Αυτές είναι οι 10 φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν έως τις 6 Μαΐου


Έως την Δευτέρα, 6 Μαΐου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν μια σειρά δηλώσεων αλλά και να καταβάλουν φόρους και τέλη.Συγκεκριμένα, μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να υποβληθούν οι εξής δηλώσεις:

1. Φ.Π.Α., των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 30-4-2019

2. Ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26-4-2019

3. Τέλους κινητής - καρτοκινητής τηλεφωνίας

4. Τέλους σταθερής τηλεφωνίας

5. Τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

6. Φόρου διαμονής

7. Φόρου πλαστικής σακούλας

8. Τελών χαρτοσήμου

9. Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

10. Παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λήγουν την 30-4-2019

Υπενθυμίζεται πως στην ίδια ημερομηνία πραγματοποιούνται οι καταβολές των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, καθώς και οι καταβολές των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που έληξαν την ίδια ημερομηνία
Πηγή: enikonomia.gr

1 σχόλιο :