Οργή δικαστών για τις περικοπές στις συντάξεις: Ο πρόεδρος Αρείου Πάγου παίρνει σύνταξη 1.451 ευρώ

Πανδικαστική συγκέντρωση στις 14 Οκτωβρίου για τις περικοπές στις συντάξεις - Την πανδικαστική συγκέντρωση διοργανώνουν επτά δικαστικές Ενώσεις


Πανδικαστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί το μεθεπόμενο Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 στις 10 π.μ.  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών με μοναδικό θέμα «τις δραματικές περικοπές των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών»  (δικαστών, εισαγγελέων και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).


Την πανδικαστική συγκέντρωση διοργανώνουν επτά δικαστικές Ενώσεις  και την υπογράφουν οι κάτωθι πρόεδροι τους: Χριστόφορος Σεβαστίδης,   Ευθύμιος Αντωνόπουλος,  Αγγελική Λαϊνιώτη,  Ασημίνα Σαντοριναίου,   Δημήτριος Ασπρογέρακας,  Χρήστος Μητκίδης και   Σταμάτιος Γιακουμέλος.

Όπως είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν εκφράσει την έντονη αγανάκτηση   και διαμαρτυρία τους  για τη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων τους και έχουν ζητήσει παράλληλα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της χώρας, καθώς επίσης και τους προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας. 
Συγκεκριμένα, πριν από λίγες μέρες η Ένωση  Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε  ανακοίνωσή τους τόνιζε ότι η Κυβέρνηση προέβη σε «νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου».
Σύνταξη 1.451 ευρώ για δικαστές με το βαθμό του προέδρου του Αρείου Πάγου


Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση  Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνει: «Από της καταβολής (28-09-2017) της σύνταξης του μήνα Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου (δικαστική εξουσία), ισότιμος και ισόκυρος, κατά το ισχύον Σύνταγμά μας, με τον Πρωθυπουργό (εκτελεστική εξουσία) και τον Πρόεδρο της Βουλής (νομοθετική εξουσία) θα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 1.451 ευρώ. Ανάλογες θα είναι οι περικοπές και των υπολοίπων (κατωτέρων) βαθμών».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ένωσης έχει ως εξής:
       
«Το ΔΣ της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συνήλθε εκτάκτως την 25η Σεπτεμβρίου 2017 και αποφάσισε τα εξής:
       
Εκπροσωπώντας το σύνολο των μελών της Ένωσης εκφράζει την έντονη αγανάκτηση, αντίθεση και διαμαρτυρία για τη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου.
       
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι με την εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016, η σύνταξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου και των αντιστοίχων του, μειώνεται εκ νέου, κατά το καθαρό ποσό των 924 Ευρώ τον μήνα (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) και μάλιστα αναδρομικά από  1-6-2016.
       
Έτσι από της καταβολής (28-09-2017) της σύνταξης του μήνα Οκτωβρίου 2017, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου (δικαστική εξουσία), ισότιμος και ισόκυρος, κατά το ισχύον Σύνταγμά μας, με τον Πρωθυπουργό (εκτελεστική εξουσία) και τον Πρόεδρο της Βουλής (νομοθετική εξουσία) θα λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 1.451 ευρώ. Ανάλογες θα είναι οι περικοπές και των υπολοίπων (κατωτέρων) βαθμών.
       
Η δραματική, άδικη και καταφανώς αντισυνταγματική νέα μείωση των συντάξεων, οδηγεί τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.
       
Επισημαίνει ότι, όπως έχει κριθεί και από το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, σε πρόσφατη απόφασή του (αριθ. 6/2015), η ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να καθορίζει τις συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και αυτές των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατ΄ άρθρο 100Α του Συντάγματος, τελεί υπό τους περιορισμούς των διατάξεων των άρθρων 26, 87 και 88 του Συντάγματος, ο δε προσδιορισμός του περιεχομένου και του ύψους των συντάξεων, δεν μπορεί να γίνεται κατά τρόπο που να αποκλίνουν αυτές ουσιωδώς από τις, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, καθοριζόμενες αποδοχές ενεργείας.
       
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του και συνεπώς πρέπει να διατηρείται μια σταθερή ( και οπωσδήποτε εύλογη) αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών.
       
Οι ανωτέρω συνταγματικές επιταγές παραβιάστηκαν κατάφωρα κατά τη θέσπιση των διατάξεων του ν. 4387/2016, με τη νέα μείωση (σε ποσοστό 40%, περίπου) και συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων) σε ποσοστό 74%,περίπου, των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία καθιστά και δυσανάλογη τη συμμετοχή τους στα δημόσια βάρη, από την άποψη της ισοτιμίας των πολιτών.
       
Κατόπιν αυτών το ΔΣ:
       
ΔΗΛΩΝΕΙ ότι οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του ΝΣΚ θα διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, τα οποία θίγονται βάναυσα από τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, με την άσκηση αγωγών-προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
       
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
       
Τη σύγκλιση πανδικαστικής συνέλευσης από κοινού με τις υπόλοιπες δικαστικές Ενώσεις.
       
Να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της χώρας, καθώς επίσης και τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.
       
Την επίδοση εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης: αα) στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη ββ) στον πρόεδρο του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΝ) και γγ) στον γενικό διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την εφαρμογή των αποφάσεων των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων, που έχουν κηρύξει αντισυνταγματικές τις περικοπές βάσει μνημονιακών νόμων και να σταματήσει η παρακράτηση αυτών».
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

6 σχόλια :

 1. ΝΟΜΙΖΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΗΝΑΝ ΕΣΑΣ; ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ.ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.ΟΥΣΤ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και πολλά παίρνουν οι ΑΧΡΗΣΤΟΙ !!!
  Τόσα που έχουν κάνει οι πολιτικοί μας θα έπρεπε κάθε μέρα να παίρνουν από έναν τους στο αυτόφωρο. Και δε θα είχε μείνει κανείς τους να μας ξεπουλάει τώρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιατί, λίγα τους φαίνονται;... Τί παραπάνω έχουν προσφέρει, από τους αστυνομικούς ή τους στρατιωτικούς μας;........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μεχρι το '10 ειχε γραψει το ΒΗΜΑ οτι ο Ειρηνοδικης επαιρνε 5000€ τον μηνα.Σκεφτειτε τι επαιρναν οι υψηλοβαθμοι!!!!Εγω προτεινω!!!Για μερικα χρονια να μην παρουν τιποτα για να ισιωσουν λιγο.Γιατι η αμετροεπεια η αλαζονεια και η αδικεια εχουν χτυπησει κοκκινο!Δεν θα παθουν και κατι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. KYΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ;ΑΠΛΑ ΕΦΕΡΑΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 2009.ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ; ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΥΡΗΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΕΤΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΕΙΣ ΚΡΙΝΑΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΥΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΗΣ.ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ. ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ! ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΙΑ! ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟ ΣΑΣ ΝΑ ΤΡΕΞΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]