ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟ, ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Γράφει ο Υποναύαρχος Φενέκος Στέλιος
Οι απόψεις πολλών των μελών της κυβέρνησης σε ότι αφορά την οικονομία, την εργασία, την παραγωγικότητα, την επιχειρηματικότητα, είναι
εξόχως προβληματικές από κάθε άποψη, λογική, νομική, ηθική, πρακτική, κοινωνική, κλπ.
Συγκεκριμένα ακούσαμε:
1. «Από την προσωπική περιουσία του εργοδότη η αποζημίωση των απλήρωτων εργαζόμενων».
ΣΗΜ: Η άποψη αυτής της κ. Αχτσιόγλου δείχνει όχι μόνο πόσο βαθιά νυχτωμένη είναι η υπουργός σε θέματα οικονομίας και επιχειρήσεων, αλλά και τον βαθμό άγνοιας του θεσμικού πλαισίου σε Ελληνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι εταιρείες αποτελούνται από μετόχους, και οι μέτοχοι μετέχουν σε αυτές με συγκεκριμένο κεφάλαιο. Η ευθύνη κάθε μετόχου σε περίπτωση αποτυχίας της επιχειρηματικής δράσης είναι όση και το κεφάλαιο που μετέχει. Αλλιώς εάν η προσωπική περιουσία εκτός της επιχείρησης του κάθε μετόχου ήταν αυθαίρετο διακύβευμα για ενδεχόμενη αποτυχία της επιχείρησης, τότε δεν θα μετείχε κανείς σε επιχειρηματικές δράσεις, δεν θα υπήρχαν επενδύσεις στην Ελλάδα, οι βιομηχανίες, οι εταιρείες, Ελληνικές και ξένες θα έφευγαν και η οικονομία μας θα γύριζε αιώνες πίσω, στην αγροτική της μορφή και μόνο.
Το πρόβλημα της αποζημίωσης την απλήρωτων εργαζομένων δεν λύνεται με τέτοιες προκρούστιες και αφελείς λογικές, αλλά με συνδυασμό μέτρων και πολιτικών που τα αγνοεί η κα. Υπουργός και περιλαμβάνουν ειδικά κεφάλαια ασφαλείας, συνδυασμένα ασφαλιστικά προϊόντα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έγκαιρους ελέγχους και διαδικασίες, τα οποία η "κοινωνία αξιών" έχει δημοσιοποιήσει συνολικά και υποβάλλει στις προτάσεις της για τα εργασιακά.
2. Δήλωσε επίσης ότι «…εάν ο εργαζόμενος μένει απλήρωτος επί μήνες, θα μπορεί να προσκομίζει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση προς τον εργοδότη και θα παίρνει το επίδομα ανεργίας, ενώ προβλέπεται ότι η δικάσιμος θα ορίζεται το πολύ σε διάστημα 60 ημερών».
ΣΗΜ: Ναι μεν η επιτάχυνση της δικαστικής λειτουργίας είναι σωστή, αλλά η καταβολή του επιδόματος ανεργίας με την κατάθεση της εξώδικης δήλωσης είναι εξόχως προβληματική και αβασάνιστη για πολλούς λόγους (νομικούς, χρονικών ορίων των διαδοχικών δικαστικών ενεργειών, ελέγχου και διαφάνειας, κλπ) με αμφίβολη τελικά αποτελεσματικότητα.
Την επιτάχυνση των δικαστικών λειτουργιών με ιδιαίτερη δρομολόγησή τους για τα εργατικά ζητήματα την έχει πρότεινει η "κοινωνία αξιών" εδώ και δύο χρόνια (από τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), όταν καταθέσαμε τις προτάσεις μας στον υπουργό για όλα τα εργασιακά ζητήματα , μαζί με την πρότασή μας για τον “Συνήγορο του Εργαζομένου”, μιας “Ανεξάρτητης Αρχής» για να θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση. Και εξηγούσαμε αναλυτικά γιατί η “Επιθεώρηση Εργασίας” (οπως προωθείται από την κ.Αχτσιόγλου), δεν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο.
Σκοπός της ανεξάρτητης αυτής αρχής θα είναι να διευκολύνει την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη επίλυση των εργασιακών διαφορών να αξιοποιήσει τους νέους θεσμούς διαμεσολάβησης που έχουν ενταχθεί στο σύστημα του δικαίου, και να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για ταχύτερη επίλυση των εργασιακών διαφορών προς όφελος όλης της αγοράς εργασίας.
Απογοητευτικό για το πολιτικό μας σύστημα είναι ότι δεν ακούσαμε κάποια σοβαρή τοποθέτηση για τις ασυναρτησίες Αχτσιόγλου και με συγκεκριμένες προτάσεις από τα κόμματα εξουσίας, τα οποία λαϊκίζουν για να μη δυσαρεστήσουν δυνητικούς ψηφοφόρους.
3. "Το κέρδος είναι κακό": Αυτό το καινοφανές ακούσαμε επίσης, το οποίο σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, δείχνει τον εγκλωβισμό της σκέψης τους σε οπισθοδρομικές λογικές.
ΣΗΜ: Το κέρδος είναι η κινητήριος δύναμη κάθε επιχειρηματικής δράσης οιασδήποτε μορφής. Εάν δεν υπάρχει, τότε η οικονομία θα τείνει να γίνει ανταλλακτική, και θα γυρίσουμε (μόνο εμείς σε όλο το κόσμο) χιλιετίες πίσω σε πρωτόγονες μορφές.
Εάν ήθελαν να αναφερθούν στην καταχρηστική επιδίωξη προσωπικού κέρδους εις βάρος της ίδιας της επιχειρηματικής δρστηριότητας, της δίκαιης κατανομής στους μετόχους, της αμοιβής των εργαζομένων και της σύννομης λειτουργίας της επιχείρησης ως προς τρίτους και ως προς το δημόσιο, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την αφελή γενίκευση λόγω παλαιο-δογματικών αντιλήψεων, και δεν έχει να κάνει με την έννοια του κέρδους αυτή καθ’ αυτή, αλλά με την διαφθορά, την κλοπή, την παρανομία κλπ. Όλα αυτά οφείλει το κράτος να τα ελέγχει με κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς και σύγχρονη νομοθεσία.
Η "κοινωνία αξιών" έχει προτείνει ήδη στην κυβέρνηση τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, με την υιοθέτηση της έννοιας της “οικονομικής δημοκρατίας” στις νομοθετικές προβλέψεις.
Η έννοια της “Οικονομικής Δημοκρατίας” έρχεται από την αγγλοσαξωνική πλευρά, όπου εφαρμόζεται σταδιακά και ενσωματώνεται προοδευτικά στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με συγκεκριμένες οδηγίες. Ο θεσμικός αυτός μετασχηματισμός έχει στόχο την καλύτερη σύνθεση και έλεγχο των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση των παθογενειών ιδιαίτερα επί των λειτουργιών και των εκτελεστικών αποφάσεων, της διαφάνειας επί των αποτελεσμάτων και της σύννομης λειτουργία τους.
4. Δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας: « δεν μπορούμε να πάρουμε το πακέτο Γιουνκέρ γιατί χρειάζεται business plan και τα έσοδα-έξοδα να είναι θετικά» .
ΣΗΜ: Μα και βέβαια κ. Υπουργέ θα πρέπει να υπάρχει πλήρες και βιώσιμο “business plan”, γιατί το πακέτο Γιουνκέρ έχει σαν στόχο την χρηματοδότηση νέων και μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.
Δηλαδή αφορά τις επιχειρήσεις και επιχειρηματικές προτάσεις πολιτών και όχι το κράτος (όπου κι εκεί κατά την άποψή μας είναι αναγκαίο "Business plan", με συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσματικότητας επί των έργων). Ειδικά για την Ελλάδα μάλιστα παρέχεται εγγύηση ώς και 50% του έργου για να καλυφθούν οι κίνδυνοι εάν αρχικά υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα.
Εσείς όμως θέλετε να είστε αυτοί που θα διανέμετε τα χρήματα κατά πως σας συμφέρει κομματικά, και έχετε παρωχημένους, ιδεοληπτικούς λόγους κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας. Και αυτό σας κάνει να μην αντιλαμβάνεσθε ότι η λογική σας αυτή είναι ασυμβίβαστη με την λογική με την οποία δίνονται τα χρήματα από την ΕΕ.
Εσείς είστε υπεύθυνοι που χάνονται τα χρήματα αυτά, και κανείς άλλος.
Καταλήγοντας:
Δυστυχώς ο ιδεολογικός δογματισμός με τον οποίον ερμηνεύουν τον σημερινό κόσμο οι υπουργοί της κυβέρνησης, ο οποίος ενισχύεται και από την έλλειψη γνώσεων και μελέτης, είναι το μεγάλο τους πρόβλημα στο εκτελεστικό έργο που καλούνται να επιτελέσουν, μη αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν ευθύνες έναντι όλων των Ελλήνων και δεν είναι τα εκτελεστικά όργανα ενός στενόμυαλου κομματικού πυρήνα.
Γράψτε το Σχόλιο σας
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]