Πλειστηριασμοί: Σε ποιες περιπτώσεις αναστέλλονται


 - Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη --

Έως και τις 31 Μαΐου αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί της κύριας κατοικίας, για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία. Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται και για πληττόμενους από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» και έχει ελεγχθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.


Γράφει η δικηγόρος, Κατερίνα Φραγκάκη

Ποια είναι τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια;


Η αξία της κύριας κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ


Το υπόλοιπο του δανείου θα πρέπει να μην ξεπερνά το ποσό των 250.000 ευρώ


Το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 17.000 ευρώ, συν 13.000 ευρώ για σύζυγο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί έως 3 μέλη, με μέγιστο εισόδημα τις 45.000 ευρώ ,


Οι καταθέσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ,


Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ,


Η αξία των μεταφορικών μέσων εντός της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.


Ποιοι θεωρούνται οικονομικά πληγέντες από την πανδημία;


*Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 είχαν μειωμένα εισοδήματα σε σχέση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020.

Για εισοδήματα 1.000 ευρώ μείωση ίση ή άνω του 10%. Για εισοδήματα 1.000 ευρώ έως 2.000 ευρώ μείωση ίση ή άνω του 20%.

Για εισοδήματα άνω των 2.000 ευρώ μείωση ίση ή άνω του 30%.

*Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση εισοδημάτων ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

*Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.

*Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.

*Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία»

*Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση

https://www.enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :