Φάμελλος: «Η ανάπτυξη της Ηπείρου στηρίζεται στα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματά της»

Στους τρεις βασικούς άξονες πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εστίασε τη Δευτέρα ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την παρουσία του στο 5ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ηπείρου, που διεξάγεται στα Ιωάννινα.


Συγκεκριμένα, ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε τη μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού πλαισίου, η οποία περιλαμβάνει τομές όπως είναι οι δασικοί χάρτες, η κωδικοποίηση δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι χρήσεις γης, οι διαχειριστικές δασικές μελέτες, κ.λ.π., η προστασία και διαχείριση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου που είχε μείνει έξω από την κρατική φροντίδα, με θεσμική οργάνωση των φορέων, αλλά και το νέο παραγωγικό μοντέλο, κυκλικό και αειφόρο, με καινοτομία και υψηλή υπεραξία, στοχεύοντας σε προϊόντα ανταγωνιστικά και εξωστρεφή οικονομία, ως τους πυλώνες άσκησης της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Επιπλέον, επεσήμανε την ανάγκη να στηριχτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου στα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Τομείς όπως ο αγροτοδιατροφικός, ο τουρισμός και η μεταποίηση εξαρτώνται και συνδέονται με το περιβάλλον και την ιδιαίτερη αξία των πόρων της περιοχής». Συνεπώς, όλες οι περιοχές αξίας περιβάλλοντος της Ηπείρου, όπως είναι η Παμβώτιδα, ο Καλαμάς, ο Αμβρακικός, η Πίνδος, τα Τζουμέρκα, η ακτή του Ιονίου, κ.α., απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις. Διότι, εδώ και χρόνια, η υποτίμηση του περιβάλλοντος λειτούργησε ως τροχοπέδη με δυσμενείς επιπτώσεις στην ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στη Λίμνη Παμβώτιδα, λέγοντας ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι πλέον στη φάση της τελικής επεξεργασίας του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο πρόκειται να είναι έτοιμο στα τέλη του 2017. Με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος θα υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες χρήσεις γης και θα τεθούν οι βάσεις για την αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της Λίμνης, από το οποίο εξαρτάται άμεσα η τοπική οικονομία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Επίσης, προανήγγειλε εντός του επόμενου μήνα την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία θα επεκτείνει τα όρια της περιοχής NATURA, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται όλη η θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, ενώ θα εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), ώστε να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης, για τη σύνταξη Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) με ξεκάθαρες χρήσεις γης, επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες, καθώς και σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης που θα βασίζεται στην ΕΠΜ και το Σχέδιο ΠΔ.
Όσον αφορά στις ιχθυοκαλλιέργειες στο Δέλτα του Καλαμά και σε λιμνοθάλασσες του νομού Θεσπρωτίας, όπως είναι το Ρηχό και η Βάτατσα, το ΥΠΕΝ μαζί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την τροπολογία (12/10/2017) που πέρασε σε νόμο του ΥΠΑΑΤ, διασφαλίστηκε η συνέχισή της δραστηριότητας και επιλύθηκαν θέματα εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία πλέον επιτρέπεται σε Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) σε λιμνοθάλασσες. Με τον τρόπο αυτό οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας μπορούν να προβούν σε συνέχιση των μισθώσεων ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής.

Σε σχέση με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο Αν. ΥΠΕΝ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες για το 97% της έκτασης της ΠΕ Ιωαννίνων και το 3% της έκτασης της ΠΕ Πρέβεζας, ενώ υποβλήθηκαν 3181 αντιρρήσεις στην ΠΕ Ιωαννίνων και 43 στην ΠΕ Πρέβεζας, που θα εξεταστούν από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Κατά την επόμενη φάση ανάρτησης, η οποία θα ξεκινήσει 30 Οκτωβρίου 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, θα γίνει ανάρτηση ενός μικρού μέρους χαρτών για την ΠΕ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα). Οι υπόλοιποι χάρτες της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Θεσπρωτίας (εκτός του προκαποδιστριακού ΟΤΑ Ηγουμενίτσας), ΠΕ Πρέβεζας (εκτός προκαποδιστριακού ΟΤΑ Πρέβεζας) προκηρύχθηκαν πρόσφατα και αναμένεται να καταρτιστούν το επόμενο διάστημα, με τελικό στόχο την ανάρτησή τους στις αρχές του 2019.

Τα ζητήματα της χάραξης του Δικτύου Πεζοπορικών Μονοπατιών Ηπείρου, μήκους 375 χλμ., της ενίσχυσης των παραδασόβιων ΟΤΑ με την προμήθεια καυσόξυλων χαμηλού κόστους, με την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργείου (10/10/2017) που τροποποίησε τα κριτήρια κατανομής επιπρόσθετης ξυλείας για ατομικές ανάγκες, εντάσσοντας νέες περιοχές και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων, τα θέματα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, που θεσπίστηκαν τον Ιούλιο του 2017, και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας της Ηπείρου, αλλά και τα μέτρα του Προγράμματος «Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων», προϋπολογισμού 81,8 εκ. €, επίσης αναφέρθηκαν εκτενώς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αν. ΥΠΕΝ.

Τέλος, στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι στην Περιφέρεια της Ηπείρου υπάρχουν οικισμοί, όπου επείγει η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς και η διαχείριση των λυμάτων περιμετρικά της Λίμνης Παμβώτιδας, που αποτελεί πάγιο αίτημα της περιοχής και αποτελούν προτεραιότητα κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Η Περιφέρεια Ηπείρου δεν εξυπηρετείται από σύγχρονες υποδομές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αλλά στηρίζεται στην υγειονομική ταφή και το κενό πρέπει να καλυφθεί άμεσα κατά προτεραιότητα με τη Μονάδα Αποβλήτων που κατασκευάζεται. Ταυτόχρονα, η καθαρή ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ηπείρου δεν υπερβαίνει σήμερα το 5%, κατά μέσο όρο. Προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η ανακύκλωση πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία των Δήμων και της κοινωνίας, αλλά και να αυξηθεί η χρηματοδότηση, με το νέο νόμο που συζητείται στη Βουλή, αλλά και η απόδοση.

«Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Ηπείρου, αποτελεί το βασικό εργαλείο Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και την μετάβαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αν. ΥΠΕΝ, προσθέτοντας ότι "παράλληλα με τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) πρέπει να προχωρήσουμε από το ΠΕΠ Ηπείρου στην κατασκευή 3 μονάδων βιοαπόβλητων για να εφαρμόσουμε το 2018 την χωριστή συλλογή οργανικών απορριμμάτων σε όλους τους ΟΤΑ.

Και κατέληξε: «Για να πάψει η Ήπειρος να κατατάσσεται στις φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης δεν αρκεί μόνο η βούληση και τα εργαλεία που αναπτύσσονται κεντρικά από την Πολιτεία. Χρειάζεται επίσης και η βούληση και η δέσμευση της αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων και των πολιτών. Πρέπει όλοι μαζί, με οργανωμένο, συντεταγμένο και θεσμικό τρόπο, να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και να δουλέψουμε μαζί, για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό και τους πόρους της Ηπείρου και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών».
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

8 σχόλια :

 1. ΑΣΧΕΤΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΩΦΕΙΛΩ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ. ΤΙ ΕΤΣΙ ΑΝΤΕ ΕΡΧΟΤΑΙ ΟΙ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΛΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕ ΧΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ? ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ!! ΜΕΤΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΥΦΤΟΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΓΑΙΔΟΥΡΑΚΙΑ ΜΟΥΛΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΧΕΡΟΥΚΛΕΣ ΤΟΥΣ ΞΕΡΙΖΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΑ ΞΕΠΑΤΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΔΕΝ ΦΗΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΦΑΣΚΟΜΗΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΝΑ ΑΠΑΤΣΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΗΣΕΙ ΚΑΜΙΑ 10αρια ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΛΒΑΝΟΚΟΠΡΑΝΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΒΛΕΠΕΙΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΠΑΝΟΣ ΤΑ ''ΕΛΙΚΟΦΤΕΡΑ'' ΤΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΛΕΖΑΝΤΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΠΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ!!! ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΩΘΕΙ ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΠΑΡΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΟ ΠΟΛΥ ΘΑ ΠΑΡΑΒΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ....ΘΑΝΑΤΟΣ ΘΕΡΣΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΣΑΠΟΛΑΙΔΟΚΟΠΡΑΝΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΧΑΣΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΟΧΙ ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΑΣ ΞΕΥΤΙΛΙΣΑΝΕ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΠΑΝΟ? ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΚΙΑ ΣΟΥ!! ΑΛΛΑ ΠΟΥΥΥ!! ΕΣΥ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ!!! ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΤΑΙ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΚΟΥΜΟΥΝΟ-ΨΩΦΟΝΤΕΜΕΚ-ΔΕΞΙΟΙ ...ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΑΣ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΣΚΑΤΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΙΟ ΣΑΤΑΝΙΚΗΣ ΦΑΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ,ΟΠΟΥ ΕΡΠΟΝΤΑΣ ΔΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟΠΟ...

  ΑΦΗΣΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΥΦΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ,ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ,ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ,ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΙΑΝΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΚΑΒΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΥΑΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΖΗΛΕΥΑΝ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΤΠ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΤΠ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ...

  ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕ ΛΑΘΡΟ ΑΠΟ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ,ΠΡΟΑΙΩΝΙΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ....

  ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΕΡΙΞΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΩΝΑΞΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ Η ΠΛΗΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΕΒΡΑΙΟΣ ΤΗΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ ΛΕΞΗ ΤΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΕΧΑΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟΛΜΟΥΣΕ ΝΑ ΠΕΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ...

  ΕΔΩ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΞΕΒΡΑΚΩΣΕ ΚΑΙ ΔΕΙΞΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΚΡΥΒΑΤΕ...

  http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επανεμφανίστηκε ο Πατρινός, Αρτέμης Σώρρας-Καλεί τους Έλληνες σε επίθεση με… εξώδικα

  Read more: http://www.newsbomb.gr/ellada/news/story/831531/epanemfanistike-o-patrinos-artemis-sorras-kalei-toys-ellines-se-epithesi-me-exodika-video#ixzz4wQ7kIbTJ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΡΑΙΚΟΥ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑΙ, ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ,ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΤΡΕΜΑΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΠΟΥ ΠΑΓΩΝΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΑΝ ΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ....

   ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΟΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ,ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΜΕ ΧΡΕΟΣ 450.000 ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΖΩ ΤΟ ΠΩΣ ΞΕΧΡΕΩΣΕ...!!!!

   Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΗ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ !!

   https://newradiofmb.blogspot.gr/2017/09/blog-post_94.html

   Διαγραφή
  3. ΕΛΑ ΓΙΩΡΓΟ?....ΜΙΣΟ (μετα 38 sec) ΕΛΑ ΕΛΑ.? ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΟΛΥ ΑΠΗΣΧoΛΗΜΕΝΟ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ?....ΕΕ ΞΕΡΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΙ ΠΡΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΥΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΜΑΣ!!! ΟΛΟΙ me ΤΡΕΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΑΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑ ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΘΗ ΕΝΑΣ 'ΒΛΑΚΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΠΟΥΤΗΣ ΑΛΞΗΤΗΣ ΑΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΟΣ' Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΑΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΟ ΓΥΦΤΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΡΥΠΟ ΤΗΝ ΓΥΦΤΙΚΙΑ ΒΡΩΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΚΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΩΝ ΜΑΥΡΟΚΥΛΩΤΟΥΔΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟΝ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΙΝΤΕΡΠΟΛ ΤΟΝ ΚΑΤΑΖΗΤΕΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΠΙΚΑ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ''ΧΕΣΕΙ'' ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΥΣΑΝ ΤΟΝ Κο ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΣΟΦΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΟΥΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΣ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΧΕΖΟΝΤΟΥΣΑΝ ΚΙ'ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΥΝ ΤΩ ΟΤΙ ΕΧΑΣΑΝ ΤΑ 150αρικα ΓΙΑΤΙ? ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΜΝ'ΑΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΤΙΡΙΑΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΑΤΗ ΚΥΛΩΤΑΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΑΡΟΑΖΕ ΤΑ 150αρια ΚΑΙ ΧΛΑΑΤΣΣ ΤΑΧΩΝΕ ΚΑΤΑΣΑΡΚΑ ΑΠΑΝΩ ΣΤΟ ΜΝΙ'ΤΣ.....ΑΑ ΚΑΛΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!!! ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΗΛΘΕ ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΕΙΔΑΜΕ ΕΙΠΕ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΔΗΛΑΔΗ! ΣΑΝ ΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΡΩΤΗΣΑ ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ?...ΕΙΜΑΙ ΛΕΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΣΑΠΕΛΑΣ...ΤΗΣ ΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΡΩΤΗΣΑ? ΤΗΣ ΤΣΑΛΕΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΔΥΟ ΤΣΑΠΕΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΝΕΡΟ ΟΛΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ!!!!!...ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ? Ε ΕΙΠΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΕΤΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΠΟΡΑΝΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΣΦΕΝΔΟΝΙΣΑΜΕ....ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑΑΑΑΑΑ ΓΕΛΩΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΑΝΩ ...ΚΑΛΑ ΘΑ ΕΛΘΩ ΤΟ ΒΡΑΔΑΚΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΝΤΑΞΕΙ?....ΒΝΑΙ ΝΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΝΤΕ...salom....salom..

   Διαγραφή
  4. ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΓΑΜΟΦΑΡΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΑΚΡΙΒΑ ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΙ ΑΠΑΤΡΙΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΥΦΤΟΙ,ΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΚΙΝΑΙΔΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΤΡΟ ΠΟΥΣΤΗΔΩΝ ΚΑΙ ΛΕΣΒΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΒΡΑΙΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΟΥΣΤΗΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ....ΔΕΙΤΕ....!!!!

   https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s480x480/20729500_2002541576699536_8063479850041712595_n.jpg?oh=1838463e0d3780fc002840c4094edafc&oe=5A372DBD

   «Σε οποιαδήποτε χώρα και αν εγκαταστάθηκαν οι εβραίοι σε μεγάλο αριθμό, κατέβασαν το επίπεδο της ηθικής…»
   Βενιαμίν Φραγκλίνος

   Διαγραφή
  5. Salom Αβρααμ....Salom Ιακωωβ....τα κατεγραψες τα ανωτερω?...Ερωτηση ειναι αυτη? και βεβαια ηδη εχουν παει στα κεντρικα και απο εκει ετεθησαν στον φακελο για την δικη που θα αρχισει σε λιγο ηδη οι σελιδες πηγαν 22,000....O.k Avenusalom Melehem misrahi israel hava nagila hava...Salom....Salom..

   Διαγραφή


Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]

Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]
Loading...

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]