Υψηλόμισθος στην Ελλάδα, χαμηλόμισθος στην Ευρώπη - Δες πώς πληρώνεσαι με τα ευρωπαϊκά δεδομένα
Πιο χαμηλόμισθοι οι Έλληνες χαμηλόμισθοι

Στις χειρότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, οι μοναδικές χώρες που βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από την Ελλάδα είναι οι Πορτογαλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία.Ο υψηλόμισθος στην Ελλάδα αμείβεται με 20 ευρώ την ώρα και ο Ελβετός με 55 ευρώ

Καλύτερα απ’ ό,τι στην Ελλάδα αμείβονται οι πιο χαμηλά αμειβόμενοι στις Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Φινλανδία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Μάλτα, Γαλλία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία.

Η Ελλάδα δηλαδή, με λιγότερα από 10 ευρώ την εργατοώρα, κινείται σαφώς κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους χαμηλόμισθους, καταλαμβάνοντας την 20η θέση στις 30 χώρες που μελετά η Eurostat.Πιο χαμηλόμισθοι και οι Έλληνες υψηλόμισθοι

Στις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, οι μοναδικές χώρες που βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από την Ελλάδα είναι οι Πορτογαλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβακία, Κροατία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Εσθονία.

Καλύτερα απ’ ό,τι στην Ελλάδα αμείβονται οι υψηλόμισθοι σε Κύπρο, Ιταλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία.

Η Ελλάδα δηλαδή, με περίπου 20 ευρώ την εργατοώρα, κινείται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στους υψηλόμισθους, αν και με καλύτερη τοποθέτηση, καταλαμβάνοντας την 17η θέση στις 30 χώρες του ευρωπαϊκού δείγματος.


Οι μεγαλύτερες διαφορές στις αμοιβές στην Κύπρο, οι μικρότερες στη Δανία

Σε γενικές γραμμές οι καλύτερα αμειβόμενες θέσεις στην Ε.Ε. δίνουν τρεις φορές υψηλότερο μισθό από εκείνες στον «πάτο» της μισθολογικής πυραμίδας. Το ωρομίσθιο ενός μάνατζερ είναι κατά μέσο όρο 28,6 ευρώ.

Ανά την Ε.Ε. η υψηλότερη διαφορά συναντάται στην Κύπρο, όπου οι μάνατζερ αμείβονται κατά μέσο όρο πέντε φορές υψηλότερα (31,7 ευρώ την ώρα) από ό,τι ένας εργάτης χαμηλής ειδίκευσης (6,3 ευρώ την ώρα). Στη Δανία από την άλλη η διαφορά περιορίζεται στο διπλάσιο με τους μάνατζερ να λαμβάνουν ωρομίσθιο 50,9 ευρώ και τους εργάτες 22,2 ευρώ.

Πηγή: moneyreview.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :