Translate the article and read it to your Language

Κομισιόν: «Καμπανάκι» για τη γήρανση της Ελλάδας


 Γερνάει η Ευρώπη και βέβαια η Ελλάδα αναφέρει η Κομισιόν, κτυπώντας «καμπανάκι» για την επόμενη μέρα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αυτό στο πλαίσιο παρουσίασης από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πράσινης βίβλου που θα δώσει το έναυσμα για ευρεία πολιτική συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η γήρανση της κοινωνίας στην Ευρώπη.

 

Μάλιστα η Κομισιόν καλεί το κοινό να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει 12 εβδομάδες.

Όπως αναφέρεται κατά τις προσεχείς δεκαετίες, ο αριθμός των ηλικιωμένων στην ΕΕ θα αυξηθεί. Σήμερα, το 20 % του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών και έως το 2070 το ποσοστό αυτό προβλέπεται να ανέλθει σε 30 %. Εν τω μεταξύ, το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας έως το 2070 το 13 %. Ομοίως, ο αριθμός των ατόμων που θα χρειαστούν ενδεχομένως μακροχρόνια φροντίδα αναμένεται να αυξηθεί από 19,5 εκατ. το 2016 σε 23,6 εκατ. το 2030 και 30,5 εκατ. το 2050 (ΕΕ-27).

 

Να σημειωθεί ότι στην καταγραφή της η Κομισιόν κατατάσσει την Ελλάδα στην ομάδα των κρατών που θα δουν «μεγάλες μειώσεις 21%-27% στον πληθυσμό», εκτιμώντας ότι το 2070 θα κατοικούν στην Ελλάδα μόλις 8,5 εκατ. άνθρωποι.


 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθυσμός της χώρας μας ήδη μειώθηκε, έστω και οριακά, αφού την 1η Ιανουαρίου του 2020 ο μόνιμος πληθυσμός εκτιμήθηκε στα 10.718.565 άτομα (5.215.488 άνδρες και 5.503.077 γυναίκες), όταν πέρσι ήταν 10.724.599 άτομα. Η μείωση είναι της τάξης του 0,06%, ωστόσο το μέλλον είναι δυσοίωνο με τις γεννήσεις να είναι στο ΜΟ του 1,7 παιδιά σήμερα. Άρα δε διασφαλίζεται η διατήρηση του πληθυσμού εκτός αν προσβλέπει κανείς στη μετανάστευση.

 

Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , η καθαρή μετανάστευση εκτιμάται σε 34.439 άτομα, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ 129.459 εισερχομένων και 95.020 εξερχομένων μεταναστών. Το 2018, η καθαρή μετανάστευση είχε εκτιμηθεί σε 16.440 άτομα (119.489 εισερχόμενοι και 103.049 εξερχόμενοι μετανάστες). Σημειώνεται ότι στα στοιχεία εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα μας την 1/1/2020 λόγω της προσφυγικής κρίσης.

 

Η κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε τα εξής: «Το γεγονός ότι απολαμβάνουμε μια ζωή υγιέστερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια από ό, τι οι παλαιότερες γενιές δείχνει την επιτυχία και την ισχύ της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς μας. Δημιουργεί όμως και νέες προκλήσεις και προσφέρει ευκαιρίες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η παρούσα πράσινη βίβλος θα δρομολογήσει συζήτηση σχετικά με την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του γηράσκοντος πληθυσμού — τις κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας που παρουσιάζει και τις απαιτούμενες πολιτικές απαντήσεις».

Η πράσινη βίβλος θέτει το πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τη γήρανση, καθορίζοντας την ταχύτητα και την κλίμακα των δημογραφικών αλλαγών στην κοινωνία μας, καθώς και τις σχετικές επιπτώσεις στις πολιτικές μας και τα ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό καλύπτονται όλα τα θέματα, από την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και διά βίου μάθησης έως την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας για την κάλυψη των αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Η πράσινη βίβλος υπογραμμίζει την ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, τονίζει τις ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων εργασίας και εξετάζει τις επιπτώσεις της γήρανσης στη σταδιοδρομία μας, την ευημερία μας, τις συντάξεις μας, την κοινωνική προστασία και την παραγωγικότητά μας.


Η πράσινη βίβλος ακολουθεί μια προσέγγιση κύκλου ζωής, η οποία αντικατοπτρίζει τον καθολικό αντίκτυπο της γήρανσης σε όλες τις γενιές και όλα τα στάδια της ζωής. Με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ βιώσιμων λύσεων για τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.


Επόμενα στάδια


Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους πολίτες και ενδιαφερόμενες οργανώσεις από όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συμβάλουν στον προσδιορισμό της απαιτούμενης στήριξης για τους ανθρώπους, τις περιφέρειες και τις κοινότητές τους. Με βάση τα αποτελέσματα, η Επιτροπή θα εξετάσει πιθανές πολιτικές απαντήσεις για την ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες για την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τη γήρανση.
Πηγή: Reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :