Λειψυδρία προσωπικού στην τεχνολογία: Μόλις το 2% των Ελλήνων εργάζεται στον κλάδο

της Νατάσας Φραγκούλη*

Τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων, που εργάζονται στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έχει η Ελλάδα. Η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά το ποσοστό των απασχολούμενων στον κλάδο της τεχνολογίας στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, με τον μέσο όρο της Ένωσης να είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα.

Μόλις το 2% των Ελλήνων εργάζεται στον χώρο της τεχνολογίας, όταν πανευρωπαϊκά το αντίστοιχο μέγεθος είναι 4,3%. Το ποσοστό των ειδικών ICT στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας παραμένει διαχρονικά χαμηλό και από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Δέκα χρόνια νωρίτερα, το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,8%. Σε αυτή τη δεκαετία, το καλύτερο που έχει πετύχει η Ελλάδα είναι οι απασχολούμενη στον χώρο της τεχνολογίας να φτάσουν ποσοστιαία στο 2,3% το 2018. Για το 2020, τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά την Ελλάδα έχει η Ρουμανία με 2,4% και ακολουθεί η Κύπρος με μόλις 3,1% των εργαζομένων στη χώρα να απασχολείται στον τομέα της τεχνολογίας.


Στο άλλο άκρο αυτής της κλίμακας βρίσκεται η Φινλανδία, όπου το ποσοστό των ειδικών ICT είναι 7,6%, αλλά και η Σουηδία με 7,5%. Σχετικά υψηλά ποσοστά καταγράφουν η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Δανία (σε όλες το σχετικό ποσοστό είναι πάνω από 5%).


Προσλήψεις στις ΤΠΕ

Η πανδημική κρίση και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, που αυτή προκάλεσε έφερε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο της τεχνολογίας. Εν μέσω πανδημίας, το 2020 πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη εκτεταμένες προσλήψεις εργαζομένων στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT).

Ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο αυξήθηκε το 2020 κατά 7,5% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια χρονιά, οι εργαζόμενοι στις ΤΠΕ στην Ευρώπη ανερχόταν σε περίπου 8 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 4,3% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ, έναντι 3,9% το 2019.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που δείχνει τη δυναμική του κλάδου της τεχνολογίας από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά -σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- είναι ότι το 2020 ο ρυθμός αύξησης του προσωπικού στο ICT ήταν σημαντικά ταχύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχο την τελευταία δεκαετία.

Το ποσοστό των απασχολούμενων στον κλάδο ICT αυξάνεται συνεχώς από το 2011. Ωστόσο, μεταξύ 2019 και 2020 το ποσοστό αύξησης ήταν 7,5% σε σύγκριση με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,2% της τελευταίας δεκαετίας. «Αυτό προφανώς συνδέεται και με την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το φάσμα της οικονομίας» αναφέρει η Eurostat στην οποία ανήκουν τα παραπάνω στοιχεία.
Η συμμετοχή των γυναικών

Μπορεί πάντως η Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς τον αριθμό των εργαζομένων στις ΤΠΕ, ωστόσο, έχει και μια θετική επίδοση να επιδείξει. Εμφανίζει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών στον κλάδο.

Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που απασχολούνται ως ειδικοί ICT ήταν άνδρες: κάτι λιγότερο από το ένα πέμπτο των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες. Τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που εργάζονται στην τεχνολογία καταγράφονται στη Βουλγαρία (28,2%), στην Ελλάδα (26,5%) και στη Ρουμανία (26,2%). Στον αντίποδα, τα μικρότερα ποσοστά έχουν η Ουγγαρία (12,3%), η Μάλτα ( 11%) και η Τσεχία (10,3%).

Στην ΕΕ συνολικά, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 18,5% το 2020. Ωστόσο, ο ρυθμός ένταξής τους στον εργασιακό στίβο της τεχνολογίας παρουσιάζει ταχύτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία. Ως αποτέλεσμα η «ψαλίδα» ανάμεσα στα δύο φύλα έχει μειωθεί από το 2011 μέχρι το 2020 κατά 3%.


Δεν υπάρχουν σχόλια :