Translate the article and read it to your Language

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες, Ἀντισταθεῖτε στή ΚΟΡΩΝΟΪΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ


"Νέα Τάξη"  σημαίνει:

α) Ἀποσύνθεση κάθε ἀνώτερου πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ὥστε νά ὁδηγήσει τήν ἀνθρωπότητα σέ κατάσταση ἀπόλυτου ἐλέγχου καί δουλείας, ὅπου ἡ "ἔννομος" βία θά εἶναι ἀνθρωπισμός...

Πρός τοῦτο ἐπιδιώκει τή διαφθορά τῶν λαῶν, τήν ὑποβάθμιση καί ἐξαφάνιση κάθε ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἀξίας καί τήν ὁμογενοποίηση στήν ἀνθρώπινη σκέψη καί συμπεριφορά, γιά νά κλωνοποιηθοῦν οἱ λαοί καί νά μεταλλαχθοῦν, ὥστε νά ἐνδιαφέρονται μόνο γιά χρῆμα, σάρκα, ὕλη, διασκέδαση, καί ὡς ἠθικά καί πνευματικά ἀνάπηροι νά μήν ἀντιδροῦν στά νεοταξικά προγράμματα...

Γιά τή συνωμοσία αὐτή χρησιμοποιεῖ ἡ "Νέα Τάξη" κυρίως τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης (media), τά ὁποῖα διαφημίζουν συνεχῶς τήν τεχνολογία, τόν καταναλωτισμό, τό κέρδος, τήν σαρκολατρεία, τήν εὐδαιμονία, ὥστε μέ τή διέγερση τῶν ἐνστίκτων καί τῶν κατωτέρων ἐπιθυμιῶν νά αἰχμαλωτίζουν τά μυαλά καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων καί νά τούς καθοδηγοῦν, ὅπως θέλουν οἱ Νεοταξῖτες...

β) Ἀποεθνικοποίηση τῶν λαῶν. Κατάργηση συνόρων καί ἀνακάτεμα φυλῶν, ὥστε τά κράτη ἀπό Ἐθνικά νά γίνουν κράτη ὄχλων, χωρίς ταυτότητα καί παραδόσεις, νά χάσουν τήν Ἐθνική τους ἀνεξαρτησία καί νά διευθύνονται ἔτσι εὔκολα ἀπό τά πολυεθνικά ἀπάνθρωπα καρτέλ...

Πρός τοῦτο ἡ "Νέα Τάξη" μέ τούς πράκτορές της προπαρασκευάζει καί προκαλεῖ ἀνά τόν κόσμο πολιτικές, οἰκονομικές, κοινωνικές, πολεμικές κρίσεις καί διαμάχες, ὥστε νά μπορεῖ νά ἐπεμβαίνει ὡς "σωτήρας" μέ ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ε.Ε., Δ.Ν.Τ.,  καί ἔτσι νά ἐλέγχει ὅλο καί περισσότερους λαούς καί νά τούς βάζει κάτω ἀπό τά ἰσοπεδωτικά προγράμματά της.

γ) "ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ" εἶναι ἡ συνωμοσία τῶν Ἑβραιοτραπεζιτῶν καί τῶν μασονικῶν ὀργανώσεων γιά τήν ἐπίτευξη μιᾶς παγκόσμιας δικτατορίας (ἡ πανίσχυρη ὀλιγαρχία τῶν Ροκφέλλερ, Ρότσιλντ κ.λ. φανερώνει τήν παγκόσμια ἰσχύ των).Η "ΝΕΑ  ΤΑΞΗ"  ἐπιδιώκει:
1) Ὁ Ἐθνικός Στρατός νά γίνει μισθοφορικός (μέ τήν συμμετοχή καί ἀλλοδαπῶν), ὄχι γιά νά ὑπερασπίζεται τά σύνορα, ἀλλά γιά νά συμμετέχει στίς νεοταξικές ἐγκληματικές ἐπιχειρήσεις τοῦ ΝΑΤΟ, καί ἀργότερα νά συγχωνευθεῖ μέ τήν ἀστυνομία πρός καταστολή τῶν ἀνέργων, τῶν ἐξαθλιωμένων καί τῶν ἀντιδρώντων στή "Νέα Τάξη"...

Ἤδη ὁ στρατός ἀποσύρεται ἀπό τά σύνορα, ἀφήνοντας τήν ὕπαιθρο ἀπροστάτευτη...

2) Ἀφανισμό τῆς Ἐθνικῆς μας αὐτοσυνειδησίας, τῶν Ἀρχῶν καί Ἰδανικῶν τῆς Φυλῆς μας καί ὅσων μᾶς ἔχουν παραδώσει οἱ Πρόγονοί μας. Συστηματική ξεθεμελίωση τῆς ἙλληνΟρθόδοξης οἰκογένειας καί ὅλων τῶν πνευματικῶν δεσμῶν, πού μᾶς ἑνώνουν ὡς Ἕλληνες, καί ἐπιβολή ἀνθελληνικῶν καί ἀντιχριστιανικῶν νόμων (π.χ. ἀλλαγή φύλου, σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων, υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλους, κ.ἄ.)

3) Νά βγάλει τόν Χριστιανισμό ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί νά τόν ἀντικαταστήσει ἀρχικά μέ ἕνα συγκρητισμό καί τελικά μέ ἕνα ὡραιοποιημένο σατανισμό (π.χ. χαρυποτερισμό). Πρός τοῦτο, -ἀφοῦ διέστρεψε τό δυτικό "χριστιανισμό" τόσο πολύ, ὥστε νά "εὐλογεῖ" καί βομβαρδισμούς- , ἐπιδιώκει λυσσαλέα τή διάβρωση τῆς μόνης Ἀληθινῆς Πίστης, τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τό μασονικό οἰκουμενισμό (πού θέλει νά ἑνώσει ὅλες τίς θρησκεῖες σέ μιά πανθρησκεία), ὁ ὁποῖος θά γεμίσει τήν Ἑλλάδα μέ τζαμιά, συναγωγές, παγόδες κ.ἄ...

Γιά τήν ἐπιβολή τῆς θρησκευτικῆς αὐτῆς παγκοσμιοποίησης, τοῦ ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ, διοργανώνει συχνά διαχριστιανικές καί διαθρησκευτικές συνάξεις, ὅπου δυστυχῶς συμμετέχουν καί μοντέρνοι "ὀρθόδοξοι" ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι συμπροσεύχονται καί συνδιαλέγονται οἰκουμενιστικά μέ αἱρετικούς καί ἀλλόθρησκους, προδίδοντας τήν Ὀρθοδοξία (ἄλλωστε στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἡ "Μεγάλη Σύνοδος" νομιμοποίησε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ)...

Καί τώρα μέ τήν "κορωνοϊκή" τρομοκρατία προσπαθεῖ ἡ ἀντίχριστη Νέα Τάξη ν’ ἀπομακρύνει τούς Ἕλληνες ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά τούς ὁδηγήσει στήν ὀλιγοπιστία καί μετά στήν ἀθεΐα...

4) Διαστροφή Ἑλληνικῆς παιδείας, γλώσσας καί ἙλληνΟρθόδοξης ἀγωγῆς, ὥστε νά ἔχουμε ἀμόρφωτη νεολαία χωρίς Πίστη καί ἠθική, χωρίς ἰδανικά, ὁράματα καί ὑψηλά πνευματικά ἐνδιαφέροντα, χωρίς ἱστορική μνήμη, κριτική καί φιλοσοφική σκέψη, γιά νά γίνουν οἱ νέες Γενιές τῆς Ἑλλάδας "πολτός καί μάζα", καί νά χάσουν τήν πνευματικότητά τους οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι διά μέσου τῶν αἰώνων ἔδωσαν ὅλες τίς ἀνώτερες ἀξίες τοῦ Πολιτισμοῦ στήν ἀνθρωπότητα.

Σ' αὐτό ἀποσκοποῦν τά ὁλοήμερα σχολεῖα, ἡ μετατροπή τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό ὀρθόδοξα σέ πανθρησκειακά καί ἡ εἰσαγωγή τῆς ἀνήθικης σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, γιά νά διαπλάττει ἐξ ὁλοκλήρου τό χαρακτῆρα τῶν παιδιῶν, ὅπως θέλει, ἡ ἰσοπεδωτική παγκοσμιοποίηση καί ἡ πανθεϊστική "Νέα Ἐποχή" ...

5) Ἔλεγχο τοῦ νοῦ μέ τά media, τό ἴντερνετ, μέ τά ὑποσυνείδητα μηνύματα (τῆς ρόκ κ.ἄ.), μέ τά κινητά τηλέφωνα (τά ὁποῖα μέ τήν ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία τους ἐπηρεάζουν τή λειτουργία τῆς νόησης καί προκαλοῦν καρκίνους)...


Η "ΝΕΑ ΤΑΞΗ"  ἐπιδιώκει : 

6) Φασιστικό ἠλεκτρονικό ἔλεγχο ἀνθρώπων, ζώων καί πραγμάτων, γιά νά παρακολουθοῦνται τά πάντα, ὥστε νά ἐπέλθει γρήγορα ἡ δικτατορία τῆς ζοφερῆς παγκοσμιοποίησης. Σ' αὐτό ἀποσκοπεῖ ἡ συνωμοτική "κορωνοϊκή" τρομοκρατία, οἱ νέες ἠλεκτρονικές κάρτες-ταυτότητες, τό ἠλεκτρονικό χρῆμα, τά ἔξυπνα τσιπάκια, οἱ βιομετρικοί ἔλεγχοι, τά νέα ἐμβόλια, τά συστήματα ΣΕΝΓΚΕΝ, ΤΑΧΙΣ, ΔΙΑΣ, κ.ἄ. μέ καταχθόνιο σκοπό τήν πλήρη κατάλυση τῆς ἐλευθερίας μας...

Γιά τήν ἐπιτάχυνση καί ἐξάπλωση αὐτῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς σκλαβιᾶς χρησιμοποιοῦν καί τό πρόσχημα τῆς τρομοκρατίας, τήν ὁποία αὐτοί οἱ ἴδιοι δημιούργησαν, συντηροῦν καί‘ἐπεκτείνουν...

7) Η "ΝΕΑ ΤΑΞΗ" θέλει τούς Ἕλληνες ἐξαθλιωμένους μέ καθόλου ἤ μερική ἀπασχόληση. Κατάφερε ἤδη νά τό πετύχει ἀρκετά μέ τά μνημόνια, μέ τή ληστεία τοῦ χρηματιστηρίου, μέ τό κλείσιμο τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, μέ τόν τζόγο, τήν ἀνεργία, καί τώρα μέ τόν κορωνοϊό...

8) Κατάργηση τῆς ἰδιοκτησίας. Παρακινοῦσαν ὅλους μέ διαφημίσεις νά ὑπερκαταναλώνουν παίρνοντας δάνεια ἀπό τίς τράπεζες, διότι προγνώριζαν ὅτι στό μέλλον δέ θά μπορέσουν νά τά ἐξοφλήσουν, καί ἔτσι σήμερα ἀπειλοῦν νά κατασχένουν κινητά καί ἀκίνητα, γιά νά γίνουν οἱ Ἕλληνες πτωχοί, περιγέλασμα τῶν Ἑβραιοτραπεζιτῶν...

9) Συρρίκνωση τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ. Ἔχει δοθεῖ ὁδηγία ἀπό τήν Ε.Ε. οἱ Ἕλληνες ἀγρότες νά μειωθοῦν ἀπό 20% τοῦ πληθυσμοῦ στό 6%, ὥστε οἱ ὑπόλοιποι νά στριμωχθοῦν στίς τσιμεντουπόλεις καί νά διεκδικοῦν ἕνα πτωχομεροκάματο ὅπως οἱ λαθρομετανάστες. Ἔτσι οἱ ξένοι καί οἱ πολυεθνικές θ' ἀγοράζουν τήν ὄμορφη Ἑλληνική ὕπαιθρο γιά νά τήν ἀπολαμβάνουν αὐτοί, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες θά χάσουν τίς ἑστίες τους καί τίς πηγές τῆς τροφοδοσίας τους, καί θά γίνουν περιπλανώμενοι, ἄστεγοι, ζητιάνοι καί πτωχοί...

10) Ἐξάπλωση καί ἐπιβολή τῶν μεταλλαγμένων εἰδῶν, γιά νά πάρουν οἱ πολυεθνικές τούς σπόρους στά χέρια τους, ὥστε νά ἐλέγχουν τήν παγκόσμια ἀγροτική παραγωγή, καί ἔτσι οἱ ἄνθρωποι νά καταναλώνουν τά σκουπίδια τους καί νά μεταλλαχθοῦν σέ ἄρρωστα, ὑπάκουα ἀνθρωποειδῆ ὄντα...

11) Δηλητηρίαση τῆς ὑγείας μας μέ τά νέα βλαβερά ἐμβόλια καί μέ τίς βιομηχανικές ἕτοιμες τροφές, πού καταστρέφουν τό σῶμα μας, τή νοημοσύνη μας καί τίς πνευματικές μας δυνάμεις.

Αὐτή τή καταστροφική δηλητηρίασή μας ὑπηρετοῦν καί οἱ ἀεροψεκασμοί Chemtrails (οἱ μεγάλες φαρδιές λευκές οὐρές πού ἀφήνουν ἀεροσκάφη), πού βομβαρδίζουν τόν ἐναέριο χῶρο τῆς Ἑλλάδας μέ ἐπικίνδυνα χημικά: βάριο, ἀλουμινόσκονη, μαλάθιο κ.ἄ., τά ὁποῖα προκαλοῦν σοβαρές βλάβες στόν ὀργανισμό (ἀλλεργίες, ἰώσεις, πνευμονικές παθήσεις, καρκίνους, ζαλάδες, ἀπώλεια μνήμης, λήθαργο, κατάθλιψη, σύγχυση, ἄνοια, τάση αὐτοκτονίας, κούραση, πόνους, παράλυση κ.ἄ.), ὥστε οἱ Ἕλληνες νά εἶναι μόνιμα ἀδιάθετοι...

12) Μαζοποίηση τῶν ἀνθρώπων μέσα σέ ἀνθυγιεινές πολυάνθρωπες πόλεις, ὅπου σάν τηλεκατευθυνόμενα ρομποτάκια, ἄβουλα ἀπρόσωπα ὄντα, νά ζοῦν, ὅπως τούς προγραμματίζουν τά ὄργανα τῆς ἀπάνθρωπης παγκοσμιοποίησης.

13) Τό βιολογικό ἀφανισμό μας ὡς Γένους μέ τήν ὑπογεννητικότητα, τήν ἀντισύλληψη καί τίς ἐκτρώσεις καί μέ τήν ἔλλειψη μέριμνας γιά τούς ἥρωες πολύτεκνους Ἕλληνες (ἐνῶ φροντίζει πολύ τό νεοταξικό κράτος γιά τούς λαθρομετανάστες)...

Εἶναι ὅλα προσχεδιασμένα μέ σατανικό τρόπο, ὥστε μέ τό πλῆθος τῶν λαθρομεταναστῶν (πού μᾶς φέρνουν στήν Ἑλλάδα σκόπιμα καί ἀνεξέλεγκτα), καί οἱ ὁποῖοι εἶναι μή ἀφομοιώσιμοι, ἀρχικά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες μειονότητα μέσα στήν Πατρίδα μας καί κατόπιν ν' ἀφανιστοῦμε... (ὅπως δηλαδή ἔγινε στό Κόσσοβο...)

Σ'’αὐτή τή συνωμοσία τῆς καταστροφῆς συμμετέχουν οἱ κυβερνήσεις, οἱ ὀργανώσεις τῆς μασονίας καί τοῦ σιωνισμοῦ, οἱ πολυεθνικές ἑταιρεῖες, τά μεγάλα κόμματα, οἱ τράπεζες, τά media, τό internet, ὅλος σχεδόν ὁ τύπος...

Κύριο ρόλο σ'’αὐτά τά σκοτεινά σχέδια τῆς Παγκοσμιοποίησης παίζει καί ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη, ἡ ὁποία μέ τήν ἐπιβολή τοῦ Εὐρωσυντάγματος θέλει νά τά ἐπιταχύνει. Στή πλήρη σκλαβιά τῆς Ε.Ε. μᾶς σπρώχνουν οἱ προδότες πολιτικοί, χωρίς κἄν νά μᾶς ἐρωτήσουν μέ ἕνα δημοψήφισμα...

Ἕλληνες προσοχή. Σήμερα οἱ γραικύλοι, προσκυνητές τῆς "Νέας Ἐποχῆς" καί τῆς "Νέας Τάξης" τοῦ Ἀντίχριστου, μασόνοι, σοσιαληστές καί ποικιλόχρωμοι "ἐκσυγχρονιστές", ἔχουν εἰσχωρήσει σ'’ὅλες τίς διοικητικές θέσεις καί σάν σαράκι τρώγουν τίς σάρκες τῆς ἔνδοξης Ἑλλάδας μας.


Ἕλληνες, ἀντισταθεῖτε σέ ὅλους τούς προδότες, ἀντισταθεῖτε στήν πνευματική καί ἠθική παρακμή τῆς κοινωνίας καί τῆς Πατρίδας μας.

Ἀντισταθεῖτε στά ἀντιχριστιανικά νομοσχέδια.

Ἀντισταθεῖτε στά ὀλέθρια προγράμματα τῆς συνωμοτικῆς παγκοσμιοποίησης, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς Ε.Ε. καί τῶν Ο.Η.Ε., Η.Π.Α., ΝΑΤΟ, Π.Ο.Υ...

Μή ἀνέχεσθε νά σᾶς ἐμπαίζουν οἱ νεοταξῖτες, οἱ ὁποῖοι "τρέχουν" ὅλα τά ἀνωτέρω σκοτεινά σχέδια τους μέ τήν "κορωνοϊκή" τρομοκρατία...

Μέ τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, μέ ἀρετή, φρόνηση, ὁμόνοια καί ἀνδρεία ἄς ἀγωνιστοῦμε νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα μας ἀπό τή διαφθορά, διάβρωση, ἀποστασία, διάλυση, ὑποδούλωση καί καταστροφή.

Ὅλοι μαζί νά ἐξεγερθοῦμε ν' ἀνατρέψουμε ἐκ βάθρων ὅλα τά σάπια ἔργα τῶν πρακτόρων τῆς "Νέας Τάξης", καί νά ἐπαναφέρουμε τήν Ἑλλάδα στόν ἔνδοξο ἙλληνΟρθόδοξο δρόμο τῶν Παραδόσεων, τῶν Ἱερῶν καί Ὁσίων τοῦ Γένους μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :