Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΛΗΣ (600.000) ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ!ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ...!

«ΚΥΡΙΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ, ΤΟΥΣ ΕΝ ΠΟΛΛΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΠΕΡΙΠΕΣΟΝΤΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ…»
Διαβάζουμε, από τις ιστορικές καταγραφές των μαρτυρικών βασανιστικών θανάτων των πρώτων Χριστιανών, όντως, καταπληκτικές και θαυμαστές επί μέρους ιστορίες.

Συγκεκριμένα, στο μαρτυρολόγιο “της Αγίας Περπετούας και των συνοδών αυτής”, οι οποίοι εμαρτύρησαν επί Αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου, ανήμερα στα γενέθλια του Καίσαρα Γέτα, ανακαλύπτουμε και ένα εκπληκτικό γεγονός. 

Το εν λόγω περιστατικό, εκτός των άλλων, αποτελεί και ισχυρότατο κόλαφο, κατά της σύγχρονης παρηκμασμένης Ανθρωπότητας και των ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ επιλογών της…


Πριν προχωρήσουμε όμως σ’αυτό το γεγονός, αξίζει να δώσουμε ωρισμένα επί πλέον στοιχεία, αναφορικά με τους Αγίους αυτούς Μάρτυρες.

Εν πρώτοις, ας σημειώσουμε με έμφαση, ότι στην καταγραφή του συγκεκριμένουΜαρτυρολογίου συμμετείχαν δύο από τους Αγίους πρωταγωνιστές, δηλαδή, η Αγία Περπετούα και ο Άγιος Σάτυρος. 

Αυτοί κατέγραψαν μόνοι τους τις συγκλονιστικές περιπέτειές τους στις φυλακές της Βορείου Αφρικής, μέχρι και την τελευταία ημέρα, πριν από τον μαρτυρικό τους θάνατο!! Μάλιστα, η Αγία Περπετούα, στο τέλος της δικής της εκθέσεως, έγραψε τα εξής καταπληκτικά:

«Ταῦτα ἕως πρό μιᾶς τῶν φιλοτιμιῶν ἒγραψα. Τά ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ γενησόμενα ὁ θέλων συγγραψάτω»!!! 
Δηλαδή: «Αυτά μέχρι της παραμονής των αγώνων (τουτέστιν, του μαρτυρικού της θανάτου!!) έγραψα. Τα μέλλοντα να συμβούν στο Αμφιθέατρο, ας τα γράψει όποιος επιθυμεί!!!».

Εν συνεχεία, πρέπον είναι, να αναφέρουμε τα ονόματα όλων των Αγίων αυτών Μαρτύρων, που συνδεόντουσαν μεταξύ τους με συγγενικές και στενές φιλικές σχέσεις, αλλά κυρίως με τον πνευματικό σύνδεσμο της αγάπης προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

Αυτοί ήσαν :
Ο Ρεβοκάτος και η Φηλικιτάτη (πιθανώς σύζυγοι), ο Σατουρνίνος, ο Σεκούνδος, ο διδάσκαλός τους Σάτυρος και, ασφαλώς, η Βίβια Περπετούα!!!

Ακόμη να προσθέσουμε ότι, όλα αυτά τα διεφύλαξε και τα περιέλαβε στα περίφημα συγγράμματα και έργα του, ο φωτισμένος Χριστιανός απολογητής των χρόνων εκείνων, ο Τερτυλλιανός, και εξεδόθησαν από τις εκδόσεις ΕΠΕ (ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ». ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1978.

 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:
«ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». 
Σελ.:67-75 και 252-293).

Μετά, τις αναγκαίες αυτές διευκρινήσεις και υποσημειώσεις, προχωρούμε απερίσπαστοι στο συγκεκριμένο συγκλονιστικό ιστορικό περιστατικό, που καταγράφεται στο προαναφερθέν Μαρτυρολόγιο:

Ανάμεσα, λοιπόν, στους φυλακισμένους Χριστιανούς που επρόκειτο να εκτελεσθούν, ήταν και η μικρά Φηλικιτάτη. 

Η συγκεκριμένη, υποψηφία μάρτυς, ήταν έγκυος οκτώ μηνών, την ημέρα που την συλλάβανε και ως εκ τούτου σύμφωνα με τον Ρωμαϊκό Νόμο δεν έπρεπε ούτε να βασανισθή ούτε να εκτελεσθή, για να μην πεθάνει μαζί της και το αθώο έμβρυο!!!

Παραθέτουμε, από το πρωτότυπο το συγκεκριμένο μοναδικό κείμενο:

«Ἐκείνη γάρ συλληφθεῖσα ὀκτώ μηνῶν ἒχουσα γαστέρα (δηλαδή, η Φηλικιτάτη), πάνυ ὠδύρετο (επειδή δεν θα απέθνησκε για τον Χριστό!!!) – διότι οὐκ ἒξεστιν ἐγκύμονα θηριομαχεῖν ἤ τιμωρεῖσθαι –, μήπως ὓστερον μετά ἂλλων ἀνοσίων ἐκχυθῇ τό αἷμα αὐτῆς το ἀθῶον» (τουτέστιν, το αίμα του αθώου κυοφορουμένου παιδιού της!!!)Δεν υπάρχουν σχόλια :