ανέφερε ο χρηματοδοτικός μηχανισμός συνοχής της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ETC), γνωστός ως Interreg.

Από το συνολικό ποσό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα παράσχει το 80%, ή 67,2 εκατομμύρια ευρώ, με τις δύο χώρες να συγχρηματοδοτούν η καθεμία το υπόλοιπο 20% στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ανέφερε η Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας σε δήλωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.


Στη Βουλγαρία, οι νότιες περιοχές που θα επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του έργου είναι το Μπλαγκόεβγκραντ, το Χάσκοβο, το Σμόλιαν και το Κάρτζαλι, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν επτά συνολικά περιφέρειες.


Η Βουλγαρία σχεδιάζει να διοχετεύσει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση δύο έργων υποδομής προτεραιότητας, ανέφερε το περιφερειακό υπουργείο σε ξεχωριστή δήλωση την Παρασκευή.


Το πρώτο συνίσταται στην ολοκλήρωση της κύριας οδικής υποδομής της βουλγαρικής πόλης Σμόλιαν για τη διευκόλυνση των συνοριακών διελεύσεων στο Ρουντόζεμ-Ξάνθη και του σχεδιαζόμενου νέου στο Ζλάτογκραντ-Θέρμες. Το δεύτερο έργο θα περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικού σχεδιασμού και επενδυτικής μελέτης για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Ραντόμιρ–Κούλατα.


Τι αναλαμβάνει η Ελλάδα

Η ελληνική πλευρά θα αναλάβει την αναβάθμιση της υπόλοιπης οδικής υποδομής προς την Ξάνθη καθώς και την ενίσχυση της ψηφιοποίησης, της διασύνδεσης, των υποδομών και του εξοπλισμού για τα συστήματα συνοριακού ελέγχου.


Άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για κοινά έργα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων, για πράσινες υποδομές, κυκλική οικονομία και πρωτοβουλίες μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος.


Ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί σε τρεις βασικούς τομείς προτεραιότητας, δηλαδή τη στήριξη της πράσινης μετάβασης, την ενίσχυση της κινητικότητας και της συνδεσιμότητας, καθώς και τη βελτίωση της συνεκτικότητας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις πρωτοβουλίες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.


Πάνω από το 30% του προϋπολογισμού προορίζεται για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων. Ορισμένες από τις επενδυτικές ανάγκες που έχουν εντοπιστεί επικεντρώνονται στον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα συστήματα ποταμών, τη συνδεσιμότητα υποδομών και μεταφορών, καθώς και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των απορριμμάτων και τη βιοποικιλότητα.Οι δικαιούχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές δημόσιες αρχές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ιδρύματα έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).


Το Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας καλύπτει περιοχές κοντά στα 475 χιλιόμετρα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, συν τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Θάσου, και περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Στρούμα, Μεστά και Μαρίτσα. Καλύπτει πληθυσμό περίπου 2,7 εκατομμυρίων.


Δεν υπάρχουν σχόλια :