ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΛΗ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΟΥ


ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ

✝ ✝ ✝

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος


Ἀγαπητά Μου Τεκνία λάβετε τὴν σκυτάλη ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ καὶ βαδίσετε τὸν δρόμο Μου τὸν Ἀγαθόν, τὸν Σωτηριολογικὸ

καὶ τὸν Ἁγιαστικόν.


Αὐτὸ σημαίνει πολλά, ὅτι πρέπει Ἐμένα νὰ ἀκολουθήσετε 

ἀλλὰ καὶ ὁπωσδήποτε νὰ ἐνεργήσετε. 


Νὰ ἐνεργήσετε καλῶς σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιό Μου, 

Αὐτὸ τὸ Θεόπνευστο καὶ τὸ Μοναδικὸν

 ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ ἔχουν δοθεῖ στοὺς Προφῆτες Μου, 

τοὺς Ἀποστόλους Μου, τοὺς Ἁγίους Μου, τοὺς Δικαίους Μου

 ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξαίρετες ψυχὲς τὶς ταπεινὲς

 καὶ μὲ Ἀγάπη Πολλὴ πρὸς Ἐμένα τὸν Τριαδικὸν Θεὸν 

τὸν Ἐξουσιαστὴν τοῦ παντός.


Οἱ ἄνθρωποι, τὰ Τέκνα Μου, ἐμωράνθησαν 

ἐδῶ καὶ Χρόνια πολλὰ 

γιατί πάρα πολλοὶ ἀπὸ Ἐμένα ἀποστάτησαν

 καὶ ἀκολούθησαν τὸν μέγιστο ἐχθρό Μου, 

αὐτὸν ποὺ ἡ Μοναδικὴ ἐπιθυμία του εἶναι νὰ σᾶς καταστρέψει

ἐντελῶς στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή σας 

καὶ νὰ σᾶς ἔχει κάθε στιγμὴ ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ 

τῆς σφαγῆς καὶ τῆς καταστροφῆς. 


Καὶ ἐσεῖς χάνοντας ἀκόμα καὶ τὴν λογική σας, 

ἀκολουθώντας τὰ πάθη σας

 ποὺ σᾶς γιγαντώνει αὐτὸς ὁ μιαρὸς 

γίνατε ἕρμαια καὶ ὑποχείριά του 

καὶ ἔτσι αὐτὸς σᾶς ὁδηγεῖ στὸν ἀφανισμό σας 

καὶ στὸν ψυχικὸ τελειωμό σας.

ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ καὶ ΕΝΕΡΓΗΣΤΕ 

γι’ αὐτὰ ποὺ πρέπει καὶ πάλι νὰ πολεμήσετε 

γιὰ νὰ γυρίσετε πίσω σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ 

τὸν Πατέρα σαςτὸν Στοργικό,

 καὶ πάλι τὰ Καλὰ καὶ τὰ Ἀγαθὰ νὰ ἀποκτήσετε.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :