ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ IΑΤΡΙΚΗΣ- H MΟΙΡΑΙΑ NΟΟΤΡΟΠΙΑ


ΓΙΑΤΡΟΙ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΘΥΤΩΝ


Saeed A. Qureshi, Ph.D
Μετάφραση: Απολλόδωρος

Είναι πλέον προφανές ότι υπάρχουν δύο αντίθετες απόψεις σχετικά με την πανδημία COVID-19:
(1)Η επίσημη, που υποστηρίζεται κυρίως από

γιατρούς και συναφή ιδρύματα, πιστεύει ότι ο ιός και η πανδημία είναι πραγματικές,

(2) Αυτή που πιστεόυν οι υπόλοιποι, κυρίως επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ιατρών και ομάδων που ασκούν εναλλακτική ιατρική, πιστεύουν ότι η ιστορία με τον ιό είναι αντιεπιστημονική και φάρσα.

Ωστόσο, καθώς οι απόψεις και των δύο πλευρών παραμένουν ισχυρές, το ερώτημα είναι ποια άποψη θα θεωρηθεί σωστή και θα ακολουθηθεί.

 Μέχρι να μην αποφασιστεί ποια άποψη είναι η σωστή, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τον ιό και την πανδημία, και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να σταματήσει ή να αποφευχθεί στο μέλλον.

Το παρόν άρθρο παρέχει μια συζήτηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αξιολογώντας κριτικά τον χειρισμό του ζητήματος από τους ιατρούς και τα ιδρύματα.

Η ιστορία της πανδημίας, χωρίς αμφιβολία, ξεκίνησε από τις κυβερνητικές υγειονομικές αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από γιατρούς, οι οποίοι συνδέονται κυρίως με κυβερνητικά ιδρύματα (άμεσα ή έμμεσα). 

Όλοι αυτοί παρουσιάστηκαν ως ειδικοί, επιστήμονες και υπερασπιστές της δημόσιας υγείας, ιδίως μέσω των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης (1, 2, 3).


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :