Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ


 Λέγεται ὅτι: Ἡ ἱστορία γράφεται ἀπό τούς νικητές. Στήν περίπτωση τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ἡ ἱστορία διαμορφώθηκε μέσω τῆς ἀτζέντας τῆς ὀργανωμένης θρησκείας. Εἰδικότερα, ἡ ἱστορία τῶν ἀρχαίων χρόνων γράφτηκε ἀπό δογματικούς ἀνθρώπους τοῦ μεσαίωνα. Ἡ ἐπέκταση τῶν θρησκειῶν μέσω εἰσβολῆς, βίας καί ἀποικισμοῦ ὀδήγησε σέ ἕνα σύστημα πεποιθήσεων πού ἐμπόδισε τήν οὐσιαστική ἀνάπτυξη τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐπιπλέον, κυριάρχησε ἕνα σύστημα ἐλέγχου πού βασίζεται στόν φόβο καί τήν ἀμφιβολία ἀπό τίς συμμορφούμενες μάζες.

 Ὁ Δυτικός Κανόνας εἶναι ἡ λογοτεχνία πού διαμόρφωσε τόν πολιτισμό μας. Βάσει αὐτῆς νοοῦμε τόν κόσμο. Ἡ συλλογική - καί ἡ ἀτομική μας - πεποίθηση βασίζονται στήν κατανόηση αὐτῶν τῶν ἔργων. Αὐτό πού δέν εἶναι εὐρέως γνωστό εἶναι ὅτι αὐτά τά ἔργα λογοκρίθηκαν καί ἀναδιατυπώθηκαν γιά νά ταιριάζουν στίς πολιτικές ἀπόψεις τῶν ὀργανωμένων θρησκειῶν καί τήν ὀρθόδοξη προπαγάνδα.

 Τά σημερινά ἐκπαιδευτικά συστήματα ὑποστηρίζουν τήν καθοδηγούμενη ἱστορία καί τήν πλασματική ἐπιστήμη. Ἡ παγκόσμια ἄποψη δέν εἶναι σύμφωνη μέ τήν κληρονομιά τῆς ἀρχαίας σοφίας πάνω στήν ὁποία ὑπάρχει ἡ πραγματικότητά μας. Ἀδιανόητα, ὁ κόσμος γίνεται πιό δύσκολος γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία, μέρα μέ τήν ἡμέρα. Ὁ πολιτισμός μας ἔχει μία ἀνεξέλεκτη σπειροειδή κίνηση, παρά τήν ἐφευρετικότητά του.

Πορευόμαστε πρός λανθασμένη κατεύθυνση;

Μήπως ἡ ἀνθρωπότητα ὀδηγεῖται σέ μαρασμό;

 Παρά τήν μεγάλη τεχνολογική πρόοδο, ἡ συντριπτική πλειοψηφία ζεῖ μία ἄθλια ζωή. Ἡ πεῖνα, ἡ φτώχεια, ἡ ἔλλειψη ἀγαθῶν, ἡ ἀσθένεια, ἡ βία ἐπικρατεῖ σέ κάθε κοινωνία. Ἡ ἐξαπάτηση εἶναι τό νέο κοινωνικό νόμισμα καί ἡ διαφθορά ἔχει λάβει διαστάσεις πανδημίας. Ἄν καί κατέχουμε ὑψηλή τεχνολογική νοημοσύνη, ὁ κόσμος ἔχει γίνει θλιβερός γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία. Ἕνας ἄλλος μεγάλος πόλεμος - ἕνας πόλεμος ἐνάντια στήν ἴδια τήν ἀνθρωπότητα - ἔχει ξεκινήσει.

Τί πῆγε λάθος;

Γιατί ὀδηγεῖται σέ κατάρευση;

 Ἄς φανταστοῦμε τήν ἑξῆς ἀναλογία: Ὁ κόσμος εἶναι καθρέπτης τῶν πολιτιστικῶν θεμελίων καί πεποιθήσεών του, ἑπομένως ἐάν ἡ ἀντανάκλαση εἶναι ἄσχημη αὐτές εἶναι εἶτε ἀκατάλληλες, εἶτε λανθασμένα κατανοητές .

Μήπως ἡ πραγματικότητα μᾶς λέγει κάτι;

Ἐπιπλέον, ἐάν ἡ τηλεόραση ἀντικατοπτρίζει τό τί εἶναι λάθος μέ τόν κόσμο, τότε, εἶναι καιρός γιά μία ἐναλλακτική ὀπτική γωνία, μία ἀλλαγή στήν σκέψη;

Ἀλλαγή κατεύθυνσης;

 Ἴσως, τελικά, ἡ πραγματικότητα εἶναι μία ψευδαίσθηση, ὅπως ἀπέδειξε ὁ Παρμενίδης: ὁ κόσμος δέν εἶναι μία ἐξωτερική ἐσωστρεφής ἐμπειρία· ἴσως εἶναι μία περιπέτεια ἐκ τῶν ἔσω πρός τά ἔξω.

  Λέγεται ὅτι ἡ κατανόησή μας γιά τήν ζωή βασίζεται στήν πεποίθηση ὅτι ἡ πραγματικότητα ἀποτελεῖται ἀπό πολλά πράγματα. Αὐτή ἡ ἀπέραντη πίστη εἶναι ὑπεύθυνη γιά τόν κόσμο ἀπό τόν ὁποῖο φαίνεται ὅτι εἴμαστε διαχωρισμένοι. Ἐάν αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψή μας, τότε ἡ φιλοσοφία μᾶς ἁρμόζει. Στήν πραγματικότητα, περιέχει ὅλες τίς πληροφορίες πού χρειαζόμαστε γιά τήν ζωή, προκειμένου νά ἀποκαλύψουμε τήν πραγματική μας φύση, νά ἐκτιμήσουμε τόν σκοπό μας καί νά ζήσουμε χωρίς φόβο, μέ εὐδαιμονία καί χαρά.

 Σέ ἕναν κόσμο πού εἶναι στραμμένος στό προσωπικό συμφέρον καί τήν ἐξαπάτηση, ἴσως πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἀνατραφήκαμε κατευθυνόμενοι στό νά γίνουμε ἀνταγωνιστικοί καί νά ἀποκτήσουμε ὑλικά πλούτη, σέ μιά μεταξένια ἀτραπό γοητείας, ὅπου ἡ ἀξία μας θά μετρᾶται ἀπό τήν προσαρμογή μας σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον καί τήν οἰκονομική μας κατάσταση. Ὡστόσο, κάτι τέτοιο δέν εἶναι ποτέ ἀρκετό καί δέν διαρκεῖ.

 Ἐάν ἀναζητοῦμε ἀπαντήσεις καί μία οὐσιαστική ζωή, ἡ μόνη ὀδός εἶναι αὐτή τῆς μελέτης. Προοριζόμαστε  νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι.

 Οἱ ἀρχαίοι γνώριζαν καλύτερα: Ὁ μόνος δρόμος πρός τά ἐμπρός εἶναι μέσω τῆς προσφορᾶς. Δέν μπορεῖ κανείς νά ἐπιτύχει μέ τό λαμβάνειν. Αὐτή ἡ ἀρχή θεσπίστηκε πρίν ἀπό χιλιάδες χρόνια καί εἶναι θεμελιώδης γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ὡστόσο, ἔχει ὑποστεῖ φθορά, ἔχει ἀποσιωπηθεῖ καί παραμένει κρυμμένη ἀπό αὐτούς πού ὑπηρετοῦμε: Τά λεγόμενα «golden boys» τοῦ συστήματος.

 Τά πιό δυνατά μυαλά καί οἱ ἐπιτυχημένοι ἄνθρωποι σέ ὅλη τήν ἱστορία, γνώριζαν αὐτήν τήν Ἀλήθεια: Ὁ Ἐαυτός εἶναι παντοδύναμος.

Ἀπολλώνιος - Ἀριάδνη

Δεν υπάρχουν σχόλια :