ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ρητώς μας προειδοποιεί και μας λέει «Τα θαύματα στην εποχή του Χριστού και των αποστόλων ήταν απαραίτητα, γιατί οι άνθρωποι ήταν σκληροί, ειδωλολάτρες και γι αυτό ήταν
αναγκαία και γι’ αυτό γίνονταν σημεία και τέρατα. Τώρα όμως που έχουμε την Αγία Γραφή τα θαύματα όχι μόνο δεν μας ωφελούν αλλά και πολύ μας βλάπτουν.
         Κατά τον Χρυσόστομο τα θαύματα μας βλάπτουν,  διότι ..
α) μας καθιστούν χρεώστες στο Θεό. Γι’ αυτό και Ο Ιησούς Χριστός μας είπε   «μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες»,
 β) εκβιάζουν την ελευθερία της πίστεώς μας,
 γ) νοθεύουν την πίστη μας, η οποία τότε δεν έχει καμία αξία,
δ) ο διάβολος φυτεύει βαθιά στην ψυχή μας την Υψηλοφροσύνη.
ε) γινόμαστε εύκολα θύματα στα χέρια του σατανά και των οργάνων του (ψευδοπροφήτες), παρουσιάζοντάς μας οράματα, όνειρα,  θαύματα, προφητείες  κ.λ.π.  ( η δυνατόν να πλανήσουν και τους εκλεκτούς ). Και
στ) μας σπρώχνουν να πέσουμε στην πλάνη της γεροντολατρείας.
Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος  ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού  από αυτό, ‘’Αντί να οδηγεί κάποιος τους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό, να τους οδηγεί σε ανθρώπους και τέλος στον εαυτό του ‘’.
               Σε ομιλία του λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο ποίμνιο  ότι, ‘’ πέρυσι σας είπα πολλά θαύματα, για τους σεισμούς που έγιναν πέρυσι και για τον άγιο Βαβύλα ‘’. Και ερωτά στη συνέχεια ο άγιος Ιωάννης ‘’ ποιοί όμως από εσάς έχουν ωφεληθεί σε τίποτα από αυτά τα θαύματα μέχρι σήμερα ? ‘’. Και απαντάει ο ίδιος ο άγιος Ιωάννης ’’ απολύτως κανένας. Αλλά αυτό που μας ωφελεί είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής και αντί τα θαύματα, ο θαυμαστός τρόπος ζωής ‘’,
          Η ακράδαντη πίστη προέρχεται μόνο από την μελέτη της Αγίας Γραφής, (και σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας) και την τήρηση των λόγων του Θεού . Γι’ αυτό μας είπε ο Χριστός« μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν ». Αυτό μας το βεβαιώνει ο απόστολός Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή (Κ’, 17) « ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ  ».
Μας συμβουλεύει και μας προειδοποιεί και Ο ίδιος Ο Ιησούς Χριστός λέγοντάς μας,
« Πλανάστε μη ειδότες τας γραφάς »,   ακόμα
«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς » και ακόμα
«ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφός καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. ».
         Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προειδοποιεί λέγοντας, « όταν ο πλούσιος του ευαγγελίου ζήτησε από τον Αβραάμ, να αναστηθεί ο φτωχός Λάζαρος και να τον στείλει να ενημερώσει τα 5 αδέλφια του, ότι υπάρχει η αιώνια ζωή, ώστε να διορθωθούν και να μην καταλήξουν στον τόπο αυτό να βασανίζονται. Ο Αβραάμ τού απάντησε ρητώς ότι, ‘’ έχουν την Αγία Γραφή και εάν δεν την μελετήσουν  και  τηρήσουν αυτή, τότε δεν είναι δυνατόν να πιστέψουν, ούτε εάν αναστηθεί ο Λάζαρος και βεβαιώσει τους 5 αδελφούς, ούτε και οτιδήποτε άλλα θαύματα και εάν δουν, δεν πρόκειται να πιστέψουν ποτέ ‘’ ».
           ‘Όταν ερμηνεύει ο Χρυσόστομος την Καινή Διαθήκη στο στοίχο όπου ο Ιησούς Χριστός μας λέει ''' Εγώ είμαι η θύρα ''. Στην ερμηνεία που δίδει ο άγιος Ιωάννης μας λέει , « Ο Χριστός όταν είπε ''εγώ είμαι η θύρα'' δεν εννοούσε τον εαυτό του, (αλλά την Αγία Γραφή), η οποία είναι σε θέση να καταστήσει τέλειο τον κάθε άνθρωπο, ώστε όποιος την μελετά, να μπορεί να διακρίνει το ορθό από την πλάνη, καθώς και να μπορεί να διακρίνει και τον σωστό πνευματικό ποιμένα από τον πονηρό ».
         Παρατηρείστε σας παρακαλώ τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και δεν πρόκειται να βρείτε στις ομιλίες του, να διηγείται κανένα απολύτως θαύμα. Μήπως τελικά ήταν λάθος ο άγιος Ιωάννης και καλά έκαναν και τον καταδίωξαν όλοι αυτοί (οι άνθρωποι της θρησκείας ).
          Είναι η χειρότερη πλάνη να πιστεύουμε ότι,( τα θαύματα είναι η απόδειξη της πίστεώς μας ). Γιατί αν προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την πίστη μας με τα θαύματα, θα φτάσουμε σε αδιέξοδο, διότι πολλά θρησκεύματα, ακόμα και οι σατανιστές, μπορούν να μας παρουσιάσουν πολλά, ( η δυνατόν να πλανήσουν και τους εκλεκτούς ).  Και έτσι γινόμαστε εύκολα θύματα στους ψευδοπροφήτες και στους ψευδοδιδασκάλους της κάθε εποχής.
         Νομίζουμε ότι ο αντίχριστος και οι ψευδοπροφήτες θα είναι θηρία με κέρατα, ή οι αιρετικοί, ή οι αλλόθρησκοι κ.λ.π. Η ιστορία όμως επανειλημμένος μας έχει αποδείξει ότι οι αντίχριστοι και ψευδοπροφήτες της κάθε εποχής, προέρχονται μέσα από την ορθοδοξία. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος (Α’ επιστολή κεφ. 2, 19) μας προειδοποιεί διαχρονικά και μας λέει, « ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾿ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν».
        Ακόμα ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος διαχρονικά μας  προειδοποιεί και μας λέει, να μην πιστεύουμε σε οποιονδήποτε επαγγέλλεται ορθόδοξος ποιμένας, αλλά να ελέγχουμε, εάν αυτά που μας λέει είναι μέσα από την Αγία Γραφή, (το λόγο του Θεού). « Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον ». Και μας υποδείχνει και τον τρόπο ελέγχου για να τους καταλάβουμε αυτούς. Μας λέει ότι Ψευδοδιδάσκαλος είναι, κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν θα σας μιλάει για την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά για πράγματα του κόσμου π.χ. (οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, Θαύματα, οράματα, προφητείες κ.λ.π.). Και αυτόν θα τον εντοπίζετε, όταν θα βλέπετε τον κόσμο να ακούει αυτούς και να τους ακολουθεί, γιατί αυτά θέλει να ακούει ο κόσμος. « ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ ἀντιχρίστου ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.  αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσί· διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσι καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει.  6 ἡμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν· ὁ γινώσκων τὸν Θεὸν ἀκούει ἡμῶν. ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης » .
           Τα τελευταία λόγια (παρακαταθήκη) του Ιησού Χριστού, λίγα δευτερόλεπτα πριν την ανάληψή του ήταν «  εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ». Εμείς όμως ακόμα επιμένουμε, σε αντίθεση με την τελευταία εντολή (παρακαταθήκη)  του Ιησού Χριστού, να ψάχνουμε χρόνους και καιρούς και προφητείες κ.λ.π. και δίνουμε τροφή σε κάθε ψευδοπροφήτη να μας κάνει θύματα του και οπαδούς του.
             Κάθε άνθρωπος έχει κάποιο σταυρό (πόνο, ασθένεια, συκοφαντία κ.λ.π ) και είναι σε θέση να δώσει τα πάντα προκειμένου να απαλλαγεί από αυτόν. Και κάποιοι από τον κλήρο αντί να συμβουλέψουν τους πονεμένους ανθρώπους να σηκώνουν με χαρά το σταυρό τους, μιλώντας τους  μέσα από  το λόγο του Θεού, όπως π.χ.
Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις,  3 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν·  4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι.( επιστολή Ιακώβου 1)
τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ·  9 καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι. (Προς Κορινθιους Β' 12,).   Κ.λ.π
Παρουσιάζουν την εκκλησία ως αντικαταστάτη των μάγων. Δηλαδή λένε, ελάτε εδώ που γίνονται πολλά θαύματα, να απαλλαγείτε από τους σταυρούς σας και να τους πετάξετε μακριά, ελάτε σε εμάς αντί να πάτε στους μάγους. Και μάλιστα τολμούν να συνδέουν την θαυματουργική χάρη του Θεού με την δική τους δήθεν ευσέβεια.
           Και ενώ βλέπουμε στον απόστολο Παύλο ο οποίος είχε ανέλθει μέχρι τρίτου ουρανού, να το αποκαλύπτει αυτό μετά από 14 χρόνια, λέγοντας ότι  « συγχωρέσατε μου την αφροσύνη », διότι αφροσύνη είναι το ότι σας το αποκάλυψα αυτό και ακόμα ότι κάποιος άλλος ήταν αυτός που είχε ανέλθει μέχρι τρίτου ουρανού και όχι ο ίδιος. Και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύοντας αυτόν το στοίχο λέει « Δεν υπάρχει τίποτα ποιο σατανικό από το πει κάποιος κάτι ή να κάνει κάτι, προκειμένου να προβάλει τον εαυτό του».
          { Το παράπονό μου είναι ότι, σχεδόν ποτέ δεν έχω ακούσει ορθόδοξο ομιλητή να προτείνει στο ποίμνιο, να διαβάζουμε την Αγία γραφή, τον Λόγο του Θεού και την ερμηνεία των μεγάλων πατέρων. Έχουν γεμίσει τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία με βιβλία που περιέχουν μόνο θαύματα, προφητείες και οράματα και παραμερίζουν παντελώς την Αγία Γραφή. Το ίδιο προβάλουν συνεχώς και οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, των κατά τόπο μητροπόλεων. Και ενώ υπάρχουν εντιμότατοι ιεράρχες που αγωνίζονται με αυταπάρνηση να κατευθύνουν το ποίμνιό τους στον Ιησού Χριστό, υπονομεύεται και υποβαθμίζεται ο αγώνας τους. Αλλά και ευγνωμοσύνη που οφείλουμε στη σταυρική θυσία του Χριστού αντικαταστάθηκε με την θαυματολαγνεία, την προφητολαγνεία και τη γεροντολατρεία. Έτσι έχουμε καταντήσει την πίστη μας,  }
ΛΟΥΚΑ 6΄26. οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι· κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν.
        Γιατί δεν ακούμε το Λόγο του Θεού που διαχρονικά μας προειδοποιεί και μας επισημαίνει να προσέχουμε από τους ψευδοδιδασκάλους και ψευδοπροφήτες  ?  Ακόμα και Ο ίδιος Ο Ιησούς Χριστός μας προειδοποίησε λέγοντας μας, « βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,   Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.  ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε »·
Αλλά και οι άγιοι απόστολοι που μας προειδοποιούν λέγοντάς μας.
 τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας χάριν.  (Επιστολή Ιούδα στοίχος 16)
ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται. (Επιστολή Β’ Αποστόλου Πέτρου 2΄. ).
1 Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ,  2 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. 3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,  4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.  5 σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ( Προς Τιμόθεον Β΄. 4)

 ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας ᾗ παρηκολούθηκας.  7 τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ, (Προς Τιμοθεον Α'  4)


        Έτσι λοιπόν όταν δεν μελετάμε την Αγία Γραφή το Λόγο Του Θεού, γινόμαστε κοπριά ώστε να φυτρώνουν και να δυναμώνουν όλες αυτές οι αιρέσεις και να γινόμαστε παίγνιο των αιρετικών.

 « ΔΙ' ΥΜΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙ »    (Ρωμ. 24,25).
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

6 σχόλια :

 1. Λόγια του I. Xρυσόστομου:

  Για τις γυναίκες
  "…Γενικά όμως είναι ένα σκουλήκι (η γυναίκα) που σέρνεται, η κόρη του ψεύδους, ο εχθρός της ειρήνης.Ο κατάλογος των αμαρτημάτων και των αδυναμιών της είναι ατελείωτος.
  Είναι ελαφρόμυαλη, φλύαρη και ακόλαστη.....
  Φορτώνεται με κοσμήματα, πουδράρει το πρόσωπό της, βάφει τα μάγουλά της με κοκκινάδια,
  βάζει μυρωδικά στα ρούχα της,.......
  Όσος και αν είναι ο πλούτος, δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει την γυναικεία επιθυμία.
  ...... Αν δεν υπήρχε η σεξουαλική επιθυμία, κανένας άντρας με τα σωστά του δεν θα ήθελε να μοιράζεται το σπίτι του με μια γυναίκα.......”
  “ΕΚΛΟΓΑΙ: ΛΟΓΟΣ Δ΄, ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ“, MIGNE 63.

  Aπὸ τὴν ἔκδοση «Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας» τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Γρηγόριος Παλαμᾶς» (1980).
  Χαρακτηρίζει ὀνομαστικῶς τοὺς Ἕλληνες: •«μωρούς»: τόμος 18, σελ. 17,
  •ἐκφέροντες «λόγους ματαίους καὶ ἀκαθάρτους»: 18,113,
  •«ἀσοφωτέρους ἀπὸ τὰ ζῷα»: 34, 497, •«ἐστιγματισμένους», «χειροτέρους ἀπὸ τοὺς χοίρους ποὺ πασαλείβονται μὲ περιττώματα»,
  «κυνικὰ καθάρματα» ,«παναθλίους»,«παμμιάρους», «ἀναισχύντους» κ.ἄ.


  Στὸ ἔργο του «Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολήν»:
  «Ποῦ εἶναι τώρα οἱ σοφοὶ τῶν Ἑλλήνων μὲ τὰ πυκνά τους γένεια, μὲ τοὺς ἔξωμους
  χιτῶνες τους καὶ μὲ τὰ παραφουσκωμένα λόγια;
  Ὅλη τὴν βάρβαρη Ἑλλάδαὁ σκηνοποιὸς (ὁ Παῦλος) ἐπέστρεψε (=ἐκχριστιάνισε)
  . Ἂς εἶναι κι αὐτὸς ἀνάμεσά τους ὁ περιβόητος Πλάτων, ποὺ τρεῖς φορὲς πῆγε στὴ Σικελία, γεμᾶτος ἐπίδειξη........

  Στὴν «Εἰς τὴν Α ́ Κορινθίους ∆ ́ Ὁμιλίαν» του, τόμος 18, σελ. 92:
  «πόσον ἐκοπίασεν ὁ Πλάτων μὲ τοὺς μαθητάς του μὲ τὸ νὰ μᾶς συζητῇ περὶ
  γραμμῆς καὶ γωνίας καὶ σημείου καὶ περὶ ἀριθμῶν ἀρτίων καὶ περιττῶν 18
  καὶ ἴσων μεταξύ των καὶ ἀνίσων, καὶ διὰ τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα
  ὡς ὁ ἱστὸς τῆς ἀράχνης –διότι αὐτὰ εἶναι διὰ τὴν ζωὴν περισσότερον
  ἄχρηστα ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ ὑφάσματα– καὶ χωρὶς νὰ ὠφελήσῃ πολὺ ἤ ὀλίγον μὲ τὰς συζητήσεις αὐτὰς ἐγκατέλειψεν ἔτσι τὴν ζωήν;...».
  Στὴν «Εἰς τὴν Α ́ Κορινθίους, Ὁμιλία Ζ ́», τόμος 18, σελ. 197:
  «...διὰ νὰ καταισχύνωμεν καὶ τοὺς Ἕλληνας
  • Στὸν «ΚΣΤ ́ Λόγον εἰς τὴν Α ́ Κορινθίους», τόμος 18, Α ́, σελ. 177:
  «ἀλλ’ ἐγὼ τώρα θρηνῶ, ὅταν οἱ Ἕλληνες εἶναι φιλοσοφώτεροι ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ ἔχομε ἐντολὴ νὰ μιμούμεθα ἀγγέλους.»

  Οἱ Ἕλληνες εἶναι βρωμεροὶ καὶ πανάθλιοι, μιαροὶ καὶ παμμίαροι.»
  («Εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν», λόγος Β ́, παρ. α.)

  «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐσκόρπισε τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα καὶ
  ἡ Ἑλληνικὴ πλάνη διαλύθηκε» («Εἰς τὸν Ἀπόστολον Παῦλον», Ὁμιλία ∆ ́).

  «Καταγελῶντες μὲν τῆς Ἑλληνικῆς πλάνης.....» («Περὶ μοίρας καὶ προνοί» Β ́).

  «Φλυαρίες καὶ γελοιότητες εἶναι ὅλ’ αὐτὰ τῆς Ἑλληνικῆς ἀνοησίας.....»
  («Εἰς τὸν μακάριον Βαβύλαν» λόγος Β ́, παρ. δ).

  «Ἀληθῶς Ἕλληνες ἀεὶ παῖδες, γέρων δὲ οὐδείς. ∆έον γὰρ
  τὴν οἰκείαν ἄνοιαν (βλακεία) θρηνεῖν...» (ἔνθ. ἀνωτ., παρ. ιθ).

  «Ἀπὸ ποῦ διδαχθήκατε τὰ ἀριστοτελικὰ διδάγματα; Ποιός προτίμησε
  τὸν Πλάτωνα ἀπὸ τὰ εὐαγγέλια; Ποιός πέταξε ἔξω τὸ κήρυγμα τῆς (ἀληθινῆς) πίστης κι ἔφερε μέσα τὴν ἄπιστη ἀναζήτηση; Ποῦ ἔμαθες
  τὸ ἀγέννητος καὶ τὸ γεννητός;» (Στὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος», παρ. β.)

  «Καὶ γὰρ ἅπαντα ταῦτα ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν φιλοσοφίαν τὴν ἔξωθεν ἀνοίας ἐτίκτετο, καὶ αὕτη
  (= ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία) ἦν τῶν κακῶν ἡ μήτηρ...» («Ὁμιλία εἰς Α ́ πρὸς Κορινθίους», τ. 18, σελ. 16.)

  Ἂν δὲ τὰ ἔνδοθεν ἴδῃς, τέφρα καὶ κόνις καὶ ὑγιὲς οὐδέν, ἀλλὰ τάφος ἀνεωγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, πάντα ἀκαθαρσίας γέμοντα καὶ ἰχῶρος (σ.σ. «ἰχώρ»: τὸ πῦον ἢ τὸ δηλητήριο φιδιῶν), καὶ τὰ δόγματα πάντα σκωλήκων.»

  «“Οὐδεὶς θεραπεύει τὸ κακὸν διὰ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἀγαθοῦ”·
  αὐτὰ διδάσκουν μερικοὶ Ἕλληνες φιλόσοφοι. Ἂς αἰσχυνθῶμεν λοιπόν,
  ἐάν, ἐνῷ ὑπάρχει τοιαύτη φιλοσοφία εἰς τοὺς ἀνοήτους Ἕλληνας, ἐμεῖς
  φαινόμεθα κατώτεροι.» («Ὁμιλία εἰς Ἰωάννην», 51,3.)

  Αυτά τα μικρά δείγματα από τον "Χρυσόστομο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ****************************************
   1) Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρεται στους καλούς και κακούς ανθρώπους, όπως ανέκαθεν έκαναν αυτόν τον διαχωρισμό οι άνθρωποι.
   Ιδού μερικές κρίσεις των αρχαίων Ελλήνων για τις γυναίκες.

   Θάλασσα και πυρ, και γυνή τρίτον κακόν

   Ουδέν εστι θηρίον γυναικός αμαχώτερον

   Γυναικί μη πίστευε, μηδ᾽ αν αποθάνη

   Λέοντι κρείττον ή γυναικί συμβιούν

   http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=1380

   2) Μίλησέ μας για τις ανθρωποθυσίες που προσέφεραν οι ειδωλολάτρες στους αρχαίους θεούς. Γιατί για αυτές κάνεις ''μούγκα''.
   http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/

   4) Τι θα έλεγες εάν εγώ σήμερα προσέφερα εσένα ως ανθρωποθυσία στους θεούς της ειδωλολατρίας;; Θέλω απάντηση οπωσδήποτε.
   *************************************

   Διαγραφή
  2. Χαρακτηρίζει ὀνομαστικῶς τοὺς Ἕλληνες: •«μωρούς»: τόμος 18, σελ. 17,
   •ἐκφέροντες «λόγους ματαίους καὶ ἀκαθάρτους»: 18,113,
   •«ἀσοφωτέρους ἀπὸ τὰ ζῷα»: 34, 497, •«ἐστιγματισμένους», «χειροτέρους ἀπὸ τοὺς χοίρους ποὺ πασαλείβονται μὲ περιττώματα»,
   «κυνικὰ καθάρματα» ,«παναθλίους»,«παμμιάρους», «ἀναισχύντους» κ.ἄ

   ΣΚΑΤΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ"

   Διαγραφή
  3. ************************************
   Βάλε ένα απόσπασμα από τους λόγους του Χρυσοστόμου με ολοκληρωμένο νόημα, για να διαψεύσεις μόνος σου αυτά που λες.
   Περιμένω σήμερα έως τις 10.00 μ.μ.
   ***********************************

   Διαγραφή
  4. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρεται
   στους ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ ε ς Έλληνες, δεν αναφέρεται στους ΕΛΛΗΝΕΣ.
   Οι ειδωλολάτρες Έλληνες προσέφερναν ανθρωποθυσίες στους θεούς τους (σκέτη φρίκη)!

   Διαγραφή
  5. **********************************
   Ιδού τι ακριβώς λέει για τους Ελληνες:

   ''Λέγουν μερικοί:
   Αν οι ''Έλληνες'' είναι εχθροί, δεν πρέπει να τους μισούμε; Δεν μ ι σ ο ύ μ ε τους ''Έλληνες'', αλλά το δόγμα.
   Δεν μ ι σ ο ύ μ ε τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη σκέψη. Διότι ο μεν άνθρωπος είναι έργο του Θεού, η δε πλάνη είναι έργο του Διαβόλου''.
   (Ομιλία λγ’ στην Α’ Κορινθίους επιστολή)

   ''Αν αντικρίσουμε έναν ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ η να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πρέπει να τον βοηθήσουμε, και γενικά πρέπει να βοηθούμε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση''.
   (Ομιλία ι’ στην Προς Εβραίους, 4)

   Αυτά είναι τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, αυτό είναι το μεγαλείο της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
   **************************************

   Διαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]