ΚΥΤ Εβρου: “Υπογείως” νέα δομή που θα ενωθεί με την υφιστάμενη στο Φυλάκιο – Ολόκληρη η απόφαση του Υπουργείου


 "Υπογείως" θα ενωθούν οι δομές του ΚΥΤ Φυλακίου Έβρο, σύμφωνα με τροποποίηση της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: "Ένταξη της Δράσης «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/2016, στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076716 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020»". Ουσιαστικά δηλαδή, σύμφωνα με το υπουργείο, θα δημιουργήθεί μια νέα δομή η οποία στη συνέχεια θα ενωθεί με τούνελ με την υφιστάμενη.


Σύμφωνα με την απόφαση: "Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής και η βελτίωση των διοικητικών και λοιπών εγκαταστάσεων, για την βέλτιστη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Η δομή θα είναι ελεγχόμενη Δομή φιλοξενίας του άρθρου 8 του Ν. 4375/2016 και θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης τους καθώς και στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υποδοχής τους.


Η αναβάθμιση της δομής θα χωροθετηθεί στην Κοινότητα Φυλακίου, Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, Δήμος Ορεστιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα αναπτυχθεί σε έκταση επιφάνειας περίπου 33.700 τ.μ. και θα γειτνιάζει με το υφιστάμενο ΚΥΤ στο Φυλάκιο Έβρου. Προβλέπεται η κατασκευή 20 θέσεων καραντίνας και 240 θέσεων ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κατά την ολοκλήρωση του έργου, η δομή θα ενοποιηθεί με την υφιστάμενη και θα αποτελούν μια ενιαία (θα συνδέονται με υπόγεια διάβαση), με ενδιάμεσα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: o Εργασίες διαμόρφωσης χώρου o Χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση προσβάσεων o Εργασίες οδοστρωσίας o Διαμόρφωση χώρων αναψυχής και κοινοχρήστων χώρων.


Οι Κτιριακές υποδομές o Κατασκευή βάσεων κτιρίων o Εγκατάσταση οικίσκων και κτιρίων o Εγκατάσταση μεταλλικών στεγάστρων o Διαμόρφωση πολυχώρου και κλινικής o Δίκτυα και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες o Ύδρευση – Αποχέτευση – Απορροή ομβρίων -βιολογικός καθαρισμός o Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις o Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής Στη δομή θα εγκατασταθούν και αντικατασταθούν οικίσκοι διαμονής καθώς και χώροι εστίασης, καταστημάτων, πλυντηρίων – κουζινών. Επίσης, προβλέπεται χώρος άθλησης και χώρος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου θα στεγάζονται τα γραφεία υπηρεσιών συντήρησης, τα γραφεία πυροσβεστικής υπηρεσίας και η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Στη δομή θα κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων και Η/Μ. Η δομή θα περιβληθεί από περιμετρική οδό με περίφραξη ύψους 3m με προκατασκευασμένα τεμάχια οπλισμένου σκυροδέματος. Θα κατασκευαστεί υπόγεια διάβαση, με μήκος περίπου 35m και πλάτους 2,5m, που θα ενώνει τα δύο εκατέρωθεν του δρόμου τμήματα της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής. Οι εργασίες εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού και κατασκευής δικτύου ακαθάρτων αφορούν και το υπάρχον ΚΥΤ καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με μονάδα βιολογικού καθαρισμού".

https://pameevro.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :