23 εικόνες που εκφράζουν την πραγματικότητα στην οποία ζούμε σήμερα.
Στις παρακάτω εικόνες εκπροσωπούνται πολλά στερεότυπα , όπως η εικόνα της γυναίκας και του άνδρα, καθώς και τις κακές συνήθειες που έχουμε αποκτήσει με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και η αποδοχή στη ζωή μας.Δείτε τις εικόνες :
Δεν υπάρχουν σχόλια :