«ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ;» ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟ ΜΑΣ

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΕΝΗΣ

Πολλή έκπληξη δοκιμάσαμε όταν ανεγνώσαμε την επιστολή την οποίαν μας απέστειλε ανώνυμος αποστολεύς. Όπως διαπιστώσαμεν από το περιεχόμενο της επιστολής, ο επιστολογράφος έχει σκανδαλισθεί από διηγήσεις θαυμάτων, στα οποία πολλάκις αναφερόμεθα.
Όπως, ωστόσο, θα διαπιστωθεί και από το άρθρο που ακολουθεί, το θαύμα, όταν προσεγγίζεται με την λογική, το αποτέλεσμα είναι ο σκανδαλισμός.
Διορθώνουμε τον επιστολογράφο μας. Το θαύμα στο οποίο αναφέρεται και το οποίο αναδημοσιεύσαμε αναφέρεται σε άνδρα, άρχοντα Σαουδάραβα και όχι γυναίκα, τον οποίο κατατεμάχισαν προκειμένου να του πάρουν μεγάλο χρηματικό ποσό, που προόριζε για εκπλήρωση τάματος προς την Παναγία Σαϊντανάγια και ο οποίος επανήλθε στη ζωή με θαυμαστό τρόπο με την παρέμβαση της Παναγίας Σαϊντανάγια.
Σχετικά με τις αγιογραφικές ρήσεις που χρησιμοποιούμε και δια τις οποίες μας κατηγορεί, παραπέμπομεν τον επιστολογράφο μας στον ΡΓ (103) ψαλμό, τον αποκαλούμενο Προοιμιακό, ο οποίος είναι στη χρήση της λατρείας της Εκκλησίας μας δύο χιλιάδες χρόνια, αναγιγνώσκεται, ψάλλεται από Πατριάρχες, Αρχιερείς, Ιερείς, Μοναχούς και πιστούς.
Τι λέγει λοιπόν ο ψαλμός στον στίχο 35; «ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοί ἀπό τῆς γῆς καί ἄνομοι, ὥστε μή ὑπάρχειν αὐτούς». Να εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί από τη γη και οι άνοιμοι να μην υπάρχουν καθόλου.
Προς επίρρωση, παραθέτουμε ενδεικτικά και μέρος από την διήγηση του μαρτυρίου της Αγίας Κυριακής (7 Ιουλίου). Ο Συναξαριστής αναφέρεται σε πρόσωπο, το οποίο συμμετείχε στο μαρτύριο της Αγίας, ονόματι Ιλαριανός, ο οποίος παρά τα θαυμαστά γεγονότα που έβλεπε κατά την διάρκεια του μαρτυρίου της Αγίας, εξακολουθούσε να βλασφημεί, με αποτέλεσμα να κατακαεί: «... Μόνον ὁ Ἱλαριανός συνέχιζε νά ξεστομίζῃ βλασφημίας, ὅταν μιά ἀστραπή ἔσχισε αἴφνης τόν οὐρανόν καί κατέκαυσε τό πρόσωπο τοῦ διοικητή πού ἔπεσε ἀπό τόν θρόνον του καί ἐξέπνευσε…» (Νέος Συναξαριστής Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμος Ιούλιος. Εκδόσεις ΙΝΔΙΚΤΟΣ, σελ. 77).
Ταύτα εισαγωγικώς και παραθέτομεν κατωτέρω σχετικό άρθρο του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρήστου Τσάκαλου, Αρχιερατικού Επιτρόπου Αιγίου με τίτλο: «ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ;»


Αίγιον, 2 Οκτωβρίου 2017
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

*********************


«ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ;»
(Σχόλια –απάντηση σε ανώνυμο επιστολογράφο μας)


Ο ανώνυμος επιστολογράφος μας, μεταξύ των άλλων μας γράφει: «...σε πολλά πράγματα ... διαφωνώ κάθετα μαζί σας, όπως τα ατέλειωτα παραμύθια για δήθεν «θαύματα» που γίνονται στις ημέρες μας ... η τα προβάλλετε, ερχόμενος μάλιστα σε αντίθεση με την επίσημη Εκκλησία, νομίζοντας ότι το «ποίμνιό» σας αποτελείται ακόμα από καθυστερημένα και θρησκόληπτα «πρόβατα».
Η διαφωνία είναι υγιές στοιχείο και απαραίτητη προϋπόθεση για καλόπιστο διάλογο και για την διαμόρφωση άποψης, τότε και μόνον, όταν προβάλλεται επαρκώς τεκμηριωμένη με κύριο τεκμήριο την αντικειμενικότητα και φυσικά όταν πρόκειται για θέματα που άπτονται της σφαίρας του επιστητού και της λογικής. Και βεβαίως, σύμφωνα με τον παγκόσμιο και πανανθρώπινο νόμο της υπευθυνότητας, ο εκφράζων την άποψή του, είτε διαφωνών είτε συμφωνών, την υπογράφει για την εγκυρότητά της.
Η διαφωνία, σε γεγονότα, που άπτονται του υπέρ – λόγον, όπως είναι τα θαύματα, δεν εκφράζεται με την λέξη διαφωνώ, αλλά με την λέξη δισπιστώ, αφού τα θαύματα άπτονται της σφαίρας του μεταφυσικού. Τα θαύματα αυτά καθ’ αυτά, ως έκτακτα υπερφυσικά γεγονότα αποτελούν ένα άνοιγμα, μία θυρίδα, μέσα από την οποία κατά παραχώρηση του Θεού, αξιώνεται ο πεπερασμένος άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τα κιάλια της πίστεως, να λάβει «πείρα» των επέκεινα. Γι’ αυτό και τα θαύματα αποκαλούνται από τους Ευαγγελιστές και τους Πατέρες «σημεία».
Τα θαύματα, λοιπόν, δεν καλούμεθα να τα αναλύσουμε και να τα κατανοήσουμε με την λογική, διότι τότε πράγματι, θα μας φανούν «παραμύθια». Τα θαύματα τα προσεγγίζουμε με την πίστη. Η πίστη είναι και προϋπόθεση για το θαύμα, αλλά ταυτόχρονα και αποτέλεσμα.
Επίσης, τα θαύματα δεν έγιναν κάποτε, κάποια εποχή και σήμερα δεν γίνονται, αφού έχουν αναγωγικό χαρακτήρα ανάγουν στον Ιησού Χριστό και την βασιλεία Του. Εάν ισχυρισθούμε κάτι τέτοιο είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι η Εκκλησία δεν είναι «ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνας». Η Εκκλησία δεν είναι προϊόν υλικό που να έχει ημερομηνία λήξεως. «Ὁ Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Εβρ. 13, 8). Η Εκκλησία είναι ζωντανός Θεανθρώπινος οργανισμός. Είναι ένα συνεχές μυστήριο, ένα συνεχές θαύμα. Οι Χριστιανοί βιώνουν λατρευτικά και δια των ιερών μυστηρίων, το συνεχές θαύμα της παρουσίας του Χριστού εντός τους. Στο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά τους αψευδείς λόγους του Κυρίου μας, «ὁ τρώγων μου τήν σάρκαν καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ιωάν. 6, 56), συντελείται αυτό το μέγα θαύμα της Εκκλησίας, η ένωση του Χριστού με τους πιστούς σε σώμα.
Η δισχιλιετής πορεία της Εκκλησίας υπήρξε πορεία μαρτυρίας της αληθείας και μαρτυρίου υπέρ της αληθείας. Τα μαρτυρολόγια και τα συναξάρια βρίθουν τέτοιων θαυμαστών διηγήσεων. Η Εκκλησία μας τιμά εξαιρέτως τους αγίους μάρτυρες και τροφοδοτεί το πλήρωμά της με το να αναφέρεται λεπτομερώς στα μαρτύρια τους και τα θαύματά τους, επί τω σκοπώ της ενισχύσεως της πίστεως, αλλά και να διδάσκει ότι η χριστιανική ζωή είναι «στενή πύλη καί τεθλιμμένη ὁδός» (Ματθ. 7, 14). Τα θαύματα επομένως, έχουν και παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Ο επιστολογράφος, προκειμένου να υποβαθμίσει τα θαυμαστά γεγονότα και ιδιαίτερα τα συμβαίνοντα στις ημέρες μας, χρησιμοποιεί την λέξη «παραμύθια». Δικαίωμά του! Όμως υποχρεούμεθα να του επισημάνουμε την απάντηση που έδωσε ο Ιησούς στους δυό απεσταλμένους μαθητές του Προδρόμου, που τους έστειλε να τον ρωτήσουν: «... σύ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἤ ἕτερον προσδοκῶμεν...». Και ο Ιησούς απάντησε «...πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννη ἅ εἴδετε καί ἠκούσατε Τυφλοί ἀναβλέπουσι καί χωλοί περιπατοῦσι, λεπροί καθαρίζονται, κωφοί ἀκούουσι, νεκροί ἐγείρονται... καί μακάριος ἐστίν ὅς ἐάν μή σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί» (Λουκ. 7, 20-22-23). Τους απάντησε παραπέμποντάς τους στα σημεία –θαύματα που επιτελούνται και μέσω αυτών απαντά στην ερώτηση ότι ο Χριστός ήλθε και ότι η βασιλεία του είναι παρούσα. Μακαρίζει δε όποιον δεν σκανδαλισθεί, όποιον δεν δυσπιστήσει γι’ αυτά.
Τα θαύματα επομένως, ως στοιχεία της πίστεως, και μέρος του σχεδίου της θείας οικονομίας, το να τα αποκαλείς παραμύθια συνιστά βλασφημία και μάλιστα βαρύτατη. Πίσω από τέτοιους χαρακτηρισμούς διακρίνουμε αλαζονικά και δύσπιστα ανθρώπινα πνεύματα, στα οποία συνιστούμε να ακολουθούν την τακτική του πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού και να αναφωνούν: «Πιστεύω Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ». (Μαρκ. 9, 24). Για δε τα ένθεα και πιστά ανθρώπινα πνεύματα ισχύει ο λόγος «οὐκ ἀδυνατίσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα» (Λουκ. 1,37).
Αναφερόμενοι, λοιπόν, σε θαύματα, φίλε επιστολογράφε, παιδαγωγούμε εις Χριστόν ανταποκρινόμενοι στην αποστολή μας και σε καμμία περίπτωση δεν θεωρούμε το ποίμνιό μας «καθυστερημένα και θρησκόληπτα «πρόβατα».
Ο επιστολογράφος μας, επίσης, μας «κατηγορεί» για την χρησιμοποίηση «ιουδαϊκών ρήσεων», κατά την αγωνιστική μας αντιπαράθεση με τα κακώς δρώμενα και κείμενα στον τόπο μας, παρά το γεγονός, όπως γράφει, ότι ο Χριστιανισμός επαγγέλλεται, την αγάπη και την αδελφοσύνη.
Κατ’ αρχήν, χωρίς την χρήση της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε την Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Κύριός μας, όπως μας πληροφορούν οι ιεροί Ευαγγελιστές, πολλάκις παραπέμπει, κατά την διδασκαλία του, στην Παλαιά Διαθήκη.
Στη συνέχεια η Εκκλησία μας, δια των αγίων Πατέρων της, όρισε να γίνεται χρήση Παλαιοδιαθηκικών κειμένων στην λατρεία της. Επομένως, η Εκκλησία μας ομιλεί για Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
Κατόπιν αυτών, γιατί να μη χρησιμοποιούμε ρήσεις, στίχους, κείμενα που είναι στη λατρευτική χρήση και προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη; Έτσι θα αγνοούσαμε τους Πατέρες και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, που ορίζουν και επιβάλουν αυτά.
Στο στόχο των συγγραφέων τέτοιων σκληρών ρήσεων, σίγουρα βρίσκονται οι εχθροί του Ισραήλ, αυτοί δηλαδή, που επιβουλεύονται την καθαρότητα της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό και την καθαρότητα της αληθινής λατρείας του Θεού. Μεταφερόμενες αυτές οι ρήσεις και χρησιμοποιούμενες στην Καινή Διαθήκη στη Εκκλησία, τηρουμένων των αναλογιών, εξακολουθούν να έχουν στόχο το κακό, την επιβουλή, που ενσαρκώνονται στον σταθερό εχθρό της πίστεως, που είναι ο διάβολος και τα έργα του.
Όσοι επομένως, ευθυγραμμίζονται και συστοιχίζονται με τον διάβολο και τα έργα του, γίνονται στόχος αυτών των αγιογραφικών ρήσεων, όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά διότι το ορίζει η Εκκλησία και σίγουρα όλοι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά έχουν παιδαγωγικό και διορθωτικό χαρακτήρα.
Η αγάπη και η αδελφοσύνη, που επαγγέλλεται ο Χριστιανισμός, δεν αμνηστεύουν την αμαρτία τον διάβολο και τα έργα του. Εν ονόματι της αγάπης δεν νομιμοποιούνται η ασυδοσία, η αστοχία, η αμαρτία και αμετανοησία.
Ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία ασφαλώς και επαγγέλλονται την αγάπη και την αδελφοσύνη, αλλά ταυτόχρονα καταγγέλλουν, στηλιτεύουν, τιμωρούν την αμαρτία σε οποιαδήποτε μορφή της, αδικία προσωπική –κοινωνική, βία, έλλειψη σεβασμού στο ανθρώπινο πρόσωπο κ.α. και πασχίζει, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη, μέσω της παιδαγωγίας, να σώσει τον αμαρτωλό, τον βιαστή, τον άδικο, τον ασεβή, τον δυνάστη, ακριβώς επειδή τον αγαπά ως εικόνα του Θεού.
Η Εκκλησία είναι ταμιούχος της αγάπης, αλλά και της αλήθειας. Είναι ταμιούχος της χάριτος, αλλά και της δικαιοσύνης και δεν νομιμοποιείται σε καμμιά περίπτωση να σιωπά εμπρός στην πολύμορφη αμαρτία. Αντίθετα έχει χρέος, όταν πρέπει, σαν άλλος Πρόδρομος, με θάρρος, τόλμη και παρρησία να φωνάζει προς πάσα κατεύθυνση «οὐκ ἔξεστί σοι» (Ματθ. 14,4).
Οι μουσουλμανικές διακηρύξεις, που αναφέρεται ο ανώνυμος επιστολογράφος, προκειμένου να μας πει ότι δεν διαφέρουν από τις αγωνιστικές μας φραστικές ενέργειες, δεν νομίζουμε ότι δύνανται να συγκριθούν.
Ασφαλώς, οι μουσουλμανικές διακηρύξεις διαπνέονται από μίσος και μισαλλοδοξία κατά των απίστων, όλων, δηλαδή, και ιδιαίτερα των Χριστιανών, που αντιστρατεύονται τις βίαιες και απάνθρωπες αρχές τους. Καμμία σχέση δεν έχουν με το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, τόσο ως προς το πνεύμα, όσο και ως προς το περιεχόμενο και τον σκοπό.
Στην Αγία Γραφή το πνεύμα είναι η αγάπη προς κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλλου, ηλικίας, χρώματος, ενώ στον Μουσουλμανισμό είναι το αιώνιο και αβυσσαλέο μίσος κατά παντός εναντίου. Ως προς το περιεχόμενο, η Εκκλησία είναι το πανδοχείο της ανάπαυσης, είναι το θεραπευτήριο των ψυχικών τραυμάτων, είναι το εργαστήριο της σωτηρίας,είναι ο Χριστός που θυσιάζεται καθημερινά υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ενώ ο Μουσουλμανισμός είναι η ωμή βία, η απροκάλυπτη αδικία, η αθέμιτη επικράτηση. Θυσιάζει τους ανθρώπους για την επικράτησή του. Ως προς τον σκοπό, η Εκκλησία ακολουθεί και εφαρμόζει τον Αποστολικό λόγο: «ὁ Θεός πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α Τίμ. 2, 4). Ο μουσουλμανισμός ως προς τον σκοπό, μιλάει για ιερό πόλεμο ακολουθεί και εφαρμόζει το αξίωμα «θάνατος στους απίστους» (...).
Η Εκκλησία παιδεύει, παιδαγωγεί, διότι αγαπά, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου «ὅν γάρ ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δε πάντα υἱόν ὅν παραδέχεται» (Εβρ. 12, 6).


Ο Μουσουλμανισμός δεν παιδεύει, δεν παιδαγωγεί, αντίθετα αυταρχικά με μίσος και βία φανατίζει και δημιουργεί έμψυχες ατομικές βόμβες.
Κατόπιν τούτων φίλε και αγαπητέ ανώνυμε επιστολογράφε σας λέμε ότι:
Η χρήση αγιογραφικών ρήσεων κατά την ενάσκηση της αγωνιώδους και αγωνιστικής ποιμαντικής μας τακτικής αποβλέπει και στοχεύει στην αφύπνιση των, αν όχι νεκρών συνειδήσεων των κρατούντων, των έστω βαρέως υπνούντων, μήπως και αφυπνισθούν και προλάβουμε να περισώσουμε κάτι. Αποβλέπει στην παιδαγωγία των ατακτούντων, στην ανάνηψη, επιστροφή και μετάνοια τους.
Ο λόγος, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη ως προφητικός, όσο και στην Καινή Διαθήκη , ως αποστολικός και ευαγγελικός, είναι «Ζῶν γάρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἐνεργής καί τομώτερος ὑπέρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καί δικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε και πνεύ
ματος... καί κριτικός ἐνθυμήσεων καί ἐννοιῶν καρδίας» (Εβρ. 4,12).
Κόβει, δηλαδή, ματώνει και πονάει, αλλά μόνο έτσι αποβαίνει παιδαγωγικός θεραπευτικός και λυτρωτικός.
Κίνητρό μας είναι ο πόνος για την πολύπαθη Πατρίδα μας , τα Ιερά και τα Όσια, όλα όσα με αγωνία, αίμα και θυσίες αποκτήσαμε και τώρα χάνονται.
Πονάμε και αγαπούμε – αγαπούμε και πονάμε.
Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε.

Πρωτοπρ. π. Χρήστος Τσάκαλος
Αρχιερατικός Επίτροπος Αιγίου


**********************Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

26 σχόλια :

 1. AMVROSIE ME TA SATANIKA MAVRA RASA PREPI NA SKEPTESE OTAN OMILIS DIOTI EHI ANTHROPUS PU LAKISAN APO TO MANTRI KE KSERUN SOSTA TIN ISTORIA, LIPON PREPI NA SU IPENTHIMISO POS I THRISKIES KE I NAI DEN EHUN PERISOTERO APO 780 ETI STIN ISTORIA TUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MIN KSEHNAS POS I SATANIKI MOGOLOEVREI AFOTU ESTAVROSAN TO MEGA PROFITI IISU HRISTO! META THANATO KE AFU PERASAN 1250 ETI ESOFISTIKAN KE EFILOSOFISTIKAN TIS THRISKIES KE TUS NAUS!!!!!!!!!!!!!!! ESI AMVROSIE PU EDIDAHTIKES KE PIOS SU EMATHE OTI I NAI KE I THRISKIA EHUN 2000 HRONIA??? E!!! LIPON EHUN MONO 767 ETI KE DEN IPIRKSAN MATHITE, UTE APOSTOLI, UTE MISTIKOS DIPNOS, UTE HRISTUGENA, UTE MAGI ME DORA. TO DE IMEROLOGION INE GEMATO ME AGIUS KE AGIES, STIN PRAGMATIKOTITA AGII k AGIES METRIUNTE STA DAHTILA TU ENOS HERIU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1) Πρώτα πρώτα μάθε να γράφεις ελληνικά.
   2) Η Ορθοδοξία μετράει 2.000 έτη, αφότου εγεννήθη ο Χριστός.
   3) Ο Ιησούς δεν ήταν προφήτης, αλλά Θεός.
   4) Δεν μας αφορά τι πιστεύεις εσύ. Εσύ πίστευε ότι δεν υπάρχουν Απόστολοι ή Άγιοι ή Θεός.
   5) Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε στην Διδασκαλία του Χριστού,
   στους Αποστόλους, στους Αγίους.
   6) Εσύ ζορίζεσαι, επειδή εμείς πιστεύουμε στον Ιησού;;
   7) Τι κακό σου έκανε ο Χριστός;

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  4. ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΤΩΡΑ, ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΙΔΡΥΣΕΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ.......

   ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ....

   ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΦΑΞΑΝ......

   ΕΑΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΟΥ, ΕΧΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΣΕΙΣ....

   ΔΕΛΦΟΙ VS ΣΙΩΝ....

   ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ....

   1700 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΥΠΟΔΟΥΛΟΣΗ Η ΕΛΛΑΣ…
   ΤΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ..

   19.000.000 ΣΦΑΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
   ΤΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΑΣ..

   ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ..

   Διαγραφή
  5. @ 6:37, να προσέχεις, το πύον σκοτώνει. Ρώτα και τον Ψυχίατρό σου.

   Διαγραφή
  6. ΕΣΥ Αρχι...ερέα σε ποιο Πανεπιστήμιο τα έμαθες;

   Διαγραφή
  7. ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΣ,ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΡΕΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ

   https://3.bp.blogspot.com/-NrmmStOHsD4/UMt1i8vctCI/AAAAAAAAALU/ZLYPMOHO2J0/s1600/!!!!!!6767_4330631008878_1257044876_n.jpg

   Οι περισσότεροι Έλληνες μέσα από την παραπληροφόρηση τής εκκλησίας και της ανθελληνικής πολιτικής εξουσίας, αγνοούν παντελώς το τρόπο επιβολής του χριστιανισμού στην πατρίδα μας..

   Αν τύχει και ρωτήσεις κανένα πιστό θα σου πει ότι οι "ειδωλολάτρες" Έλληνες έγιναν χριστιανοί με τον λόγο του Ιησού και με την διδασκαλία του Σαούλ!!

   Αυτό είναι μεγάλο ψέμα γιατί ο χριστιανισμός αφού κοπτοράφτηκε απτις Εβραϊκές διαδόσεις κι επιβλήθηκε δια τής βίας στους Έλληνες και τους Ρωμαίους πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Ιησού τους ο οποιος -λενε- σταλθηκε για να σωσει τα πλάσματα του απτην κατάρα του πατέρα του!!
   Θα δούμε παρακάτω τα ιστορικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν όλη την αλήθεια..

   Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι πολλά στοιχεία αποδείχνουν την άποψη είναι ότι ο Ιησούς είναι ένα μυθικό κατασκεύασμα του Ρωμαίου μαμόθρεφτου Αυτοκράτορα Βασιλιά Φλάβιου Βαλέριου Κωνσταντίνου που υπηρξε πατροκτόνος και συζυγοκτόνος κι ο οποίος διέταξε την Α' Οικουμενική Σύνοδο 325μχ προκειμένου να αποφασισει και να κοπτοράψει στοιχεία των Εβραιων και να καθορίσει την Χριστιανική θρησκεία..

   https://siriusanews.blogspot.gr/2016/04/blog-post_281.html

   Διαγραφή
  8. ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΥΘΙΑ: Δεν υπήρξε ποτέ Ελληνικότητα του Βυζαντίου, ούτε ποτέ Ελληνορωμαϊκό κράτος..

   ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΠΛΗΞΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ.

   Καλησπέρα σας Ελληνίδες και Έλληνες, τέκνα αθανάτων θεών και αθανάτων ηρώων. Κληρονόμοι του μεγαλύτερου παγκοσμίου πολιτισμού του απώτατου παρελθόντος, από το οποίο ακέραιο λείψανο διασώζεται σήμερα το μεγαλειώδες δημιούργημα του, η ελληνική γλώσσα μας, που χρειάστηκε πολλές μυριάδες ετών να εξελιχθεί και να τελειοποιηθεί, ποιοτικώς ανάλογη, φυσικά, με τον Ελληνικό πολιτισμό, που αποτέλεσε το εργαλείο για την οικοδόμηση του και την λειτουργία του. Έτσι δημιούργησε ο Θεός την Ελλάδα και ονόμασε «Γη του Φωτός», γιατί «ΕΛ» σημαίνει φως και «ΛΑΣ» σημαίνει «πέτρα», «έδαφος», «γη».

   Και από αυτή την Γη του Φωτός, την γη που πρώτη αντίκρισε το φως του ήλιου, γεννήθηκαν οι φωτοδότες των αρετών και του πολιτισμού, οι Έλληνες και σκόρπισαν αυτοί τον πολιτισμό τους εις όλη την γη καθώς και ετάχθη. Η γέννηση της Ελλάδας και της Ελληνικής Γλώσσας. Όπως σημειώνει η επιστήμη της Γεωλογίας και των άλλων συναφών κλάδων, προ 140 εκατομμυρίων ετών ήταν όταν ολόκληρος ο πλανήτης σκεπαζόταν από νερά και χέρσα γη δεν εφαίνετο πουθενά, μια γιγαντιαία ανοδική ορογεννητική κίνησης ανύψωσε υπέρ την επιφάνεια της υδρόσφαιρας, προς τον ήλιο, την λεγόμενη Πελαγονική Οροσειρά, μια στενή ζώνη ξηράς που περιελάμβανε την βορειότερη Μακεδονία (Πελαγονία), τον Όλυμπο, την Ανατολική πλευρά της μετέπειτα Θεσσαλίας και την Βόρειο Εύβοια. Επί 115 εκατομμύρια χρόνια, αυτή η μοναδική νησίδα, η Ελλάδα μας εν μέρει, αντίκριζε ολομόναχη την πανθάλασσα που την περιτριγύριζε.

   Εις αυτήν την νησίδα για 80 εκατομμύρια έτη, πριν ακόμα αναδυθούν άλλες οροσειρές, άρχισε η διαδικασία των νέων μορφών της γενέσεως όντων. Πριν 35 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή 105 εκατομμύρια έτη μετά την άνοδο της Πελαγονικής οροσειράς στην επιφάνεια, αναδύονται ως άλλα νησιά οι ορεινοί όγκοι όπως η Πίνδος, οι Δειναρικές Άλπεις, τα Πυρηναία και τα Ιμαλάϊα. Η λογική λέει, λοιπόν, η παρουσία του ανθρώπου, σε όποια εποχή και εάν εμφανίστηκε στην γη αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να αναζητείται στον Όλυμπο. Είναι δε αδύνατον ποτέ σε μια περιοχή που για λόγους ανερμήνευτους αναδύεται η πρώτη χέρσος γη, ο άνθρωπος της προνομιούχου αυτής γης να σχηματίζεται όμως αργότερα από ότι οι άλλοι άνθρωποι, που η ανάδυση της γης τους καθυστερούσε κατά πάρα πολλά εκατομμύρια έτη. Χώρος και άνθρωπος εδώ μεταξύ Ολύμπου και Πίνδου εσχημάτιζαν την πανάρχαια Ελληνική γλώσσα, η οποία και δάνεισε τις λέξεις του πολιτισμού της

   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ...
   https://newradiofmb.blogspot.gr/2017/02/blog-post_87.html#comment-form
   ==============================
   Η ομιλία της πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2007 στο γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ritz» γιά την εορτή των ''Ελληνικών Γραμμάτων'', με την παρουσία του μητροπολίτη Σικάγου Ιάκωβου καιτο θέμα ήταν ο "ελληνοχριστιανικός" πολιτισμός.

   Ξεκινώντας την ομιλία της σε άπταιστη καθαρεύουσα, αν και με αμερικανική προφορά, η νεαρή μαθηματικός έθεσε το ερώτημα σχετικά με τα αίτια που κατέστρεψαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αναλύοντας τις διώξεις του Ελληνισμού απο τον Χριστιανισμό.Ο υπεύθυνος για την εκδήλωση διέκοψε την βιντεοσκόπηση κι άρχισε έξαλλος και συνεπικουρούμενος από τέσσερις-πέντε ακόμα παρευρισκομένους να φωνάζει:

   «Έξω, έξω, βρωμοθήλυκο!», ενώ ορισμένοι άλλοι υποστήριζαν, ότι έπρεπε να αφήσουν την ομιλήτρια να ολοκληρώσει το λόγο της.

   Η Προμηθέα ύψωσε με σθένος τον τόνο της φωνής της και προσπάθησε να τους εξηγήσει, ότι αυτά που έλεγε αποτελούσαν την ιστορική αλήθεια,εμπρός όμως στις αυξανόμενες αντιδράσεις η μητέρα της αναγκάσθηκε να την κατεβάσει από το βήμα.

   https://www.youtube.com/watch?v=9ef_scXTbEU

   Διαγραφή
  9. Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΜΕ ΟΣΚΑΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΗ ΣΙΚΑΓΟΥ ΙΑΚΩΒΟ ΠΟΥ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΕ ΤΑ ΧΤΙΚΙΑ ΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΤΕΒΑ ΚΑΤΕΒΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΙΧ....

   ΟΤΑΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΝΤΕ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ, ΤΟΤΕ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΨΟΥΜΕ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΕΛΙΩΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ....

   ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ,ΕΕΕΕΕΕ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ...!!!!

   Διαγραφή
 2. Γιατί δεν έγινε άγιος ο Φλέμιγκ;

  Αν πάμε αρκετά χρόνια πριν, στα 1930, τότε είχαμε και πολλές άλλες ασθένειες ανίατες, όπως η φυματίωση, η πνευμονία, η χολέρα, η λέπρα, η πανώλη.
  Και όμως το θαύμα έγινε, όχι από την Παναγία, ή από κάποιον άγιο αλλά από τον Αλεξάντερ Φλέμιγκ και έγιναν όχι ένα, αλλά πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια "θαύματα", και ιάθηκαν όλοι, γιατί η πενικιλίνη έκανε το "θαύμα" της.

  Για το ιερατείο, αρκεί ένα δήθεν θαύμα να έχει κάνει κάποιος από το σινάφι τους για να τον ανακηρύξει "άγιο" μετά θάνατον.

  Ας θυμηθούμε τον σεβαστό Γέροντα Παϊσιο που μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, τον μακαριστό Χριστόδουλο που κατέφυγε στους καλύτερους γιατρούς, έφτασε μέχρι τις ΗΠΑ. Πίστευαν στην μοναδική ελπίδα του αρρώστου, στην επιστήμη.

  Με τον Φλέμιγκ τι θα κάνει;
  Αλλά αυτός, βέβαια, δεν ανήκει στο σινάφι του.
  Ή μήπως πειράζει ότι του Φλέμιγκ είναι γνήσια, και με αποδείξεις, ενώ τα δικά τους δεν αποδεικνύονται γιατί είναι απάτη;

  Βέβαια, φέρνουν "θαυματουργές" εικόνες, όχι γιατί περιμένουν ότι θα γίνει κάποιο θαύμα, ανεξάρτητα αν κάποιος λόγω αυθυποβολής δει βελτίωση της υγείας του, αλλά για λόγους καθαρά εισπρακτικούς.

  Κανονικό εμπόριο ελπίδας, διότι εκτός από την "θαυματουργή" εικόνα, τα ιερά κόκκαλα και τις νεκροκεφαλές υπάρχει το παγκάρι, το τάμα, η δωρεά......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. EΣΥ ξέχασες τι ακούμπαγες στους βωμούς για να καλοπιάσεις τους ...Θεούς;

   Διαγραφή
  2. ***************************************************
   6:19 μ.μ.,

   1) Η στοιχειώδης λογική, λέει ότι το θαύμα είναι κάτι που υπερβαίνει την ανθρώπινη δύναμη και δεν εξηγείται με την λογική.

   2) Η επιστήμη της ψυχολογίας μιλάει συνεχώς για ψυχή, αλλά ποτέ δεν απέδειξε την ύπαρξη της ψυχής. Αυτό τι σημαίνει; Ότι η ψυχολογία είναι απάτη;

   3) Η Ορθοδοξία δέχεται ότι η ζωή γύρω μας είναι ένα θαύμα.

   4) Άγιος για την Ορθοδοξία είναι αυτός που πιστεύει στον Χριστό και ακολουθεί τις εντολές του. Ανάμεσα στους Αγίους κατατάσσονται πολλοί επιστήμονες π.χ. ο Ρώσος ιατρός Άγιος Λουκάς.

   5) Δεν υπάρχουν θαυματουργές εικόνες, αλλά θαυματουργά είναι τα πρόσωπα που αποτυπώνονται στις εικόνες.

   6) Εμείς τον οβολό μας τον δίνουμε στην Εκκλησία με την δική μας θέληση. Εσύ γιατί ζορίζεσαι; Από τη δική σου τσέπη βγαίνει αυτός ο οβολός;

   7) Τι κακό σου έκαναν ο Χριστός, οι Άγιοι ή οι εικόνες;
   Θα ήθελα να το γνωρίζω.
   ***********************************************

   Διαγραφή
  3. 6:19 μ.μ. Μήπως ξέρεις τι είναι τα φάρμακα πλασέμπο( Placebo ); Ο Γιατρός σου δίνει "αλευρι", ΕΣΥ το καταπίνεις επειδή το θεωρείς "φάρμακο" και αμέσως σου περνάνε όλα. Αλλά ΕΣΥ δεν γίνεσαι καλά επειδή είσαι πορωμένος

   Διαγραφή
 3. 7.44
  ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΖΟΥΝ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΦΛΕΜΙΓΚ.
  ΚΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ.
  ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΥ ΠΟΛΥΠΛΟΥΤΙΣΕ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ δεν έχεις καταλάβει ποιος θεωρείται Άγιος για την Ορθοδοξία, θα καταλάβεις ότι ο Αβραάμ δεν εξέδιδε την σύζυγό του;

   Διαγραφή
  2. Εάν πήγαινες στην εκκλησία, θα μάθαινες ότι ο ιερέας ευλογεί όλους τους πολίτες, ακόμη και τους εχθρούς.

   Διαγραφή
  3. **********************************************
   8:15 μ.μ..,
   Στοιχειώδη λογική χρειάζεται για να καταλάβεις:

   1) Το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης γράφει ότι ο Φαραώ παντρεύτηκε την Σάρα και την έκανε σύζυγό του.

   2) Ο Φαραώ θεωρεί τον Αβραάμ ως αδελφό της νυν συζύγου του, δηλαδή της Σάρας. Ο Φαραώ βλέπει πλέον τον Αβραάμ ως συγγενή του, γι' αυτό του φέρεται με ευμένεια και του παρέχει υλικά αγαθά.
   Δεν λέει πουθενά το κείμενο ότι ο Αβραάμ παρέχει την σύζυγό του σε διάφορους άνδρες ως πόρνη, για να την εκμεταλλευθεί και να αποκτήσει περιουσία.

   Ιδού το κείμενο:
   ''Ο Θεός όμως ετιμώρησε και εβασάνισε τον Φαραώ με πολλάς και οδυνηράς θλίψεις αυτόν και την οικογένειάν του δια τας απρεπείς διαθέσεις που είχε προς την Σαραν, την γυναίκα του Αβραάμ.

   Ο Φαραώ αντιληφθείς την αιτίαν των δοκιμασιών εκείνων εκάλεσε τον Αβραάμ και του είπε· “τι είναι αυτό το οποίον μου έκαμες; Διατί δεν μου ανήγγειλες ότι αυτή είναι σύζυγός σου;

   Διατί μου είπες ότι είναι αδελφή σου και έλαβον αυτήν ως σύζυγόν μου; Και τώρα ιδού η σύζυγός σου είναι ενώπιόν σου. Παρε την και φύγε έξω από την Αίγυπτον''.

   ***********************************************

   Διαγραφή
 4. Οι αντιπαθούντες την Ορθοδοξία πηγαίνουν για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι. Πάντοτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΓΩ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΑΘΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΝΩ ΠΑΝΤΑ ΩΡΑΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ..!..ΘΑΥΜΑ..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή εσένα σε κουρεύουν, μολονότι δεν επιθυμείς να κουρευτείς;

   Διαγραφή
 6. Ελληνισμός σημαίνει ένα πνεύμα ελεύθερο που ερευνά διαρκώς και αμφισβητεί τα πάντα μέχρι την τελική κατάκτηση της αλήθειας και όχι το σκοταδιστικό “πίστευε και μη ερεύνα”.

  Ελληνισμός σημαίνει την καλλιέργεια της λογικής, της σύνεσης, του μέτρου, του κάλλους και της σοφία και όχι της ευπιστίας, της δεισιδαιμονίας, της ανοησίας, της ασχήμιας και της άγνοιας.

  Ελληνισμός σημαίνει έναν ύμνο για τη ζωή και τον έρωτα και όχι τον αναχωρητισμό, τον ευνουχισμό, την σκυθρωπότητα, τον πόνο και την κακομοιριά.
  Έλληνας σημαίνει χαρά και χαμόγελο και όχι “ιερή” θλίψη, δυστυχία και συμφορά. Ο Ελληνισμός είναι ανθρωποκεντρικός και όχι θεομανής.

  Ελληνικός πολιτισμός πάλι σημαίνει την άθληση, εξάσκηση κι ενδυνάμωση του σώματος και όχι την εξασθένισή του με παραταταμένες γονυκλισίες, νηστείες ή αγρυπνίες.

  Η Ελληνική φιλοσοφική σκέψη δε γνωρίζει τις λέξεις “πίστη”, “δόγμα”, “αίρεση”, “σχίσμα” και “Σατανάς” που είναι καθαρά χριστιανικά επινοήματα και παράγωγα της μισαλλόδοξης, ζηλόφθονης και εκδικητικής φύσης του αιμοβόρου φυλετικού θεού της Παλαιάς Διαθήκης.

  Πώς λοιπόν προσπαθούν κάποιοι να συνταιριάξουν δόλια το φως με το σκοτάδι, τη γνώση με την αμάθεια ή την εγρήγορση με το αφιόνι; Ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός ήταν ένα λαμπρό φως και ο χριστιανισμός ήταν και είναι ένα απύθμενο σκοτάδι μιας άφρονης δεισιδαιμονίας και προκατάληψης τελείως ασυμβίβαστος με αυτόν, διαμετρικά αντίθετος και εσαεί χωρισμένος, ανταγωνιστικός και πολέμιος, όπως ακριβώς το Ελληνικό με το Εβραϊκό πνεύμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΣ ΨΩΡΙΑΡΗΣ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ, ΕΛΑ ΜΝΙΤΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΩΚΥΛΩΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑΑΑ
   ΚΟΙΤΑ ΕΣΥ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΙΤΗ ΜΑΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΔΕΡΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑ ΧΑΖΟΒΙΟΛΗ ΣΑΛΕΜΕΝΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

   Διαγραφή
  2. ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ Ο 9.52 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ,ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΧΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΕΠΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ...

   ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΝΤΠ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΖΟΥΣΑΜΕ ΚΙ’ΟΛΑΣ….

   ===ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ…

   ===ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ ΕΓΝΟΙΑ,ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ,ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΦΗΣΑΝ..

   ===ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ,ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΝΑ ΒΓΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΣ ΥΠΗΚΟΟΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΚΑΘΟΛΟΥ…

   ===ΕΔΩ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ…
   ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΜΕ ΑΦΜ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ…

   ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ «ΜΕΛΗ»,ΟΙ ΚΟΚΟΡΟΜΑΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΟΥΛΟΥΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ,ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ,ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ,ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ,ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΤΠ ΟΠΟΥ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΙΟ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ….

   ===ΓΙ’ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΛΥΣΣΑΛΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΑΣΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΟΥΝ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ….

   Διαγραφή
  3. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΡΕ ΠΟΥΤΑΝΟΓΕΝΝΗΜΑ ΓΥΦΤΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ? ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΟΥΝΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΤΙ ΦΥΛΑΚΗ ΘΑ ΤΗΣ ΣΚΙΣΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΙΤΟΡΕΙΔΟΦΥΛΑ ΠΟΥΣΤΑΡΑ ΓΥΦΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΥΦΤΙΣΑ.,...

   Διαγραφή
 7. O IΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ
  O IΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ
  O IΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ

  ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]