Ο γεροντόβραχος


 Ευαγγελάτος: Ο γεροντόβραχος ήταν ο βράχος που ανέβαιναν μόνοι τους οι ηλικιωμένοι, όταν ένιωθαν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και ότι την επιβαρύνουν και αυτο.... 


Δεν υπάρχουν σχόλια :