Η λεηλασία της οικονομίας και του λαού με «αποδείξεις και ονόματα»!

Τα στοιχεία-σοκ από την έκθεση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αποκαλύπτουν την καταστροφή που προκάλεσαν στη χώρα τα (συνεχή) Μνημόνια

Tα Μνημόνια λεηλάτησαν την οικονομία και
τον ελληνικό λαό! Μείωσαν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 61,6 δισ. ευρώ ή κατά 26%, στέρησαν από τα κρατικά ταμεία 5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να γίνουν περικοπές κατά 19,13 δισ. ευρώ στους μισθούς του Δημοσίου, στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές. Και παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού το δημόσιο χρέος παραμένει στο μη βιώσιμο επίπεδο του 179% του ΑΕΠ! Το μόνο θετικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή των Μνημονίων ήταν η πλήρης εξαφάνιση του δημοσιονομικού ελλείμματος-μαμούθ του 15,1% του ΑΕΠ, το οποίο καταγράφηκε για το έτος 2009, και η μετατροπή του λογιστικά... σε πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2016.

Τα αποκαλυπτικά συμπεράσματα προκύπτουν από την έκθεση αναλυτικών στατιστικών δεδομένων με τίτλο «H ελληνική οικονομία», που συνέταξε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, από την οποία προκύπτουν τα εξής:

■ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): Το 2009 το ΑΕΠ της Ελλάδας σε τρέχουσες τιμές ανερχόταν σε 237,534 δισ. ευρώ. Μέσα στα επόμενα επτά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων εφαρμόστηκαν τρία Μνημόνια, το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 61,646 δισ. ευρώ ή κατά 25,9% και περιορίστηκε στα 175,888 δισ. ευρώ (τέλος του 2016). Αιτία, τα υφεσιακά δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν με τα Μνημόνια, περιορίζοντας σημαντικά τα εισοδήματα και την κατανάλωση. Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές σημειώθηκε το 2011, κατά τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής του πρώτου Μνημονίου. Τη χρονιά εκείνη το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε κατά 19 δισ. ευρώ ή κατά 8,4%: Από 226,031 δισ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010 περιορίστηκε στα 207,029 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2011.
Σε σταθερές τιμές έτους 2010, το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε μείωση 5,5% το 2010, 9,1% το 2011, 7,3% το 2012 και 3,2% το 2013. Το 2014 σημείωσε άνοδο 0,4%, το 2015 υπέστη μείωση 0,2% και το 2016 κατέγραψε μηδενική μεταβολή.

■ Ισοζύγιο (έλλειμμα ή πλεόνασμα) γενικής κυβέρνησης: Για το έτος 2009 η ΕΛ.ΣΤΑΤ. οριστικοποίησε το έλλειμμα του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης στο 15,1% του ΑΕΠ, λίγο χαμηλότερα από το 15,7% του ΑΕΠ, όπου το είχε προσδιορίσει τον Οκτώβριο του 2010 ο τότε επικεφαλής της Αρχής Ανδρέας Γεωργίου. Ακολούθησαν τα πρώτα τρία χρόνια των Μνημονίων, όπου το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης άρχισε να μειώνεται με αργούς ρυθμούς.
Το 2010 το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 11,2% του ΑΕΠ.
Το 2011 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε λιγότερο από 1% του ΑΕΠ, στο 10,3%, παρά την πρωτοφανή φοροκαταιγίδα που ξέσπασε (και στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω).
Το 2012 το έλλειμμα έπεσε για πρώτη φορά επί Μνημονίων σε μονοψήφιο ποσοστό, και συγκεκριμένα στο 8,9% του ΑΕΠ. Ακολούθησε το 2013 μια πρόσκαιρη «επιστροφή» του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο πολύ υψηλό επίπεδο του 13,1% του ΑΕΠ. Την περίοδο 2014-2016 τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης επιταχύνθηκε σημαντικά.

Αυτό συνέβη εξαιτίας της εφαρμογής νέων «πακέτων» μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, στο πλαίσιο των προσπαθειών υλοποίησης του δεύτερου και του τρίτου Μνημονίου, αλλά και επειδή έπαψαν να επιδρούν αρνητικά στο ύψος του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης τα μέτρα στήριξης του τραπεζικού συστήματος.
Εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος, που θα μειωνόταν!

Χρέος γενικής κυβέρνησης: Τα Μνημόνια επιβλήθηκαν για να επιλύσουν το πρόβλημα εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που αντιμετώπισε το Ελληνικό Δημόσιο την άνοιξη του 2010 με τον αποκλεισμό του από τις διεθνείς αγορές για την άντληση κεφαλαίων μέσω δημοπρασιών μεσομακροπρόθεσμων τίτλων. Παρ' όλα αυτά, την περίοδο των Μνημονίων το δημόσιο χρέος της χώρας αυξήθηκε ως απόλυτο μέγεθος και εκτινάχθηκε στα ύψη ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Παρότι μεσολάβησε η αναδιάρθρωση του 2012 με τη διαδικασία του PSI, η οποία προέβλεπε το «κούρεμα» της αξίας ελληνικών ομολόγων συνολικού ύψους άνω των 200 δισ. ευρώ κατά 53,5%, εν τούτοις οι πρόσθετες ανάγκες που προέκυψαν, κυρίως για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, περιόρισαν σημαντικά την τελική μείωση του ονομαστικού χρέους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα υψηλά ελλείμματα των ετών 2010-2013 και τη σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2016 οδήγησε τελικά στην αύξηση αντί στη μείωση του χρέους τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστού επί του ΑΕΠ: Από 301,062 δισ. ευρώ ή 126,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2009 το χρέος της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 314,897 δισ. ευρώ ή στο 179% του ΑΕΠ στο τέλος του 2016. Διογκώθηκε, δηλαδή, κατά 14,835 δισ. ευρώ σε απόλυτο μέγεθος και κατά 52,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.
Λιγότερα τα έσοδα παρά τα χαράτσια!

■ Εσοδα γενικής κυβέρνησης: Το 2009 τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης ανέρχονταν σε 92,488 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 27,826 δισ. ευρώ προέρχονταν από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές (έμμεσοι φόροι), τα 20,292 δισ. ευρώ ήταν εισπράξεις από φόρους στα εισοδήματα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, και τα 29,344 δισ. ευρώ ήταν έσοδα από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το 2016, έπειτα από επτά χρόνια εφαρμογής τριών μνημονίων και επιβολής του πλήθους φοροεισπρακτικών μέτρων που αναφέραμε παραπάνω, τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκαν στα 87,473 δισ. ευρώ. Δηλαδή, αντί να αυξηθούν τα έσοδα με τόσα μέτρα που επιβλήθηκαν, μειώθηκαν σωρευτικά κατά 5 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, τα έσοδα από τους φόρους στα εισοδήματα μειώθηκαν κατά 2,14 δισ. ευρώ, από 20,292 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009 σε 18,147 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, ενώ τα έσοδα από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης συρρικνώθηκαν κατά 4,412 δισ. ευρώ, από 29,344 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009 στα 24,932 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Αυτές οι μειώσεις είναι ενδεικτικές των επιπτώσεων που είχαν στα εισοδήματα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων τα υφεσιακά δημοσιονομικά μέτρα όλης της περιόδου 2010-2016. Τα μόνα έσοδα που αυξήθηκαν την περίοδο 2010-2016 ήταν οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές. Η αύξησή τους, από το τέλος του 2009 έως το τέλος του 2016, έφτασε τα 2,178 δισ. ευρώ. Οφείλεται, όμως, κυρίως στη μεγάλη αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρος που σημειώθηκε το 2016.

■ Δαπάνες γενικής κυβέρνησης: Η εφαρμογή των Μνημονίων συνέβαλε στη σημαντική μείωση των δημόσιων δαπανών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., την περίοδο από το τέλος του 2009 έως το τέλος του 2016 οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης περιορίστηκαν κατά 42,269 δισ. ευρώ ή κατά 32,9%, από τα 128,454 δισ. ευρώ που είχαν ανέλθει το 2009 υποχώρησαν στα 86,185 δισ. ευρώ το 2016. Τη μεγαλύτερη μείωση υπέστησαν οι δαπάνες για μισθούς στο Δημόσιο, για συντάξεις και για κοινωνικές παροχές. Οι δαπάνες για μισθοδοσία στο Δημόσιο περικόπηκαν κατά 9,447 δισ. ευρώ ή κατά 30,41%, από 31,06 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009 σε 21,613 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, ενώ οι δαπάνες για συντάξεις και κοινωνικές παροχές συρρικνώθηκαν κατά 9,683 δισ. ευρώ ή κατά 19,79%, από 48,928 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009 σε 39,245 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Στην εξέλιξη αυτή έπαιξαν ρόλο οι περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων που επιβλήθηκαν το 2010, το 2013 και το 2014 και τις περιγράψαμε παραπάνω.
«Βούλιαξε» το εισόδημα των 6.194.233 φορολογουμένων

Εισοδήματα 18,54 δισ. ευρώ χάθηκαν κατά τη διάρκεια της «μαύρης» επταετίας 2010-2016 των Μνημονίων. Τα συγκριτικά στοιχεία από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2010 και το 2016, για να δηλωθούν εισοδήματα των ετών 2009 και 2015 αντίστοιχα, δείχνουν ειδικότερα:

1 Το συνολικό φορολογούμενο εισόδημα των φυσικών προσώπων μειώθηκε κατά 18,54 δισ. ευρώ ή κατά 18,43%, από τα 100,64 δισ. ευρώ το 2010 (για το 2009) στα 82,1 δισ. ευρώ το 2016 (για το 2015). Κι αυτό παρότι ο αριθμός των φορολογουμένων (οικογένειες και άγαμα φυσικά πρόσωπα) αυξήθηκε από 5.694.978 το 2010 σε 6.194.233 το 2016.

2 Ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ δήλωσε το 2010 (για το έτος 2009) το 40,2% του συνόλου των φορολογούμενων νοικοκυριών, δηλαδή 2.289.395 οικογένειες και απλοί (άγαμοι) φορολογούμενοι. Το 2016, ο αριθμός των νοικοκυριών που δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ (για το 2015) κάλυπτε το 57,73% του συνόλου, καθώς ανήλθαν σε 3.575.990. Δηλαδή, ο αριθμός των νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 1.286.595 ή κατά 56,2% την επταετία 2009-2015!

3 Οι μισθωτοί υπέστησαν τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απώλειες την περίοδο 2009-2015. Το μέσο ετήσιο δηλωθέν και φορολογούμενο εισόδημα κάθε νοικοκυριού μισθωτών υποχώρησε κατά 23,51%, από 19.862,76 ευρώ το 2009 σε 15.192.84 ευρώ το 2015. Δεύτεροι σε εισοδηματικές απώλειες έρχονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εμφανίζονται με μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα 24.592,72 ευρώ το 2009 και 19.695,85 ευρώ το 2015. Η μείωση του μέσου ετήσιου φορολογούμενου εισοδήματος αυτών των φορολογουμένων ανήλθε σε ποσοστό 19,91% μεταξύ του 2009 και του 2015. Στην τρίτη θέση όσον αφορά τις εισοδηματικές απώλειες βρίσκονται οι συνταξιούχοι, των οποίων το μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα μειώθηκε από 16.555,44 ευρώ το 2009 σε 13.502,87 ευρώ το 2015. Η μείωση του ετησίου εισοδήματος των συνταξιούχων ήταν της τάξεως του 18,44% μεταξύ των ετών 2009 και 2015.

4 Η μείωση του φορολογούμενου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων κατά ποσοστά 23,51% και 18,44% αντίστοιχα την περίοδο 2009-2015 είχε ως φυσική συνέπεια να μειωθούν σε απόλυτα μεγέθη και οι φορολογικές επιβαρύνσεις τους. Συγκεκριμένα, για τα έτη 2009-2015 η μέση ετήσια φορολογική επιβάρυνση, όπως αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2010-2016, μειώθηκε κατά 4,5% για τους μισθωτούς και κατά 24,66% για τους συνταξιούχους. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, όμως, στις περιπτώσεις των φορολογουμένων που άσκησαν ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα και των αγροτών. Γι’ αυτές τις κατηγορίες φορολογουμένων, η μείωση των φορολογητέων εισοδημάτων δεν οδήγησε και σε μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2009-2015, ενώ το μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών μειώθηκε, όπως προαναφέραμε, κατά 19,91%, από 24.592,72 σε 19.695,85 ευρώ, η μέση ετήσια φορολογική επιβάρυνσή τους αυξήθηκε κατά 51,28%, από 2.785,79 σε 4.214,33 ευρώ! Επίσης, την ίδια περίοδο, ενώ το μέσο ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα των αγροτών μειώθηκε κατά 9,19%, η μέση ετήσια φορολογική επιβάρυνσή τους αυξήθηκε κατά 66% (!), από 741,65 σε 1.231,20 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή εξηγείται εν μέρει από το ότι γι’ αυτές τις κατηγορίες φορολογουμένων ελήφθησαν την περίοδο 2009-2015 τα πλέον αυστηρά φοροεισπρακτικά μέτρα, όπως η κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και η επιβολή φόρου από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος (με συντελεστή 26% για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες-ελεύθερους επαγγελματίες και 13% για τους αγρότες).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έννοια «φορολογική επιβάρυνση» συμπεριλαμβάνονται για το έτος 2016 (εισοδήματα 2015) και τα στοιχεία για τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, με τα οποία χρεώθηκαν τα νοικοκυριά. Αντιθέτως, το 2010, όταν φορολογήθηκαν τα εισοδήματα του 2009, δεν είχαν ακόμη επιβληθεί αυτοί οι τρεις φόροι.
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

61 σχόλια :

 1. Για όλα αυτά ψηφίσαμε αυτο το παλιόπαιδο αλλά μας κορόιδεψε και το γύρισε. Τώρα μας κλαίνε οι ρέγγες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ, ΟΤΑΝ "αυτο το παλιόπαιδο" ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΤΕΞΑΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ BROOKINGS κλπ κλπ ΕΣΥ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΤΟΤΕ????????????? ΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕΣ ΟΤΙ ΣΕ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΠΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΗΛΙΘΙΕ??????????????

   Διαγραφή
 2. ΟΣΕΣ "«αποδείξεις και ονόματα" ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΞΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΑΝΜΕ ΣΑΝ ΚΑΛΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΝΑ ΠΛΕΡΩΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΛΕΝΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΟΙ, ΣΩΣΤΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥΜΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΕ ΞΕΣΚΙΖΕΙ ΑΠΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ-ΔΩΣΙΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ ΤΑ ΒΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΟΥ.....

  ΚΑΛΑ ΠΟΣΑ ΚΙΛΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΜΣΕ ΔΕΡΝΕΙ ΡΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ?????????????
  ΠΟΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ?????????????????????????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιάννης Καλογερόπουλος :

  ΕΧΟΥΜΕ ΔΩΣΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 238 ΔΙΣ >> ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 220% = 530 ΔΙΣ ..... ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΝ ......
  ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΚΟΙ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ [..ΔΛΔ ΕΠΙ ΤΩΝ 530 ΔΙΣ.]

  1. Ν.3723/2008 (άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρα 2, 3, 4, 5) συνολικά 28 δις Ευρώ.
  2. Ν.3845/2010 (άρθρο 4 παράγραφος 8) συνολικά 15 δις Ευρώ.
  3. Ν.3864/2010 (άρθρο 3 παράγραφος 1) συνολικά 10 δις Ευρώ.
  4. Ν.3872/2010 (άρθρο 7) συνολικά 25 δις Ευρώ.
  5. Ν.3965/2011 (άρθρο 19 παράγραφος 1) συνολικά 30 δις Ευρώ.
  6. Ν.4031/2011 (άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2) συνολικά 60 δις Ευρώ.
  7. Ν.4056/2012 (άρθρο 21) συνολικά 30 δις Ευρώ.
  8. Ν.4079/2012 (άρθρο 1 παράγραφος 1) συνολικά 40 δις Ευρώ.

  Το άθροισμα όλων αυτών είναι 238 δις Ευρώ.

  ΕΝΩ ΤΟ Τ.Χ.Σ ΜΕ 50 ΔΙΣ > ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΓΥΟΥΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ
  ΕΧΕΙ ΤΟ 84,376% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ . . ΤΗΣ ΕΤΕ (ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ......εδώ γελάμε.!!!!!!)

  ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4444 / 2016 ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ { ΠΙΣΤΩΣΕΙ } 563.000.000.000 ΔΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟ 2017 !

  ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΕ Ο ΟΔΔΗΧ ....ΔΕΝ ΡΩΤΑΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ????

  ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ.!!!!!!!!!!!!

  ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α Τ Ι Μ Η.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟΥ.!!!!!!!!!!!!!!

  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΥΦΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΕ ΛΙΓΟ..........

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Τ.Ε ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ.......

  ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΟΣ.!!!!!!!!!!
  ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΩΣΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ 950 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος11 Σεπτεμβρίου 2017 - 2:36 μ.μ.
   ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΓΥΦΤΟ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕΣ ΤΑ 4 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ?????
   ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΤΑ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΕΙΠΑΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ!!!!!

   Ανώνυμος11 Σεπτεμβρίου 2017 - 3:05 μ.μ.
   ΕΣΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΗ, ΜΟΛΙΣ ΣΕ ΜΠΟΥΖΟΥΡΙΑΣΟΥΝΜΕ ΘΑ ΣΕ ΣΑΠΙΣΟΥΝΕ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΟΟΟΟΟΟΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΣ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΚΟ ΑΡΧΙΔΙ...ΕΕ ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑΑΑΑΑΑ ΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑ

   ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 12,000, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ.!!!!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος11 Σεπτεμβρίου 2017 - 1:20 μ.μ.
   Ανώνυμος31 Αυγούστου 2017 - 11:39 μ.μ.
   ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΚΩΛΙΑΣΕΙ Ο ΚΑΖΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΠΙΔΑ ΓΕΛΟΙΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΓΑΜΙΟΛΗ, ΣΑΣ ΤΗ ΦΟΡΕΣΑΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΤΗ ΨΩΛΙΑ ΓΙΑΥΤΟ ΜΟΛΙΣ ΑΚΟΥΣ ΚΑΖΑΚΗΣ-ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΕΛΙΝΗΑΖΕΣΑΙ, ΠΑΘΑΙΝΕΙΣ ΤΑΡΑΚΟΥΛΟ ΚΛΑΝΕΙΣ ΜΕΝΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΑΛΛΟ ΓΕΛΟΙΕ ΤΡΙΜΑΛΑΚΑ ΥΠΟΨΙΑ ΗΛΙΘΙΟΥ, ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΙΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΛΙΘΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΗΛΙΘΙΟΣ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΓΙΔΙ....

   Ανώνυμος11 Σεπτεμβρίου 2017 - 1:21 μ.μ.
   Ανώνυμος31 Αυγούστου 2017 - 11:45 μ.μ.
   ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΦΡΑΓΚΟ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ
   ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.
   ΤΑ ΜΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ 4 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ.
   ΒΡΩΜΑΝΕ ΤΑ ΧΝΩΤΑ ΣΟΥ ΑΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ. ΘΑ ΛΙΜΟΚΤΟΝΗΣΕΙΣ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ.
   ΑΝ ΣΕ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΔΕΝ ΠΕΦΤΕΙ ΣΕΝΤΣ. ΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑΡΙΚΑ ΤΩΝ ΑΦΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΒΓΑΖΕΣ.
   ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ 2.8 ΤΡΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΕ Τ'ΑΡΧΙΔΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ
   ΟΥΣΤ ΛΕΧΡΑ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΕΛΟΙΕ ΗΛΙΘΙΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ. ΟΠΩΣ ΕΣΤΡΩΣΕΣ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΣ ΜΙΑΣΜΑ.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος11 Σεπτεμβρίου 2017 - 1:15 μ.μ.
   ΠΙΘΗΚΟΕΙΔΕΣ ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΟΡ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ????
   ΛΕΠΙΔΑΣ-ΚΑΖΑΚΗΣ-ΡΗΝΟΣ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ-8+1 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ- ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΟΥ......ΤΟ ΣΚΟΡ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΙΝΑΙ 800-0 ΧΑΧΑΧΧΑΑΑΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΩΡΗ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ????????????? ΣΑΣ ΞΕΚΩΛΙΑΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΚΛΑΝΙΔΙΑ?????????? ΧΑΧΑΧΧΑΑΑΑΑΑΑΧΑΑΑΑ

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος1 Σεπτεμβρίου 2017 - 11:06 μ.μ.
   ΓΥΦΤΕ ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΣ ΤΑ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ ΣΟΥ ΤΟΥ ΒΟΣΝΥ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΕΣ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΠΑΖΕΣ ΤΑ ΔΕΚΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..
   ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΣΕ ΚΑΛΟΥΣΕ Ο ΡΗΝΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΝ ΑΠΕΦΕΥΓΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΤΟ ΛΙΒΑΝΙ. ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΣΕ ΞΕΒΡΑΚΩΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΝ ΜΗΝΥΣΕΣ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ.
   ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ.
   Ο ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΕ ΛΕΠΙΔΙΑΣΕ ΚΑΙ Ο ΡΗΝΟΣ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ.
   ΚΟΦΤΩ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΞΕ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΣΟΥ.

   ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΜΠΑΤΙΡΟΜΕΓΙΣΤΑΝΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ !!!
   ΤΑ ΜΟΝΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
   Όσοι μετά την ανάγνωση αυτού του αναλυτικότατου ρεπορτάζ συνεχίσουν να πιστεύουν στην χοντροκομμένη απάτη του πιθηκοειδούς μπατιρομεγιστάνα Αρτέμη, θα είναι απλά άξιοι της τύχης τους !!!

   Καταγγείλαμε την απάτη πριν 4 ολόκληρα χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2012 !!!

   http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_234.html

   Διαγραφή
  5. ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ ΕΧΟΥΝ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΦΙΔΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΟΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ...

   ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΜΠΕΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ,ΟΤΙ ΛΑΣΠΗ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΠΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΛΙΓΟΥ,ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΜ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ..

   ΠΕΡΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΩΟΣ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΟ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΟΝΤΡΑ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ,ΤΟΥΣ ΛΕΜΕ ΠΑΡΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ..

   Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΠΟΥ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ,ΑΣΚΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ» ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΕΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ...ΔΕΙΤΕ.!!
   http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

   ΕΔΩ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ...
   http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2016/07/Screenshot-11-1.png

   «Σας διαβιβάζουμε την εξώδικη δήλωση του κ. Αρτέμη Σώρρα , λόγω αρμοδιότητας»
   1=Προς: ΥΠ.ΟΙΚ.
   2=Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
   3=Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης.)..

   ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΚΥΡΙΟ,ΟΜΩΣ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΠΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ ΟΤΙ ΨΕΜΑΤΑ

   ...ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑΤΙ ΠΛΕΟΝ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΤΟΥΣ..!!!

   Διαγραφή
  6. ΣΕ ΠΡΟΚΑΛΩ ΧΡΥΣΑΥΓΟΥΛΟ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΞΕΦΤΥΛΙΣΩ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΟΝΑΧΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ...

   ΜΙΑ ΜΙΑ Η ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΝΕΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΣΕ ΤΡΕΛΑΔΙΚΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ...

   ΦΕΡΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΙΩΠΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΑΚΟΜΗ...

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος8 Σεπτεμβρίου 2017 - 6:33 μ.μ.
   Αυτα ολα ειναι στην κατοχη του Σωρρα. Και αυτος μιλαει για καμπυλωση χρονου και διαστημικα καυσιμα εξ'όυ και τα τρισ σε δολλαρια ομως που εχει βεβαια εινα πετσινα αυτα σε καταπλασματα στην Αμερικη και στον Καναδα. Εδω ειπονε μαρτυρες οτι εθετε μια τσαπελα επι του πεους του εν πληρη στυσει φυσικα και την αμολαγε γυρω στα 80 μετρα αποσταση σαν καταπελτη την χρησιμοποιουσε την ποσθη του ο μπατηρογυφτος.....Ακους πραγματα? και δωστου μοιραζε τον Αγιασμο μαζι με λαμπρακοχασισοχαπια και αιντε μαζευε τα 10αρικα και 150αρικα που χλααατσσ ταχωνε κατασαρκα στο μνι'τς η μαυροκυλοτου καθαριστρια-δικηγορος ξακουστη ενω ο Πατερακης μοιραζε Τσαπελες κατα την ορκομοσια

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος8 Σεπτεμβρίου 2017 - 11:18 μ.μ.
   ΡΕ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ Η ΔΙΚΑΣΙΜΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 17/5 ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ 21/7 ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΡΕ ΛΩΠΟΔΥΤΗ. ΤΑ ΟΧΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΕΡΑΙΑ. ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕ ΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΙΣ 17/5 ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΣ;

   Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης ποινής του Αρτέμη Σώρρα και της συζύγου του

   Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών απέρριψετο πρωί της Παρασκευής την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής που είχαν υποβάλει, μέσω του συνηγόρου τους, ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του.

   Υπενθυμίζεται ότι το ζεύγος Σώρρα καταζητείται από την Αστυνομία, καθώς τον περασμένο Μάρτιο αμφότεροι είχαν κριθεί ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας για υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση με ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για τον καθένα.

   (με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΤΕ;
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΡΗΝΟ;
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΛΕΣΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ;
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ Ν' ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙΣ;
   ΔΥΟ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ Θ' ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΡΥΒΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΝΟΜΟ

   ΟΥΣΤ !!! ΨΕΥΤΑΡΑ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ. ΤΕΛΕΙΩΣΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ.

   Διαγραφή
  9. Ανώνυμος8 Σεπτεμβρίου 2017 - 7:49 π.μ.
   ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΡΕ ΕΒΡΑΙΚΑ ΠΟΥΣΤΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΦΟΝΙΑΔΩΝ ΠΡΕΖΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ! ΕΣΕΝΑ ΠΑΛΙΟΑΔΕΡΦΗ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ 12ΘΕΩΝ ΖΩΩΝ

   Ανώνυμος8 Σεπτεμβρίου 2017 - 8:46 π.μ.
   ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΑΛΑΚΑ ΚΑΡΑΦΛΟΓΙΔΑ ΕΙΣΑΙ ΓΕΛΟΙΟΣ!!!!! ΤΟ ΛΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.........."ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝ 28.000!!!!!!!!ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΔΙ......ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟΣ 4 ΚΑΚΙΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΕΝΤΟΛΕΣ ΣΑΣ(ΑΠΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ) ΕΣΥ ΑΠΕΙΛΕΙΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΑ ΜΕ ΜΥΝΗΣΗ?????
   ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣ ΑΛΛΑ ΚΟΨΕ ΛΙΓΟ ΡΕ ΖΩΟ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΡΗΝΟ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΦΙΔΙ ΨΩΡΙΑΡΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΤΑ ΠΑΛΙ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΠΟΥ ΤΑ ΡΙΞΑΤΕ ΟΛΑ ΣΤΟ ΓΥΦΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΙΔΙΑ!!!!!ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΕΣ ΚΑΡΑΦΛΑ!!!!!!

   Διαγραφή
  10. Ανώνυμος11 Σεπτεμβρίου 2017 - 12:31 μ.μ.
   Ανώνυμος27 Αυγούστου 2017 - 12:42 μ.μ.
   ανακοινωση απο την Ε.Σ.Υ!(ελεεινη συνελευση υπονομων)
   ο κλανοπορδο μπατηρογυφτακηs πιανει με τον κ@λο του μπαρμπουνιαααααα μαθητηs του πανοπουλου...τι σου κανει το κολλαγονο τηs κλαραs φενιαs δωραs νεοτσιμπουκη!
   για παραγγελιεs περιστερο μπουρδο πορδο πρωκτο τσιρλο χεσμενοs αιδοιου με κ@λου γωνια κουραδοποταμιαs με καλλιροηs προλαβετε!!!

   Διαγραφή
  11. ΕΙΔΑΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΙ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΗ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΔΩΣΕ,ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑ ΟΜΩΣ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ,ΔΕΝ ΤΟΛΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ,ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΑ ΤΑ ΨΩΜΙΜΙΑ ΕΚΕΙ,ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ....

   ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2.3,ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΤΡΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ…??

   ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΘΕΛΕΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ-ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΑΝ ΔΟΥΝ, ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

   ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΕΥΡΩΠΗΣ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ,ΔΝΤ ΚΛΠ...

   http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

   Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΙ Η ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η «ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ» ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ,ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...

   ΟΝΟΜΑΤΑΚΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...!!!!
   ΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΛΕΓΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ??

   Διαγραφή
  12. ΠΑΤΡΙΝΙΑ ΛΟΥΓΚΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑΑ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

   Διαγραφή
  13. ΘΥΜΑΣTE ΤΟΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ???

   ΤΙ ΦΩΝΑΖΑΝ ΘΥΜΑΣTE???

   ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΦΩΝΑΖΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΕΙ ΝΑ ΚΑΕΙ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ Η ΒΟΥΛΗ Η ΟΧΙ???

   ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ???
   Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ???

   ΑΚΟΥΣATE ΚΑΜΙΑ ΛΕΞΗ ΓΙ’ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ???
   ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ,ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗ ΝΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΙ’ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΕΚΑΝΕ…..

   ΑΝ ΤΟΤΕ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΔΙΚΑΙΑ ΦΩΝΑΖΕ ΠΡΟΔΟΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΕ ΔΡΟΜΟ ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΕΜΕΝΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ???
   ΜΙΑ,ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ….

   ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΞΗΜΕΡΟΒΡΑΔΙΑΖΟΤΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΟΥΡΛΙΑΖΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΝΘHΜΑΤΑ???
   ΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΟΥΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ ΣΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΥΤΟ???
   http://www.youtube.com/watch?v=KVHXxTD4eyo

   ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΤΑΝ ΧΑΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΤΑΛΑΒATE ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΒΑΝΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΓΑΠ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ,ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ ΤΗΣ ΝΤΠ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ???

   ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΣΕ ΤΟΣΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΑΥΤΗ Η ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ…

   ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΙΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ….
   ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ,Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖYΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ,ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ «ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ»…. 😀😀😀

   ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ!!!
   ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ!!

   Διαγραφή
  14. ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΟΜΒΑ…!!!!

   "ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΓΗΣ" ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ "500.000.€"
   ΠΆΓΙΑ Εντολή πληρωμής ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
   "Νόμιμη Νομική Εξώδικη ΔΙΑ-δικασία" _ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

   ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΑΣΦ-ΤΑΜΕΙΑ,ΕΦΟΡΙΑ,ΔΗΜ-ΤΕΛΗ,ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΗΜ-ΤΕΛΗ…

   ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ,ΒΟΥΛΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΝΟΟΥΣ…

   ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΣΑ ΛΕΥΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ…

   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ,ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Xe1fIyfQfoQ

   Διαγραφή
  15. Η αλήθεια για τα εξώδικα από το δικηγόρο του Σώρρα: ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ!!!!

   Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ.

   https://www.youtube.com/watch?v=4IbMYhoSZro

   Διαγραφή
  16. Νέο αυτογκόλ από «πρωτοκλασάτο» στέλεχος του Σώρρα
   Αύγουστος 10, 2017Θάνος Επαχτίτης

   Η ύπαρξη της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με αριθμό 67650/2013, που φαινομενικά αναγνώριζε την ύπαρξη των 600 δισ, αποτελούσε για τα τελευταία τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, τη «σημαία» του Αρτέμη Σώρρα, ο οποίος στο μεταξύ είχε συστήσει την «Ελλήνων Συνέλευση» πείθοντας χιλιάδες πολίτες ότι με τα ομόλογα αυτά μπορούν οι ίδιοι αλλά και το κράτος να σβήσουν ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Ένα νέο έγγραφο – καταπέλτης για την απάτη Σώρρα που δημοσιοποιήθηκε μάλιστα από τον αυτοαποκαλούμενο «Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας», βάζει ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο των υποτιθέμενων 600 δισ. που «διαχειρίζεται» ο απένταρος κροίσος από τη Πάτρα.

   Πριν λίγες ημέρες, ο Δημήτρης Καζαμίας, αυτοαποκαλούμενος «Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας» της ΕΣΥ, έκανε τη παρακάτω δημοσίευση στο Facebook:

   Το παρακάτω έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς (εφόσον είναι γνήσιο), ενημερώνει έναν πολίτη που θέλησε να ξεχρεώσει τις οφειλές του προς το συγκεκριμένο Ίδρυμα μέσω εξώδικου με τα πλαστά ομόλογα του Σώρρα, ότι δεν συντρέχουν οι νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτό. Εν ολίγοις, η τράπεζα δεν δέχεται να εξοφληθούν οι οφειλές του δανειολήπτη από τα «καταπιστεύματα» του Αρτέμη, διότι πολύ απλά αυτά είναι ανύπαρκτα.

   Ο «Περιφερειάρχης» ωστόσο, ψέγεται την συντάκτρια του εγγράφου, διότι αποφάσισε να «αναιρέσει τους νόμους και τις δικαστικές αποφάσεις».

   Όταν μιλά για «νόμους» και «δικαστικές αποφάσεις», αναφέρεται στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με αριθμό 67650/2013, που φαινομενικά αναγνώριζε την ύπαρξη των 600 δισ. Ήδη από το περασμένο Μάρτιο, είχαμε γράψει πως η επίμαχη απόφαση, είχε ουσιαστικά βασιστεί μόνο στις μαρτυρίες των Gregory Pappas και Αντώνιου Διαμαντόπουλου (Antony Diamond), οι οποίοι με πλαστά στοιχεία, έπεισαν τη Πρωτοδίκη να βγάλει τη περίφημη ετυμηγορία. Για αυτούς τους λόγους, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αποφάσισε πως η απόφαση του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για το υπέρογκο ή αμύθητο -όπως το χαρακτηρίζει- ποσό των 600 δις δολαρίων δεν προσδιορίζει με ποιο αμετάκλητο πληρεξούσιο είναι διαχειριστής του ο Αρτέμης Σώρρας, με συνέπεια να υπάρχει ελλιπής αιτιολογία για το πώς είναι διαχειριστής του ποσού αυτού. Ακόμη, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, δεν αναφέρει τα ακριβή στοιχεία των διεθνών γραμματειών που λέει ότι έχει στην κατοχή και που ακριβώς αυτά φυλάσσονται σε Τράπεζα του Καναδά.»

   Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε από τη παραπάνω ιστορία είναι πως τα χιλιάδες εξώδικα που οι οπαδοί του Σώρρα έχουν στείλει σε τράπεζες έπειτα από παραινέσεις του ιδίου και των στελεχών της ΕΣΥ, είναι άχρηστα. Επομένως ο κόπος και τα χρήματα που δαπάνησαν χιλιάδες συμπολίτες μας (οι κακές γλώσσες λένε πως πολλά από αυτά κατάληξαν στις τσέπες των πρωτοπαλίκαρων της ΕΣΥ), πήγαν στράφι.

   Τα παράδοξο όμως με όλη αυτή την ιστορία, είναι πως ο «Περιφερειάρχης» Δ. Καζαμίας, έβαλε ουσιαστικά νέο αυτογκόλ (το πρώτο ήταν από τον δικηγόρο του Αρτέμη), με τη δημοσιοποίηση αυτού το εγγράφου, αφού από μόνος του απέδειξε πως τόσο τα «ομόλογα» του Σώρρα, όσο και τα χιλιάδες εξώδικα, είναι ουσιαστικά κουρελόχαρτα.

   Διαγραφή
  17. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ προς κορόιδα οπαδούς του Σώρρα : δείτε πώς θα χάσετε το σπίτι σας σε πλειστηριασμό

   1) Γιατί γίνατε όλοι οπαδοί αυτού του απατεώνα (και με δικαστική βούλα);

   Επειδή ….

   σας έταξε ότι θα σας γλιτώσει από τα χρέη σας, έτσι δεν είναι;

   Σας έβαλαν να γραφτείτε στην αίρεσή του (κι όχι πολιτική κίνηση) σας πήραν το 50ευρω και σας έδωσαν ένα ετοιματζίδικο βλακώδες κείμενο για να το δίνετε στις εφορίες και στο οποίο λέτε ότι …διατάζετε την εφορία, εσείς ο «‘Ελλην αυτόχθων ιθαγενής» (κι άλλες τέτοιες μπούρδες) να τα πάρει από ένα καταπίστευμα του Σώρρα, από κάτι ομόλογά του και κάτι τέτοια παλαβά.

   2) ο Σώρρας είναι απόφοιτος Γυμνασίου με το ζόρι, αν δεν κάνουμε λάθος. Ξέρετε ποιός είναι το μυαλό της οργάνωσής του και ουσιαστικά το αληθινό αφεντικό; Οι περισσότεροι ξέρετε: η Κύπρια κ. Βίκυ Χαραλάμπους.

   3) Έχετε ακούσει μια τεχνική εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΣΙΝΟΗ; Το ΓΕΜΗ ξέρετε τι είναι; Είναι εκεί που καταχωρούν οι εταιρείες τα καταστατικά τους κ.λ.π. Έτσι, αν κάνετε κλικ στο ΓΕΜΗ, θα δείτε ότι η κ.Βίκυ σας, είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΑΡΣΙΝΟΗ». Κλικ εδώ δηλαδή: https://www.businessregistry.gr/publicity/show/5022801000 και βρίσκετε αυτό:

   4) Τώρα που είδατε ότι Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΑΡΣΙΝΟΗ» ήταν η κ.Βίκυ σας, που σας έδειχνε τον τρόπο να γλιτώσετε από τα χρέη με κάτι έγγραφα που σας έδινε και σας έλεγε «να τα πάρουν από τα 110 τρισεκατομμύρια του Σώρρα», μπείτε στη σελίδα που δημοσιεύονται οι κατασχέσεις ακινήτων.

   Κάντε κλικ εδώ: https://deltio.tnomik.gr/auctions?2-1.ILinkListener-rows-2-wEdit&search και θα δείτε ότι της εταιρείας της κυρίας Βίκυ σας και των Κυπρίων συνεταίρων ή φίλων της, της κατάσχει σπίτι η ΜΑΡΦΙΝ διάδοχος της CYPRUS, για χρέος της «ΑΡΣΙΝΟΗ» ύψους μόλις 50.000 ευρώ. (κι έχουν κι άλλες κατασχέσεις, δεν θα τους αφήσει ούτε καναπέ η τράπεζα).

   Ο πλειστηριασμός όπως βλέπετε θα γίνει τον Νοέμβριο.

   Τι έγινε λοιπόν; Οι άνθρωποι που σας παραμυθιάζουν με δις και με τρις, δεν μπορούν να βρουν 50.000 να σώσουν τα δικά τους ακίνητα, τα δικά σας θα σώσουν;

   Οι άνθρωποι που σας έδιναν «τεκμηριωμένες νομικές συμβουλές» για να γλιτώσετε το ακίνητό σας, δεν μπορούν να σώσουν το δικό τους;

   Αυτοί ρε κορόιδα, δεν μπορούν να διασώσουν τη δική τους περιουσία, τη δική σας θα διασώσουν;

   Οπαδοί Σώρρα : «Να ρε άπιστοι, έβαλαν τα 600 δις στον προϋπολογισμό» (δεν ξέρουν τι σημαίνει «πιστωτικά έσοδα») !

   https://makpress.blogspot.gr/2017/08/blog-post_284.html

   Διαγραφή
  18. ΜΙΛΑΝΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΓΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΟΜΟΙΟΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ...

   ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΩΤΟΥΣΕ Ο ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΘΑ ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΧΡΗΜΑ??

   ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ ΕΡΗΜΗΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΣΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΑΝ ΤΗΝ 17/5 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ,ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ...

   ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΑΝ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ,ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΑΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ "ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ" ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΑΤΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ.ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ…

   Διαγραφή
  19. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΗΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Ο ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΠΕΤΑ??
   ΟΧΙΙΙΙΙ,ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΚΑΝΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ....
   =============================
   ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ,Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ,ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ!!

   Αθανασία Γεωργοσοπούλου (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
   ΔΥΟ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΕΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ...

   ΔΥΟ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ. ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ...
   ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ , ΟΥΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΕΞΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ.ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΘΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ....
   ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΚΑΡΤΑ.

   ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ,ΔΕΝ ΕΙΣΕΦΕΡΑΝ ΕΓΓΡΑΦΑ.

   ΔΕΝ ΑΝΤΕΛΕΞΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

   ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ , ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ.

   Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΛΕΥΡΑ ΣΩΣΤΟΣ, ΑΚΡΙΒΗΣ, ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ....
   ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ....

   Ο ΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΞΗΣ:

   ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ :ΚΙ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ????

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΣ: ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ...ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ,ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ,ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΕΤΕ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!!!!!!!!!!!!!

   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.......................ΣΙΩΠΗ ΞΑΝΑ

   ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ...
   ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΑΠ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΙ ΕΦ'ΕΞΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ....

   ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ,ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ....

   ΕΓΩ ΜΙΛΗΣΑ.
   ΕΣΕΙΣ ΠΡΑΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ !!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  20. ΓΙΑΤΙ ΤΡΩΜΕ ΤΟ ΤΥΡΑΚΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΤτΕ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΜΕ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΥΠΑΚΙ,ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΡΗΝΟΥΣ «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» ΝΑ ΠΗΔΑΝΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ??

   ΦΥΓΕ ΡΕ ΦΟΥΣΤΗ ΑΠΟ ΕΔΩ,ΕΧΟΥΜΕ ΚΡΑΤΟΣ Η ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ??
   ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ-ΕΓΚΛΗΜΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ…

   ΕΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ,ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΖΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ??

   ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΚΑΘΕ ΣΩΡΡΑΣ ΑΝ ΕΙΧΕ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΑΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ??
   ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ??

   ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ Μ@ΛΑΚΑ ΝΑ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ??
   ΦΥΓΕ ΡΕ ΦΟΥΣΤΗ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΛΑ ΕΔΩ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2017 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ON LINE 84 ΧΩΡΕΣ??

   ΑΡΚΕΤΑ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΕΠΑΙΞΑΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΩΩΩΩΩΡΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΑ ΤΟΥΣ,ΟΥΣΤ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ…

   ΕΛΑ ΕΔΩ ΥΠΟΥΡΓΕ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΩΡΑ,ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΣΑΙ..!!!
   ΚΑΙ ΟΙ 300 ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΧΕΤΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ..

   Διαγραφή
  21. ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ 12ΘΕΗ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΑΔΕΡΦΗ??????

   Διαγραφή
  22. ΡΕ ΒΡΩΜΕΡΕ ΠΑΛΙΟΠΟΥΣΤΑ ΠΩΣ ΞΕΧΡΕΩΝΕΤΕ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ????
   ΟΥ ΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ 12ΘΕΟΙ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ

   Διαγραφή
 4. «Μας κορόιδεψαν, τρέξαμε, βάλαμε λεφτά από την τσέπη μας...», δήλωσε ο Γ. Παπαγεωργίου
  Βαριές κατηγορίες για τη δράση και την ηγεσία της ομάδας του Αρτέμη Σώρρα εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος της «Ελλήνων Συνέλευσις» στην Καρδίτσα, Γ. Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

  Ο κ. Παπαγεωργίου χαρακτήρισε «εγκληματική οργάνωση» την ηγεσία του Αρτέμη Σώρρα και δήλωσε ότι χάθηκαν χρήματα.

  «Στην πορεία διαπίστωσα... Όταν δεν βγαίναμε και απευθύνθηκα στα κεντρικά μας είπαν ότι “εμείς δεν έχουμε να καλύψουμε τα δικά μας έξοδα” και τότε σταματήσαμε τη δράση μας. Τα χαρτιά, αυτά τα εξώδικα του Σώρρα, φαίνεται πως ήταν μπακαλόχαρτα... Δεν έχουν καμία ισχύ. Καταλήγω ότι η ηγεσία της Ελλήνων Συνέλευσις, είναι μια εγκληματική οργάνωση. Μας κορόιδεψαν, τρέξαμε, βάλαμε λεφτά από την τσέπη μας...».

  Δείτε τις δηλώσεις του Γ. Παπαγεωργίου...

  http://www.protothema.gr/greece/article/666852/proin-proedros-tis-ellinon-suneleusis-eglimatiki-organosi-i-igesia-tou-sorra/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΑΥΡΙΟ...

   ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΙΝ ΣΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΚΑΜΑΡΙΛΕΣ…
   ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΡΟΛΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ 2.3 ΤΡΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ...

   ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΟΜΙΜΟΙ,ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΦΜ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ,ΟΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΘΑ ΝΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ,ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ..

   ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ,ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΔΙΝΑ 5 ΕΥΡΩ,ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΥΟ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΗΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟ ΝΟΜΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΤΗΣ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ"...

   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ,ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΑ,ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΕΥΡΩ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ...

   ΜΕΤΑ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ,ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΑ,ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100.000 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ Η ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΙ ΣΑΝ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ....

   ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΟΧΙ ΓΥΦΤΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ,ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΥΣΕΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΙΜΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΤΑ ΠΑΤΑΤΕ ΝΑ ΤΑ ΛΕΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ??
   ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΞΕΚΑΝΕΙ,Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ...!!!

   Διαγραφή
  2. ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΓΥΦΤΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΡΕ 12ΘΕΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΕΨΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΦΣΟΡ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ

   Διαγραφή
  3. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΡΕΧΩ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΔΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ??

   ****ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΛΚΑΤΩ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΟΗΜΟΝΕΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ*****

   ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2.3,ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΤΡΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ…??

   ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΘΕΛΕΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ-ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΑΝ ΔΟΥΝ, ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

   ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΕΥΡΩΠΗΣ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ,ΔΝΤ ΚΛΠ...

   http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

   Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΙ Η ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η «ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ» ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ,ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...

   ΟΝΟΜΑΤΑΚΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...!!!!
   ΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΛΕΓΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ??

   Διαγραφή
  4. ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ????
   ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟΙ 4 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 12ΘΕΗ ΑΔΕΡΦΩ

   Διαγραφή
 5. Σοκάρει η αποκλειστική μαρτυρία για την οργάνωση Σώρρα: Απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν
  Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017, 8:17πμ

  Μαρτυρίες πρώην υποστηρικτών του Αρτέμη Σώρρα που «καίνε» το φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις» έρχονται στο φως από τον «Ε.Τ.» της Κυριακής.
  Μετά τη δολοφονία της 45χρονης παιδοψυχιάτρου Θώμης Κουμπούρα από το 39χρονο Χρήστο Μπαλαντίνα έχουν αρχίσει να ανοίγουν στόματα ανθρώπων που καταγγέλλουν ότι έχουν πέσει θύματα της οργάνωσης. Η πλευρά της οικογένειας της Θώμης Κουμπούρα αλλά και πολλά θύματα έχουν αρχίσει να ζητούν από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει το κατά πόσο ο φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις» λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση. Ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Μαντές είναι ένας πρώην υποστηρικτής του Σώρρα, ο οποίος, όταν θέλησε να απομακρυνθεί από το φορέα, δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του. Στις 30 Δεκεμβρίου 2016 έδωσε, μάλιστα, κατάθεση-καταπέλτη στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Λαμίας.

  Θύμα της οργάνωσης καταγγέλλει ότι έπεσε και μία γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεση της εφημερίδας, η οποία αναφέρει σχέσεις του φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις» με τον υπόκοσμο και βιαιοπραγίες εις βάρος της.

  «Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Οταν αποφάσισα να φύγω, ο ίδιος ο Μπαλαντίνας μού είχε πει ότι θα με βρουν και θα με δολοφονήσουν. Με απείλησε και με εκβίασε», λέει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο εκπαιδευτικός κ. Μαντές. Το ερώτημα της οικογένειας της Θώμης Κουμπούρα είναι το κατά πόσο μπορεί η παιδοψυχίατρος να έπεσε θύμα των ίδιων εκβιασμών, αν και μέχρι στιγμής η Αστυνομία επιμένει ότι πρόκειται για έγκλημα πάθους.
  Ο κ. Μαντές τονίζει τη σημασία του όρκου που δίνουν τα μέλη του φορέα και συγκεκριμένα εστιάζει στη φράση: «Αν παραβώ τον όρκο μου, όλος ο κυτταρικός ιστός του σώματός μου να διαλυθεί εις τα εξ ων συνετέθη. Αήρ, αήρ, αήρ». «Μετά τον όρκο ο Αρτέμης Σώρρας αποκτά τον πλήρη έλεγχο. Πρόκειται για μια ιεροτελεστία που έχει δωδεκαθεϊστικές ή ακόμα και σατανικές προεκτάσεις. Λαμβάνει χώρα σε αρχαίους ναούς και σε χώρους που προσδίδουν κύρος στο μέλος της οργάνωσης που τελεί χρέη αρχιερέα. Σε αυτούς που ορκίζονται τους δίνουν να πιουν έναν “αγιασμό”, χωρίς κανείς να ξέρει τι ουσίες μπορεί να περιέχει. Οποιος ορκιστεί δεν μπορεί να φύγει από την οργάνωση. Το ξέρει από πριν αυτό. Οποιος καταπατήσει τον όρκο ξέρει ότι θα υποστεί τις συνέπειες. Με τον όρκο αυτό βρίσκεται εγκλωβισμένος πολύ κόσμος. Ο Σώρρας ελέγχει περίπου 3.500-4.000 άτομα».

  Ο Δημήτρης Μαντές είχε γνωρίσει προσωπικά τον Σώρρα: «Βρισκόμουν πολύ κοντά στην οργάνωση. Γρήγορα, όμως, κατάλαβα τα ψέματα και την απάτη. Ενημερώθηκα ότι σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών τα περίφημα ομόλογα είναι προϊόν απάτης. Ενημερώθηκα, επίσης, ότι ο Σώρρας έχει φάκελο στην Ασφάλεια Πάτρας. Εβλεπα με τα μάτια μου ότι δεν έχει διαβάσει ούτε ο ίδιος αυτά που επικαλείται ως ιδεολογία. Στερείται βασικών γνώσεων Ιστορίας και Θρησκειολογίας.

  Μου είχαν ζητήσει στην αρχή 20 ευρώ και στη συνέχεια θα μου ζητούσαν μηνιαία συνδρομή. Εγώ δεν τους έδωσα τίποτα. Εβλεπα όμως κόσμο που τον είχε πιστέψει να δίνει εμβάσματα, να παραχωρεί διαμερίσματα για να γίνουν γραφεία. Αλλοι ήταν αφελείς και άλλοι απεγνωσμένοι με το πολιτικό σύστημα. Τα μέλη του φορέα τελούν εγκλήματα, όπως αυτό της εκβίασης, των απειλών για πρόκληση σωματικών βλαβών, της εξύβρισης. Εγώ από τη μία ημέρα στην άλλη όταν αποχώρησα έγινα από πατριώτης αρχιμασόνος».
  ...............................................................................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΚΕΙ ΞΕΠΕΣΑΤΕ ΧΙΤΛΕΡΙΣΤΕΣ??

   ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΧΙΛΙΟΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΚΟ ΣΑΣ??

   ΕΛΕΕΙΝΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΤΟΥΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ??

   Διαγραφή
  2. ΑΣΕ ΛΟΥΓΚΡΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΜΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ, Ο ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ ΞΕΜΑΣΤΟΥΡΩΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΛΑΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ

   Διαγραφή
  3. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΡΕΧΩ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΔΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ??

   ****ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΛΚΑΤΩ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΟΗΜΟΝΕΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ*****

   ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2.3,ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΤΡΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ…??

   ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΘΕΛΕΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ-ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΑΝ ΔΟΥΝ, ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

   ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΕΥΡΩΠΗΣ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ,ΔΝΤ ΚΛΠ...

   http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

   Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΙ Η ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η «ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ» ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ,ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...

   ΟΝΟΜΑΤΑΚΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...!!!!
   ΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΛΕΓΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ??

   Διαγραφή
  4. ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ?????
   ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΙΚΟΙ 4 ΚΑΚΟΥΕΡΓΗΜΑΤΩΝ 12ΘΕΗ ΑΔΕΡΦΩ

   Διαγραφή
 6. ..............................................................................
  «Οπλίζουν χέρια»

  Γυναίκα που ζει στην επαρχία και ζητάει να μη δημοσιευτεί το όνομά της γιατί φοβάται αντίποινα προχωρά, μιλώντας στον «Ε.Τ.» της Κυριακής, σε σοβαρές καταγγελίες.

  «Εγινα μέλος της “Ελλήνων Συνέλευσις” πριν από χρόνια. Εβλεπα δίπλα μου μέλη που είχαν σχέσεις με τον υπόκοσμο. Εκβιάσεις, ναρκωτικά. Υπήρχαμε και εμείς που ήμασταν μορφωμένοι άνθρωποι. Γιατροί, στρατιωτικοί, δικηγόροι, δάσκαλοι. Στην αρχή ασχολήθηκα ενεργά με το φορέα. Οταν οι ανώτεροι όμως είδαν ότι έχω επιρροή με έδιωξαν. Εχουν την τάση να τρώγονται μεταξύ τους. Οπως έγινε και με τον Μπαλαντίνα που στο τέλος τσακώθηκε με κάποιον ανώτερο. Οταν αποχώρησα, άρχισαν οι απειλές εις βάρος μου. Ο ίδιος ο Μπαλαντίνας με βρήκε και μου είπε: “Ή θα φύγεις ή θα σου σπείρω τα δόντια στην αυλή”. Μετά από καιρό άλλο μέλος της οργάνωσης με έπιασε στο δρόμο, με πέταξε κάτω και πήγε να με πνίξει. Μιλάμε για μια δολοφονική ομάδα ανθρώπων», λέει.
  Περιγράφοντας κάποιες από τις πρακτικές της οργάνωσης συνεχίζει: «Πιστεύουν στην αρία φυλή. Θέλουν να κάνουν παιδί για να αφήσουν το σπόρο τους, το DNA τους. Επιλέγουν αυτοί τη γυναίκα. Γενικότερα τους τονώνουν το ηθικό λέγοντάς τους για την αρχαία Ελλάδα και καταφέρνουν να γίνει θεός τους ο Σώρρας. Τους βάζουν να ορκιστούν για να είναι πιστοί. Ολη αυτή η διαδικασία μπορεί να τους οπλίσει τα χέρια. Ο Μπαλαντίνας είναι και θύμα και θύτης. Ποιος του όπλισε το χέρι;».

  Για την αδικοχαμένη Θώμη Κουμπούρα αναφέρει: «Η Θώμη ήταν μια μορφωμένη γυναίκα που με την αξιοθαύμαστη δράση της είχε αποκτήσει επιρροή στη Λαμία. Σε αυτούς, όμως, δεν αρέσει αυτό».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ,ΖΗΤΑΕΙ ΕΒΡΑΙΟ ΝΑΖΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΠΩΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ,ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΕΙ...

   Διαγραφή
  2. ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ ΕΠΙΒΗΤΟΡΕΣ ΘΑ ΖΗΤΑΓΕ ΡΕ ΠΑΤΡΙΝΟ ΠΟΥΣΤΡΟΝΙ????

   Διαγραφή
 7. .........................................................

  «Πλύση εγκεφάλου»

  Ο γιατρός Δημήτρης Αντωνίου από τη Χαλκίδα ήταν από τους πρώτους που υπέβαλαν μήνυση εις βάρος του Αρτέμη Σώρρα αντιλαμβανόμενος ότι οι υποσχέσεις περί πληρωμές χρεών προς το Δημόσιο από τα λεφτά του Σώρρα προκαλούν πρόβλημα σε χιλιάδες πολίτες.

  Ο κ. Αντωνίου είχε προβλέψει το… τσουνάμι εξωδίκων από χιλιάδες φορολογουμένους προς τις κατά τόπους ΔΟΥ για αποπληρωμή χρεών από τα 600 δισ. του Σώρρα. «Οταν προτρέπεις τον κόσμο να μην πληρώνει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, τότε στερείς από το κράτος νόμιμα έσοδα. Πρόκειται για κακουργηματικές πράξεις περί καταχραστών του Δημοσίου. Για να πείσεις τον κόσμο να διεκδικήσει χωρίς στοιχεία την αποπληρωμή των χρεών του πρέπει να του έχεις κάνει πλύση εγκεφάλου. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρακτική τους. Και όταν την πλύση εγκεφάλου την κάνεις σε άτομα με αμφίβολη ψυχολογική ισορροπία, τότε μπορεί να τα οδηγήσεις στην παραφροσύνη ή και στο έγκλημα. Στην περίπτωση του εγκλήματος με θύμα τη Θώμη Κουμπούρα ίσως πρέπει να αναζητηθούν και ηθικοί αυτουργοί», λέει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο κ. Αντωνίου.

  Στην απολογία του στον ανακριτή Λαμίας ο δράστης της δολοφονίας, Χρήστος Μπαλαντίνας, εμφανίζεται ποτισμένος από μια παράξενη ιδεολογία, ενώ γίνεται σαφές ότι τον κατατρύχει μανία καταδίωξης από αντιπάλους του στο κόμμα.

  «Επρεπε να γράψω κείμενα για τους προδότες που ανακάλυψα. Η Θώμη ήταν η κρυφή μου δύναμη, η ασπίδα της νόησης, η θεά Αθηνά μου και ο κρυφός μου έρωτας. Την πήρα τηλέφωνο, της είπα ότι τη χρειάζομαι και έφτασα στη Λαμία (…) Ανεβήκαμε στο διαμέρισμα. Της είπα “θεά μου χρειάζομαι τη νόησή σου, έχουμε μεγάλη προδοσία”. Ημουν σε μεγάλη ένταση (…) Της είπα ότι πρέπει να παραιτηθώ τελείως και από απλό μέλος της οργάνωσης. Μετά αρχίσαμε να γράφουμε. Γράφαμε για ώρα. Δεν μπορούσα να κάτσω ήρεμος, έφερνα γύρους στο σπίτι. Είχε ένα χαλί με μαιάνδρους που είναι σύμβολο των Ελλήνων. Εκεί έφερνα πάνω- κάτω», κατέθεσε.

  Ξεκάθαρη είναι δε η τυφλή πίστη του στον Αρτέμη Σώρρα στον οποίο λέει ότι προσέφυγε για να αποδείξει την εις βάρος του πλεκτάνη: «Συγκέντρωσα τα στοιχεία για να τα παραδώσω στον πρόεδρο. Πήγα στο σπίτι της… στην Πετρούπολη Αττικής, της έδωσα το φάκελο και της είπα να τον παραλάβει ο ίδιος ο πρόεδρος. Αυτό έγινε Δευτέρα ή Τρίτη (26-27/12/16) (…) Γιατί είμαι πεπεισμένος ότι όλοι γύρω του είναι προδότες και φορούν το προσωπείο του συναγωνιστή».

  Από την πλευρά του, πάντως, ο φορέας «Ελλήνων Συνέλευσις» αρνείται όλες τις εις βάρος του καταγγελίες αναφέροντας ότι ο φορέας δεν έχει καμία απολύτως άμεση ή έμμεση σχέση με τα όσα έπραξε ο Χρήστος Μπαλαντίνας.

  «Ξεσκονίζουν» τις δικογραφίες κατά Σώρρα οι εισαγγελείς

  Η έκταση που πήρε το θέμα Σώρρα ανάγκασε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ασχοληθεί ενεργά με το φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις».

  Ετσι, η Δικαιοσύνη ψάχνει τις δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εις βάρος του αλλά και το θέμα της απόφασης του 2013 που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων γιατί δεν απέρριπτε την ύπαρξη των 600 δισ. του Σώρρα.
  Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ξένη Δημητρίου, έδωσε εντολή να ανασυρθούν από το αρχείο δικογραφίες, κάποιες εκ των οποίων είναι σε τελικό στάδιο διερεύνησης. Από την πλευρά του το υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε στην κ. Δημητρίου αίτημα για να μελετηθεί η απόφαση του Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας με την οποία αθωώθηκε ο Αρτέμης Σώρρας για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων μετά από μήνυση του Αδ. Γεωργιάδη. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου χρέωσε την υπόθεση της δικαστικής απόφασης σε αντιεισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου προκειμένου να ερευνηθεί αν μπορεί να ασκηθεί αναίρεση υπέρ του νόμου.
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

  Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ.....

   ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ ΚΡΕΜΟΤΑΝ Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,ΑΠΟ ΕΝΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΡΚΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ…..
   ΘΕΛΕΤΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ,ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ…
   ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΟΥ ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΜΕ «ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΤΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ,ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ??
   ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΟΥΝΟ ΑΠΟ ΕΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ,Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΤτΕ,ΝΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΝΟΥΝ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΕΙΠΕ ΒΑΛΤΕ ΜΕ 600 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ….
   Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟ ΒΡΗΚΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΟΨΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙ…
   ΕΚΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΟΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΠΙΑΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΤΑ ΤΗΛ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΔΙΝΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΑΝ ΓΛΥΤΩΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…
   Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΩ ΤΟΥΣ ΕΙΧΕ ΟΛΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΗ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ??
   ΑΛΛΑΖΕ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΔΕΡΦΙΑ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΘΑ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΚΟΥΝΑΕΙ ΟΤΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ$ ΣΤΗΝ ΤτΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ…!!!
   ΕΚΕΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ,ΟΙ «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» ΤΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΝΟΥΛΕΣ ΣΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΝΟΥΣΑΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ…
   Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΥΗΜΕΡΟΥΣΕ,ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΘΑ ΓΥΡΙΖΑΝ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΥΓΕΙ 500.000 ΝΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ…
   ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ…!!!
   ΕΝΑ "ΝΑΙ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΤΕ ΑΛΛΑΖΕ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΛΛΑ ΥΠΑΚΟΥΗ ΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΕ...
   ΟΤΑΝ ΞΑΝΑΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤτΕ..
   ΜΕΓΑΛΟ «Λ Α Θ Ο Σ» ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΣΩΣΕΣ ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ,30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ…..
   ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΠΑΡΩΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ??
   ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ,ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ 600 ΔΙΣ$,ΑΣΧΕΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΧΕΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΝΑ ΕΙΧΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ,ΗΤΑΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝΑ ΠΟΤΑΜΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΥΗΜΕΡΟΥΣΕ ΣΗΜΕΡΑ...
   ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΑ ΕΓΩ ΟΤΙ 100% ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΧΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ??
   ΘΑ ΤΟΥ ΕΚΟΒΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΕΧΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ...
   ΑΦΗΣΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΘΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩΣΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΟΙ "ΕΙΔΙΚΟΙ" ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΟΛΑΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ "ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ" ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ...

   Διαγραφή
  2. ΡΟΥΦΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΠΟΥΣΤΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

   Νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Σώρρα για βαρύτατα κακουργήματα

   Της Άννας Κανδύλη

   Για σωρεία κακουργηματικών πράξεων διώκεται ο Αρτέμης Σώρρας και επτά στενοί του συνεργάτες μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευγενία Αυλίδου.

   Σε βάρος του Σώρρα μάλιστα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή μετά από αίτημα της Εισαγγελέως αφού εκτός της βαρύτητας των αδικημάτων που του αποδίδονται, ο επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις» θεωρείται ύποπτος φυγής ενώ εξακολουθεί να είναι φυγόποινος μετά την καταδίκη του από δικαστήριο της Πάτρας σε ποινή κάθειρξης 8 ετών χωρίς αναστολή.

   Ανάμεσα στους επτά συνεργάτες του που κατηγορούνται βρίσκονται και δύο ελληνικής καταγωγής που ζουν στον Καναδά και δεν εμφανίστηκαν να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας ούτε μέσω συνηγόρου.

   Συγκεκριμένα, τα αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που τους αποδίδονται είναι:

   Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα απάτης και τετελεσμένη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου (Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και Τραπεζών με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

   Τα πλημμελήματα που κατά περίπτωση τους αποδίδονται είναι: Διασπορά ψευδών ειδήσεων, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη κακουργημάτων ή πλημμελημάτων κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα

   ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ

   Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα η απάτη συνίσταται στο ότι έπειθε τους πολίτες να μην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο Δημόσιο και στις Τράπεζες με αποτέλεσμα να υποστούν βλάβη. Ενδεικτικά αναφέρεται πως από την μη καταβολή οφειλών 115 οφειλετών προς το ΙΚΑ το ποσό ανέρχεται στα 4 εκ. 700 χιλ. Ευρώ.

   Σε πανελλαδικό επίπεδο τα χρέη είναι ανυπολόγιστα καθώς μόνο τα μέλη της "Ελλήνων Συνέλευσις" είναι 12 χιλιάδες ενώ είναι αόριστος ο αριθμός των υποστηρικτών.

   Όσον αφορά στα περίφημα ομόλογα της Ανατολής τα οποία ο Σωρρας πρόσφερε για να διαγραφεί το χρέος της χώρας , η εισαγγελική λειτουργός αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες πως η Τράπεζα της Ανατολής είχε εξαγοραστεί από την Εθνική Τράπεζα αρχές του 20ου αιώνα. Οι μετοχές αυτές, σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα έχουν μόνο συλλεκτική αξία και μηδενική πραγματική. Πωλούνται δε στο διαδίκτυο προς 75 ευρώ η μία. Όταν έγινε η μεταβίβαση της Τράπεζας Ανατολής ακυρώθηκαν όλες οι μετοχές και οι παλαιοί νόμιμοι δικαιούχοι αυτών απαίτησαν ως αποζημίωση για κάθε μία 200 κατοχικές δραχμές. Αργότερα, με το νόμο 18/1944 η νέα δραχμή ορίστηκε ότι ισοδυναμεί με 50 δισεκατομμύρια της κατοχικής.

   Για τις μετοχές-ομόλογα σημειώνει πως δεν αποτελούν έγκυρα διαπραγματεύσιμα όπλα αλλά προϊόν απάτης ενώ χρησιμοποιούνται παράνομα ονόματα αξιωματούχων του Υπ.Οικονομικών. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, ο Αρτέμης Σώρρας είχε απευθυνθεί σε μία ΔΟΥ και είχε ζητήσει να του πουν τι φόρος του αναλογούσε εάν προχωρούσε σε δωρεά 2 μετοχών της Τράπεζας ανατολής για τις οποίες ο ίδιος υποστήριζε ότι άξιζαν 2 δις ευρώ. Η απάντηση ήταν 13,5 εκ. ευρώ, μια εκτίμηση που ο "σωτήρας" της χώρας χρησιμοποίησε ως επιβεβαίωση των ισχυρισμών του πως διαχειρίζεται τις εν λόγω μετοχές συνολικής αξίας 600 δις δολαρίων.

   Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα καθώς και αυτό της άπατης συνίστατο στις εισφορές των μελών που κατέβαλαν 5 ευρώ κάθε μήνα και 10 ευρώ για την εγγραφή τους στην "Ελλήνων Συνέλευσις".

   Τέλος από τα στοιχεία της ίδιας της οργάνωσης φαίνεται να έχουν σταλεί 5 χιλιάδες εξώδικα σε δημόσιες αρχές.

   Διαγραφή
  3. Viky Charalambous
   ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΤΟΥ Ν. 4170/2013 ( ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ )ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4174/2013 ( ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ,ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ( ΕΠΙΤΑΓΗΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ),ΠΟΥ ΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ !!

   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ, ΠΟΥ ΒΡΕΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ Η ΚΛΑΠΕΝ,ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, Ν' ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΟΜΩ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΗΤΟΙ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ Η ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΗΣ Η ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
   (ΑΡ. 208 & 386 Π.Κ.).

   ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ Η' ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ.

   ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ,
   ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΜΑΧΗΤΩΣ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ, ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, Η' ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ,

   Η' Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Η' ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ,ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ν' ΑΞΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤ. ΑΡΘ. 914, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 330 Α.Κ. ΕΙΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΚΑΘΕ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Η' ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.

   ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΤΡΑΠΕΖΑ/ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΔΗΜΟΥ/ ΥΠ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ, EX LEGE !!!!

   ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΗΡΙXΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΣΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ...

   ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 100.000 ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΡΘΕ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΑΝ,ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΙΔΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΙΣΩ ΦΤΟΥ ΚΙ'ΑΥΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΛΑΣΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ...

   ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΟΣΟ ΑΣΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΖΕΨΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕ 21.000 ΣΕΛΙΔΕΣ,ΤΟΣΟ ΑΓΧΟΣ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ,ΓΙΑΥΤΟ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΑΥΤΗ Η ΔΙΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ,ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ,ΕΝΩΠΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ…

   Διαγραφή
  4. ΒΑΡΑΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ ΠΕΦΤΕΙ !!!!

   ΛΕΕΙ Ο ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΕΞΙΣΤΟΡΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΒΕΙ :
   ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΩ.

   ΕΤΣΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 21 ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ 28000€ ΟΦΕΙΛΕΣ.
   ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΦΠΑ.
   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΤΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΘΑ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΤΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.

   ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΕΙ ΤΟΥ ΕΦΟΡΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΠΑΩ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΣΩ ΑΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΜΥΝΗΣΗ .

   ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΕΙ ΑΥΤΑ.

   ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΟΥ .

   ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ (ΣΩΡΡΑΙΟΥΣ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΚΡΗ.

   ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ…!!!!
   https://newradiofmb.blogspot.gr/2017/09/28000.html?m=1

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος13 Αυγούστου 2017 - 11:10 π.μ.
   ΩΣΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΥΣΤΑΛΕΙΣ ΠΟΥΤΣΑΡΑΔΕΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΡΙΟΛΗ ΣΚΥΛΟΜΠΑΤΗΡΗ ΤΡΙΠΛΟΗΛΙΘΙΕ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΕ ΠΑΤΕΡΑΚΗ..??????
   ΑΜΑ ΣΑΣ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΛΟΥΤΣΟ ΕΣΥ ΤΣΑΠΕΛΟΦΑΓΕ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΜΑΛΙΑ Ο ΑΛΛΟΣ Ο ΤΡΙΓΩΝΟΚΩΛΟΣ ΜΠΑΤΗΡΟΓΥΦΤΟΣ ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΚΩΛΟΒΑΡΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ....ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΤΣΑΠΕΛΟΓΥΦΤΕ...10 ΡΙΞΤΕ 10 ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΙ..

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος13 Αυγούστου 2017 - 9:08 π.μ.
   ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΤΟΥ ΡΙΞΟΥΝ ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΙ ΧΛΑΑΤΣΣ ΘΑ ΤΟΝ ΣΒΕΡΚΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΩΝ ΙΣΟΒΙΤΩΝ? ΠΩΩ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΖΕΣ 10αρικα ΚΑΙ 150αρια ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΤΣΑΠΛΕΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΠΟΛΥ ΖΟΡΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΣΑΔΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟΚΩΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ Ε ΡΕ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΚΑ ΟΙ ΙΣΟΒΙΤΕΣ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΘΑ ΤΟ ΤΡΕΛΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΑΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΗΓΑΙΝΕ ΡΕ ΠΟΡΔΟΧΕΣΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟΝ ΦΕΡΕΙ ΧΛΑΑΤΣΣ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΑΠΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥ ΡΕ ΣΤΟΥΜΠΕ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΚΑΦΕ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΞΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΠΕΣ.
   Η ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΘΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΓΓΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΥΛΑΠΟΚΩΛΗ ΚΥΠΡΕΙΚΙΑ ΑΛΟΓΟΚΕΦΑΛΗ ΓΑΙΔΑΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΦΩΝΑΧΕΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΓΚΟΥΡΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΑΥΤΗ ΚΡΑΑ ΚΡΑΑ ΚΡΑΑΑ!!!! ΑΑΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΑΑΑΑΑΑΑΑ

   Διαγραφή
  7. Ανώνυμος13 Αυγούστου 2017 - 1:45 π.μ.
   Μ ΠΑΤΗΡΑΚΗ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΖΕΙ Ο ΣΩΡΑΣ Η ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕ Η ΜΑΦΙΑ ΣΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΚΡΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ ΝΑΤΑΝΕ ΘΑΧΕ ΨΟΦΙΣΕΙ.ΑΠΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΡΩΤΑΩ.ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΖΕΙ ΚΑΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΤΑΧΑΜΟΥ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΒΟΛΕΥΕΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΤΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΔΕΝ ΒΟΛΕΥΕΙ ΕΝΩ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΗΡΟΩΠΟΙΕΙΤΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΒΛΑΚΑΣ(ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ) ΚΑΙ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΕΙ.ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΠΑΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΝΟΜΑ.

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος12 Αυγούστου 2017 - 10:29 μ.μ.
   ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑ.ΕΠΕΙΔΗ ΣΩΡΑ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΓΕΝΑΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ,ΜΗΠΩΣ Η ΣΥΜΟΡΙΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΚΑΙ ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ,ΕΤΣΙ ΔΡΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ.ΟΤΙ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ,ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΗ ΟΤΙ Η ΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ(ΠΛΗΝ ΑΠΑΤΗΣ) ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΟΠΟΤΕ ΝΑΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ,ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ

   Διαγραφή
  9. ΚΑΡΑΦΛΟΓΙΔΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕΣ ΟΤΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑ ΜΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΣ!!!!!!! ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΓΙΔΙ? Ο ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΣ ΞΕΜΑΣΤΟΥΡΩΣΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΛΑΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ

   Διαγραφή
  10. Ανώνυμος12 Αυγούστου 2017 - 11:19 μ.μ.
   ΡΕ ΘΑ ΑΚΟΥΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΤΣΟΥΖΕΙ Η ΣΟΥΦΡΑ ΣΟΥ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΕ.
   ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΑΒΛΙ ΣΟΥ 'ΡΙΞΕ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ Ο ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ Ο ΡΗΝΟΣ Ο ΑΛΛΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΝΑ ΣΤΟΝ ΦΕΡΜΑΡΟΥΝ.
   ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΞΕΒΡΑΚΩΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΡΑΣ ΣΩΒΡΑΚΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΟΚΑΤΕΒΑΖΕΙΣ
   ΘΑ ΚΟΥΡΑΖΟΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΑΝΕΒΟΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΕΙΛΩΝΕΣ.

   Διαγραφή
  11. ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΠΟΛΥΚΟΥΡΑΖΟΥΜΕ.
   ΓΥΦΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΛΑΒΑΝ ΤΕΛΟΣ.
   Μ' ΕΝΑΝ ΓΕΛΟΙΟ ΠΑΠΑΤΖΗ ΓΥΦΤΟΑΠΑΤΕΩΝΑ ΠΕΝΤΕ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΕΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΣ ΔΥΟ ΑΠΑΤΕΩΝΙΣΣΕΣ ΒΙΚΕΣ ΕΚΑΤΟ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΣΩΖΟΥΣ ΚΑΙ ΚΩΛΕΤΣΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΗΛΙΘΙΣ ΣΟΥΛΕΣ ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ.
   ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΟΠΡΙΑ.

   Διαγραφή
  12. ΒΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΓΟΥΜΙ ΣΟΥ ΡΕ ΞΕΒΡΑΚΩΤΕ ΓΥΦΤΟΛΩΠΟΔΥΤΗ ΝΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΝΑ ΣΕ ΒΙΑΣΕΙ Ο ΑΡΑΠΗΣ.
   ΩΣ ΠΟΤΕ ΝΟΜΙΖΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΒΙΑΖΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΟΣΝΥ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΡΕ ΗΛΙΘΙΕ ΠΑΠΑΤΖΗ ΑΠΑΤΕΩΝΑ;
   ΑΚΟΥ !!! ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ Ο ΜΑΚΗΣ Ο ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΦΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΕΣΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΓΕ ΟΧΡΩ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΛΥΟΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΙΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΕΣΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ.
   ΜΑ ΠΟΣΟ ΗΛΙΘΙΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΣΚΑΤΟΓΥΦΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ 20ΧΙΛΙΑΡΑ;

   Διαγραφή
  13. Ανώνυμος12 Αυγούστου 2017 - 9:21 μ.μ.
   ΤΙ ΑΛΛΟ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΡΟΓΥΦΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ;
   ΟΤΙ ΛΕΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΛΕΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
   ΞΕΧΑΣΕ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΦΥΡΑΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.

   «...ξεπερνάει τα όρια της τερατολογίας»: Ο Σταύρος Κοντονής κατά του Αρτέμη Σώρρα (3/2/17)

   «Πέρασε από τη γραφικότητα στην επικινδυνότητα»: Τους τόνους απέναντι στο φαινόμενο Αρτέμης Σώρρας ανέβασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αντιλαμβανόμενος προφανώς ότι το ζήτημα έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί απαθής αλλά οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση.

   Ο Σταύρος Κοντονής δεν δίστασε να δηλώσει δημοσίως, αναφορικά με τους ισχυρισμούς του κου Σώρρα ότι έχει στην κατοχή του 600 δις δολάρια για να αποπληρώσει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος της χώρας πως «είναι φανερό ότι πρόκειται για απάτη», τονίζοντας μάλιστα πως «ο ισχυρισμός αυτός ξεπερνάει τα όρια της τερατολογίας» και απευθύνοντας μήνυμα προς τους «οπαδούς» του τους κάλεσε τουλάχιστον να προβληματιστούν.

   Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Καραγιαννίδη, ο κ. Κοντονής χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση του 8ου Πλημμελειοδικείου Ζακύνθου, που έκρινε ότι το πληρεξούσιο Σώρρα για τα 600 δις δεν είναι πλαστό και δηλώνοντας ικανοποιημένος για την άσκηση αναίρεσης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, εξέφρασε την προσδοκία του για την απόρριψη της επίμαχης απόφασης.

   Ο Υπουργός Δικαιοσύνης «ευλόγησε τα γένια του» υποστηρίζοντας πως ο ίδιος κινήθηκε άμεσα μόλις έλαβε γνώση της απόφασης του Πλημμελειοδικείου, «καρφώνοντας» τη ΝΔ, την οποία κατηγόρησε για αδιαφορία απέναντι στο φαινόμενο «Σώρρας».

   Εξέφρασε μεν την ικανοποίησή του από τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης για το θέμα, εξαπέλυσε δε πυρά εναντίον της για «ρυθμούς χελώνας» πριν από τη δική του πρωτοβουλία, καταλογίζοντας στους εκπροσώπους της ότι έμπλεξαν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και δεν ενήργησαν άμεσα για να αποτελέσουν «ασπίδα της κοινωνίας». Κατά την άποψή του - όπως είπε – σε υποθέσεις που άπτονται του ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Δικαιοσύνη πρέπει να κινείται αυτεπαγγέλτως και μάλιστα να τις ελέγχει κατά προτεραιότητα.

   «Ποιος λογικός άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ισχυρισμός και μόνο είναι από μόνος του μία απάτη; Ποιος μπορεί αν τα έχει αυτά τα χρήματα; Και γιατί δεν τα δίνει και παριστάνει τον σωτήρα του έθνους; Να προβληματιστεί η κοινωνία, αφού τα έχει, γιατί βάζει αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους και πληρώνουν συνδρομές ή για την κοινοποίηση εξωδίκου στην εφορία; Πώς είναι δυνατόν να τον ακολουθούν αυτό τον τύπο - δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά - όταν υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά;;», σχολίασε ο Σταύρος Κοντονής, επιχειρώντας να αφυπνίσει τους πολίτες που έχουν πιστέψει τον Αρτέμη Σώρρα.
   Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Καριαγιαννίδης, που δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Αρτέμη Σώρρα «απατεώνα» και «αλμπάνη», καλώντας τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να συντονιστούν για να τον αντιμετωπίσουν.
   «Έχει ξεφύγει πλέον η ιστορία. Πέρασε από τη γραφικότητα στην επικινδυνότητα και πρέπει να έχουμε συντονισμένη απάντηση στον απατεώνα Σώρρα. Δεν μπορεί κάθε απατεώνας αλμπάνης να εμφανίζεται και να λέει το παραμύθι του. Έχει αποκτήσει ο Σώρρας πολιτικό υπόβαθρο κι αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν μπορεί να μιλάει για τα άτομα με ειδικές ανάγκες έτσι και να μην σηκώνονται όλοι να τον πάρουν με τις πέτρες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καραγιαννίδης.
   https://www.youtube.com/watch?v=0uPOV5Ax7Oc

   Διαγραφή
  14. ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΡΕΧΩ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΔΩ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ??

   ****ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΛΚΑΤΩ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΝΟΗΜΟΝΕΣ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ*****

   ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ$ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2.3,ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΤΡΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΩΡΡΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ…??

   ΠΟΣΑ ΛΕΠΤΑ ΘΕΛΕΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΟΙΚ-ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΙΧΝΟΣ ΔΟΛΟΥ Η ΑΠΑΤΗΣ ΑΝ ΔΟΥΝ, ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ....

   ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΩΡΡΑΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΕΥΡΩΠΗΣ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ,ΔΝΤ ΚΛΠ...

   http://alfeiospotamos.gr/?p=22804

   Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟΙ Η ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η «ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ» ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ,ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ...

   ΟΝΟΜΑΤΑΚΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ...!!!!
   ΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΛΕΓΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ??

   Διαγραφή
  15. ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΤΡΕΠΟΣΟΥΝΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ!!!! ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΕΔΩ????

   Διαγραφή
  16. Πατερακη εισαι μεγαλο νουμερο..

   Διαγραφή
  17. ΟΧΙ ΝΟΥΜΕΡΟ,ΕΝΑΣ ΒΡΩΜΕΡΟΣ 12ΘΕΟΣ ΠΟΥΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΓΥΦΤΟΚΑΦΡΩΝ

   Διαγραφή
  18. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑΖΙΣΤΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΩ,ΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΒΛΕΠΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΜΟΥΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΦΩΝΑΖΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩ ΤΩΡΑ...

   ΠΟΙΟΥΣ ΛΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ,ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΕΤΕ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΤΟΝ ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΟΥ??

   ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕ ΤΟΥ ΓΕΛΟΙΟΥ ΦΥΡΕΡΙΣΚΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΝΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΝΔΙΑΣΜΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΜΠΡΟΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕ ΚΙ'ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ...

   ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ 30.000 ΘΥΜΑΤΑ...

   ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΕΤΣΙ??

   Η ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΛΑΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΝΕΚΡΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ...!!!

   Διαγραφή
  19. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΡΕ ΠΟΥΣΤΑΡΑ ΟΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ?????

   Διαγραφή
  20. ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΟΝ ΓΥΦΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΥΨΩΝΑ ΤΟΥ? ΠΟΤΕ ΡΕ ΓΙΔΙ?

   Διαγραφή
  21. Πωλειται διαστημοπλοιο σε αριστη κατασταση [εχει ταξιδεψει μια φορα μονο απο σειριος - πατρα 8,7 ετη φωτος αποσταση μονο] με καυσιμο ψωρρας γκαζ [10ευρω 50 χρονια] με πλαστη γραπτη εγγυηση.Τιμη 600 δις μετρητα όχι ομολογα και λογ καταπιστευματων

   Διαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]