Η σημασία του όρου «αειπάρθενος»

Tου Θωμά Ακρωτηριανάκη...

«και ουκ εγίνωσκεν αὐτὴν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.»(Ματθ. 1.25).
Η ερμηνεία αυτού του χωρίου είναι σαφής για όποιον γνωρίζει ανάγνωση : Η Μαρία,η μητέρα του Χριστού,ήταν παρθένος

έως την περιτομή του Χριστού,και μετά κανονική σύζυγος του Ιωσήφ.Δεν χρησιμοποιείς τέτοια φρασεολογία,όταν θέλεις να διαπαιδαγωγήσεις υπέρ του «ισοβίως παρθένος».Την ερμηνεία αυτή δεν δέχτηκαν κάποιοι,π.χ. ο Ιωάννης Δαμασκηνός (676-749) που έλεγε κάτι αντίθετο : « Μένει τοίνυν και μετά τόκον παρθένος η αειπάρθενος ουδαμώς ανδρί μέχρι θανάτου προσομιλήσασα.»,Έκθεση πίστεως 87,100,και έκαναν την άποψή τους αυτή κυρίαρχη εντύπωση,έως και σήμερα,χωρίς
όμως να μπορέσουν να την περάσουν σε απόφαση Οικουμενικής Συνόδου.Στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο (553) και στην
Πενθέκτη (691) υπάρχει η λέξη «αειπάρθενος»,αλλά υπάρχει απλώς, παρεμπιπτόντως,χωρίς επεξήγηση.Εκεί η λέξη «αειπάρθενος» δεν σημαίνει «ισοβίως παρθένος»,άλλωστε εμποδίζει το ανωτέρω χωρίον,σημαίνει όμως οπωσδήποτε «παρθένος και μετά τον τόκο» (δηλαδή αεί παρθένος ως προς τον τόκον,όχι ως προς τον βίον).Δεν υπάρχει λοιπόν
επικύρωση από Οικουμενική Σύνοδο τού «ισοβίως παρθένος»,οπότε μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος που θα διευκρινίσει δογματικώς,βάσει και του Ματθ.1.25,ότι η μητέρα του Χριστού ήταν «παρθένος και μετά τον τόκον,αλλά όχι ισοβίως»,δεν
θα είναι βέβαια ληστρική.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

7 σχόλια :

 1. Α' Τιμ. κεφ 3 : «2 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα,[...]
  4 τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος·»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για τη σημασία του όρου «αειπάρθενος»

  «και ουκ εγίνωσκεν αὐτὴν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.»(Ματθ. 1.25).
  Δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να ερμηνεύει αυτό το χωρίον με το ότι η Μαρία η μητέρα του Χριστού ήταν
  ισοβίως παρθένος,όπως επίσης δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να το ερμηνεύει με το ότι ήταν παρθένος
  έως την περιτομή του Χριστού και μετά κανονική σύζυγος του Χριστού.Και στις δύο ερμηνείες ταιριάζει η λέξη «αειπάρθενος».
  Στην πρώτη ερμηνεία το «αει-» αναφέρεται ως προς τον βίον,στη δεύτερη το «αει-» αναφέρεται ως προς τον τόκον.Στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο (553) και στην Πενθέκτη (691) υπάρχει η λέξη «αειπάρθενος»,αλλά υπάρχει απλώς,παρεμπιπτόντως,
  χωρίς επεξήγηση.Κάποιοι δέχτηκαν την πρώτη ερμηνεία,π.χ. ο Ιωάννης Δαμασκηνός (676-749) που έλεγε : « Μένει τοίνυν
  και μετά τόκον παρθένος η αειπάρθενος ουδαμώς ανδρί μέχρι θανάτου προσομιλήσασα.»,Έκθεση πίστεως 87,100,και
  έκαναν την ερμηνεία τους αυτή κυρίαρχη εντύπωση,έως και σήμερα,αλλά δεν έχει επικύρωση από Οικουμενική Σύνοδο.
  Πιστεύω ότι μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος θα δογματίσει υπέρ μιας από τις δύο ερμηνείες και οποτέρα ερμηνεία και να δογματίσει δεν θα είναι ληστρική.Πάντως έχω την εντύπωση ότι,όταν θέλεις να διαπαιδαγωγήσεις υπέρ του «ισοβίως
  παρθένος»,δεν χρησιμοποιείς τη φρασεολογία του Ματθ.1.25.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για τη σημασία του όρου «αειπάρθενος»

