ΑΙΣΧΡΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ κ.κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΙΛΟΦΙΛΙΑΣ


ΛΥΣΑΞΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΕΚΦΥΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ!

ΒΙΝΤΕΟ
Ἐπηρεάζουν τὰ πάθη τῶν γονέων τὰ παιδιά τους; 
Πῶς προκύπτουν ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὰ πάθη τῶν γονέων τους;

Ἀπὸ τις 26-7-2019, γινόμαστε μάρτυρες ἑνὸς διεθνοῦς Κυβερνομπούλινγκ σὲ βάρος τοῦ Σεβ. Μητρ. Μόρφου Νεοφύτου ἀπὸ Δημοσιογράφους καὶ ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ παίρνοντας ἀπόσπασμα μίας ὁμιλίας του, διαστρέβλωσαν τὸ νόημα καὶ τὸ ἀπολυτοποίησαν σὲ μία "πιπεράτη" (γιὰ τὰ αὐτιὰ τῶν ἀπίστων) δήλωση, ὅτι δῆθεν "ὁ τρόπος" ποὺ προκύπτουν "οἱ" ὁμοφυλόφιλοι, εἶναι ἡ πρωκτικὴ σχέση τῶν γονέων τους.


Ὁμοφυλοφιλία λοιπόν, τὸ ἀγαπημένο θέμα τῶν "προοδευτικῶν" τῆς ἐποχῆς μας, μαζὶ μὲ "πιπεράτο" θέμα, ἄρα πουλάει δημοσιογραφικά! Κυρίως ἐπειδὴ νομίζουν ὅτι ἔχουν "στριμώξει στὴν γωνία" τὴν Ἐκκλησία, σὲ ἕνα "παρωχημένο" καὶ δῆθεν "ἀντιεπιστημονικὸ" θέμα, ἀφοῦ οἱ νόμοι τῆς κληρονομικότητας δὲν ἑρμηνεύουν κάτι τέτοιο.
Ὅμως πόσο ἀκριβὲς εἶναι αὐτὸ πού διαδίδεται; Καὶ τί διδάσκουν στὴν πραγματικότητα...οἱ πνευματικοί τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ θέμα αὐτό;

1. Σὲ ποιοὺς ἀπευθύνεται αὐτὸ τὸ ἄρθρο

Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ ποῦμε, εἶναι τό: Σὲ ποιοὺς ἀπευθύνεται αὐτὸ τὸ ἄρθρο. 

Ἐπειδὴ ΔΕΝ γράψαμε τὸ ἄρθρο αὐτό, ὡς "ἀπάντηση" σὲ ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὡς πληροφόρηση, σὲ πιστούς τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ πιθανὸν νὰ προβληματίσθηκαν ἀπὸ τὴν διαστρέβλωση τῶν λόγων τοῦ Ἐπισκόπου Μόρφου Νεοφύτου, ποὺ ἔκαναν οἱ δημοσιογράφοι.

Παράλληλα, εἶναι μία εὐκαιρία νὰ ἐξηγήσουμε κάποια πράγματα ποὺ εἰπώθηκαν ἀπὸ Πνευματικούς, σὲ ἀνθρώπους πιστοὺς ἀλλὰ σαρκικούς, ποὺ μὴ ἔχοντας πνευματικὴ ἐμπειρία, κάποια ζητήματα τοὺς φαίνονται παράξενα.


Ἐγὼ ὁ γράφων, ὡς ἄνθρωπος σαρκικός, ἄκουσα γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ ἀπὸ τὸν Χαρισματοῦχο Ἀνάδοχό μου, ὅταν ἤμουν κατηχούμενος στὴν Ὀρθόδοξη πίστη, καὶ τὸν ρώτησα γιὰ περισσότερες πληροφορίες, οὕτως ὥστε ἔλαβα μία ἐξήγηση τοῦ θέματος αὐτοῦ, ποὺ πρίν μοῦ εἶχε φανεῖ πολὺ παράξενο καί... μυθικό. Ἀκολουθώντας λοιπὸν τὸ δικό του παράδειγμα, θὰ ἐπαναλάβω ἐδῶ τὴν ἀπάντησή του, γιὰ ὅσους ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ ἔχουν τὴν ἴδια ἀπορία.

Στὰ πλαίσια λοιπὸν τῶν λόγων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ γνώμη τῶν ἀσεβῶν συκοφαντῶν καὶ τῶν ξένων τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλὰ τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀπευθύνεται πρὸς πιστοὺς ἀνθρώπους, ποὺ μὴ ἔχοντας ἐμπειρία πνευματικῶν ζητημάτων, ψάχνουν ἀπαντήσεις.


"Ἀδελφοί, καὶ ἐγὼ δὲν μπόρεσα νὰ σᾶς μιλήσω, ὡς πρὸς πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὡς πρὸς σαρκικούς, ὡς πρὸς νήπια ἐν Χριστῷ. Γάλα σᾶς πότισα, καὶ ὄχι στερεὴ τροφή· ἐπειδή, δὲν μπορούσατε ἀκόμα νὰ τὴ δεχθεῖτε· ἀλλά, οὔτε τώρα ἀκόμα μπορεῖτε, ἐπειδὴ εἶστε ἀκόμα σαρκικοὶ" (Α΄ Κορ. 3: 1-3).

"Ἐκεῖνα ποὺ εἶναι τοῦ Θεοῦ δὲν τὰ γνωρίζει κανένας, παρὰ μονάχα τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς, ὅμως, δὲν λάβαμε τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ γνωρίσουμε ἐκεῖνα ποὺ χαρίστηκαν σὲ μᾶς ἀπὸ τὸν Θεό.
Τὰ ὁποία καὶ λέμε, ὄχι μὲ διδαγμένα λόγια ἀνθρώπινης σοφίας, ἀλλὰ διδαγμένα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, συγκρίνοντας τὰ πνευματικὰ πρὸς τὰ πνευματικά.


Ὁ ψυχικὸς ἄνθρωπος ὅμως, δὲν δέχεται αὐτὰ ποὺ ἀνήκουν στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· ἐπειδὴ φαίνονται σ' αὐτὸν ἀνόητα, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ γνωρίσει· ἐπειδὴ ἀνακρίνονται μὲ πνευματικὸ τρόπο.
Ἐνῶ μὲν ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος ἀνακρίνει τὰ πάντα, αὐτὸς ὅμως δὲν ἀνακρίνεται ἀπὸ κανέναν. Ἐπειδή: «Ποιὸς γνώρισε τὸν νοῦ τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ τὸν διδάξει;». Ἐμεῖς, ὅμως, ἔχουμε νοῦν Χριστοῦ" (Α΄ Κορινθίους 2: 11-16).


Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω λοιπόν, τὰ μαργαριτάρια καὶ τὰ πολύτιμα πνευματικὰ μυστήρια τῆς πίστης μας, ἀπευθύνονται μόνο πρὸς πιστοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὄχι πρὸς ὅσους δὲν ἔχουν τὶς προϋποθέσεις νὰ τὰ δεχθοῦν καὶ νὰ τὰ ἐκτιμήσουν, ὅπως εἶπε καὶ ὁ Κύριος:

"Μὴ δώσετε τὸ ἅγιο στὰ σκυλιά, οὔτε νὰ ρίξετε τὰ μαργαριτάρια σας μπροστὰ στοὺς χοίρους, μήπως τὰ καταπατήσουν μὲ τὰ πόδια τους καὶ στραφοῦν καὶ σᾶς ξεσκίσουν" (Ματθαῖος 7: 6).

Αὐτὴ εἶναι μία εἰκόνα ποὺ φέρνει ἔντονα στὸ μυαλὸ τὸ διεθνὲς κυβερνομπούλινγκ ποὺ δέχεται αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὁ σεβασμιώτατος Νεόφυτος, ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ κατανοοῦν καὶ ἐκτιμοῦν τὰ πνευματικὰ τόσο, ὅσο ἕνας σκύλος τὰ μαργαριτάρια!ΔEΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ KAI TO BINTEO ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

1 σχόλιο :

 1. Ο Χριστιανισμός προβλέπει τιμωρίαν με θάνατον γιά τους ομοφιλόφιλους.

  Αγίαν Γραφή
  Λευιτικόν 20 : 13
  "καὶ ὃς ἂν κοιμηθῇ μετά ἄρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι·
  θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοί εἰσιν."

  Απόδοση:
  "Και εκείνος που εκοιμήθη με άρρενα, ως με γυναίκα, και οι δύο διέπραξαν μυσαράν αμαρτίαν. ΕΙναι ένοχοι
  και πρέπει να τιμωρηθούν με θάνατον."

  ΑπάντησηΔιαγραφή