Ε Υ Γ Ε ! Νά τόν χαίρονται οι γονείς του καί τήν ΕΥΛΟΓΙΑ του Αγίου Νεκταρίου νά έχει ΠΑΝΤΑ στήν ζωή του!


 Ω ρ α ί ο ς...


Έ ξ ο χ ο ς ....
Δεν υπάρχουν σχόλια :