Έτσι λειτουργεί το σύμπαν.- Βίντεο βασισμένο στην κβαντική φυσική.Οι χρωματιστές μπάλες τοποθετούνται μαζί μόνο από την αντήχηση των κρυστάλλων χαλαζία.

Κάθε χρώμα έχει διαφορετική μαγνητική. Με τον ίδιο τρόπο ομαδοποιούμε τα άτομα που δονούμαστε στην ίδια συχνότητα.

Έτσι λειτουργεί το σύμπαν.  Βίντεο βασισμένο στην κβαντική φυσική.
Δεν υπάρχουν σχόλια :