Οργισμένη επιστολή Ιερώνυμου σε Γαβρόγλου για τις καταγγελίες περί προσβολής θρησκευτικών συμβόλων

Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου σχετικά με τα θρησκευτικά σύμβολα εργαζομένων στους χώρους εργασίας, απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Όπως αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να αποστείλει τη συγκεκριμένη επιστολή "προκειμένου να δηλώσει τη λύπη και διαμαρτυρία της για το δυσάρεστο συμβάν σε βάρος των δικαιωμάτων εργαζομένων, που είναι μέλη της Εκκλησίας μας".
"Θα αποτελούσε ωφέλιμη υπηρεσία στον τόπο, εάν το Υπουργείο σας με την παρούσα ευκαιρία απεδείκνυε ότι είναι άξια προστασίας η θρησκευτική ελευθερία για όλους, τόσο για την πλειοψηφία των ορθοδόξων χριστιανών, όσο και για τις μειοψηφίες των ετεροδόξων, ετεροθρήσκων ή των μη θρησκευόντων" προσθέτει, μεταξύ άλλων.
Ολόκληρη η επιστολή:
"Πρός
Τόν Ἀξιότιμο
κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας
καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον
Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν σημερινή Της Συνεδρία ἔλαβε γνώση τῶν ἀναφορῶν δύο ὑπαλλήλων τοῦ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οἱ ὁποῖες, κατόπιν τῆς ἀρνητικῆς ἀντιδράσεως τῆς Διευθύνουσας Συμβούλου, ζήτησαν ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ καί τό ἐποπτεῦον Ὑπουργεῖο σας νά τούς ἀπαντήσει, ἐάν ἀπαγορεύεται νά φέρουν τά θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἤ νά ἔχουν ἱερές εἰκόνες ἐπάνω στό γραφεῖο ἐργασίας τους.
Η Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε τήν ἀποστολή τῆς παρούσας, προκειμένου νά δηλώσει τήν λύπη καί διαμαρτυρία Της γιά τό δυσάρεστο συμβάν σέ βάρος τῶν δικαιωμάτων ἐργαζομένων, πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας.
Προκαλοῦνται εὔλογες ἀπορίες: ἀπό τήν ἀπαγόρευση νά ὑποχρεωθεῖ κανείς νά ἀποκαλύψει, παρά τή θέλησή του, τά θρησκευτικά του φρονήματα, θά φθάσουμε στήν ἀντίστροφη ἀπαγόρευση τοῦ δικαιώματος νά καθιστᾷ ὁ καθένας ἐμφανές τό θρησκευτικό του συναίσθημα στό δημόσιο χῶρο ;
Ἡ διαμαρτυρία καί ἡ λύπη μας, ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι θά παρασυρθοῦμε σέ ἐπίδειξη ἐμπάθειας. Ἡ � θική διαφορά τοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας ἔγκειται στό ὅτι εὔχεται καί προσεύχεται «ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς».
Θεωροῦμε, γιά τόν λόγο αὐτόν, ἀξιέπαινη καί χριστιανική τήν στάση τῶν θιγόμενων ἐργαζομένων, οἱ ὁποῖες δέν ζήτησαν τήν ἄσκηση διώξεως κατά τῆς προϊσταμένης τους, εἰ μή μόνον νά ἀναγνωρισθεῖ ρητῶς ἀπό τόν ἐργοδότη τους ἡ ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεώς τους στόν χῶρο ἐργασίας τους. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κοινότητα κλήρου καί λαοῦ, συμπαρίσταται στό δίκαιο καί δημοκρατικό αἴτημα τῶν ἐργαζομένων καί ἀναμένει τήν ἀπάντηση τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς καί τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου.
Θά ἀποτελοῦσε � φέλιμη ὑπηρεσία στόν τόπο, ἐάν τό Ὑπουργεῖο σας μέ τήν παροῦσα εὐκαιρία ἀπεδείκνυε ὅτι εἶναι ἄξια προστασίας ἡ θρησκευτική ἐλευθερία γιά ὅλους, τόσο γιά τήν πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅσο καί γιά τίς μειοψηφίες τῶν ἑτεροδόξων, ἐτεροθρήσκων ἤ τῶν μή θρησκευόντων.
Θά ἐνθυμεῖσθε πώς τόν Μάιο τοῦ 2009 στό ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι κατά τή διάρκεια σωματικοῦ ἐλέγχου ἀπό ἀστυνομικό σέ μουσουλμάνο καταστράφηκαν σελίδες τοῦ Κορανίου, πού εἶχε μαζί του ὁ ἐλεγχόμενος, εἶχαν προκληθεῖ βίαια ἐπεισόδια στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρίν κἄν ἐξακριβωθοῦν οἱ συνθῆκες τοῦ περιστατικοῦ.
Οἱ κρατικοί κανόνες λοιπόν, πού προστατεύουν τήν κοινωνική εἰρήνη ἀπό τίς προσβολές τοῦ ἑνός τῆς θρησκευτικῆς πίστεως τοῦ ἄλλου, ἔχουν παρόντα καί ἰσχύοντα λόγο ὑπάρξεως.
Καί ἡ δική μας ἀνεκτική στάση ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν ἀπαλλάσσει τήν Πολιτεία ἀπό τό λειτούργημά της νά παρεμβαίνει καί νά προστατεύει.
Κλείνοντας θά μᾶς ἐπιτρέψετε μία διαπίστωση γιά τόν φανατισμό.
Στήν Ἑλλάδα οἱ ἀπόπειρες ἀπό πολιτικές τάσεις, ἀκτιβιστικές ἑνώσεις ἤ δημόσια πρόσωπα γιά τήν προβολή καί ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἀθεΐας συνήθως ἐξαντλοῦνται σέ μονοσήμαντη ἀντιπαράθεση μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ ἔλλειψη νηφαλιότητας, ἡ ἐπιθετικότητα, οἱ διακωμωδήσεις καί οἱ προσβολές, πού ἐκδηλώνουν κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δίδουν τήν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται μᾶλλον γιά ἀπογοητευμένους χριστιανούς, παρά γιά συνειδητοποιημένους ἄθεους, πού σέβονται τήν θρησκευτική πίστη τοῦ ἄλλου.
Προκαλεῖ βεβαίως ἔκπληξη πῶς εἶναι δυνατόν τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή νά προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπό θρησκευτική ἀδιαφορία.
Εἶναι καί αὐτή μία κατηγορία θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ μᾶλλον ἀπειλητικότερη γιά τήν κοινωνική συνοχή ἀπό τήν ἀτομική θρησκοληψία.
Τό φαινόμενο τοῦ ἐπιθετικοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ, πού διεκδικεῖ καί ἐπαίνους προοδευτικότητας, ἀξίζει προσοχῆς ἀπό τό Ὑπουργεῖο σας, ἐπειδή ἀμφισβητεῖ τόν ἴσο σεβασμό τῶν δικαιωμάτων, μέ τό διχαστικό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀπειλή γιά τίς μειοψηφίες καί, ἑπομένως, δέν ἀξίζει προστασίας.
Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ σημασία τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν σχεδιασμό καί στίς ἀποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν εὐχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.
Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος"
Πηγή: romfea.ge
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger
 • Facebook Comment using Facebook
 • Disqus Comment using Disqus

6 σχόλια :

 1. ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΔΕΝ ΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΟΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ ΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΛΑΨΕΤΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΗΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΣΚΑΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΑΓΚΑΝΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ , ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΧΑΜΠΑΡΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΤΙΠ , ΑΝ ΕΧΕΤΑΙ ΚΟΤΣΙΑ ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ (ΔΥΣΤΥΧΩΣ):

  1)ENAΣ ΑΝΙΚΑΝΟΣ-ΙΔΕΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΚΙ ΕΝΑΣ ΔΗΘΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ,ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΘΕΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΕ ΜΠΛΑ-ΜΠΛΑ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΤΙΠΗΣΕΙΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΘΑ ΤΟ ΨΑΞΟΥΝ ΤΟ ΘΕΜΑ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΑΟΡΑΤΑ ΓΕΛΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΗΣΚΟΙ Η ΑΘΕΟΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΑΣΕΣ ΚΡΙΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΣΟ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΦΙΜΗΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΤΙΜΟΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΚΤΡΑΠΟΥΣΑ ΣΤΟ ΓΤΑΦΕΙΟ ΣΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΤΟ ΛΕΣΙ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ Η ΠΑΛΙΟΚΥΡΑΤΣΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΣΕ ΔΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΟ 1956 ΣΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ , ΝΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΚΑΙΓΑΝ ΚΑΙ ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟΤΕ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΑΝ ΖΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΣΑΝ ΚΙΟΛΑΣ , ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ,ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΧΟΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ , ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΠΕΙΣ ΔΥΟ ΛΕΞΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ????ΜΟΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΧΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΙΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΔΙΩΚΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΟΥΛΟΧΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΗΣΙΜΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ,ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΝ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΗΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΘΟΛΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ,ΟΠΟΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΧΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΤΟΥΣΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΠΙΣΩ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΥΛΑΚΟ ΤΗΣ .ΜΟΝΟ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΘΑ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΗ , ΙΕΡΩΝΥΜΕ ΞΥΠΝΑ ,ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΤΑΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΙΕΡΩΝΥΜΕ ΥΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΘΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή


Μυστηρια

[Μυστήρια][threecolumns]

Περιεργα - Απιστευτα

[Περίεργα - Απίστευτα][threecolumns]

Υγεια

[Υγεία][threecolumns]
Loading...

Αρθρα Αναγνωστων

[Άρθρα Αναγνωστών][twocolumns]

Πολιτικη

[Πολιτικά][threecolumns]

Οικονομικα

[Οικονομικά][threecolumns]

Αρχαια Ελλαδα

[Αρχαία Ελλάδα][twocolumns]

Life Style

[Life Style][bsummary]