Ἡ ψῆφος ,τὸ μαχαίρι καὶ τὸ πεπόνι.


Ως πολίτης ἐνταγμένος στήν Ἑλληνική κοινωνία ,εἶμαι ὑποχρεωμένος ,ὅσο κι ἄν διαφωνῶ μέ το ἐκλογικό σύστημα ,νά συμμετέχω στίς διαδικασίες του … ἐκλέγειν .

Τίς ἀπόψεις μου γιατί ὁ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ δέν εἶναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καί το πώς το Ἀγγλοσαξονικό μοντέλο καπέλλωσε την ἔννοια της ἀληθινῆς δημοκρατίας τίς ἔχω παρουσιάσει σέ ἄλλα ἄρθρα .
Θά κληθοῦμε ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν νά ἐπιλέξουμε τους ἐκπροσώπους μας γιά την Εὐρωβουλή ,γιά τίς περιφέρειες ,γιά τους Δήμους κλπ .
Θά κληθοῦμε δηλαδή νά κάνουμε χρήση του δικαιώματος του ἐκλέγειν .
Ὅσα κατωτέρω παρατίθενται δέν ἀφοροῦν μόνο τί Ἐθνικές ἐκλογές που θά γίνουν του Ἁγίου Ἀλέξη Τσίπρα ἀνήμερα… ἄλλα ἰσχύουν γιά ὅλες τίς προσεχεῖς ἐκλογές .

Δέν θά ἐξετάσω λοιπόν στίς προσεχεῖς ἐκλογές τίς πολιτικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης προκειμένου νά ἔχει γιά τον ἑαυτό της καί τους συνδυασμούς πού ὑποστηρίζει το καλύτερο ἀποτέλεσμα ( ψῆφο στά 17 , ψῆφο στούς … λαθρο-εἰσβολεῖς ,ἄρνηση ψήφου σέ αὐτούς πού τα τελευταία χρόνια ζοῦν στο ἐξωτερικό κλπ ) ……Κυβέρνηση εἶναι ἔχει το μαχαίρι ἔχει καί το πεπόνι.
Κι ἐγώ ὡς μέλος του ἐκλογικοῦ σώματος …..ἔχω το δικό μου μαχαίρι καί πεπόνι ὅσον ἀφορᾶ το δικαίωμα του ἐκλέγειν ,το ἀδιαπραγμάτευτο κριτήριο μου προκειμένου νά λάβει την ψῆφο μου κάποιος ὑποψήφιος εἶναι ἡ θέση του στά Ἐθνικά Θέματα μέ προεξάρχον θέμα την Συμφωνία των Σκοπίων.
Χωρίς νά φοράω λοιπόν κομματικά γυαλιά δηλώνω ὅτι στίς παροῦσες ἐκλογές ,δέν ὑπάρχουν συγγένειες ,δέν ὑπάρχουν φιλίες ,δέν πρόκειται νά ἐξετάσω ἄν ἀξίζει νά ψηφίσω κάποιον γιά την Εὐρωβουλή ,γιά την Περιφέρεια ,γιά τον Δῆμο , ὁ ὁποῖος δέν ἔχει δημόσια ἐγγράφως ἤ μέσω των ΜΜΕ δηλώσει ὅτι ἡ Συμφωνία των Σκοπίων εἶναι ἀντεθνική ( ἀντεθνική γιατί το Ἔθνος των Ἑλλήνων ὑπέστη ἧττα ) μέ ἐνδεχόμενο σέ κάποιο ἀπώτερο χρόνο νά δημιουργηθοῦν συνθῆκες μείωσης αὐτῆς ἀκόμα της Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας.
Βεβαίως καί ἡ στάση καί ἡ συμπεριφορά ἑκάστου ὑποψηφίου,οἱ δημόσιες ἔγγραφες ἤ μέσω τῶν ΜΜΕ  δηλώσεις τοῦ , ὅσον ἀφορᾶ την συμφωνία των Σκοπίων δέν ἔχει την ἴδια βαρύτητα ,ὅσον ἀφορᾶ την ἀντιμετώπιση του ἐκ μέρους μου ,ἄν πρόκειται γιά ὑποψήφιο γιά τη Εὐρωβουλή ,γιά την περιφέρεια ἤ γιά τον Δῆμο .

Ὑποψήφιοι τεχνοκράτες ,ὄντως ἤ κατά δήλωση τους κατά τους τίτλους σπουδῶν τους πραγματικούς ἤ μαϊμοῦ

,ἔντιμους καί μέ ὁράματα ἐπίσης κατά δήλωση τους ἤ ὄντως , ὑπάρχουν ἀρκετοί γιά νά ἐπιλέξετε .

Οἱ δικοί μου ὅμως μπροστάρηδες πρέπει νά εἶναι το πρώτον Πατριῶτες καί αὐτούς θά ψάξω νά βρῶ ….

Ἐσεῖς τί θά πράξετε ;


https://nikosgeorgopoulos.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια :