ΔΙΩΞΗ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Συλλογή υπογραφών προς συμπαράσταση των διωκόμενων Αρχιερέων και ιερέων
Αγαπητοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί.
Εν όψει του επικείμενου άδικου και πρωτοφανούς διωγμού που έχει εξαπολυθεί εναντίον συγκεκριμένων Αρχιερέων και των ιερέων σε όλη τη χώρα από τους μητροπολίτες τους και από την Σύνοδο αντίστοιχα επειδή τέλεσαν Ορθόδοξη Ανάσταση, αλλά και επειδή δεν ''συμμορφώνονται'' γενικότερα με τα Αντίχριστα κελεύσματα των ανόμων, θα ετοιμάσουμε συν Θεώ επιστολή συμπαράστασης που θα συμπεριλαμβάνει επιπλέον όλα τα κακώς κείμενα που δυστυχώς διενεργούνται εις βάρος της Αγίας Εκκλησίας μας και θα σταλεί στην ΔΙΣ με συνοδεία την συλλογή ονομάτων.

Θα χρειαστεί το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η πόλη διαμονής του καθενός τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο email: ihsousxristosnika2@gmail.com

Τα ονόματα αυτά καθεαυτά δεν θα σταλούν στην ΔΙΣ, αλλά μόνο ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετάσχουν. Δηλαδή δεν θα εμφανιστούν τα ονόματα των αδελφών στην ΔΙΣ, αλλά μόνο ο αριθμός των συμμετεχόντων στην επιστολή

Επιπλέον όσοι υπογράψατε τις προηγούμενες επιστολές προς ΔΙΣ, ΕΔΩ και ΕΔΩ δεν χρειάζεται να ξαναστείλετε εκ νέου τα ονόματά σας.

Ευχαριστούμε. Ο Θεός μεθ' ημών

9.Μακάριοι ἐστέ, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσιν ὑμᾶς καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
Χαίρετε καί ἀγαλλιάσθε, ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν πολύς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γάρ ἐδίωξαν τούς προφήτας τούς πρό ὑμῶν».
Ματθαίου κεφ. ε' - 9Δεν υπάρχουν σχόλια :