Ζαν-Ζακ Ρουσώ από τον 18ο αιώνα : «Όταν ο λαός δεν θα έχει να φάει πια, θα φάει τους πλουσίους». Γι’ αυτό εφηύραν τό επίδομα, χαχαχα!… Σατανομεγάλη Επανεκκίνηση Παγκόσμιας Σκλαβοειλωτοδουλείας!…


Όταν σού τά πάρουν όλα δέν έχεις άλλη επιλογή από τό νά φάς αυτούς που σού τά έφαγαν. Όταν όμως σού τά φάγουν σχεδόν όλα ενώ συνάμα σέ εκπαίδευσαν δειλόν, αριστερόν, υπομένονταν, δούλον, σκλάβον, τότε λές κάτι έχουμε, θά φάμε ό,τι έχουμε καί όταν δέν έχουμε θά δούμε τί θά κάνουμε. Συνάμα μία ομάδα πολυειδών στρατού προσέχει τούς πλούσιους ανταμοιβώμενοι μέ ισχυρότερα επιδόματα καί αίσθηση ασφάλειας, βεβαιότητος καί συμμετοχής στούς δυνατούς.Μέ αυτόν τόν τρόπον οί πλούσιοι δέν θ’ αφήσουν τίποτε στούς πτωχούς καί χρησιμοποιώντας τούς πτωχούς καί τήν ανοχή τών πτωχών θά φάνε καί τούς πτωχούς. Όσους φάνε είτε γιά νά λαμβάνουν προσωρινά επιδόματα πρίν τό τέλος τής μελλοθάνατης καί μελλομεταλλαγμένης ποινής τούς. Οί άλλοι θά ζήσουν πτωχοί αλλά όχι υπάκουοι στούς πλούσιους, είναι οί ανθρώποι Τού Θεού, που τήν πτώχεια τήν κάνουν ευλογία προσευχής καί ταπείνωσης.
Γιά δές τόν σκύλλο διαχρονικώς, όταν δέν ήταν κάτοικος σέ σαλόνια, όταν ήταν υπηρέτης καί συνεργάτης τού βοσκού. Δέν είχε νά φάει τίποτε, είχε όμως καθημερινώς ένα ξεροκόμματο ή αποφάγια από τόν αφέντη τού καί έτσι έλπιζε μέχρι τό τέλος τής ζωής τού, ομοίως καί ό απόγονος τού σκύλλου καί ό απόγονος τού απογόνου τού σκύλλου.Ό επιδοματίας ελπίζει, αντέχει, υπομένει, παραμονεύει γιά τά ψίχια. Τά επιδόματα είναι η ψευδαίσθηση τού είλωτα γιά καλύτερες ημέρες. Είναι η αρχή τής επιβίωσης όπως καί στήν άγρια φύση ελεύθερος. Τρώς ό,τι έχεις σήμερα καί τήν επομένη λές έχει Ό Θεός. ό σκλάβος τού άλλου ανθρώπου, τού απάνθρωπου, τού διαβολάνθρωπου, τού πλούσιου, λέγει έχει Ό Θεός εννοώντας μέσα από τόν αφέντη τού ή ώς θεόν τόν αφέντη τού… Συνεπώς, οσώτου υπάρχουν επιδόματα θά υπάρχουν πρόθυμοι εκατομμύρια σκλάβοι.
Πρίν σέ κάνω φιλεπιδοματία σέ κάνω ανασφαλή, αγράμματον, λοβοτομημένον μέ πολλούς τρόπους, δειλόν, ολιγαρκή, χαζοχαρούμενο μέ μπιχλιμπίδια όπως τά κινητά τηλέφωνα καί ό πλούσιος ηχητικός καί εικονικός ψευδόκοσμος τούς. Σού αντικατηστώ τήν ζωή μέ ηλεκτρονική τεχνολογική ηχητική καί εικονική ζωή καί είσαι γεμάτος ευτυχία καί υπερηφάνεια γιά τήν όλβια διαβίωση σού.

Τό έξυπνο είναι νά σέ κάνω σκλάβο αλλά νά σέ κάνω νά νοιώθεις βασιλέας, όχι τό αντίστροφο.

Λοιπόν προετοίμασαν, εκπαίδευσαν, πειραμάτεισαν τήν παγκοινωνία γιά τέτοια σκαρτοϋπόληψη καί σκαρτοαυτοϋπόληψη. Γιά εγκράτεια καί υποταγή τών μέν είς τούς πλούσιους σατανιστές καί τούς δέ είς Τόν Θεόν μέχρι θανάτου που απελευθερώνει τόν ανώτερον εαυτόν ήτοι τήν ψυχή από τά δεινά τών σαρκικών δεινάστων.


Γιά νά μήν έχουν τίποτε νά φάνε οί πτωχοί πρέπει νά μήν έχουν τίποτε νά φάνε καί νά δώσουν οί πλούσιοι, ενόσω έχουν θά έχει ό πτωχός τό καθησυχαστικό επίδομα. Αυτή είναι η σατανομεγάλη επανεκκίνηση σκλάβων που τόσον μάς διαφημίζουν….(Απ’ όλους αυτούς τούς σκλάβους τών εικόνων, ελπίδα έχουμε απ’ αυτούς τούς αλυσοδεμένους Μαύρους σέ ξύλινα κάγκελλα, διότι τά βλέμματα τούς υποδουλώνουν θέληση δι’ απόδραση, έλλειψη λοβοτομής, αποφασιστικότητα, ομόνοια, κανένα συμβιβασμόν, ενώ όταν οί σκλάβοι γίνουν υπάκουοι σκύλλοι τότε ποτέ δέν θά ελευθερωθούν…)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :