Η ψυχολογία εκείνου που επιλέγει νά πεθάνει από κορωνοϊό (ΔΙΑΦΟΡΑ) καί εκείνου που επιλέγει νά πεθάνει από εμβόλιο!…


 Αφού οί πιθανότητες νά πεθάνεις από κορωνοϊό ή από εμβόλιο είναι οί ίδιες όπως έχουμε δεί ή σχεδόν ίδιες, μέ μυστήριους θανάτους ή αμφιθανάτους κορωνοϊού καί μυστήριους κρυμμένους θανάτους από εμβόλια, τότε γιατί πάς από μόνος σού νά επιλέξεις πιθανότητα θανάτου έναν από τούς δύο; Γιατί ψάχνεις τόν μπελά σού;… Θά έλεγα γυρεύεις καυγά από τήν πέτρα, αλλά μάλλον προσπαθείς νά αποφύγεις τόν καυγά μέ τόν κορωνοϊό καί απάνω στήν παραζάλη σού εκκινάς καυγά μέ τό εμβόλιο… Που σύν τοίς άλλοις είναι καί αιώνιο, ενώ ό κορωνοϊός άν τήν γλυτώσεις περαστικός! Τό εμβόλιο όμως κληρονομείται σέ παιδιά καί εγγόνια όπως λένε κορυφαίοι Γενετιστές όπως ό Λούκας Μοντανιέ.


Αυτά γιά τήν επιλογή, τώρα θά σού πώ γιά τήν διαφορά ψυχολογίας αυτών τών δύο…


Αυτός που κάνει τό εμβόλιο είναι χέστης καί δειλός καί μαζύν προληπτικός καί υπολογιστικός, μπορεί έξω νά είναι παλλικάρι καί ατρόμητος ή έτσι δείχνει ή νά είναι νταής καί δυνατός, αλλά από μέσα κατά βάθος έχει ψυχολογία αδυναμίας, είδα πολλούς παλλικαράδες νά δέρνουν ασύνστολα από φόβο αλλά καί επειδή ό εγωϊσμός τούς καί η αξιοπρέπεια τούς έχει κέντρον βάρους αλλού, δηλαδή είναι τολμηροί καί πραύω τούς αλλά συνάμα έχουν εύθραστη ψυχολογία καί έναν εγωϊσμό νά μήν αγγιχτεί μέ τίποτε. Δέν λογαριάζουν τήν ψυχή τού άλλου, ούτε δείχνουν κατανόηση, μπορεί νά μήν είναι όλοι έτσι αλλά πολλοί είναι! Βασικά αυτό αποδεικνύεται από τό γεγονός ότι κάνουν τό εμβόλιο προληπτικά γιά νά μήν αγγιχτούν, τό θεωρούν όπλον όπως τά άλλα τούς όπλα καί θωράκισμα, έναν είδος αναβολικής ενίσχυσης!… Έχουν πλεονεκτήματα αλλά έχουν καί μειονεκτήματα…


Εκείνος που δέν κάνει τό εμβόλιο έχει άλλη αξιοπρέπεια. Δέν στοχάζεται στό γεγονός νά μήν μείνει ανέγγιχτος αλλά στό νά μήν υποκύψει, νά μήν υποταχθεί, νά μήν προσκυνήσει σκατά που δέν προτιμάει/… Είναι ερευνητής μέ τόν τρόπο τού, καθύποπτος καί γνωρίζει ποίοι σκατάδες κάνουν τά εμβόλια. Διαθέτει έναν γνήσιον Πατριωτισμό, έναν προσωπικό πατριωτισμό ψυχοσύνθεσης παρά όπως ό άλλος σωματοσύνθεσης! Αυτό νά τό προσέξετε, είναι αιτία τών διαφόρων χαρακτήρων που διαφωνούν διαρκώς έστω καί εάν ευρίσκοντε είς τήν ίδια παράταξη που εξαπατεί ή λέγει έστω κάποια ποσότητα αλήθειας καί έχει έστω έναν απειροελάχιστον ίχνος ανθρωπιάς καί Πατριωτισμού…


Αυτός που δέν κάνει τό εμβόλιο είναι μάγκας τής ψυχής, ενώ ό άλλος φοβικός στόν θάνατο, όσον μάγκας καί άν είναι!… Αυτοί που δέν εμβολιάζοντε δέν ασχολούντε μέ τσαμπουκάδες συνήθως, παρατηρήστε τό, οί Αντιεμβολιαστές διαθέτουν έναν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΝ!… Μπορεί καί νά είναι σέ ενσφαλμένη μορφή αλλά τόν διαθέτουν…


Οί Αντιεμβολιαστές μπορεί νά διαφωνούν σέ θρησκείες, κόμματα, ιδέες, αλλά διαθέτουν μία αρχέτυπη Πατριωτική Κληρονομιά, ενώ οί Ενβολιαζόμενοι διαθέτουν μία έμφυτη Κληρονομιά Επιβίωσης καί τά καταφέρνουν σέ βαθμόν που τούς θαυμάζεις πολλές φορές αλλά τό έξυπνο πουλί αυτήν τήν φορά πειάστηκε από τήν μύτη!…


Η αντίστροφη βλακεία τής παρανόησης είναι η κουταμάρα!… Προσέξετε τό αυτό. Ό Αντιεμβολιαστής είναι παρανοϊκός αλλά ό ενβολιασμένος είναι κουτός!… ΠΈΡΙ επεξήγησης ευφυίας ούκ λόγος!…


Εάν σ’ έβαλλαν σέ μία υάλλα μέ επιλογή νά σού τήν γεμίσουν κορωνοϊό ή νά σ’ εμβολιάσουν τί θά επέλεγες;… Θά μπορούσα νά τό αφήσω εδώ καί αρχίσετε νά απαντάτε σήμερα αύριον μέ σχόλια!…


Προσέξετε τήν ερώτηση διλήμματος, προσέξετε τήν Παρασυναίσθηση!


Βεβαίως δέν υποψιάσθηκες ότι η Παρασυναίσθηση σχετίζεται μέ τήν Παρανόηση που είναι χαρακτηριστικό τού αρνητικού συνωμοσιολόγου καί Αντιεμβολιαστή!… Συνάμα υπερτιμάς τήν αξία τής κοντόφθαλμης σύνεσης καί νούσιμης σωφροσύνης τού ενβολιασμένου, όχι τήν σύνεση καί ευφροσύνη σωφροσύνη ευφυίας, αυτή είναι άλλη υπόθεση που πλησιέστερα ευρίσκεται συχνότερα ό Παρασυναίσθητος!…


Λοιπόν, τί θά επέλεγες εντός τής υάλας; Φουλάρισμα κορωνοϊού ή φουλάρισμα ενβολιασμού; Τώρα που στό λέγω μπορεί ν’ άλλαξες γνώμη, θά πείς εξαρτάται πόσον κορωνοϊό θά ρίξουν μέσα, πόσα ποσοστά, διότι τό ενβόλιο είναι δεδομένο! Όχι ούτε κι’ αυτόν είναι δεδομένο κυκλοφορεί μέ διάφορες δοσολογίες έως ανύπαρκτες δοσολογίες μέ πρόσθετα δηλητήρια, αλλά τά μικροψήγματα γραφενίου καί άλλα συμπληρωματικά ευρίσκοντε πάντοτε μέσα…


Σέ παρακαλώ πρίν προχωρήσεις στήν ανάγνωση, κάνε μία στάση υποδευτερόλεπτη, πάρε αστραπιαία ανάσα καί μήν κοιττάξεις τήν απάντηση που σού έχω παρακάτω γιά νά διατελέσεις τό προσωπικό σού τέστ = δοκιμασία ευφυίας ή χαρακτήρα ευφυίας, σκέψης, παρασυνείδησης, παρασυναίσθησης, επιβιωτικής σωματικής ή ψυχικής σύνεσης καί σωφροσύνης! Λοιπόν τό έκανες;… Προχωρούμε… Προσώ ολοταχώς!…


Κάποιοι θά επιλέξουν κορωνοϊό κάποιοι θά επιλέξουν ενβόλιο, αναλόγως ποίον μισούν ή συμπαθούν περισσότερο καί ποίον θεωρούν ευσπλαχνότερο!…


Ναί, αλλά η Τετραπιθανότητα έχει καί μία Τρίτη Επιλογή, εκτός από τήν ανάμεικτη! Τήν Ουδέτερη!…


Οί ανθρώποι τής τιμής, τής Πίστης, τής έμφυτης Πατριωτικής Αξιοπρέπειας, τού ΜΑΡΤΥΡΑ δέν θά έκαναν επιλογή! Δεύτερον επειδή η επιλογή είναι συμμετοχή στό έγκλημα καί πρώτον επειδή δέν θά έκαναν τό χαττήρι στόν δήμιον!… Τώρα συνδέστε όλ’ αυτά μέ όσα σάς περιέγραψα διά τούς ενβολιασμένους καί αντιεμβολιαστές ανωτέρω. Τό νά κάνεις επιλογή τί θά σέ σκοτώσει ή τί μπορεί νά σέ σκοτώσει εντός τής υάλας καί εφόσον πιστεύεις ότι βλάπτουν αμφότερα διαχρονικώς καί δέν κατευνάζει λόγου χάριν ό κορωνοϊός ή τόν εμβόλιο μέ τήν πάροδον τού χρόνου εντός τής υάλας, νοηματολογεί ότι υπακούεις είς τόν δήμιο, τόν διάβολο, τόν εχθρό, τόν εξολοθρευτή σού!…


Ό άνθρωπος που δέν θά επιλέξει βαστάει ανεξάρτητη τήν θέληση τού, τήν βούληση τού, τήν ψυχή τού!… Κάνει Υπομονή καί νικάει τόν εχθρό διότι σ’ αυτήν τήν περίπτωση ό εχθρός δέν νίκησε τήν θέληση, τήν βούληση, τήν ψυχή!… Ξέρετε τί σάς έκαμα τώρα; Σ’ όλη σάς τήν ζωή επιλέγατε από τά δύο τό λιγότερο χειρότερο κατά τή γνώμη ή τό συμφέρον ή τήν ανάγκη σάς, στήν πραγματικότητα όμως ευνοούσατε τόν εχθρό διότι κανένα κακό δέν είναι καλύτερο από τό άλλο κακό!…


Ό εχθρός τό γνωρίζει καί πάντοτε σάς έφερνε πρό εκπλήξεως μπροστά από έναν δίλημμα! Ώστε νά επιλέξετε κατά βούλησιν, κατά θέλησιν, κατά ψυχήν!…


Όταν δέν επιλέγεις σημαίνει διαφωνείς πλήρως, είσαι ΨΥΧΟΠΑΛΛΙΚΑΡΟΣ!!!!…. Αυτή τήν ψυχολογία είχαν οί προγόνοι μάς καί οί άλλοι προγόνοι όταν νικούσαν τούς ισχυρότερους κάκιστους εχθρούς!… Αυτόν είναι τό Νόημα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ που δέν καταλάβατε ίσως ποτέ κατά βάθος ότι είναι ΘΡΗΣΚΟΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΝΘΗΜΑΝ ΠΑΡΑΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ! Ή μήπως νομίζετε ότι είναι σύνθημα υπολογιστικό τής σαρκοεπιβιώσεως; Μά δέν θυμάστε τί είπε ό Κωλοκοτρώνης που επαληθεύτηκε στόν Απελευθερωτικόν Αγώνα τής Ε.Ο.Κ.Α.; Είπε: «ξέραμε ότι θά κάνουμε έναν Αγώνα καί θά μάς που τρελλούς (εννοεί τούς «φρόνιμούς» συνετούς καί σώφρονες τής σαρκοεπιβίωσης ιδιωτικώς καί οικογενειακώς πάντοτε) καί νά νικήσουμε θά μάς δοξάζουν καί ηττηθούμε καί καταστραφούμε (ώς Πατρίδα) θά μάς καταριούντε»… Αυτά έπαθε η συνέχιση τής Επανάστασης έν Κύπρω διά τής Ε.Ο.Κ.Α.!… Άρα ό Παρασυναίσθητος Κωλοκοτρώνης ήταν ψυχοσυνετός, ψυσοσώφρων καί ευφυέστατος!… Τουλάχιστον σέ πολλές περιπτώσεις καί αποφάσεις, όχι σ’ όλες…


Όταν σού λένε νά επιλέξεις τί θά σέ σκοτώσει σού λένε επέλεξε τί νομίζεις ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες νά μήν πεθάνεις. Άρα τέ, μέ τήν επιλογή δέν είσαι πιά Ψυχελεύθερος αφού υποκύπτεις καί υπακούεις είς τόν εχθρόν δήμιον καί συνάμα φοβάσαι τόν θάνατον!… Κατά συνέπεια αντί νά λές Ελευθερία Ή Θάνατος λές Ανελευθερία ή/καί Σκλαβιά Ή Επιβίωση σαρκίου!… πάντοτε προσωρινώς καί έχει Ό Θεός, άν τό σκεφθείς έτσι μπορεί νά έχεις έναν άλλοθι, αλλά μέ τά ενβολοχαράγματα τί μέλλον μπορείς νά έχεις; Μόνον τήν ΜΕΤΑΝΟΙΑ!… Ξέρεις τί σού έκαμα τώρα μέ αυτά τά μαυρισμένα γυρτά λόγια; Σέ προχώρησα φιλοσοφικώς από τήν Παρασυναίσθηση στήν Παρασυνείδηση ή Παρανοϊκότητα τής υπεροχής τής ευφυίας!… Μήν τό πάρεις στραβά, προσπάθησε νά ξεδιαλύνεις τά νοήματα καί τά αρχέτυπα συναισθήματα αγάπης μέσα από τόν Αγαθόν Πατριωτισμόν…


Καί αφού έμαθες νά επιλέγεις καί υπολόγισες ότι μέ τό νά επιλέγεις είναι καλύτερα από τό νά μήν επιλέγεις σέ περιπτώσεις όπως τίς ανωτέρω, θά προσπαθείς νά κάνεις πάντοτε κατά τό δυνατόν τήν καλύτερη επιλογή! Αυτή είναι μία σκέψη όχι Παρασυναίσθησης αλλά σύνεσης καί σωφροσύνης κουταμάρας επειδή επινοεί λύσεις μέ τό πρόσχημα ότι η προσωρινή λύση είναι καλύτερη από τήν τρέχουσα σύγκρουση καί ίσως γιά κάποιους νά υποβόσκει η ελπίδα ότι θά τά καταφέρει αργότερα! Αυτή είναι μία καλή έξυπνη σκέψη, αλλά εξαρτάται σέ ποία περίπτωση, εποχή, περίοδον τής Ιστορίας!… Όταν έχεις νά επιλέξεις έναν δαίμονα από τούς δύο όποιον επιλέξεις έχασες από χέρι τήν ψυχή καί τήν ψυχαξιοπρέπεια ώς ανθρώπινον όν!…


Επειδή έμαθες νά επιλέγεις δαίμονες δηλαδή όπως σ’ έμαθαν νά συνηθείσεις καί μετά ξεχάσεις καί αφεαυτού εκμνημονεύσεις σέ υποσυνείδητον καί υποσυναίσθητον πίστευσες λόγω τής βλακώδου είδους σύνεσης καί σωφροσύνης, νά πιστεύεις ότι δέν υπάρχει άλλη επιλογή, όχι μόνον σ’ αυτήν τήν περίπτωση αλλά σέ όλα. Π.χ. πιστεύεις ότι δέν υπάρχει μορφή Δημοκρατίας άλλη από αυτή που παρουσιάζουν οί καλύτεροι Δημοκράτες τής Αρχαιότητος καί μεταγενέστερα. Σέ πληροφορώ πώς εάν αναγνώσεις τό ανέκδοτον βιβλίον μού μέ τό όνομα ΥΠΕΡΕΥΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ (υπέρ+εύ+δημοκρατία) θά αναρωτηθείς, μά πώς είναι δυνατόν καί δέν είδαμε τέτοιες λύσεις… Τέλος πάντων…


Κορώνα ή Γράμματα; Θυμάσαι όταν στοιχηματίζαμε;…. Όποιος στοιχηματίζει χάνει, ειδικώς εάν στοιχηματίζει μέ δαιμόνια καί μέ πράγματα τών δαιμόνων… που όποια επιλογή χάνει χάνει τήν ψυχήν έστω καί εάν κερδίσει τό σώμα!… Λοιπόν, Κορωνοϊόν ή Γράμματα = Επιστήμη Ενβολίου; Χαχαχα! Σέ πειασα μέσα, στά πράσα, επ’ αυτοφόρω στό αυτόφορον τής αυτοπροδοσίας, τό έκαμα βρέ μπαγάσα γιά τό ψυχοκαλόν σού!…


Η απάντηση είναι ούτε Κορώνα ούτε Γράμματα Ενβολίου καί Κέρδισες, ναί ρέ μπαγάσα Κέρδισες!!!!… Πώς δέν τό κατανοείς ακόμη, ψευδοσυνετός καί ψευδοσώφρων είσαι επειδή είσαι σοβαροφανής;…


Βρέ μπαγάσα δέν τό πειασες ακόμη; αφού η Κορώνα καί τά Γράμματα Ενβόλιμης Επιστήμης είναι οί δύο όψεις μέ όμοιον κράμαν τού ίδιου Νομίσματος, τού μαμωνά, τού Αντίχριστου, τής ψυχαπώλειας, τού χαράγματος εσωτερικά καί εξωτερικά σού!


Η κορώνα έχει μέσα τό ενβόλιον καί τό ενβόλιμον (δέν κάνω λάθος, σκοπίμως τά αλλάσσω, γιά νά μήν διαμαρτυρηθείς πάλαι βλάκα) τόν κορώνα ιόν! Όπως Ό Υιός είπε καί έχει μέσα είς τήν Καρδίαν Τού Τόν Πατέρας καί Ό Πατέρας Τόν Υιόν καί τό καθένα Πρόσωπον Τής Αγίας Τριάδος τ’ άλλα δύο που σού τό εξήγησα μέ τό Ύψος, Πλάτος, Μήκος = Τρείς Διαστάσεις που κάθεμια είναι μέσα στήν άλλη (άντε νά δούμε εάν τό καταλάβεις πώς που αυτή τή φορά δέν τό επανεξηγώ) καί είναι αξεδιάλυτες καί δέν μπορούν νά υπάρχουν εάν δέν συνυπάρχουν καθεμία μέ τίς άλλες δύο διευθύνσεις κατεύθυνσης σέ πολλά σχύματα/σχήματα διαμορφώσεων ήτοι διαστάσεις, που τίς πολύσχυμες διαμορφώσεις άλλοι μέ εξαπάτηση καί αυταπάτηση καλούν ώς άλλες διαστάσεις (τέταρτη είναι τό ανάμεικτον αυτών τών τριών ήτοι πάχος, βάθος, χώρος ήτοι όλες οί ιδιοτροπίες τού σχύματος, ενεργειακού ώς πάχος καί παθητικού ώς χώρος καί ουδέτερου ώς βάθος που τό ανάμεικτον αυτών όλων είνα τό σχύμα = είς χύμα ή σχήμα = είς χήμα)… Έτσι λοιπόν αξεδιάλυτη είναι Η Αγία Τριάδα! Στήν ερώτηση ποία έκανε ποία ήτοι Η Αγία Τριάδα τήν Τριάδα Διαστάσεων ή μάλλον Τριστάσεων ή η Τριάδα Τριστάσεων Τήν Αγία Τριάδα, είναι δεδομένον τί θά απαντήσουν οί ευσεβείς ήτοι αληθώς υπερευφυείς καί τί θά απαντήσουν οί ασεβείς καί εξυπνάκηδες έως καί διακεκριμμένοι υπερεξηπνάκηδες!…


Κορώνα ή Γράμματα; Χαχαχα; Κορώνα ή Γραμμάτια μαμωνά; Χαχαχαχα!….


Αφού κόρωνα σατάνα σιώνα καί ενβόλα σατάνα σιώνα είναι τό ίδιον, άλλωστε στά εμβόλια βάζουν κορώνα, τέτοια είναι η φύση τών ενβολίων καί ενβόλιμων υποσυνείδητων υποσυναίσθητων υπνωτικών διαταγών, τότε τί επιλέγεις; Τά παλαιά ενβόλια πέθαναν, τώρα έχουμε υπερτεχνολογία! Θυμάσαι που σού έγραφα σχετικά μέ Τόν Πατέρα καί Τόν Υιόν ότι είναι τό ίδιον ώς φύση τό καθένα νά ευρίσκεται μέσα στ’ άλλον, όπως, ό ιός τής γρίππης είναι εντός τής γρίππης καί γρίππη μέσα στόν ιόν τής όπως λένε αυτοί που επαγγελματικώς τά γνωρίζουν αυτά…


Στό δίλημμα κορώνα ή γράμματα ενβολίου νά επιλέξεις τήν αυτοεπιλογή σού, τήν αυτοψυχεπιλογήν σού, ούτε τόν έναν δαίμων ούτε τόν άλλον δαίμων αλλά τήν ουδετερότητα που εδώ σημαίνει επιλογή τής Ψυχανεξαρτησίας σού!… Οί δύο άλλες επιλογές είναι δύο ποντικπαγίδες, η μία προσφέρει δωρεάν τυρί καί η άλλη δωρεάν σαλάμι!… ή τυρί που βάπτηκε άλλο χρώμα… Δωρεάν τυρί προσφέρεται μόνον στίς παγίδες, τάδ’ έφη Οδυσσεύς ό εμπνευστής τού Δούρειου/Δούλειου = δολοδουλοποιού Ίππου = οίστρου = στρήνας που μάς έφαγε η μαρμάγκα!…


Όταν ό εχθρός σού λέγει νά επιλέξεις καί δέν επιλέξεις τίποτε δέν έχεις νά χάσεις τίποτε. Αλλά Παρασυναισθητικώς όταν δέν επιλέγεις τίποτε δέν ισχύει ότι δέν θά χάσεις τίποτε, τό πολύ η καλύτερη επιλογή νά είναι έναν μεταθανάτιον τίποτε, αλλά τώ όντι υπήρξε άνθρωπος που έζησε καί δέν επέλεξε τίποτε;… Δράση, ζωή, διαβίωση, σκέψη, άποψη, σημαίνει Επιλογή, άρα τέ ή καί συνεπώς Επέλεξες καί Επιλέγεις…


Δέν επιλέγει τίποτε μόνον τό ανύπαρκτον τίποτε. Νά επιλέγεις τό ωφελιμότερον διά τήν ψυχήν, όσον τό δυνατότερον, έστω καί άν τό δυνατότερον σού είναι έναν απειροελάχιστον ίχνος, επένδυσε σ’ αυτόν ή κάνε κι’ αυτόν μαζύν μέ όσα άλλα κάνεις. Ασπούμε έστω προσεύχου μέ τρείς λέξεις! Π.χ. Αγία Τριάς ή Η Αγία Τριάδα Ζή καί Είναι Αγέννητη!…


Εάν επιλέξεις Τόν Θεόν βρέ μπαγάσα, έχεις πιθανότητες νά λάβεις εύσημα από Τόν Θεόν, εάν επιλέξεις τόν μαμωνά λόγω ψευδοσύνεσης καί ψευδοσωφροσύνης, τότε ό,τι πάρεις θά είναι κανέναν επίδομα νεοκομμουνιστικής νεοπαραφασιστικής υπερσκλαβιάς!… καί όλα τά χείριστα που θά σέ ασελγήσει!…


Τώρα υπάρχει καί ανάμεικτον; Ναί μπορείς νά πείς στόν δήμιον, βάλε μού καί κορώνας ιούς καί ενβόλια γιά νά κάνω πείραμα αντιμετώπισης, αλλά αυτόν που θά μέ σώσει είναι η πίστη είς τήν προσωπική μού συναίσθηση ότι ούτε ό μέν υπάρχει ούτε ό δέ βλάπτει, χαχαχα, νά έναν παράδειγμα αναμειξείας ή αιμομειξίας κορωνοϊού καί ενβολοκορωνοϊού αντί αεροκορωνοϊού!…. Η ΖΩΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΑΤΤΑ…


