Και μην ξεχνάμε ,Ερχεται και το 2022 ὁ προσωπικός ἀριθμός..


 «Ἀποσύρονται» ΑΦΜ., ΑΜΚΑ.,ταυτότητες: Ἔρχεται ὁ προσωπικός ἀριθμός»

Μέ αὐτόν τόν τίτλο ἡ ἐφημερίδα Τά Νέα τῆς 1ης Αὐγούστου 2021 συνοψίζει

τό ποῦ βρίσκεται σήμερα τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἤ «κάρτας

τοῦ πολίτη». Ἐννοεῖται ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐφημερίδα βλέπει μέ ἐνθουσιασμό

αὐτή τήν ἐξέλιξη.


Μεταφέρουμε ἐδῶ τά κυριώτερα σημεῖα τοῦ ρεπορτάζ:


1. Θά ἐκδοθοῦν ἀρχές τοῦ 2022.(Σχόλιο «Π»: Ἐμεῖς εὐχόμεθα ὁ Χριστός νά βάλει πάλι κάποιο ἐμπόδιο,

ὅπως βάζει ἀπό τό 1987 καί μετά, διότι ἀπό τότε ξεκίνησε στήν Ἑλλάδα ἡ ἱστορία μέ τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες).


2. Ὁ «Προσωπικός Ἀριθμός» θά ἀποδίδεται σέ κάθε νεογέννητο καί θά ἀκολουθεῖ τόν κάτοχο μέχρι τόν θάνατό του. Θά εἶναι προϋπόθεση γιά ὅλες τίς συναλλαγές.


(Σχόλιο «Π»: Ἐδῶ θυμούμεθα τήν προειδοποίηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν «Ἀποκάλυψη»

γιά ἀποκλεισμό ἀπό τίς συναλλαγές («…καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι…») ὅσων θά ἀρνηθοῦν νά προσκυνήσουν τό θηρίο. Βεβαίως ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα – κάρτα, ὅπου θά εἶναι ὅλα

σέ ἕνα, δέν θά εἶναι τό χάραγμα ἤ σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά προδρομικό του σημεῖο.


Ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε προειδοποιήσει τούς ἐλεύθερους ἀνθρώπους καί μάλιστα τούς χριστιανούς: Ὅταν ὅλα τά

βάλουν σέ ἕνα (ἀριθμό ταυτότητος, ΑΦΜ,ΑΜΚΑ κ.ἄ.), αὐτό ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΕΤΕ.

Ὁπότε ἀρνούμαστε νά ἐνταχθοῦμε στό ὁλοκληρωτικό καί ἀπάνθρωπο σύστημα, πού στήνει παγκοσμίως ὁ «Μεγάλος

Ἀδελφός»).


Παραθέτουμε τό πετυχημένο σχόλιο τοῦ blog ID-on’t στήν παρουσίαση,

πού κάνει τοῦ ρεπορτάζ «Τῶν Νέων»(1.8.2021) μέ τόν τίτλο πού ἀναφέραμε

στήν ἀρχή:


Σχόλιο ID-on’t: Ἡ ἴδια (ἤ ἡ διπλανή της) δομή ἐξουσίας, πού δέν μπορεῖ

νά ἐκδώσει ἕνα σωστό ἐκκαθαριστικό φορολογικῆς δήλωσης (βλ: Τεχνικό πρόβλημα στό Taxisnet ὁδήγησε σέ λάθος

ἐκκαθαριστικά: εδώ), θά συγκεντρώσεικάτω ἀπό τήν ἴδια «ὀμπρέλα» (Ἑνιαῖος

Κωδικός) ΟΛΕΣ μά ΟΛΕΣ τίς πληροφορίες τοῦ καθενός μας; Ἐφιαλτικό δέν ἀκούγεται ὡς σκέψη;Ἀλίμονο, δέν μπορεῖ νά ὀργανωθεῖ τό Δημόσιο μέ διάσπαρτες ΜΗ διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, μέ τέτοιον τρόπο ὥστε καί νά ἐξυπηρετεῖται ἄμεσα ὁ πολίτης καί νά μήν χτίζεται μέ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟ, τό πλῆρες, καθολικό, ἀπόλυτο προφίλ τοῦ καθενός μας; Δηλ. γιά νά λύσουμε τό «τερατάκι» τῆς γραφειοκρατίας, θά βάλουμε στή ζωή μας, τόν «Δράκο» τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ Τεχνο-Bigbrother-ισμοῦ;Πρέπει σώνει καί καλά νά πᾶμε ἀπό τήν Σκύλλα στήν Χάρυβδη; Μέση λύση δέ νὑπάρχει;


Πηγή Περιοδικό Παρακαταθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια :