ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ:«ΚΑΙ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΦΘΑΣΗ, ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝ ΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΝ»!!!


ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ

Ἀπ' ἀρχῆς γὰρ οὐχ οὕτως ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον,
ἶνα ὅλα ταῦτα πάσχῃ καὶ οδυνάται·
ἀλλ' ὡς ἄγγελον τοῦτον ἐποίησε.

«Μικρὸν τί παρ' ἀγγέλοις» διέφερε,

καὶ παράδεισον ἐν Ἐδὲμ ποιήσας

τοῦτον ἔθετο ὥσπερ βασιλέα


τὴ προαιρέσει καὶ αυτεξουσιότητι κυβερνᾶσθαι

ἐπὶ μιὰ καὶ μόνον ἐντολὴ δεσμεύσας,

ἶνα φαίνεται ὅτι ὑπ' ἀνωτέρου διευθύνεται.

Αὐτὸς δὲ πλανηθεὶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος

καὶ τῇ ισοθεΐα ηδυνθείς - ὅτι θὰ ἐλάμβανεν -

 ἐξορίσθῃ τοῦ Παραδείσου.

Τὴ ἐξορία ταύτῃ καὶ ταῖς ὀδύναις περιέπεσεν

 ἀφορισθεὶς παρὰ Θεοῦ,

ἵνα ἄκανθας καὶ τριβόλους θερίζῃ

πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :