Translate the article and read it to your Language

Ο ΠΑΥΣΑΝΊΑΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ ( ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΊΔΑ) ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΏΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΤΟ 479 π. χ. ΚΑΤΕΛΉΦΘΗ ΑΠΌ ΤΗ ΝΌΣΟ ΤΗΣ " ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ"  Μετά τήν νίκη τών Ελλήνων στίς  Πλαταιές κατά τών Περσών  τό 479 π.χ ,  απεφασίσθη ομοφώνως από τούς νικητές , νά συγκροτηθεί στόλος 100 Ελληνικών συμμαχικών τριήρεων ,πού θά ναυλοχεί στή Δήλο,στρατός 10.000 ανδρών  έτοιμος για δράση εναντίον των Περσών . Έτσι θά προστατεύεται η Ελλάδα από οιανδήποτε επικείμενη Περσική εισβολή και θά  εποπτεύετο η  ελευθερία τών νησιών τού Αιγαίου καί τών Ελληνικών  παραλιακών πόλεων  τής Μ. ΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.

Επειδή ο στόλος θά ναυλοχούσε στή Δήλο , αλλά και τό κοινό ταμείο  εσόδων  αυτής ,  ονομάσθηκε ΔΗΛΙΑΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

 Πρώτος διοικητής τού στόλου , ορίσθηκε ο νικητής των Πλαταιών Παυσανίας, ο οποίος μέ  20 Πελ/κες τριήρεις και αφού παρέλαβε 30 Αθηναϊκές υπό τόν Αριστείδη τόν δίκαιο, κατευθύνθηκαν στην ΚΥΠΡΟ, όπου την απελευθέρωσαν  από την Περσικό ζυγό, κατόπιν κατευθύνθηκαν στόν  Ελλήσποντο, όπου ελευθέρωσαν πλήθος Ελληνικών πόλεων τής Μ. Ασίας και τελικά τό ΒΥΖΑΝΤΙΟ ( σήμερα Κων/λη), στόν Κεράτιο κόλπο.

 Στό Βυζάντιο , ζούσαν  αρκετοί συγγενείς τού Ξέρξη ,τούς οποίους ο Παυσανίας δεν εθανάτωσε, αλλά τούς έδωσε προς φύλαξη στόν Ερετριέα  Γογγύλο (  σέ ειδικό χώρο).

Μάλιστα ,ο νικητής  αυτός τών Περσών , άρχισε νά αρέσκεται στόν Ανατολικό τρόπο ζωής (  οπως μετέπειτα ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ), νά φορά Περσικά  μεταξωτά ενδύματα σέ συμπόσια, νά αρνείται τήν  λιτοδίαιτη Σπαρτιάτικη τροφή καί τό κυριότερο νά έρχεται σέ συνεννόηση μέ τόν  Φαρνάβαζο ( τόν δραπέτη τών Πλαταιών ) γιά τήν απελευθέρωση τών  επιφανών Περσών τού Βυζαντίου,  ως εκπρόσωπο  τού Ξέρξη. 

Νά συμπεριφέρεται απρεπώς στά  πληρώματα  τών συμμαχικών πληρωμάτων τού στόλου και τό κυριότερο ,νά ανταλλάσσει επιστολές μέ τόν Ξέρξη ,νά τού υπόσχεται υποταγή τής Ελλάδος και αφού πάρει γυναίκα του την κόρη τού ΞΕΡΞΗ,  νά χρησθεί Σατράπης τής Ελλάδος.

ΟΠΟΙΑ  ΚΑΤΑΝΤΙΑ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ  ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ,  ΝΙΚΗΤΟΥ  ΤΩΝ ΠΕΡΣΏΝ ΣΤΙΣ  ΠΛΑΤΑΙΕΣ!!!! 

Ταυτόχρονα ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ,διά τής βίας ,συζούσε μέ την ωραιοτάτη ΚΛΕΟΝΙΚΗ , κόρη ευπόρου οικογενείας τού Βυζαντίου, την οποίαν κατά λάθος ένα βράδυ  κατέσφαξε στο σκοτάδι, νομίζοντάς την εχθρό του, όταν πήγε νά πλαγιάσει  δίπλα του μέ σβησμένο λυχνάρι , ενώ αυτός κοιμόταν.

Εκ των τύψεών του,   επεσκέφθη τό Μαντείον τής Νέας Ηρακλείας  νά λάβει χρησμόν εξιλέωσης  ,αλλά εκεί ο Φοίβος Απόλλων μέσω τής ιέρειας τού Μαντείου ,τού παρουσιάζει τό όραμα τής ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ , πού απευθυνόμενη  σ  αυτόν τού λέει :

  ""Στείχε δίκης  άσσον ,ούτι  μάλλα κάκιον ανδράσιν ύβρις ""

                                Απόδοση

  " Τρέξε γρήγορα νά  δικασθείς ,διότι δέν υπάρχει τίποτα χειρότερο στόν άνδρα , από τήν αλαζονεία τής εξουσίας ". * 

Η φράση αυτή τής ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ αγαπητοί φίλοι μου, έχει πολλούς αποδέκτες. 

Δείτε πόση αλαζονεία τής εξουσίας έχουν οι σημερινοί πολιτικοί μας, όπου οι τελευταίοι Πρωθυπουργοί μας  - Κυβερνήσεις των , ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ  την χώρα μας άνευ τύψεων ,  επεσώρευσαν  τεράστια οικονομικά προβλήματα σ έναν υπερήφανο λαό ,  ενέχονται σέ πλήθος σκανδάλων καί υποθέσεων κακοδιαχειρίσεως τού Ελληνικού χρήματος , Πρωθυπουργεύουν και Υπουργούν χωρίς νά έχουν κολλήσει ένσημο στο ΙΚΑ ( η πλειοψηφία )  και μόνον τρείς τέως Υπουργοί έκαναν λίγα χρόνια φυλακή , ενώ θά έπρεπε νά  υπάρχει ειδική πτέρυγα πολιτικών  κρατουμένων στόν Κορυδαλλό.    

ΕΠΑΡΑΤΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   Η  ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΗΣ  ΕΞΟΥΣΙΑΣ  ,αλλά σήμερα οι διεργασίες της προστατεύονται μέ ειδικό νόμο  "  Περί ευθύνης Υπουργών "...(Βενιζέλου).. 

* Ο Παυσανίας είχεν άδοξον τέλος  ( θάνατος δι ασιτίας στόν προναο της Χαλκιοικου Αθηνάς , όπου προσέφυγεν ώς ικέτης ), κτίζοντας οι Σπαρτιάτες πόρτες και παράθυρα τού προνάου.

Πρώτη τιμωρός αυτού, υπήρξεν η μητέρα του ΑΓΧΙΘΕΑ ή ΘΕΑΝΩ, η οποία τοποθέτησε τόν πρώτο λίθο!!! 

  

ΟΘΡΥΑΔΑΣ Ο ΟΜΟΙΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :