Τι παλαβομάρες είναι αυτές;;; Γάμοι... εκτός Ιερών Ναών


Γάμος την εποχή του... κορωνοϊού.

Αυτό θα μπορούνται να επικαλούνται οι μελλοντικοί νεόνυμφοι αφού τώρα θα μπορούν να παντρεύονται και εκτός Ιερών Ναών με τις ευλογίες της Εκκλησίας.

Έτσι με εγκύκλιο του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος και μόνο για φέτος επιτρέπει την κατ' εξαίρεση τέλεση των γάμων έξω από τους Ιερούς Ναούς για την ακρίβεια στις εισόδους αυτών, λόγω των έκτακτων μέτρων του κορωνοϊού.

Η σχετική εγκύκλιος γραμμένη σε... Εκκλησιαστική γλώσσα είναι η εξής.

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατ' ἄκραν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν καί αὐστηρῶς μόνον δι' ἐφέτος, καί τοῦτο διά λόγους προκύψαντας ἐκ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας τοῦ νέου covid 19, οἱ Γάμοι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς δύνανται νά τελῶνται καί ἔξω, εἰς τήν εἴσοδον αὐτῶν, λαμβανομένων σχολαστικῶς ὅλων τῶν ἀπαραιτήτων ὑγειονομικῶν μέτρων (ἀπόστασις 1,5 μέτρου μεταξύ τῶν προσώπων, μέριμνα διά σταθμούς ἀντισηπτικῶν/ἀπολυμαντικῶν κ.λ.π. ).

Ἐν προκειμένῳ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος συνιστᾷ καί προτρέπει ὅπως οἱ ὁρίσαντες δι' ἐφέτος τήν τέλεσιν τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου των μή ἀναβάλουν, ἀλλά τελοῦν αὐτό, ὥστε νά λαμβάνουν τήν Χάριν καί Εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ,  μεταφέρουν δέ, σύν Θεῷ, κατά τό προσεχές ἔτος, εἰς τήν ἐπέτειον τοῦ Γάμου των, τήν ἐκπλήρωσιν τῶν λοιπῶν  κοινωνικῶν ὑποχρεώσεων (γαμήλιον τραπέζι, δῶρα κ.λ.π.).

Επί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ' ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διατελοῦμεν μετ' εὐχῶν.

alithia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :