Ποιες είναι οι 7 πιο περίεργες θρησκείες του κόσμο;

Σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τις… θρησκευτικές παραξενιές τους.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

3 σχόλια :

 1. 4.200 θρησκείες ανά τον κόσμο, αλλά άμα λάχει ναούμ η ορθοδοξία είναι η
  καλύτερη γιατί οι ζωγραφιστές της σανίδες δακρύζουν και κάνουν θαυματα!
  Επίσεις εμείς οι χριστιανοί προσκυνάμε ζωνάρια, πετσάκια αγίων, μαλιά,
  καρφιά, ξύλα, πτώματα, παντόφλες, αλλά οι άλλοι είναι...ειδωλολάτρες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μια θρησκεία υπάρχει ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΕΜΕΤΗΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
  ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

  ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

  Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

  Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

  Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

  Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

  Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

  Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

  Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

  Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

  Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

  Ὁμολογώ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

  Προσδοκώ ἀνάστασιν νεκρῶν.

  Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

  Ἀμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Loading...