ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ:« ΟΙ ΑΓΑΡΗΝΟΙ ΘΑ ΠΑΡΕΛΑΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ...»


ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ!
Γράφει ἡ Καλλιόπη Ζτούπα


Πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ οἱ Τοῦρκοι θὰ πάρουν τρία μεγάλα νησιά μας. Θὰ τὰ κρατήσουν γιὰ λίγο γιατί μετὰ θὰ διαλυθεῖ ἡ Τουρκία. Θὰ χυθεῖ αἷμα ἔνθεν καὶ ἔνθεν

Ἀλλόθρησκοι ἐπιδιώκουν νὰ χτυπήσουν τὴ ρίζα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχουν ἁπλώσει τὰ πλοκάμια τους καὶ ἐντὸς αὐτῆς. Ἡ Ὀρθοδοξία χτυπιέται ἀνηλεῶς καὶ δυστυχῶς τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι χτυπιέται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Ὀρθοδόξους. 


Οὐαὶ καὶ ἀλίμονο σ’ αὐτοὺς ποὺ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία. Οἱ προδίδοντες τὴν Ὀρθοδοξία θὰ γευτοῦν πλῆθος ἀσθενειῶν, ὡς δεῖγμα τῆς ἀποστασίας τους ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ὡς σημάδι παντελοῦς ἀπουσίας τῆς μετανοίας. 

Πολλὰ ἄσχημα θὰ ἀκολουθήσουν μετὰ τὴ συνάθροιση ἐπισκόπων στὴν Κρήτη. Θὰ γίνει σχίσμα καὶ θὰ κλονισθεῖ ἡ πίστη πολλῶν χριστιανῶν. Κι αὐτό γιατί ἀλλόθρησκοι ἐπιδιώκουν νὰ χτυπήσουν τὴ ρίζα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἔχουν ἁπλώσει τὰ πλοκάμια τους καὶ ἐντὸς αὐτῆς. 

Ἡ Ὀρθοδοξία χτυπιέται ἀνηλεῶς καὶ δυστυχῶς τὸ λυπηρὸ εἶναι ὅτι χτυπιέται ἀπὸ τοὺς ἴδιους τούς Ὀρθοδόξους. Πολλοὶ θέλουν νὰ διασαλέψουν τὴν Ἐκκλησία. Αὐτοὶ ποὺ ἐπεξεργάζονται σχέδια κατὰ τῆς Ἐκκλησίας θὰ πάρουν σκληρὰ τὸ μάθημά τους. 

Θέλουν νὰ χτυπήσουν ἀλύπητα τὴν πατρίδα μας. Τόσο ἄσχημα ποὺ δὲν θὰ γνωρίζει ὁ ἄνθρωπος τὸν ἄνθρωπο. Πρόκειται παιδιά μου νὰ διεξαχθεῖ πόλεμος σὲ γειτονικὰ κράτη. Ἐντός τῆς χώρας θὰ γίνουν πολλὲς ἀναταραχές. 

Οἱ Ἀγαρηνοὶ θὰ παρελάσουν ἐντός τῆς Ἑλλάδος. Θὰ χτίσουν τζαμιά. Πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ οἱ Τοῦρκοι θὰ πάρουν τὰ τρία νησιά μας, τή…, τή… καὶ τὴν ….! Προσευχηθεῖτε πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ κακοῦ. Αὐτὸς ὁ πόλεμος θὰ ἔχει θύματα ἂν καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀγωνίζεται καὶ ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι καὶ νὰ ἔρθουν σὲ ἐπίγνωση. 

«Οἱ ἄνθρωποι βλασφημοῦν τὸ Ὄνομά μου. Βλασφημοῦν τὸ ὄνομα τῆς Μητρός μου. Βλασφημοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός μου. Κἀγώ θέλω ἀνταποδώσω αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν» μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Κύριός μας. 

Κι ἐμεῖς κωφεύουμε καὶ δὲν διδασκόμεθα. Ἐ! τότε εἶναι φυσικὸ νὰ διδαχθοῦμε μέσα ἀπὸ μία μεγάλη δοκιμασία, ἡ ὁποία ὅπως προαναγγέλλει ὁ οὐρανὸς θὰ λάβουν οἱ ἄνθρωποι λίαν συντόμως.

Εἴμαστε αἰχμάλωτοι παιδιά μου μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα μας ἐξ αἰτίας τῆς ἀποστασίας μας. Μόνο ἡ προσευχὴ θὰ μᾶς σώσει. Ἀλλὰ ποιὸς κάνει προσευχή; Κανένας. 

Σὲ λίγο καιρὸ ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ. Θὰ μποῦν καὶ θὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ νησιά, ἀλλὰ θὰ χυθεῖ αἷμα καὶ ἀπὸ τοὺς μὲν καὶ ἀπὸ τοὺς δέ. Οἱ Ἑβραῖοι θὰ ὑπερισχύσουν. Ἀνακατεύουν ὅλον τὸν κόσμο. Ἔχουν κάνει μεγάλο κακὸ στὸν κόσμο καὶ θὰ πληρώσουν. Τελειώνουν τὰ ψωμιά τους.

Ὁ Ἕλληνας δὲν εἶναι ἕτοιμος γιὰ νὰ δεχθεῖ αὐτὰ τὰ δύσκολα καὶ ἄσχημα γεγονότα. Ἄχ, ἄχ, ὁ στεναγμὸς θὰ εἶναι μεγάλος. Θὰ θρηνοῦν καὶ δὲν θὰ ξέρουν τί νὰ κάνουν. 

Δὲν ἔχουμε πίστη γι’ αὐτὸ καὶ φοβόμαστε.

Κανένα αἴσιο δὲν ἔρχεται εἰ μὴ μόνον διὰ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ὑπακοῆς στὸν Δημιουργό μας καὶ Θεό μας. Ἔφτασε ὁ χρόνος ποὺ οἱ ἄνθρωποι θὰ δοῦν αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶναι γραμμένα στὴν Καινὴ Διαθήκη. Μὴν ἀμφιβάλετε γιὰ ὅσα σᾶς λέγω παιδιά μου. Ἄλλα ἐκτελοῦνται γρήγορα ἀλλὰ ἀργότερα καὶ ἄλλα πολὺ ἀργότερα. Τὰ πάντα ὅμως θὰ γίνουν. Μὴν ἐξετάζετε τὸν χρόνο. Ἤγγικεν ὁ καιρός.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :