Στώμεν καλώς,…”αν πιαστή από πάνω, θα καταστραφήτε”


 “Αν ο πόλεμος πιαστή από κάτω, λίγα θα πάθετε · αν πιαστή από πάνω, θα καταστραφήτε “

 Το Άγιο Πνεύμα το “τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.” δεν υποθέτει τι θα γίνει στο μέλλον .

Βλέπει το μέλλον και το προλέγει .

Είναι φορές που το προβλέπει “διφορούμενα ”  δεν το “λαλεί” ξεκάθαρα  αλλά 

 

 ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται (Ιωάν. 5, 14)

 

Θα αμαρτήσει ο “παραλυτικός ”  ,όταν θα  μπει στην υπηρεσία  ως υπηρέτης των φαρισαίων και θα ραπίσει τον Ιησού ,θα γίνει χειρότερος του Ιούδα ..

Αυτό είναι που τον προειδοποίησε  ,ότι θα πέσει σε μεγαλύτερη αμαρτία στο μέλλον με αυτόν τον τρόπο“Μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη χείρον σοι τι γένηται” ..

 

Δεν υποθέτει το Αγιο Πνεύμα ,προλέγει .

όλες οι Ευαγγελικές προτροπές  ,συμβουλές , ,παραινέσεις ,είναι για αυτά που θα πάθουμε  και μας προειδοποιεί το Άγιο Πνεύμα ,ότι θα τα πάθουμε , δεν υποθέτει ….

  “Αν ο πόλεμος πιαστή από κάτω, λίγα θα πάθετε · αν πιαστή από πάνω, θα καταστραφήτε “

 

           Δεν γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα από που θα πιαστεί ο πόλεμος  ; 

 

Γνωρίζει πολύ καλά τα πάντα ,αλλά δεν μπορεί να μας τα πεί  ευθέως και ξεκάθαρα  ,αλλά μας τα λέει “διφορούμενα “  για αυτούς που έχουν “ώτα ακούειν ” 

Όταν λαλεί το Άγιο Πνεύμα δια του στόματος των Αγίων Προφητών του , προειδοποιεί ξεκάθαρα όσους   είναι με “καθαρή καρδιά “ λαμβάνουν την προφητεία αλλά και την ερμηνεία της .

 

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού .

 

Δεν θεωρώ πως έχω “ώτα ακούειν ”  απλά υποθέτω και προετοιμάζομαι κυρίως 

“πνευματικά ”   όσο μπορώ για την “καταστροφή ” .

 

Για να μπορέσω να σταθώ όρθιος  με φόβο μόνο ΘΕΟΥ .

 

Στώμεν καλώς

 

Η προετοιμασία είναι η προσευχή και η εν Μετανοία επιστροφή και  συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας ,η ενδυνάμωση του Πνεύματος ,η κάθαρση  της καρδιάς από τα σκουπίδια ,της δύσης και της ανατολής για τα επερχόμενα .

Αυτό προτείνω  και μόνο  είσοδος ,συμμετοχή στην Εκκλησία και παραμονή στην “κιβωτό ” μακριά από “αιρέσεις ” όλων των τύπων , μετά φόβου θεού ,πίστεως και Αγάπης  .

 

Η   διφορούμενη Προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού δεν υποθέτει ,αλλά προειδοποιεί ότι τα γεγονότα θα ξεκινήσουν από πάνω και ήδη  μάλλον ξεκίνησαν .

Οι αποθήκες της “καρδιάς ” τώρα θα παίξουν ρόλο ..

 

Όσα και τρόφιμα να μαζέψω ,ότι και να κάνω ,όσο και να φοβηθώ ,αν δεν στηρίξω την πάσα ελπίδα μου στον Θεό ,τον Κύριο ,την Θεοτόκο ,τους Αγίους  ,τον “ουρανό ” θα καταστραφώ 

Αυτή θα είναι η καταστροφή ,αυτή πάντα ήταν η “καταστροφή ” η ελπίδα μου στις ανθρώπινες δυνάμεις  στα “είδωλα ”  που από πίσω κρύβονται “δαίμονες ” .

 

Η πτώση των “ειδώλων ” εκ δυσμάς και εξ ανατολών ..

 

Τα “είδωλα  εκ δυσμάς  “η Ευρώπη και η πόρνη Βαβυλώνα  Αμερική ,με την πλήρη ανηθικότητα και ελευθερία των ηθών μας κατά μόλυναν με δαιμονική ενέργεια .

Εκφύλισαν την νεολαία ,την οικογένεια ,την πατρίδα ,τα ήθη μας ,τα έθιμα ,τα παντα , 

σχεδόν διέλυσαν την ΠΑΤΡΙΔΑ μου  .

Προτιμότερη η Τουρκοκρατία ..

 

και τα είδωλα εξ ανατολών  ,οι διάφορες  ψευτοθρησκείες ,διαλογισμοί ,γιόγκα ,ρείκι ,πολεμικές τέχνες και ψευτοδιδάσκαλοι κ.α παλαβά  δαιμονολατρίες και επίκλησή  δαιμόνων ..

Αυτή και αν είναι πλάνη …

 

Τώρα που βαδίζουμε πρός την “καταστροφή ”  ποιά είδωλα θα μας σώσουν τα εκ δυσμάς ή τα εξ ανατολών  ;

 

Ο προφήτης Ηλίας και οι ιερείς των ειδώλων .

 

Όταν θα καλείτε τους ειδωλολατρικούς Θεούς να σας σώσουν από την καταστροφή ,ψυχολόγους ,δασκάλους ,πολιτικούς , πλανεμένους  ,  κά 

θα πάρετε την απάντηση από τον Προφήτη Ηλία ,αυτήν που έδωσε στους ιερείς των ειδώλων  όταν καλούσαν  από το πρωί έως μεσημβρίας επεκαλούντο το όνομα του Βααλ   ..

 

“παρακαλέσατε αυτόν με ακόμη μεγαλυτέραν φωνήν, διότι είναι θεός ! 

Ισως φλυαρεί κάπου, πιθανόν να ευρίσκεται προς σωματικήν του ανάγκην, 

δεν αποκλείεται και να κοιμάται. Φωνάξτε, δια να εξυπνήση” 

 

Γ Βασ. 18,27      καὶ ἐγένετο μεσημβρία καὶ ἐμυκτήρισεν αὐτοὺς Ἠλιοὺ ὁ Θεσβίτης καὶ εἶπεν· ἐπικαλεῖσθε ἐν φωνῇ μεγάλῃ, ὅτι θεός ἐστιν, ὅτι ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστι, καὶ ἅμα μή ποτε χρηματίζει αὐτός, ἢ μή ποτε καθεύδει αὐτός, καὶ ἐξαναστήσεται.

Γ Βασ. 18,27             Εφθασεν η μεσημβρία, ο δε προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης, ειρωνευόμενος αυτούς, τους είπε· “παρακαλέσατε αυτόν με ακόμη μεγαλυτέραν φωνήν, διότι είναι θεός ! Ισως φλυαρεί κάπου, πιθανόν να ευρίσκεται προς σωματικήν του ανάγκην, δεν αποκλείεται και να κοιμάται. Φωνάξτε, δια να εξυπνήση” !

 

Προσκυνημένοι ... 

 

Εμβολιάσμένοι ,μασκοφορεμένοι ,φοβισμένοι ,αλλά σίγουροι πως τα λατρεμένα “είδωλα ”  θα επαναφέρουν την “κανονικότητα ” κάποια στιγμή ,θα συνεχίσουν να μας προσφέρουν τις ηδονές ..

 

Σκυλάκια των μασόνων..

 

Είμαστε αηδιαστικοί ,σιχαμεροί όταν τρέχουμε σαν τα σκυλάκια που τρέχουν για ένα κόκκαλο πίσω από τους “μασόνους “ πολιτικούς ,ιερείς και μαϊντανούς και αυτοί τρώνε τα δικά μας λεφτά χωρίς να έχουν ούτε ένα ένσημο ,αυτό είναι δαιμονικός σκοτισμός και θέλει 

“εξορκισμό “…

Αυτό είναι η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ και λατρεία των ειδώλων . 

τα πράγματα συνεχώς χειροτερεύουν ,γονατιστοί μπροστά στα είδωλα να τα παρακαλάμε ,για διασκεδάσεις ,φαγητό ,καλοπέραση ,για την “κοιλιά”  και το συμφέρον μας  και μόνο 

Αλλά τα δαιμονικά είδωλα  θα μας τραβούν από το κακό στο χειρότερο αν δεν μετανοήσουμε .

 

διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ἀποκ. 24, 12).

 

Αδιαφορώ  για τον Θεό ,για τον πλησίον  μέσα στην ανηθικότητα ,την “ανομία “  με παγωμένη πλέον κρύα και σκληρή την καρδιά  ,δεν μπαίνει “φως “ και θερμότητα μέσα ..

 

Κάποιοι θα κατακρημνησθούν θα δαιμονοποιηθούν αλλά και κάποιοι θα ακούσουν το 

 

«Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού»

 

Τότε κάποιοι θα επιστρέψουν και θα σταθούν όρθιοι στην “καταστροφή ” .

 

” Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών “

 

«Ἐστερεώθη καρδία μου ἐν Κυρίῳ, 

ὑψώθη κέρας μου ἐν Θεῷ μου, 

ἐπλατύνθη ἐπ᾿ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου, 

εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου».

.

Ματθ. 24,25             Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.

Ματθ. 24,25            Ιδού σας τα προείπα, ώστε να λάβετε τα μέτρα σας.

Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 

Γ.Μ 

Δεν υπάρχουν σχόλια :