  «και ουκ εγίνωσκεν αὐτὴν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον
  πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.»(Ματθ. 1.25).
  Δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να ερμηνεύει αυτό το χωρίον
  με το ότι η Μαρία η μητέρα του Χριστού ήταν ισοβίως παρθένος,όπως επίσης
  δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να το ερμηνεύει με το ότι
  ήταν παρθένος έως την περιτομή του Χριστού και μετά κανονική σύζυγος του
  Χριστού.Και στις δύο ερμηνείες ταιριάζει η λέξη «αειπάρθενος».Στην πρώτη
  ερμηνεία το «αει-» αναφέρεται ως προς τον βίον,στη δεύτερη το «αει-»
  αναφέρεταιως προς τον τόκον.Στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο (553) και στην
  Πενθέκτη (691) υπάρχει η λέξη «αειπάρθενος»,αλλά υπάρχει απλώς,
  παρεμπιπτόντως,χωρίς επεξήγηση.Κάποιοι δέχτηκαν την πρώτη ερμηνεία,π.χ.
  ο Ιωάννης Δαμασκηνός (676-749) που έλεγε : « Μένει τοίνυν και μετά τόκον
  παρθένος η αειπάρθενος ουδαμώς ανδρί μέχρι θανάτου προσομιλήσασα.»,
  Έκθεση πίστεως 87,100,και έκαναν την ερμηνεία τους αυτή κυρίαρχη
  εντύπωση,έως και σήμερα,αλλά δεν έχει επικύρωση από Οικουμενική Σύνοδο.
  Πιστεύω ότι μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος θα δογματίσει υπέρ μιας από
  τις δύο ερμηνείες και οποτέρα ερμηνεία και να δογματίσει δεν θα είναι
  ληστρική σύνοδος για την Ορθοδοξία.Πάντως έχω την εντύπωση ότι,όταν
  θέλεις να διαπαιδαγωγήσεις υπέρ του «ισοβίως παρθένος»,δεν χρησιμοποιείς
  φρασεολογία σαν αυτή του Ματθ.1.25.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για τη σημασία του όρου «αειπάρθενος»

  «και ουκ εγίνωσκεν αὐτὴν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον
  πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.»(Ματθ. 1.25).
  Δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να ερμηνεύει αυτό το χωρίον
  με το ότι η Μαρία η μητέρα του Χριστού ήταν ισοβίως παρθένος,όπως επίσης
  δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να το ερμηνεύει με το ότι
  ήταν παρθένος έως την περιτομή του Χριστού και μετά κανονική σύζυγος του
  Χριστού.Και στις δύο ερμηνείες ταιριάζει η λέξη «αειπάρθενος».Στην πρώτη
  ερμηνεία το «αει-» αναφέρεται ως προς τον βίον,στη δεύτερη το «αει-»
  αναφέρεται ως προς τον τόκον.Στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο (553) και στην
  Πενθέκτη (691) υπάρχει η λέξη «αειπάρθενος»,αλλά υπάρχει απλώς,
  παρεμπιπτόντως,χωρίς επεξήγηση.Αρκετοί δέχτηκαν την πρώτη ερμηνεία,π.χ.
  ο Ιωάννης Δαμασκηνός (676-749) που έλεγε : « Μένει τοίνυν και μετά τόκον
  παρθένος η αειπάρθενος ουδαμώς ανδρί μέχρι θανάτου προσομιλήσασα.»,
  Έκθεση πίστεως 87,100,και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος που έλεγε : «Πώς η Θεόν
  γεννήσασα συνάφειαν ανδρός κατεδέξατο ; »,απαντώντας : «ου σωφρονούντος
  ανδρός εστι τα τοιαύτα νοείν»,και έκαναν την ερμηνεία τους αυτή κυρίαρχη
  εντύπωση,έως και σήμερα,αλλά δεν έχει επικύρωση από Οικουμενική Σύνοδο.
  Κάποιοι δε από τους Μη Χαλκηδόνιους Χριστιανούς,που για την Ορθοδοξία
  είναι αιρετικοί,δέχονται τη δεύτερη ερμηνεία.
  Πιστεύω ότι μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος θα δογματίσει διευκρινιστικά υπέρ
  μιας από τις δύο ερμηνείες και οποτέρα ερμηνεία και να δογματίσει δεν θα είναι
  ληστρική σύνοδος για την Ορθοδοξία.Πάντως έχω την εντύπωση ότι,όταν
  θέλεις να διαπαιδαγωγήσεις υπέρ του «ισοβίως παρθένος»,δεν χρησιμοποιείς
  φρασεολογία σαν αυτή του Ματθ.1.25.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για τη σημασία του όρου «αειπάρθενος»

  «και ουκ εγίνωσκεν αὐτὴν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον
  πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.»(Ματθ. 1.25).
  Δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να ερμηνεύει αυτό το χωρίον
  με το ότι η Μαρία η μητέρα του Χριστού ήταν ισοβίως παρθένος,όπως επίσης
  δεν υπάρχει απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που να το ερμηνεύει με το ότι
  ήταν παρθένος έως την περιτομή του Χριστού και μετά κανονική σύζυγος του
  Ιωσήφ.Και στις δύο ερμηνείες ταιριάζει η λέξη «αειπάρθενος».Στην πρώτη
  ερμηνεία το «αει-» αναφέρεται ως προς τον βίον,στη δεύτερη το «αει-»
  αναφέρεται ως προς τον τόκον.Στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο (553) και στην
  Πενθέκτη (691) υπάρχει η λέξη «αειπάρθενος»,αλλά υπάρχει απλώς,
  παρεμπιπτόντως,χωρίς επεξήγηση.Αρκετοί δέχτηκαν την πρώτη ερμηνεία,π.χ.
  ο Ιωάννης Δαμασκηνός (676-749) που έλεγε : « Μένει τοίνυν και μετά τόκον
  παρθένος η αειπάρθενος ουδαμώς ανδρί μέχρι θανάτου προσομιλήσασα.»,
  Έκθεση πίστεως 87,100,και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος που έλεγε : «Πώς η Θεόν
  γεννήσασα συνάφειαν ανδρός κατεδέξατο ; »,απαντώντας : «ου σωφρονούντος
  ανδρός εστι τα τοιαύτα νοείν»,και έκαναν την ερμηνεία τους αυτή κυρίαρχη
  εντύπωση,έως και σήμερα,αλλά δεν έχει επικύρωση από Οικουμενική Σύνοδο.
  Κάποιοι δε από τους Μη Χαλκηδόνιους Χριστιανούς,που για την Ορθοδοξία
  είναι αιρετικοί,δέχονται τη δεύτερη ερμηνεία.
  Πιστεύω ότι μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος θα δογματίσει διευκρινιστικά υπέρ
  μιας από τις δύο ερμηνείες και οποτέρα ερμηνεία και να δογματίσει δεν θα είναι
  ληστρική σύνοδος για την Ορθοδοξία.Πάντως έχω την εντύπωση ότι,όταν
  θέλεις να διαπαιδαγωγήσεις υπέρ του «ισοβίως παρθένος»,δεν χρησιμοποιείς
  φρασεολογία σαν αυτή του Ματθ.1.25.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Θ' ασχοληθεί με την ερμηνεία

  «και ουκ εγίνωσκεν αὐτὴν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.»(Ματθ. 1.25).
  Διαβλέπω ότι μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα ασχοληθεί με την ερμηνεία αυτού του χωρίου και με τη σημασία του όρου «αειπάρθενος»,στο πού αναφέρεται το πρώτο συνθετικό «αει-»,στον βίον,στην αποπεράτωσιν του τόκου.
  [κατά την Ευαγγελική Ιστορία «εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν» στην Περιτομή :
  «21 Και ότε επλήσθησαν αι ημέραι οκτὼ του περιτεμείν το παιδίον, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς,...»(Λουκ.2.21)].

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θ' ασχοληθεί με την ερμηνεία

  «και ουκ εγίνωσκεν αὐτὴν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.»,Ματθ. 1.25 (παρεμπιπτόντως παραθέτω : «Και ότε επλήσθησαν αι ημέραι οκτὼ του περιτεμείν το παιδίον, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς,...»,
  Λουκ.2.21).Διαβλέπω ότι μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα ασχοληθεί με την ερμηνεία αυτού του χωρίου και με τη σημασία του όρου «αειπάρθενος»
  («αεί διά βίου παρθένος»,«αεί διά τόκου παρθένος,μετά τόκον άχρι καιρού»).Στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο (553) και στην Πενθέκτη (691) υπάρχει η λέξη «αειπάρθενος»,αλλά υπάρχει απλώς,παρεμπιπτόντως,χωρίς επεξήγηση της σημασίας της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]