Θά έρθουν μέ τήν νέα επιλογή αφού πάντοτε σ’ όλην σού τήν ζωή έμαθες νά προτείνει τό Κράτος καί νά επιλέγεις εσύ μία από τίς λύσεις καί ενώ παλαιότερα μπορούσες νά επιλέξεις νά μήν επιλέξεις ή νά μήν υπακούσεις καί νά κηρυχτείς ανυπάκουος, αντιδραστικός, κακός, παράνομος, πταισματίας καί κακουργηματίας, τώρα τά έκαναν μέ τέτοιον τρόπον καί δή ολοένα καί πειό ηλεκτρονικά έως τά μπούνια, μέ τό χρήμα νά γίνεται τελεσίδικα προσεχώς ηλεκτρονικό, θά έχεις δύο επιλογές θά σού ειπούν, νά σέ σφάξουν ή νά ενβολιαστείς καί νά χαρακτείς!… Εσύ δέν πρέπει νά απαντήσεις ή νά επιλέξεις νά σέ σφάξουν, όχι επειδή τό λέν αυτοί αλλά επειδή η επιλογή αυτή είναι η μοναδική επιλογή Ψυχαξιοπρέπειας που μπορεί καί είναι ικανή νά σέ κάνει Άγιον!…


Ό Αντιεμβολιαστής καί Αντιχαραγματίας είναι αναρχικοί μάγγες, όχι όπως αυτούς μέ κομματοϊδεολογίες αλλά όπως αυτούς τής Επανάστασης κατά τού ανθρωποκεντρισμού που είναι άδικος διότι δέν Έκτισε ούτε τά πάντα ούτε τίποτε από τίς πρώτες ύλες, ό Αντιεμβολιαστής καί Αντιχαραγματίας είναι Αναρχικός Ψυχοκεντρικός οπού μέσα στό κέντρον τής Ψυχοκεντρωσύνης ή Εκκεντρωσύνης τού Ζή Ό Θεός!!!! Ό Μεγαλύτερος Αναρχικός μέ τήν έννοια τού Επαναστάτη όχι τού τάχατες άνευ καί υπεράνω αρχών που δέν είναι Άκτιστες Αρχές, είναι ό Χριστιανός! Επειδή αποκτηνωθήκαμε όπως ομολογούν ότι μάς έκαναν οί δολοσοφοί τών πρωτοκόλλων τής σατανοσιών, παρότι είμαστε Χριστιανοί δέν τό κατανοούμε… Είμαστε μουλαροχριστιανοί, ωσάν τόν ιερέα μουλάρι που είδε ένας Άγιος είς τήν Ωραία Πύλη νά ίσταται μέ αμφία μούλος καί συνάμα είμαστε Αναισθητοχριστιανισμοί. Η απόδειξη ότι είμαστε ήδη αποκτηνωμένα ημιζόμπυς = ημιζώβιοι είναι ότι προχωράμε ακάθεκτοι ώς ανόητοι καί παρανόητοι είς τήν επιλογή κορωνοϊοθανάτου ή ενβολοθανάτου!!!! Καί ό νοών παρασυναισθητονοήτω!…


Ό Θεός μαζύν σάς!!!! Καλή Αντοχή καί όποιος δέν αντέξει τού εύχομαι Καλή Μετάνοια καί Καλή Διόρθωση γιά επιδιόρθωση καί αποκατάσταση τής δικαιοσύνης όπου καί όποτε αμαρτήσαμε!!!!…. Όλ’ αυτά όμως πρίν τά αποχαιρετίσματα αυτής τής Δοκιμαστικής Εξεταστικής ζωής γιά προβιβασμόν σέ μία ανώτερη ζωή ή υποβιβασμόν σέ μία κατώτερη κολλασοζωή. Όπως προβιβάζεσαι ή υποβιβάζεσαι σέ τάξεις λόγω αριστείας καί κοσμιότητος ή μή επαρκούς εκμάθνσης ή αδιαφορίας, έτσι καί είς τά Θρησκευτικά Μαθηματικά Μαθητικά Δοκιμαστήρια!!!!


Η Κορώνα σατάνα σιώνα καί τά Γράμματα = Επιστήμη σατάνα σιώνα είναι μέθοδος καί συνάμα νόμισμα γιά νά σέ κάνει ν’ αλλάξεις στρατόπεδον, απ’ αυτόν Τού Θεού καί τής ψυχής σ’ εκείνον τού σατανά καί τού θανάτου τής ψυχής, ήτοι τού καλούμενου στά Ευαγγέλια δεύτερου θανάτου!…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :