Μην ντρέπεσαι για την πίστη σου - Το Ευαγγέλιο της Κυριακής


Μην ντρέπεσαι για την πίστη σου. Το μήνυμα της εορτής της Κυριακής των Αγίων Πάντων είναι ότι όποιος πιστεύει στον Αναστημένο Ιησού Χριστό και έχει ταπεινή καρδιά, τότε αυτός δέχεται το Άγιο Πνεύμα. Γι’ αυτό το λόγο και η εορτή των Αγίων Πάντων είναι η επόμενη Κυριακή από την Πεντηκοστή. Η Εκκλησία μας, μάς τονίζει και μας ρωτά αν θέλουμε να γίνουμε άγιοι; Τότε πρέπει να κερδίσουμε το Πνεύμα το Άγιο, γίνετε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλουμε να βαδίσουμε αυτόν το δρόμο, οφείλουμε να μιμηθούμε την ταπείνωση που διδάσκει ο Μέγας Διδάσκαλος ο Ιησούς Χριστός, ώστε να κερδίσουμε το Άγιο Πνεύμα και να φτάσουμε στην αγιότητα. Βέβαια για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην αγιότητα, χρειάζεται από εμάς να έχουμε πίστη και να μην ντρεπόμαστε για την πίστη μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στους ναούς την Κυριακή των Αγίων Πάντων που είναι περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. 10. Το Ευαγγέλιο ξεκινά και μας ομιλεί για την πίστη. «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». «Καθένας, λοιπόν, που με πίστη και θάρρος και χωρίς να φοβήται τους διωγμούς, θα με ομολογήσει σωτήρα του και Θεόν του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ιδικόν μου. Όποιος όμως με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ιδικόν μου εμπρός στον ουράνιον Πατέρα μου».


Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ


Τρίκορφο Φωκίδος 


Δεν υπάρχουν σχόλια :