Translate the article and read it to your Language

Πᾶμε γιά Μακεδονία Νο 2 στό Αἰγαῖο ;...


Ἒχεις κάποιο ἀκίνητο μέ μοναδικούς τίτλους ἰδιοκτησίας οἱ ὁποίοι χάνονται στά βάθη τῶν χιλιετηρίδων, μέ πρόσφατες ἀναγνωρίσεις μέσα ἀπό πράξεις πού ὀνομάζοται διεθνεῖς συνθῆκες καί ὁ πονηρός γείτονας, αὐτός πού διαχρονικά ἒχει στηρίξει τήν ζωή τους μόνον σε ἁρπαγές καί λεηλασίες γιά τίς ὁποῖες ὂχι ἁπλῶς δέν ντρέπεται ἀλλά ἀντίθετα, τίς θεωρεῖ καύχημα ,ἒρχεται καί σέ ἀμφισβητεῖ ὡς κυρίαρχο του !
Τότε τί κάνεις ;
Ἡ παγκόσμια πρακτική ἡ ὁποία ἒχει ἀποτυπωθεῖ στήν ἱστορία τῶν ἐθνῶν μέ κύριο πρωταγωνιστῆ τήν δική μας, ἒχει ἀποδείξει ὃτι γιά νά προστατευτεῖς ἀπό τόν κάθε πονηρό γείτονα ἢ ἃρπαγα, ἀναπτύσεις  ἃμυνα .
Αὐτή, ἒχει δύο σκέλη. Τήν ἃμυνα ὃσον ἀφορᾶ τό φρόνημα τῶν πολιτῶν καθιερώνοτας ὡς ἀρχή τήν ἀγάπη γιά τήν πατρίδα τήν ὁποία καλλιεργεῖς μέσα ἀπό τό δίπτυχο παιδεία - δικαιοσύνη καί δέυτερον τήν ἰσχῦ μέσω τοῦ στρατοῦ.
Γι΄αὐτό ἒλεγαν οἱ  παλιοί : Ἂν θέλεις εἰρήνη, ἑτοιμάσου γιά πόλεμο... Γι'αὐτό διδάσκουν οἱ Τοῦρκοι στα σχολεῖα να εἶναι ὑπερήφανοι οἱ νέοι πού γεννήθηκαν Τοῦρκοι, οἱ Σκοπιανοί πού γεννήθηκαν "Μακεδόνες", σέ ἀντίθεσι μέ τήν χῶρα τῶν πτωμάτων πού διδάσκονται  οἱ νέοι να εἶναι τά πτώματα τῆς ἱστορίας καί τῶν ὁποίων πτωμάτων ἡ ἀναφορά στήν πατρίδα διαταράσσει τήν διαδικασία τῆς ἀποσυνθέσεως γιά τήν ὁποία ἀμείβονται πλῆθος ἀπό δολιοφθορεῖς νεκροθάπτες ἐκπαιδευτικούς... - Γι'αὐτό ἃλλωστε σύμπαν τό σύστημα τῆς ἐθνικῆς μας ἀπαιδείας, αὐτό πού ἒσκιζε τά ροῦχα του για τούς "φονιᾶδες τῶν λαῶν", σήμερα πού ἡ Ἑλλάδα ἒχει μετατραπεῖ σ'ἓνα ἀπέραντο δρᾶμα, ἒχουν χαθεῖ μέσα στίς σκοτεινές τους σκωληκότρυπες... -
Ὁ πόλεμος εἶναι χαρακτηριστικό στοιχεῖο μέσα στήν φύσι, σε κάθε ζωντανό ὀργανισμό ἢ  κοινωνία. "Πόλεμος πατήρ πάντων" ἒλεγαν κάποτε οἱ ἀποκλεισμένοι μέ χτύσιμο ἀπό τούς σύγχρονους ἐκπαιδευόμενους "προοδευτικούς" εὐνούχους...  Καί κύριο στοιχεῖο ἃμυνας, εἶναι τά ἀντισώματα πού ξεκινοῦν ἀπό τό φυσικό περιβᾶλλον, τά ζῶα,  φθάνουν στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό καί στίς κοινωνίες.
Ἐκεῖ πού δέν λειτουργοῦν ἀντισώματα, εἶναι οἱ χῶροι τῆς ἀποσυνθέσεως, ἢ κοινῶς, οἱ χῶροι ταφῆς ...
Παραδείγματα τέτοιων φρικτῶν καταστάσεων, ἒχουμε στά τελευταία χρόνια τοῦ Βυζαντίου, τότε πού εἶχαν σκοτώσει τά κοινωνικά καί ἠθικά ἀντισώματα μέ ἀποτέλεσμα να τρέχουν στήν Δύσι γιά να βροῦν λύσεις μέσα ἀπό τούς τότε νεκροθάφτες τους...
Ἡ τότε ἐποχή, ἒχει δυστυχῶς πολλά κοινά μέ τήν σημερινή.
Καί τότε εἶχαν πέσει σε ἀσωτίες στό ἐσωτερικό, σέ ἠλίθιες ἒριδες καί σε κακή παιδεία ἡ ὁποία κατευθύνοταν ἀπό πονηρούς καιροσκόπους τυχοδιῶκτες οἱ ὁποίοι διαμόρφωναν τό φρόνημα τῶν πολιτῶν μέσα ἀπό ἂθλια κοινωνικά πρότυπα καί καθημερινά ψέματα .
Αὐτοί πού ἐπικρατοῦσαν τοτε στις κοινωνίες, δηλαδή στά τελευταία χρόνια τοῦ Βυζαντίου, νά πᾶμε καί στά παλαιότερα ἂν θέλετε, δηλαδή τῆς Ἀθήνας καί τῆς Ρώμης ὃπως συμβαίνει καί στά σύγχρονα Ἑλλαδικά, δέν εἶχαν, δέν ἒχουν  τήν αἲσθησι τῆς κληρονομιᾶς ἡ ὁποία τούς βαραίνει καί την ὁποία ὢφειλαν ἢ ὀφείλουν να ὑπερασπιστοῦν .
Ἡ μόνη αἲσθησις γι'αὐτούς, εἶναι τό τώρα .
Αὐτό βιώνεται μέσα ἀπό ὁποιοδήποτε σκαρφάλωμα το ὁποῖο σοῦ φέρνει ἀτομικά κέρδη τά ὁποία θά γεμίσουν κούφιες ἐφήμερες πλαστικές χαρές, ζωές οἱ ὁποῖες πίστεψαν ὃτι γκαστρώθηκαν οἱ αἰῶνες γιά να γεννήσουν τήν δική τους χλαπάτσα !
Αὐτοί λοιπον δέν θά πονέσουν τήν κληρονομιά.  Δέν θά τούς ἀπασχολεῖ ἂν την στερήσουν ἀπό τίς αὐριανές γεννεές. Δέν ἒχουν  ὂνειδος, ὑπερηφάνεια ! Διότι τούς ἀρέσει να ἐπιπλέουν πάνω στό ψέμα, στήν πολιτική ἀπάτη, στήν διαφθορά, στό φαίνεσθαι...
Προκειμένου να κινδυνέψει ἡ ἐξουσία τους, τά συμφέροντά τους τά ἀτομικά ἢ οἰκογενειακά, οἱ ἐφήμερες καί πλαστικές δόξες, δέν θά σκεφτοῦν να ὑπερασπιστοῦν τήν δημόσια περιουσία ἀπό τόν πονηρό γείτονα. Αὐτο περιέχει φόβους καί κινδύνους γιά τά συμφέροντα τοῦ διαχειριστῆ καί τῆς στηριγμένης σέ ξένα κέντρα οἰκογένειάς του .
Και ξέρουμε ἀκόμη ὃτι ὁ πονηρός γείτονας ἒχει διαπρέψει στό να ἐξαγοράζει μέ χρῆμα καθε ἐπιπλέοντα φελλό  στόν περίγυρο καί στά μεγάλα κέντρα ἀποφάσεων... Ξεκινῶτας ἐδῶ, ἀπό "συνοστισμένα" ρεπουστοειδῆ, ἀπό "κουμπάρους" πολιτικούς, μέχρι φτωχομπινέδες τῆς  καρπαζόδουλης θολῆς κουλτούρας πού ἀνίκανη ὃπως εἶναι γιά δημιουργία, τό παίζει "διανόησις" καί περιμένει να χορτάσει τήν κοιλιά της ἀπό τό τραπέζι τῶν Σουλτάνων.
Ἒτσι παρά τις πληγές στην Πόλι, στήν Ἲμβρο, στήν Τένεδο, στήν Κύπρο καί στό Αἰγαῖο, ἀκμάζουν οἱ ἐραστές γιά τις Ἑλληνοτουρκικές λυκοφιλίες !!!. ..
Ὃλοι αὐτοί, ἒχουν βρεῖ καί τό παραμῦθι γιά τήν "Εὐρωπαϊκή προοπτική" τῆς Τουρκίας !
Δηλαδή, ἂν τον λύκο τόν κάνουμε "Εὐρωπαῖο", θά ἀλλάξει συνήθειες ...
Ὃλοι αὐτοί, σήμερα ἒφθασαν στήν ἀποκορύφωσι τῆς ξευτίλας  να μᾶς πούν ὃτι εἶναι σωφροσύνη να πεῖς στον πονηρό γείτονα που διεκδικεῖ τήν περιουσία σου, ἒλα να τά βροῦμε !!! ...
Και ἀπό τήν στιγμή πού ἒχεις προβεῖ  σ αὐτή τή ἐνέργεια, ἢδη τήν παραχώρησες !
Καί ἐπειδή ἡ θρασύτητα πού προέρχεται ἀπό τήν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, θέλει να διατηρεῖ τά προσχήματα τοῦ "ρεαλισμοῦ", λέει καί αὐτό: "Θά πᾶμε στό δικαστήριο καί ὃ,τι προκύψει θα το δεχτοῦμε"  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!........
 - Ὃταν ἀκοῦμε γιά ρεαλισμό στήν χώρα τῶν ἐθελόδουλων, θα ἐννοῦμε πάντα ξεβράκωμα.... -
Δηλαδή, ὃλα τελειωμένα !  Πρῶτα παραδώσαμε τήν Θράκη στο Τουρκικό προξενεῖο, δεχτήκαμε τήν προδοσία τῆς Κύπρου μέ τό θάψιμο τοῦ φακέλου τῆς Κυπρακῆς προδοσίας ὣστε ἒτσι να βγάλουμε ἀπό πάνω τίς εὐθῦνες τῶν πολιτικῶν "σωτήρων",  παραδώσαμε τούς ἐθνικούς τίτλους τῆς Μακεδονίας μας καί τώρα τό Αἰγαῖο, μέσα ἀπό δικαστήρια πού δικάζουν λύκοι με προβιές δικαιοσύνης - Ἰδέ τύχη Μηλόσεβιτς... -  !!!!!!!!!!!!!!
Πόσο πιό πάτο θα πιάσεις ἀνόητε ὁπαδε΄!!! Μέ αὐτή σου τήν συμπεριφορά σέ ἒχει ἢδη σιχαθεί καί θά σέ φτύσει ἡ ἱστορία... Διότι  κοινωνίες χωρίς ἢθικά καί πατριωτικά ἀντισώματα, εἶναι προωρισμένες μόνον γιά τόν Καιάδα τῆς ἱστορίας ὁ ὁποῖος μόνος δικαιοῦται να γευθεῖ τήν πτωμαΐνη τους....

www.dermatas.blogsot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια :