Οι Σιωνιστές θέλουν να εξαφανιστεί ο ελληνισμός για να κυριαρχήσουν


Δόγμα Ζόνενφελντ: Το Σιωνιστικό Σχέδιο γενοκτονίας του Ελληνικού Έθνους
«Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος…
και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως
συνετισθεί. Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ».

Χένρι Κίσσινγκερ, Ανθέλληνας Σιωνιστής
(Σεπτέμβριος 1994)


Βαρύτατα και αδιάλειπτα τα πλήγματα που δέχεται η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες και δη τα τελευταία χρόνια. Χτυπήματα, τα οποία προέρχονται από τον προαιώνιο εχθρό του Ελληνισμού, τον Εβραϊσμό-Σιωνισμό. Κυριότερος στόχος τους η εξόντωση οποιουδήποτε Ελληνικού στοιχείου στον πλανήτη Γη και η οριστική επικράτησή τους, σε κάθε επίπεδο. Για την εκπλήρωση των επαίσχυντων αυτών στόχων λειτουργούν με υποχθόνιες μεθοδεύσεις και ύπουλες τακτικές, κάτι που φαίνεται από τα ανθελληνικά «Πρωτόκολλα και δόγματά» τους…

Όμως όλα αυτά τα παραπάνω είναι σε γνώση του Πανελληνισμού! Οι Έλληνες Έσχατοι Μαχητές τα γνωρίζουν όλα εδώ και πάρα πολύ καιρό, προειδοποιούν και -φυσικά- λαμβάνουν τα μέτρα τους για την σωτηρία του Ελληνισμού, που κινδυνεύει από τα σατανικά σχέδια του Εχθρού!… Σήμερα θα αποκαλύψουμε τα όσα έγραψε πριν από πολλά χρόνια -στις αρχές της δεκαετίας του 1980- ο αείμνηστος Μύστης Ιωάννης Πασσάς, ο διανοούμενος-συγγραφέας της θρυλικής «Αληθινής Προϊστορίας» και ιθύνων νους της κλασικής Εγκυκλοπαίδειας του «Ηλίου». Φυσικά, ο Πασσάς θεωρείται ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη των Έψιλον και ένας από τους περίφημους Φύλακες της Ελλάδας και του Λαού της.

Ας δούμε λοιπόν τι έγραψε ο Ιωάννης Πασσάς σε ένα άλλο κλασικό του σύγγραμμα, «Το Έγκλημα της Επιστήμης», που για πρώτη φορά εκδόθηκε πριν από παραπάνω από 30 έτη. Έγραψε σ’ αυτό το βιβλίο του ο Πασσάς τα εξής ακόλουθα σημαντικά:

«Οι Εβραίοι Σιωνισταί βασιζόμενοι εις τας αποκρύφους και μυστικιστικάς αυτάς παραδόσεις των, που περιέχονται εις τα «Ταλμούδ» και την «Καμπάλαν» διεμόρφωσαν την κοσμοθεωρίαν των και τας επιδιώξεις της φυλής των κατά την νεωτέραν εποχήν, συμπληρώσαντες αυτάς με τα παραγγέλματα «των Πρακτικών των Σοφών της Σιών» που συνετάχθησαν το 1987 εις το Α΄ συνέδριον των Σιωνιστών, που έγινε εις την Βασιλείαν της Ελβετίας την 29 Αυγούστου 1897 και εις το οποίον παρέστησαν, προσήλθον, 206 αντιπροσωπείαι Εβραϊκών κοινοτήτων, από όλας τας χώρας του κόσμου. Εδημοσιεύθησαν δε ολίγον αργότερον, πιθανώς το 1902, ή οπωσδήποτε το 1912, εις την Ρωσικήν, δια πρώτην φοράν»…

Και ο αείμνηστος Ιωάννης Πασσάς συνέχισε λίγο πιο κάτω, στο ίδιο κείμενό του, γράφοντας και τα εξής ακόλουθα:

«Τα κείμενα αυτά είναι αρκετά αποκαλυπτικά και κατά περίεργον σύμπτωσιν, προδιαγράφουν και προλέγουν από τότε -1897- πολλά από τα διαδραματισθέντα κατόπιν εις τον διεθνή χώρον, αλλά και δι’ όσα συμβαίνουν σήμερον. Και συνεπώς κατά κάποιον τρόπον βεβαιώνουν ότι αι εξελίξεις που είχον εν τω μεταξύ σημειωθή εις την διεθνή πολιτικήν, την διεθνή οικονομίαν και την διαμόρφωσιν των νεωτέρων κοινωνιών, είχον έκτοτε προγραμματισθή και κατηυθύνοντο, υπό του διεθνούς Σιωνισμού, (Μαρξισμός, Κομμουνισμός κ.τ.λ.) όπως αποδεικνύουν αι επιδιώξεις και τα παραγγέλματα των κειμένων αυτών. Εκδήλωσις δε σχετική και σαφεστάτη, περί των επιδιώξεων αυτών των Σιωνιστών, ήτο και το αποκαλυφθέν πρό τινος δόγμα ΣΟΝΝΕΦΕΛΝΤ του στενού συνεργάτου του Κίσσινγκερ, του πασίγνωστου Εβραίου Σιωνιστού και δρώντος ηγέτου των Σιωνιστών της Αμερικής».

Από αυτά που έγραψε πριν από 30 τόσα χρόνια ο αείμνηστος Πανέλληνας Ιωάννης Πασσάς συγκρατούμε μερικά πολύ σπουδαία στοιχεία, από εκείνα που αποδεικνύουν γιατί ο Ελληνισμός σήμερα κινδυνεύει με… βιολογική εξαφάνιση! Πρώτα απ’ όλα γίνεται λόγος για το Σιωνιστικό συνέδριο του 1897, με τον Θίοντορ Χερτζλ, τον συγγραφέα -ένα χρόνο πριν, δηλαδή το 1896- ενός άλλου κλασικού βιβλίου του Σιωνισμού: «Το εβραϊκό κράτος». Εκεί ο Σιωνιστής Χερτζλ προτείνει την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, που έγινε τελικά πραγματικότητα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή πάνω από μισό αιώνα αργότερα.

Σύμφωνα με τον μεγάλο Έλληνα ερευνητή Γεώργιο Πάλμο, το 1897 οι Σιωνιστές αποφάσισαν την Γενοκτονία των Ελλήνων! Δηλαδή, πριν από σχεδόν 120 χρόνια οι Εχθροί της Ελλάδος αποφάσισαν το πώς να καταστρέψουν το Ελληνικό Έθνος, τον προαιώνιο Εχθρό τους, εξαφανίζοντας βιολογικά κάθε τι το Ελληνικό… Σύμφωνα με τον Γεώργιο Πάλμο, αυτό έγινε και συνεχίζει να γίνεται, γιατί ο Ελληνισμός ήδη έχει συρρικνωθεί τρομερά σε σχέση με το 1897.

Τότε, Έλληνες υπήρχαν παντού και η ευρύτερη περιοχή μας ήταν γεμάτη από Ελληνικές πόλεις. Τώρα, ο Ελληνισμός -βάσει του Σιωνιστικού σχεδίου εξολόθρευσης των Ελλήνων- έχει εξαφανιστεί εντελώς από την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Βουλγαρία την Ρουμανία, την Παλαιστίνη, την Ιταλία κτλ. Κινδυνεύει να χαθεί και στην Αλβανία, στην Ελληνική γη της Βορείου Ηπείρου…

Όμως υπάρχει και συνέχεια. Όπως ανέφερε ο Πασσάς, στο βιβλίο του «Το Έγκλημα της Επιστήμης», ο Ζόνενφελντ -τον αναφέρει ΣΟΝΝΕΦΕΛΝΤ- αυτός ο Σιωνιστής στενός συνεργάτης του Ανθέλληνα Κίσσινγκερ, βασισμένος στο σχέδιο του 1897, επεξεργάστηκε μαζί με τον Κίσσινγκερ το σύγχρονο σχέδιο Γενοκτονίας των Ελλήνων! Αυτό δηλαδή που ζούμε σήμερα, με την οικονομική κρίση και την εκποίηση της χώρας μας σε ξένες Ανθελληνικές δυνάμεις. Αυτό το σχέδιο των πανούργων Σιωνιστών πρέπει να γράφτηκε κάπου το 1973 και -αμέσως μετά- άρχισαν τα «όργανα»: η «μεταπολίτευση» με την Κυπριακή τραγωδία, το φαύλο καθεστώς των πολιτικάντηδων και η καταστροφή της Ελλάδας… Στόχος: η υποταγή της Πατρίδας μας στον Σιωνισμό και η σφαγή των Ελλήνων, μέχρι να εξαφανιστεί βιολογικά το Ελληνικό Έθνος…

Το βίντεο που ακολουθεί δείχνει ανατριχιαστικές αποκαλύψεις
loading...
Post A Comment
 • Blogger Comment using Blogger

183 σχόλια :

 1. ΓΙΑΥΤΟ ΚΑΙ ΒΑΛΑΝΕ ΤΟΝ ΠΣΩΡΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΤΟΥΛΑΠΟΚΩΛΗ ΑΛΟΓΟΜΟΥΤΣΟΥΝΗ ΚΥΠΡΕΙΚΙΑ ΓΑΙΔΑΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ετσι ειναι εχει δικιο ο αγνωστος αρθρογραφος!! ο πψωρρας θα πολεμησει τους εβραιους και η κατσικοκερατη θα βαλει κωλοδαχτυλο του πψωρρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τίποτε δεν γίνεται τυχαία. Σχεδόν όλα κάπου σχεδιάζονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ασ αφησουμε καποτε την κλαψουρα,την γρινια,οτι εμεις ειμαστε οι εκλεκτοι και ολοι μας κυνηγανε.οι εβραιοι ειναι ενωμενοι,εχουν μεταξυ τους αλληλεγγυη και πορευουντε με επιτυχια στην ζωη.ασ προσπαθησουμε να τους μοιασουμε.αν δεν τα καταφερνουμε φταιει το κεφαλι μας και οχι οι αλλοι.ας σταματησει αυτο το παραμυθι επιτελους.ας κανουμε και εμεις στοες δικες μας,ας κανουμε τελετες μυησης σε κλειστους χωρους,ας διδαξουμε στα παιδια μας μαθηματα ομονοιας,ενωτικα,ας τους ανεβασουμε την υπερηφανεια.αν τωρα αυτοι που διαλεγουμε να μας κυβερνουν παιρνουν εντολες απο εξω και εφαρμωζουν διασπαστικες πολιτικες,που μας αποδυναμωνουν,ας τους αλλαξουμε.αν δεν μπορουμε να το κανουμε ασ μην κλαιμε.ειναι πιο αξιοπρεπες να το βουλωνουμε και να καθωμαστε στον καναπε χωρις λογια και φουσκες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι Σιωνιστές θέλουν!... καί προσπαθούν!..., αλλά καί εμείς όμως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουν τα σχέδιά τους!... Μέχρι καί την Κούνεβα, την Βουλγάρα βάλαμε πάνω από το κεφάλι μας!... Βάλαμε να μας κυβερνήσουν οι απάτριδες διεθνιστές-Κομμουνιστές, που επιμένουν ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια καί ότι Δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα!.... Ούτε παιδιά πλέον Δεν γεννάμε!... Παραδώσαμε καί την άμυνα της Πατρίδος μας στα Αλβανόπαιδα!... Μόνο φαΐ, καί σκατό είμαστε πλέον!... Καναπές, τηλεόραση καί μεμψιμοιρία!.... Είναι να μην πετύχουν τα σχέδια των Σιωνιστών;;;;!!!.......... ΑΙΣΧΟΣ!................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΑΡΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΑΜΕ ΟΤΑΝ ΗΡΘΑΝ ΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΝ 17 ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΜΙΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΔΩ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ...

  ΔΕΝ ΘΑ ΕΔΙΝΑ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΑΡΑ ΑΥΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΛΑΣΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΟΜΑΣΟΝΟΣΠΟΡΟΥΣ..
  https://www.youtube.com/watch?v=piBRFmYQfIw

  ΤΟ ΑΣΧΗΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΟΛΙΑ ΦΑΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΟΠΛΑ,ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ,ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΧΥΘΕΙ...

  ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ ΣΤΑΛΜΕΝΑ ΕΡΠΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΝΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΠΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΙΣΑΝ,ΕΝΩΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ,ΟΧΙ ΤΡΙΧΑ ΝΑΤΟΥ ΠΕΙΡΑΞΕΙ,ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΕΙ...

  ΤΩΡΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΡΑ ΑΥΤΗ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΣΤΕΙΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΟΛΩΝ,ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Η ΦΑΡΑ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΛΕΨΙΕΣ ΤΟΥΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ...

  ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΙΟ Η ΜΟΛΙΣ ΔΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΡΡΑΣ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΒΟΛΙΔΑ ΝΑ ΠΕΤΟΥΝ ΛΑΣΠΕΣ,ΨΕΜΑ,ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΛΑΣΠΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΨΕΛΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ,ΑΦΟΥ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ,ΓΙΑΤΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΛΑΣΠΟΛΟΥΤΡΟ,ΟΙ ΕΙΡΩΝΕΙΕΣ,ΟΙ ΧΛΕΥΑΣΜΟΙ,ΟΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ...

  ΟΠΟΤΕ ΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΤΕ ΝΑ ΞΕΚΙΝΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...

  «Οι εβραίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ιδιαίτεροι άνθρωποι. Είναι ένα κράτος εν κράτει. Οι εβραίοι είναι οι αρχιληστές των σύγχρονων καιρών. Είναι τα ψοφίμια της ανθρωπότητας.
  Μέγας Ναπολέων

  «Οι εβραίοι είναι μια τόσο καταστρεπτική, λεπρώδης και ολέθρια γενιά που αξίζει να εξολοθρευτεί πριν γεννηθεί»
  Τζορντάνο Μπρούνο

  «Η δράσις των εβραίων είναι η πλέον επικίνδυνη και από τους φανερούς αντιπάλους του Αμερικανικού Έθνους…»
  Τζορτζ Ουάσινγκτον

  «Σε οποιαδήποτε χώρα και αν εγκαταστάθηκαν οι εβραίοι σε μεγάλο αριθμό, κατέβασαν το επίπεδο της ηθικής…»
  Βενιαμίν Φραγκλίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πηγεγε να γλιψις το κ
   ω λο σου

   Διαγραφή
  2. Πατεράκη σε βλέπω στην ψειρού με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο!

   Διαγραφή
  3. ΑΦΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ,ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ,ΕΦΙΑΛΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΠΕΡΑ,ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΝ ΤΟΣΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ...

   ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ,ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ,ΤΩΡΑ Η ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΕΞΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΓΕΝΕΕΣ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟΥ...

   ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΠΟΥ ΓΕΛΑΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΠΑΝΤΑ??
   ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ??

   Διαγραφή
  4. ΣΤΗΝ ΨΕΙΡΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΑ, ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΚΡΥΑ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ...

   ΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΛΕΠΡΕΣ...

   Διαγραφή
  5. μα την εφη εχεις δικαιο

   Διαγραφή
  6. ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΗΔΗ!
   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟΕ ΜΟΥΣΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΤΑ 600 ΔΙΣ!
   ΘΕΛΕΙΣ ΚΙ'ΑΛΛΟ ΧΟΙΡΙΝΟ?

   Διαγραφή
  7. ΜΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΜΑΖΕΜΕΝΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΣΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΕΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΣΑΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΣΠΟΥΣΑΝ ΣΕ ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΕΣ ΣΤΗΝ Μ/Α ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΣΦΑΖΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ??

   Διαγραφή
  8. που να παμε με αυτο το πραμα ρε;
   ή στον κορυδαλλο ή στο δαφνι θα μας κλεισουν
   δεν το βλεπεις οτι σουραυλαει;

   Βλακείες Σώρρα για τη Ρωσία και τον Πούτιν
   https://www.youtube.com/watch?v=6TI9rvJRFe0


   Διαγραφή
  9. ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΑΚΕΡ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΕΣ!ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΙΡ,ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!!

   Διαγραφή
  10. ολα να τα περιμενεις απο τον γυφτοπρακτορα
   το εχει δηλωσει αλλωστε
   επαγγελμα ρουφιανος

   Διαγραφή
  11. ΤΟ ΨΕΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ,Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΜΑΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΩΜΙΖΕΙ...

   ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ...

   ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟ ΛΕΕΙ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ,ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΛΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΑΚΕΡ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΕΡΑΣΩ ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΣΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΟΥΛΑ...

   ΤΩΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΑΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΓΩ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ...

   ΡΩΤΑΩ ΤΩΡΑ ΕΓΩ,ΠΟΙΑΣ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΟΣ ΔΙΑΟΛΟΣ ΣΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ??

   Διαγραφή
  12. Κ οχι μονο ρουφιανος,προδοτης ρουφιανος!!!Οι εβραιοι με το Σαμαρα τον προστατευανε τοσα χρονια ελεω χ.α.Τον ειδες που δεν απανταει πουθενα τωρα το χοιρινο με μουσι?

   Διαγραφή
  13. ΣΟΥ ΕΠΕΣΕ Η ΜΑΓΚΙΑ ΠΑΤΕΡ Ω ΜΟΥΝΑΚΗ !!Ε ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΘΑ ΣΟΥ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΚΛΚΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΦΥΡΙΖΕΙ Ο ΠΑΤΟΣ ΣΟΥ ΣΑΝ ΤΑ ΚΟΚΟΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΠΙΟΥ ΠΙΟΥ ΠΙΟΥ....

   Διαγραφή
  14. χα χα χα χα χα χα
   Δεν παιζεται στο παραμυθι ο γυφτος
   Ακου ρε τον πουστη τι λεει στην ρωσιδα....!!!!
   Εχει τις φωτογραφιες λεει του χιτλερ με την οικογενεια του, που ζουσε στην βραζιλια και πεθανε το 2006
   2006 - 1889 = 117 ετων
   Τις εχει τραβηξει ο πρακτορας του και του τις εχει δωσει με τα αρχεια του χιτλερ
   Ο πουτιν δεν ειναι ο πουτιν γιατι αλλα αυτια εχει ο πραγματικος ο πουτιν.
   Ο ανθρωπος ειναι γεννημενος παραμυθατζης
   Μεχρι και η ρωσιδα τον καταλαβε, μονο ο χαζοπετερακης και τα ηλιθια τα ψωρρογιδα που τ' αρμεγει δεν το εχουν καταλαβει.

   Διαγραφή
  15. Αμα του ριξει μια καρατια ο Βλαδιμηρος του σαπιου χοιρινου θα γινει χαλκομανια σαν τα πλακακια που κολλαγε στον τοιχο!!!

   Διαγραφή
 7. απο το να βριζεις τους αλλους καλητερα να κοιταξεις τον εαυτο σου στον καθρεφτη κα να του ριξεις μια μουντζα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κοριτσια σε λιγα χρονια θα εμφανιστουν αρχαια εβραϊκου πολιτισμου πολλων χιλιαδων ετων και θα τριβουν ολοι τα ματια τους.
  Μπραβο στους εβραιαους για την ομοψυχια τους,δεν υπαρχει αλλη φαρα σα αυτη,τους βγαζω το καπελο.
  Δειτε κοροϊδαρες
  https://olympia.gr/2013/09/19/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ο Πατερακης εχει δικαιο

  ΕτΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αποστολης Σταθόπουλος

  ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ (ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ) ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΒΓΑΛΤΕ ΤΑ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 2870, ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙ ΟΤΙ ΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

  ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΔΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ. ΟΛΩΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΣ !!!

  20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1922
  Ο νόμος 2870…Ένας νόμος, μια δημοσίευση, μια απόφαση, ένα απειλητικό «αόρατο» χέρι θανάτου…εφαρμόστηκε και οδήγησε σε σφαγές και φρικτό θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες Μικρασιάτες…Ο λόγος;
  Μα δεν είχαν διαβατήριο για να έλθουν στην Ελλάδα! Γιατί έτσι αποφάσισε η Ελλήνων Βασιλική Πολιτεία…

  Αυτά τα μιάσματα, οι βενιζελο-τρελαμένοι, οι τουρκομερίτες και τουρκόσποροι ας μείνουν εκεί, οι αχάριστοι, να σφαχτούν από τον Κεμάλ…ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ..!!!

  http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2015/07/11728771_967001609989285_6949444013059673721_o.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑΤΙ Ο ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ ΕΞΕΔΩΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ; …

   Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ !
   ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΡΟΤΣΙΛΝΤ… , ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΙΟ ΔΟΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΡΩΘΕΙ…

   Ο ΜΠΕΝ ΖΕΛΟΝ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΕΙ , ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ !

   ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ…

   ΕΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΕΛΛΗΝΑ,ΕΙΣΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΥΠΗΚΟΟΣ..

   Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΦΑΓΗ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΙΩΝΑ,ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ..

   http://alfeiospotamos.gr/?p=16776

   Διαγραφή
  2. ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ

   Διαγραφή
  3. ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ ΣΒΗΝΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Ε???ΦΑΤΗΝ ΤΩΡΑ!
   ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ ΣΤOΝ ΚΑΝΑΔΑ,ΤΑ 600 ΔΙΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ Κ ΤΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ RED PANTHER LIMITED!!!!!!!!!!XA AX AXA XA AX AXA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  4. ΧΟΙΡΙΝΟ ΔΕ ΣΕ ΕΙΔΑΜΕ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!ΣΤΟ ΣΡΟΙΤΕΡ ΤΑ ΜΕΙΛΗΓΓΙΑ ΣΟΥ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΝΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ ΕΞΩ!!!!!ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΠΗΔΗΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ{ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ}???

   Διαγραφή
  5. ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΑΚΕΡ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΕΣ!ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΙΡ,ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!!

   Διαγραφή
  6. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ???ΣΑΠΙΟΚΟΙΛΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑ!!!!!ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ Κ ΤΟ ΜΑΓΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  7. ΤΟ ΨΕΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ,Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΜΑΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΩΜΙΖΕΙ...

   ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ...

   ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟ ΛΕΕΙ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ,ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΛΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΑΚΕΡ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΕΡΑΣΩ ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΣΑ ΘΑ ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΟΥΛΑ...

   ΤΩΡΑ ΤΙΜΗ ΜΟΥ ΑΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΓΩ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ...

   ΡΩΤΑΩ ΤΩΡΑ ΕΓΩ,ΠΟΙΑΣ ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΙΟΣ ΔΙΑΟΛΟΣ ΣΑΣ ΕΦΕΡΕ ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ??

   Διαγραφή
  8. ΡΕ ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙΣ ΕΣΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ???ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΑΦΜ ΕΧΕΙΣ,ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΧΕΙΣ,ΟΦΣΟΡ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ ΕΧΕΙΣ,ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΣΥ ΡΕ ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ ΤΗΣ ΓΥΦΤΙΑΣ???ΑΝΤΕ ΜΗΝ ΕΡΘΩ ΕΚΕΙ Κ ΑΠΟ 1,50 ΣΕ ΠΛΑΚΩΣΩ ΣΤΙΣ ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ Κ ΣΕ ΚΑΤΕΒΑΣΩ 1,30!

   Διαγραφή
  9. ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑ

   Διαγραφή
  10. ΕΧΕΙΣ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ?ΕΧΕΙΣ????ΔΕ ΣΤΑ ΚΡΕΜΑΣΕ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ??!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  11. ουστ ρε από δω, παραμυθά, όλο ψέμα και απάτη είσαι

   Διαγραφή
  12. όλο μπούρδες γράφεις και παπαριές ρε, εκτός τόπου και χρόνου είσαι, μόνο στο Δαφνί σε καταλαβαίνουν

   Διαγραφή
  13. ΤΕΛΙΚΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΔΩ,ΛΑΘΟΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΑΣΠΟΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΩΡΡΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ,ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ,ΕΧΕΙ ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΞΑΝΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΠΛΟΓΚ ΜΕ ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ,ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ...

   ΓΙΑΤΙ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΩ ΕΓΩ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΟΤΑΝ ΝΙΩΘΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ...

   ΙΣΩΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΩ ΟΠΩΣ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΝΑ ΦΤΥΣΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ ΠΟΥ Η ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΤΟ ΒΥΖΑΞΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟ ΣΚΟΥΛΙΚΙ...

   ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ Μ/Α ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΣΦΑΖΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΞΕΣΠΟΥΣΑΝ ΣΕ ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ....

   ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΩ,ΕΧΕΙ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΧΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ...

   Διαγραφή
  14. Κ ΕΜΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΕ ΚΟΝΤΟΠΟΥΤΑΝΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΑΞ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  15. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
   SOR1

   Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
   Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
   Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
   Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
   Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
   Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
   Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
   Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
   PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
   Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

   SOR2

   SOR3

   Διαγραφή
  16. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
 11. ΑΓΡΙΑ «ΚΟΝΤΡΑ» ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ – ΒΟΥΤΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ! Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ! – ΚΟΝΤΕΨΕ ΝΑ «ΜΕΙΝΕΙ» ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ http://www.makeleio.gr/%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΧΕΙΣ ΧΑΚΕΡ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΙΣ ΙΡ????
   ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ ΡΕ ΓΥΦΤΕ

   Διαγραφή
  2. ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ ΣΒΗΝΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Ε???ΦΑΤΗΝ ΤΩΡΑ!
   ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ ΣΤOΝ ΚΑΝΑΔΑ,ΤΑ 600 ΔΙΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ Κ ΤΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ RED PANTHER LIMITED!!!!!!!!!!XA AX AXA XA AX AXA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  3. ΧΟΙΡΙΝΟ ΔΕ ΣΕ ΕΙΔΑΜΕ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!ΣΤΟ ΣΡΟΙΤΕΡ ΤΑ ΜΕΙΛΗΓΓΙΑ ΣΟΥ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΝΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ ΕΞΩ!!!!!ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΘΑ ΠΗΔΗΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ{ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ}???

   Διαγραφή
  4. ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΑΚΕΡ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΕΣ!ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΙΡ,ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!!

   Διαγραφή
  5. τα πολυνουμερα ειναι συνδεσμοι;
   αν ναι ...παλια αυτο το εκανε
   ο μορφΕΑς ΚΑΙ Ο ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΑς ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟς ΛΥΚΙΟς

   Διαγραφή
  6. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ???ΣΑΠΙΟΚΟΙΛΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑ!!!!!ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ Κ ΤΟ ΜΑΓΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  7. 9.45 ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ Ο ΑΡΧΙΔΟ ΜΑΛΑΚΑΣ Ο ΣΩΡΡΑΣ!ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΒΡΙΖΕΙ!!!ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ Η ΣΤΟΑ ΧΑΚΕΡ!

   Διαγραφή
  8. εσυ γιατι τον βριζεισ δε φοβασαι μη σε πιασει;

   Διαγραφή
  9. ΕΣΥ ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ????ΕΓΩ ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΠΑΤΑΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Κ ΒΡΙΖΩ ΤΟ ΔΙΠΟΔΟ ΖΩΟ,ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΣΥ?

   Διαγραφή
  10. δεν το ειπα για κακο επειδη ειναι πονηροι ολοι τους μη σε βρουνε
   τι ειαι αυτα τα πολυνουμερα αμα τα κανεις κοπυ σε βρισκουνε η αμα περασςι εστω και το τοξακι

   Διαγραφή
  11. ΑΚΟΥ ΓΥΦΤΕ,ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΠΙΑΣΕΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ Κ ΤΑ ΠΗΡΕΣ ΤΑ 100ΡΙΚΑ!ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΕΣ!

   Διαγραφή
 12. Η ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  ============================================

  AΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ! Χαμός έγινε! Έξαλλη η Τατιάνα με κυρία από το κοινό που τα «έχωνε» για τα προσφυγόπουλα! «Πάμε παρακάτω! Δεν μπορώ άλλο!» (ΒΙΝΤΕΟ

  Απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου! Αφορμή για να «ανάψουν τα αίματα» στάθηκε η προβολή ενός θέματος για την πρώτη μέρα 21 προσφυγόπουλων σε σχολείο του Σχιστού και την απόφαση 120 γονέων να μην στείλουν τα παιδιά τους.

  «Όλοι τα συμπαθούμε τα παιδάκια, αλλά αυτά τα ζητήματα δεν μπορούμε να τα βλέπουμε επιφανειακά», είπε η κυρία από το κοινό, προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα προσφυγόπουλα είναι φορείς ασθενειών όπως η φυματίωση και πως εξαιτίας τους απαγορεύουν την προσευχή και κατεβάζουν τις εικόνες από τα σχολεία.

  H Tατιάνα έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας «πάμε παρακάτω… δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάμε και σε άλλα θέματα… φτάνει! Πάμε παρακάτω είπα… Δεν μπορώ, πάμε παρακάτω!».

  http://www.makeleio.gr/a%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CE%B7/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μεχρι τη κορη του τραμπ εβρισε γιατι ειναι εβραια το θρησκευμα για να υπερασπιστη τα
   λαθροπουλα

   Διαγραφή
  2. ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΑΝΩ ΓΙΑΤΙ Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΧΑΚΕΡ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΕΣ!ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΗΝ ΙΡ,ΠΡΟΣΕΞΤΕ!!!

   Διαγραφή
  3. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ???ΣΑΠΙΟΚΟΙΛΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑ!!!!!ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ Κ ΤΟ ΜΑΓΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 13. Ο ΜΑΣΟΝΟΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ
  ΛΕΕΙ ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΡΕΣ ΜΑΡΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΨΕΜΜΑΤΑ
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΟΠΩΣ Ο ΠΣΩΡΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΧΙΜΑΣΩΝΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΣΥΝΟΜΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΡΕΙΣΜΑ ΣΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΖΩΝ-ΜΙΣΟΤΡΕΛΩΝ-ΑΒΑΠΤΙΣΤΩΝ-ΜΙΖΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  ΗΛΙΘΙΕ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΠΗΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΣΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΔΩ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ...

   ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   ΝΑΙ Η ΟΧΙ....!!!!

   ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ 30.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΚΡΥΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΜΑΤΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
   ΝΑΙ Η ΟΧΙ...!!!!!

   Διαγραφή
  2. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΗΔΗΞΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΙΣ

   Διαγραφή
  3. ΡΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Κ ΤΑ ΨΕΥΤΟΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΡΕΝΤ ΕΙΣΑΙ ΤΡΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!ΟΥΣΤ ΑΠΟ ΔΩ ΠΑΛΙΟΣΑΜΠΡΕΛΑ ΠΑΤΡΙΝΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!ΑΝΤΕ ΜΗ ΣΕ ΡΙΞΩ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Κ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΩΣΙΒΙΟ!!!!!!

   Διαγραφή
  4. ποιός σε έφερε εδώ και δεν καταλαβαίνεις τι γράφεις

   Διαγραφή
  5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ?ΝΤΑΒΑΤΖΗ ΣΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΟΥ ΓΥΦΤΟ ΔΕΝ ΒΑΖΩ!

   Διαγραφή
 14. ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ???ΣΑΠΙΟΚΟΙΛΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟΓΥΦΤΑ!!!!!ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ Κ ΤΟ ΜΑΓΚΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΚΩΔΙΚΟ απορρητο δεδομενο
  το ξυπνηστε ρε να τον διωξει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΤΟ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ!ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΡΕ ΦΙΛΕ?ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΣΧΟΛΙΑ?Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ?

   Διαγραφή
  2. δεν μπορω να σου απαντησω απο δω

   Διαγραφή
  3. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΔΩ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ...

   ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   ΝΑΙ Η ΟΧΙ....!!!!

   ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ 30.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΚΡΥΜΕΝΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΜΑΤΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
   ΝΑΙ Η ΟΧΙ...!!!!!

   Διαγραφή
  4. ΡΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Κ ΤΑ ΨΕΥΤΟΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΡΕΝΤ ΕΙΣΑΙ ΤΡΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!ΟΥΣΤ ΑΠΟ ΔΩ ΠΑΛΙΟΣΑΜΠΡΕΛΑ ΠΑΤΡΙΝΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!ΑΝΤΕ ΜΗ ΣΕ ΡΙΞΩ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Κ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΩΣΙΒΙΟ!!!!!!

   Διαγραφή
  5. μήπως βλέπεις και βρυκόλακες και βαμπίρ κάθε βράδυ ; σε αμόλησαν ή τους ξέφυγες από το Δαφνί ;

   Διαγραφή
  6. από πότε έχεις να πας σε γιατρό ; απάντησε

   Διαγραφή
  7. ΟΧΙ ΡΕ ΦΙΛΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΦΥΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΦΝΙ,ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΙΑ!ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΔΡΑΚΟΥΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ?ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΧΑΠΙΑ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ Κ ΕΒΑΖΕ ΜΕΑΣ?ΞΕΡΕΙΣ?

   Διαγραφή
 16. πολύ μυστήριες συμπτώσεις που δεν μπορούν να εξηγηθούν.και να πει κανείς οτι δεν γνωρίζω
  πολλά ? λύκε λύκε είσαι'δω ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ Κ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ ΒΟΖΝΥ!!!ΘΑ ΡΘΕΙΣ ΤΩΡΑ ΠΑΛΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟΠΙΘΑΡΟ???

   Διαγραφή
 17. ΣΗΜΕΡΑ 02.02.17 ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΕΓΙΝΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΠΑΓΩΣΑΝ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΗΣ Ε.ΣΥ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!!
  ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΣΥ – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!!

  Χρήστος Μαυρίδης ΣΗΜΕΡΑ 02.02.17 ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΕΓΙΝΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΨΑ.

  ( ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΓΡΑΜΨΑΣ ΗΤΑΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ… !!! – ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ !!! )

  ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ.
  ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟΝ ΔΑΡΑ ΚΑΙ…

  ΕΚΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ !!!
  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ …
  ΕΙΧΑΜΕ ΜΟΝΟΛΟΓΟ …
  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ !!!

  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΡΩΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ !!! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ;; ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ «ΟΧΙ»

  ΥΣ : ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ

  ΕΛΛΗΝΕΣ … ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΑΣ
  ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΙΚΗΘΗΚΑΜΕ
  Η ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ******ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΦΤΑΣΕ ΜΕΤΑ ΤΑ 200 ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ ΞΑΝΑ..!!!******

   Διαγραφή
  2. Κοιτατε τι μαλακιες βαζουνε στον Αλφειο για να κρατησουνε τα σωρρογιδα για μη φυγουν απο τοο μαντρι!Οι τραπεζες 15/12/2016 εστειλαν χαρτι στην τραπεζα Ελλαδος οτι οι λογ/σμοι που παρουσιαζει ο γυφτος ειναι πλαστοι!Οπως κ η απαντηση του Υπουργειου Οικονομικων των ΗΠΑ,οτι τα ομολογα του Βοζνυ ειναι πλαστα,δεν εχουν καμια αξια!Κ ερχεται τωρα η παλιοπατσαβουρα να μας πει οτι η δικηγορος τησς τραπεζας δεν αμφισβητει τα εργαλεια του Σωρρα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Κ ενω η προταση της αντιεισαγγελεως του Αρειου Παγου για την αμετακλητη ειναι καταπελτης για τα ψευτομολογα του γυφτου!!!!!!!!!!!!!!!!!!Οοουυυυυυυ να χαθειτε απο κει παλιουμμορια!!!!!!!Σας εχει πιασει πανικος με τη δικαιοσυνη κ γραφετε ενα τσουβαλι μαλακιες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ΥΓ:
   20/5/16 Τελεσιδικη αποφαση του εφετειου Πατρων που καταδικασε σε φυλακιση με αναστολη,ηλιθιο που ειχε εντολη πληρωμης τησ γυφτοσυμμοριας!

   Διαγραφή
  3. κάτω τα χέρια σου από τους εβραίους, 12θεε

   Διαγραφή
  4. ΕΧΕΙΣ ΞΕΦΥΓΕΙ ΤΕΛΕΙΟΣ, ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΣ, ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΑΝΕΙ, ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΙΜΟΥ, ΧΙ ΧΙ ΧΙ ΧΙ ΧΙ ΧΙ ΧΙ ΧΙ ΧΙ

   Διαγραφή
  5. για πια απελευθέρωσει μιλάς, για την σεξουαλική ;

   Διαγραφή
  6. ΣΗΜΕΡΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΦΑΝΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΣΚΑΤΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΠΑΡΩΝ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ 200.000 ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΕΡΙΞΕ ΤΡΕΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΦΥΓΕ ΦΥΓΕ ΦΥΓΕ....

   ΕΞΩ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΒΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΓΙΑ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΘΩΩΘΕΙΚΕ Ο ΣΥΝΕΛΛΗΝΑΣ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ...

   ΤΕΛΙΩΣΕΤΕ ΣΚΥΛΟΦΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ,ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΜΑΣ ΠΗΓΑΤΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ....

   ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΙΣΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΣΚΟΥΛΙΚΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ...

   Διαγραφή
  7. ΚΑΛΑ ΑΥΤΗ Η ΨΩΡΙΑΡΑ Η ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ Κ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ?ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΕΝ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΕ?ΚΑΛΑ ΦΑΓΑΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 100ΡΙΚΑ!ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ,ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΕΙΝΑ!

   Διαγραφή
  8. ΔΕΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ..

   ΜΑ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΡΕ ΓΜΤ,ΤΙ ΠΟΥΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΤΑ ΒΡΩΜΙΣΕΙ ΟΛΑ...!!!!

   """"ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ.
   ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟΝ ΔΑΡΑ ΚΑΙ…

   ΕΚΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ !!!
   ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ …
   ΕΙΧΑΜΕ ΜΟΝΟΛΟΓΟ …
   ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ !!!

   ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΡΩΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ !!! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ;; ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ «ΟΧΙ»

   ΥΣ : ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ"""""

   Διαγραφή
  9. ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ???ΔΕΙΞΕ ΜΑΣ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!

   Διαγραφή
  10. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΟΠΑΤΡΙΝΙΑΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑΣ!
   ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝΕ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΩΓΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ!ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΞΕΒΡΑΚΩΣΕ Ο ΡΗΝΟΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΠΑΝΚ!ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΣΕ Η ΤτΕ ΤΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΠΑΝΚ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΕΚΕΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΛΙΟ ΑΠΟ ΣΩΡΡΕΙΚΑ ΛΕΦΤΑ!ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΡΕ ΧΟΙΡΙΔΟ,ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗ ΤΡΩΓΛΗ ΤΑ ΕΧΕΤΕ?

   Διαγραφή
 18. Ο ΠΝΙΓΜΕΝΟΣ ΠΙΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΟΥ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ

  ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΕΤΟΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

  ΨΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΗ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στο ψέμα είναι μάνες, το μαύρο το κάνουν άσπρο

   Διαγραφή
  2. ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ??
   ΤΙ ΛΕΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΥΛΙΚΙ??
   ΣΕ ΠΟΝΕΣΕ ΠΟΛΥ ΕΒΡΑΙΕ??

   ΨΕΜΑΤΑ ΛΕΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ???

   ΜΙΣΟ ΤΗΛ ΤΟΤΕ ΠΑΡΕ ΕΝΑΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑ ΧΩΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ,ΤΙ ΛΕΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ??

   Διαγραφή
  3. ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ!!!! ΤΣΙΜΠΑ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ Κ ΠΗΓΑΙΝΕ ΤΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ!!!!!!ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ,ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ{ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ}Κ ΟΧΙ ΤΗ ΕΙΠΕ Η ΠΑΛΙΟΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΦΣΟΡ ΑΠ ΕΞΩ!ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΛΙΟ!ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΠΑΜΕ ΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ?ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ!

   Διαγραφή
  4. ΒΡΕ ΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ ΠΑΛΙΟ ΜΑΛΑΚΑ ΚΩΛΟΒΛΑΧΕ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΠΕΙΣ ΕΒΡΑΙΟ
   ΠΑΧΥΔΕΡΜΟ ΦΤΛΑΚΗ ΘΑ ΠΑΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΖΩΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

   Διαγραφή
  5. δεν γράφετε πουθενά αυτό ,παραμύθι είναι, πιθανόν να πήρε αναβολή για άλλο λόγω και τα γράφουν για προπαγάντα

   Διαγραφή
  6. ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΣΥ – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!!

   Χρήστος Μαυρίδης ΣΗΜΕΡΑ 02.02.17 ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΕΓΙΝΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΨΑ.

   ( ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΓΡΑΜΨΑΣ ΗΤΑΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ… !!! – ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ !!! )

   ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ.
   ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟΝ ΔΑΡΑ ΚΑΙ…

   ΕΚΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ !!!
   ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ …
   ΕΙΧΑΜΕ ΜΟΝΟΛΟΓΟ …
   ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ !!!

   ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΡΩΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ !!! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ;; ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ «ΟΧΙ»

   ΥΣ : ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ

   ΕΛΛΗΝΕΣ … ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΑΣ
   ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΙΚΗΘΗΚΑΜΕ
   Η ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ….

   Διαγραφή
  7. ΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΩΡΗ ΚΟΥΡΑΔΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΗΞΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΟΥΞΟΥ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΓΙΑ ΕΞΩ ΟΥΣΤ ΟΥΣΤ ΞΕΥΤΙΛΕΣ

   Διαγραφή
  8. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΟΠΑΤΡΙΝΙΑΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑΣ!
   ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝΕ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΩΓΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ!ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΞΕΒΡΑΚΩΣΕ Ο ΡΗΝΟΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΠΑΝΚ!ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΣΕ Η ΤτΕ ΤΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΠΑΝΚ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΕΚΕΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΛΙΟ ΑΠΟ ΣΩΡΡΕΙΚΑ ΛΕΦΤΑ!ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΡΕ ΧΟΙΡΙΔΟ,ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗ ΤΡΩΓΛΗ ΤΑ ΕΧΕΤΕ?

   Διαγραφή
  9. χα χα χαχα χα χα η πανουκλα μανεση στον αγωνα για τη μασα
   και γοβα στιλετο αμεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε

   Διαγραφή
  10. ΑΥΤΑ ΠΟΣΤΑΡΟΥΝΕ ΣΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΝΕ ΟΙ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΕΣ Κ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝΕ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΝΑ ΦΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΝΤΑΡΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  11. στο τέλος θα μας πουν ότι πέρασε και το διαστημόπλοιο από την Κέρκυρα, έκανε και στάση 5 λεπτά για καφέ, τρελάθηκαν τελειός, τους έχουν πρεσσάρει κάργα οι εισαγγελείς, χι χι χι χι χι χι χι χι χι

   Διαγραφή
  12. πω πω, τα ματζουράνια από τα Σκόπια βαράνε στο κεφάλι και έχεις παραισθήσεις !!!

   Διαγραφή
  13. Κ ειναι μονο η αρχη!Σκεψου το γυφτο να του ζηταει η εισαγγελεας τραπεζικη αποδειξη για τα 600 δις πως θα χοροπηδαει μεσα στην Ευελπιδων!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  14. ρε τι είναι αυτός, θα τον κλείσουν φυλακή και αυτός θα λέει κερδίσαμε τους εβραίους, τους ξεφτηλίσαμε και πάμε φυλακή για πλάκα

   Διαγραφή
  15. Ο ΡΗΝΟΣ, ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟΣ.
   ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΑΥΤΟ...ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ Ή ΑΛΗΘΙΝΟΙ..

   ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
   ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: https://www.iban.com/calculate-iban.html
   ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Please Select Country ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ Greece (GR)
   ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Account Number (αριθμός του λογαριασμού του Πελάτη) ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2007, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 97772541114.
   ΠΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ Calculate ΠΑΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ IBAN. ΕΤΣΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ IBAN ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: GR0701109770000097772541114
   ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΙ!
   ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΛΩΝ,ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ:
   1 Central Bank of Greece ( * ) 9832554711 500.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   2 ΑΤΕ Bank 3597772412 11.000.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   3 Alpha Bank 54477738142 3.800.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   4 Bank of Athens 67347745960 7.000.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   5 Bank of Attika 8293477736421 7.000.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   6 Commercial Bank of Greece 28277754132 11.000.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   7 Greek Postal Savings Bank 777333218 7.000.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   8 Geniki Bank 864777212 5.200.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   9 National Bank of Greece 97772541114 52.000.000.000.000,00 ΔΟΛ.
   10 Piraeus Bank 98877722335 11.000.000.000.000,00 ΔΟΛ.

   ΑΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΡΗΝΟΣ ΛΕΕΙ Ψ Ε Μ Α Τ Α!
   ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΠΟΛΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ; ΚΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΟΥΝΑΓΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΗΝΟ...

   ΜΕΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΡΗΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑ 30.000 ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙ ΠΑΠΑΣ Η ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΝΑ ΘΑΨΕΙ ΨΙΧΑΛΟ??

   Διαγραφή
  16. ΕΙΔΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ Η ΜΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

   Διαγραφή
  17. ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙΣ;

   Διαγραφή
  18. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
   SOR1

   Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
   Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
   Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
   Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
   Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
   Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
   Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
   Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
   PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
   Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

   SOR2

   SOR3

   Διαγραφή
  19. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
  20. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΟΠΑΤΡΙΝΙΑΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑΣ!
   ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝΕ ΧΑΡΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΡΩΓΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ!ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΞΕΒΡΑΚΩΣΕ Ο ΡΗΝΟΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΠΑΝΚ!ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΣΕ Η ΤτΕ ΤΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΜΠΑΝΚ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΕΚΕΙΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΛΙΟ ΑΠΟ ΣΩΡΡΕΙΚΑ ΛΕΦΤΑ!ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕΣ ΡΕ ΧΟΙΡΙΔΟ,ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗ ΤΡΩΓΛΗ ΤΑ ΕΧΕΤΕ?

   Διαγραφή
 19. Συγνωμη η υποθεση σωρρα εκρεμει στον Αρειο Παγο και βρισκεται σημερα δικαστηριο που εκδικαζει υποθεση του σωρρα και βγαινει αποφαση υπερ του;
  αυριο θα θα μαθω ,το μονο που μπορει να εχει γινει ειναι αναβολη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟΥ ''ΑΝΤΙΝΟΟΥ''....ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ...ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ....!!!!

   ΞΥΠΝΑΤΕ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ .....

   ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΆΖΕΣΤΕ ΠΩΣ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ...ΕΚΑΝΕ ΜΗΝΥΣΗ;;?? ...ΣΤΟ ΣΩΡΡΑ;;?? Ή ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ;;?? ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΝ;;?? Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ;;?? Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ;;???

   ΑΥΤΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΝ.... ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ;;?? ΠΟΙΟΝ;;?? ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ;;??

   ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ.!!!

   Πάνος Σώζος
   ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. ΤΣΙΠΡΑΣ: «Σας διαβιβάζουμε την εξώδικη δήλωση του κ. Αρτέμη Σώρρα , λόγω αρμοδιότητας» (Προς: ΥΠ.ΟΙΚ. , Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων , Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης.)

   Πηγή:http://alfeiospotamos.gr/?p=24503

   Πηγή:http://alfeiospotamos.gr/?p=26907

   Διαγραφή
  2. ΕΙΔΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ Η ΜΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ Ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

   Διαγραφή
  3. σωστός, η αναβολή έγινε νίκη, χι χι χι χι τα έχουν παίξει τελείος οι 12θεοι, αύριο θα μας πουν ότι ένας Μπάμπης πήρε τα 20.000 ευρω

   Διαγραφή
  4. ΚΑΜΙΑ ΜΑΝΤΑΜ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ,ΑΝ ΑΥΤΟ ΒΡΗΚΑΝ ΣΤΟ ΥΠ-ΟΙΚ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ Ο ΣΩΡΡΑΣ...

   ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ...

   ART TV: Μανούσος Ντουκάκης (Πρόεδρος ΠΕΦΕ) ΓΙΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ:

   ΚΙ’ΟΜΩΣ κ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΧΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ…!!!
   ΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΕΙ..!!!!

   ΕΧΩ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ..!!!

   ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ : ΜΑ ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ !!!

   ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ : ΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ;;; ….
   ΑΥΤΟΙ ΦΟΒΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ.!!!!
   ΦΟΒΟΝΤΑΙ.!!!

   Διαγραφή
  5. ΄δεν μπορούν να τους ακουμπήσουν και έχουν πάνω από 10 δικαστήρια, κάθε μήνα και ένα δικαστήριο

   Διαγραφή
  6. αυτοί θα τους βάλουν φυλακή και θα λένε ότι στις μυστικές δημοσκοπήσεις είχαν 35 % γι' αυτό τους βάλαν φυλακή, τρέλα και κορδέλα, κοινός ΒΑΣ ΒΑΣ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

   Διαγραφή
  7. 754 ΤΡΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΤΣ.. ΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
   754.000.000.000.000: 10.000.000 = 74.500.000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 400 ΔΙΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ Ο ΨΩΡΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΣΩΖΟ
   ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΠΑΝΑΡΑ ΨΩΝΑΡΑ !!!

   Διαγραφή
  8. ΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΡΦΕ,ΘΑ ΕΡΘΕΙΣ ΟΥΤΩΣ Η ΑΛΛΩΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ,ΟΜΩΣ ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΛΟΓΙΚΗΣ,ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ,Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ,ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ…???..
   ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥ,ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΩΣ!!
   http://www.wakeup.gr/products/tyu/
   ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΝΑ ΠΑΨΕΙΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ,ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑ ΧΡΩΜΑ ΔΟΓΜΑ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΕΣ,ΟΧΙ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ..

   ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΗΝΥΘΕΙ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΜΗΝΥΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΣΕΙ ΜΕ "ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ" ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΑ,ΜΟΜΙΜΑ ΕΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΕ ΡΑΦΙ,ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 300 ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΕΜΦΥΛΙΟ Η ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ..

   Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ,ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΦΜ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ 20.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΓΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 2.3 ΤΡΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ.
   http://alfeiospotamos.gr/?p=14143

   ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ ΤΟΥ 50% ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΕ,ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ 20 ΧΙΛ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ,ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΦΟΥ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΣ,ΠΕΡΑΝ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ,ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ ΒΓΕΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑ 70% ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ...

   ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΕΙ ΤΙ?....ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ??
   http://alfeiospotamos.gr/?p=18373

   ΑΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΕΙ,ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΩΣ ΗΜΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΛΑΝΗΤΗ..

   ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ??

   Διαγραφή
  9. αυτος και αν ειναι ψωρονουμερο!!! του εχει ταξει ο γυφτος το υπουργειο οικονομικων!!!

   Διαγραφή
  10. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
   SOR1

   Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
   Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
   Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
   Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
   Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
   Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
   Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
   Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
   PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
   Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

   SOR2

   SOR3

   Διαγραφή
  11. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
  12. 754 ΤΡΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΤΣ.. ΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
   754.000.000.000.000: 10.000.000 = 74.500.000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΜΟΥ ΚΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 400 ΔΙΣ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ Ο ΨΩΡΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΣΩΖΟ
   ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΠΑΝΑΡΑ ΨΩΝΑΡΑ !!!

   Διαγραφή
 20. Athanasios Dimitrios Ntompros

  ........ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ.........
  ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΤΣΟΝΤΟΚΑΝΑΛΩΝ (ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ) ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΟΪΚΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ...........
  ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΠΛΟΓΚ ΚΑΠΟΙΟΣ ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ ΑΣΧΕΤΟΣ ............ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.........................
  ΛΕΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο .......... ΗΘΕΛΗΜΕΝΑ ΑΣΧΕΤΟΣ..........
  <<Στον Άρειο Πάγο η απόφαση για τα 600 δισ. δολαρίων του Σώρρα
  Στον Άρειο Πάγο θα εκδικαστεί η υπόθεση που βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (το 2013) με την οποία το δικαστήριο επί της ουσίας δέχθηκε ότι ο Αρτέμης Σώρρας είναι διαχειριστής 600 δισ. δολαρίων, που ισχυρίζεται ο ίδιος ότι κατέχει σε αλλοδαπή τράπεζα επενδύσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε σωρρογιδο απο τις Σερρες η αμετακλητη λεει οτι ειναι διαχειριστης 600 δις που ανηκουν σε ξενη εταιρεια η οποια ειχε φαληρισει 2 χρονια πριν την αποφαση.Οταν η εισαγγελεας δει πλαστα εγγραφα κ ψευδομαρτυρες θα στειλει το γυφτο αδιαβαστο!Την ξερεις αυτη την παραγραφο στην ποινικη δικονομια?Κ κατι αλλο σωρρογιδο,η υπαρξη χρηματων,ομολογων ή μετοχων,αποδεικνυεται μονο με τραπεζικη αποδειξη!Αν εσεις εκει στις Σερρες το αποδεικνυεται δικαστικως,βοηθεια σας σωρρογιδα!!!

   Διαγραφή
  2. ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΓΩΓΕΣ,ΟΧΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ,ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΑΝΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ε.ΣΥ. ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΛΑΣΠΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΕΙΤΕ ΜΠΛΟΓΚΣ,ΕΙΤΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 Ε.ΣΥ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΩΡΑΙΑ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΕΙ ΟΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 300 Ε.ΣΥ.

   Διαγραφή
  3. ΜΑΣ ΤΡΩΓΑΝΕ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΜΑΣ ΓΥΦΤΟ!!!!ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΑ 600 ΔΙΣ!
   ΥΓ:
   ΣΤΟ ΡΗΝΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΓΩΓΗ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ????? ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ!!!!!!!ΓΕΛΟΙΕ ΓΥΦΤΟ!!!!!!!!ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

   Διαγραφή
  4. Πω πω πω!!!!!!!!!!!!!Ανατριχιασαμε απο το φοβο μας Παναγια μου!!!!!!!Οι κλεφτες θα κανουν αγωγη στους νοικοκυραιους!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  5. ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΓΩΓΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ,ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ???

   Διαγραφή
  6. Γι αυτο το σωρρογιδο το Ντομπρο:Αυτες τις μαλακιες βαζετε στο φβ κ κουβεντιαζετε μεταξυ σας ολα τα γιδια τα σωρρεικα!Κ μολις απαντησει ενας σωστος πεφτετε ολοι απανω κ τον βριζετε εγκαθετο,πρακτορα κτλ αληταραδες!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  7. ΛΙΓΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΧΡΕΩΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ,ΛΙΓΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΙΣ 200.000 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ...

   ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΔΗΜ ΤΕΛΗ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ...

   ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ??

   ΠΟΣΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ,ΠΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΡΡΕΑΣΕΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ...

   ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΑΔΕΡΦΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ 200.000 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΩ ΔΥΟ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ.,ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΓΚΑΛΟΠ...

   Διαγραφή
  8. με τι θα πληρωθουν αυτα χοιριδιο μουσι? απο τα ομολογα του βωσνυ η απο την τραπεζα του διαμαντοπουλου?
   γελοιε αυγοποδαρε

   Διαγραφή
  9. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
   SOR1

   Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
   Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
   Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
   Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
   Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
   Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
   Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
   Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
   PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
   Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

   SOR2

   SOR3

   Διαγραφή
  10. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
  11. Ρε σωρρογιδο απο τις Σερρες η αμετακλητη λεει οτι ειναι διαχειριστης 600 δις που ανηκουν σε ξενη εταιρεια η οποια ειχε φαληρισει 2 χρονια πριν την αποφαση.Οταν η εισαγγελεας δει πλαστα εγγραφα κ ψευδομαρτυρες θα στειλει το γυφτο αδιαβαστο!Την ξερεις αυτη την παραγραφο στην ποινικη δικονομια?Κ κατι αλλο σωρρογιδο,η υπαρξη χρηματων,ομολογων ή μετοχων,αποδεικνυεται μονο με τραπεζικη αποδειξη!Αν εσεις εκει στις Σερρες το αποδεικνυεται δικαστικως,βοηθεια σας σωρρογιδα!!!

   Διαγραφή
 21. ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΩΡΡΑ-ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ...
  parapona-rodoy.blogspot.com/2014/01/end.html
  του καυμενου μπατιρακη χωνι του το κανανε το πωπουδακι και τωρα σαν κλανει δεν πονει μονο αερα βγανει τον π@υτσο σαν βλεπει κλαιει και θρηνει τρεχει και τον προφτανει και ευθυs αμεσωs τον αρπαζει τον ρουφα και ειs την κ@λοτρυπιδα του τον βανει!και η χαρα του ειναι μεγαλη που βρηκε μια π@υτσα τοσο πολυ μεγαλη!
  Υ.Γ το αγαπημενο του ασμα π@υτσα μου μεγαλη και @ρχιδι@ μια οκα ελα σιμα και σουχω εναν Κ@λο νααααα!ΕΞ'ΟΥ ΚΑΙ ΤΟ κ.ΜΠΑΤΕΡΟΨΟΛΟΚΑΒΛΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Viky Charalambous
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 74 ΤΟΥ Ν. 4170/2013 ( ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ )ΚΑΙ ΤΟ Ν. 4174/2013 ( ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ,ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΝΔΕΛΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ, ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ( ΕΠΙΤΑΓΗΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ),ΠΟΥ ΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ !!

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ, ΠΟΥ ΒΡΕΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟ Η/ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΟ, ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ Η ΚΛΑΠΕΝ,ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ, Ν' ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΟΜΩ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΗΤΟΙ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ Η ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΥΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΗ ΚΛΕΜΜΕΝΗΣ, ΠΛΑΣΤΗΣ Η ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
  (ΑΡ. 208 & 386 Π.Κ.).

  ΟΥΔΕΙΣ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ Η' ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ.

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ,
  ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΜΑΧΗΤΩΣ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ, ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, Η' ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ,

  Η' Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Η' ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ,ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΒΙΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ν' ΑΞΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤ. ΑΡΘ. 914, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 330 Α.Κ. ΕΙΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΚΑΘΕ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Η' ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.

  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΤΡΑΠΕΖΑ/ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ/ ΔΗΜΟΥ/ ΥΠ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ, EX LEGE !!!!

  ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΗΡΙXΤΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΣΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥΣ ΕΛΗΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΕ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ...

  ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 100.000 ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΗΡΘΕ ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΑΝ,ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΙΔΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣ ΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΙΣΩ ΦΤΟΥ ΚΙ'ΑΥΤΗΝ ΑΡΧΗ Η ΛΑΣΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ...

  ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΞΕΛΗΞΗ ΚΑΙ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΛΑ,ΤΟ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΙ'ΕΔΩ ΜΕΣΑ,ΜΑΣ ΜΕΝΟΥΝ 99.998 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕΕΕΕΕΕΕ...!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ!ΚΟΛΛΑΕΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ Η ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ???

   Διαγραφή
  2. Τι ρωτας τωρα ρε φιλε!Στου Διαμαντοπουλου το ψευτοκαταθετηριο τα εχει βαλει γι αυτο ντρεπεται να δειξει την αποδειξη καταθεσης!

   Διαγραφή
  3. ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΥΦΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΚΕΙ ΤΑ ΕΧΕΙΣ?????ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  4. ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΦΑΣ...14 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ...

   Διαγραφή
  5. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΘΑΡΜΑ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ,ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΟ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΨΕΜΑ,ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ,ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ,ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΧΛΕΥΑΣΜΟ...

   ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΕΙ...

   ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΣΤΕ ΜΟΥ ΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΩΣ ΑΝΤΕΞΑΜΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ??

   ΒΡΕ ΚΑΘΑΡΜΑ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΠΩΘΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΥΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ??

   ΕΙΝΑΙ Η ΧΙΛΙΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΑΩ ΚΑΙ ΗΑ ΚΡΥΒΕΣΑΙ Η ΠΕΤΑΣ ΜΙΑ ΜΠΑΡΟΥΦΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΑΙ ΚΑΠΝΟΣ...

   ΤΟΛΜΑΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ??

   ΝΑΙ Η ΟΧΙ??

   Διαγραφή
  6. βρε ελενη ποτε κοιμασαι?

   Διαγραφή
  7. ΕΣΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΑΛΕΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Η ΟΧΙ ΜΟΣΧΑΡΟΚΕΦΑΛΗ?

   Διαγραφή
  8. ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΣΑΙ
   ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΙΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΑΙΧΤΟΣ
   ΧΤΥΠΑΣ ΤΑΒΑΝΙ

   Διαγραφή
  9. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  10. ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΣ ΚΑΘΕΤΩΤΙΚΕ ΠΟΝΤΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΛΟΓΑΚΙΑ ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟΥ ΕΒΡΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ..!!!!

   ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΝ ΤΟ ΞΑΝΑΕΙΠΑ ΑΥΤΟ...

   ΠΩΣ ΑΝΤΕΞΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΑΓΕ??

   ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ,ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΚΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ???

   ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΤΕ ΕΛΕΟΣ ΜΗΠΩΣ??
   ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΜΑΖΕΜΕΝΗ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ...!!!!

   Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙ..!!!!

   Διαγραφή
  11. ΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΒΑΛΑΤΕ ΤΑ ΚΩΛΟΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΒΩΣΝΥ??
   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ Η ΒΑΝΚ???

   Διαγραφή
  12. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
   SOR1

   Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
   Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
   Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
   Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
   Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
   Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
   Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
   Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
   PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
   Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

   SOR2

   SOR3

   Διαγραφή
  13. ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΗΤΑΝ Η ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ????
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΥΜΑ ΧΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΩΡΙΑΡΗΔΕΣ!!!!

   Διαγραφή
  14. μπειτε στο preveza post και διαβαστε το εξωδικο να πεσετε κατω απο τα γελια!!!

   Διαγραφή
  15. εδωσε εντολη ο τσιπρας να πληρωθουν τα χρεη απο τα λεφτα του γυφτου!!!!!
   ετσι γραφουν οι συμμοριτες στο εξωδικο!!!!!!!!
   ζωα 12θεα

   Διαγραφή
  16. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
  17. ΑΥΤΑ ΓΥΦΤΟ ΣΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΕΣ ΜΑΛΑΚΑ

   Διαγραφή
 23. ΛΙΓΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΧΡΕΩΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ,ΛΙΓΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΙΣ 200.000 ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ...

  ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΔΗΜ ΤΕΛΗ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ...

  ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ??

  ΠΟΣΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ,ΠΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΡΡΕΑΣΕΙ ΑΣ ΠΟΥΜΕ...

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΑΔΕΡΦΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ 200.000 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΩ ΔΥΟ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ.,ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΓΚΑΛΟΠ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΝΤΟΛΕΣ 200.000
   ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΗΔΕΝ
   ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΣΗ ΜΑΛΑΚΙΑ ΣΕ ΔΕΡΝΕΙ

   Διαγραφή
  2. Θύμα του Σώρρα τρώει πλειστηριασμό της επιχείρησης του
   https://www.youtube.com/watch?v=Y7Vhxt4MXSc

   Διαγραφή
  3. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ?

   Διαγραφή
  4. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
   SOR1

   Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
   Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
   Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
   Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
   Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
   Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
   Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
   Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
   PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
   Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

   SOR2

   SOR3

   Διαγραφή
  5. αρχισαν οι μηνυσεις κατα της γυφτοσυμμοριας για απατη!!!!

   Διαγραφή
  6. διαβαστε στο preveza post το εξωδικο να φριξετε με τα σωρογιδα!!!!!

   Διαγραφή
  7. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
  8. ΠΑΛΙΟΣΑΜΠΡΕΛΑ ΠΑΤΡΙΝΙΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ??????ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΡΕ 12ΘΕΟ ΚΑΘΑΡΜΑ

   Διαγραφή
 24. Ηρικεπαίος: Η πρωτόγονη και ζωοδότης δύναμη και Των αυτοχθόνων Ελλήνων του κόσμου

  σε αυτον πιστευει ι σωρρας και ολοι η Ε.ΣΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ευάγγελος Ηρακλείδης μαζί με Νικος Κωλετσης και 26 ακόμη.
  48 λεπτά ·

  "ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ".!! ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΩΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ 600ΔΙΣ;;? 30.01.17
  ΠΩΣ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑ $600ΔΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΑ 2.3ΤΡΙΣ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ;;?? ΔΕΝ ΠΑ ΝΑ ΧΤΥΠΙΕΣΤΕ ΤΣΟΝΤΟ-ΚΑΝΑΛΑ...!!!! ;)
  Fb:https://www.facebook.com/angelo.irakleides/videos/1922484561308380
  Πηγή:https://www.youtube.com/watch?v=s1EetFn7zjY
  ================
  Μαιρη Ε.Γ : ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ, ΣΚΛΑΒΟΙ, ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ - ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.!!!!!!!!!! ΟΛΟΙ ΣΑΣ.!!!!!!!!!!!!
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ- - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ- ΙΕΡΕΙΣ

  ΟΛΟΙ ΟΡΚΙΖΕΣΤΕ.!!!!!!!!!!!!!! ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΤΕ ΝΑΙ Η ΟΧΙ;;;??????

  ΜΗΠΩΣ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ ΞΕΧΥΘΗΚΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ..ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΜΑ.!!!!!!!!!
  ΚΑΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΛΑΟΣ......
  ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗΔΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ, ΓΙΑΤΡΟΙ,
  ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ,ΔΕΞΙΟΙ, ΚΕΝΤΡΩΟΙ .ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ,ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ...ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!!!!!
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ...?????
  ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ.!!!!!!
  ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΤΣΕΠΟΥΛΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΟΥΛΑ ΣΑΣ.!!!!!!!
  ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΣΑΣ.!!!!!
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ!!!!!!!!!!!! ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΟΙΔΟΡΗΣΕΙ
  ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ.!!!!!!!!!!!
  ΠΑΡΑΔΩΣΑΤΕ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΘΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ!!!!!!
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΑΚΟΜΑ.!!!!!!!!!
  ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΨΩΡΟΕΥΡΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.!!!!!
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΙ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ(ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥΣ) ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΙ ΑΡΘΡΟ 120 ΗΤΑΝ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ.!!!!!!!!!
   ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΦΑΓΑΜΕ ΤΗΝ ΦΟΛΑ...(ΠΕΡΙΕΡΓΟ..) ΕΤΣΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ....ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΟΡΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ....... ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΑΣ.!!!!!
   ΒΓΑΛΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΔΕΙΞΕ Ο ΕΧΘΡΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΘΝΟΣ.!!!!!!!!
   ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ.!!!!!!!!!!
   ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ...... ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   .
   ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΒΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ....
   Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ''ΚΑΑΑΚΟΥΟΥΡΓΗΗΗΜΑΑΑΑ'' ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΣΤΙΣ 24\11\2011 ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ.!!!!
   ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΓΟΝΥΠΕΤΕΙΣ ΕΚΛΥΠΑΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΨΥΧΟΥΛΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ.!!!!!!!
   ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΓΓΙΞΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΕΕΕΕΕΕΕ;;;?????
   .
   ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΦΟΡΜΗ(ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΒΟΥΛΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕς ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ Κ.Λ.Π ΕΙΧΑΝ ΟΡΚΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ.!!!!!!!!
   Ε ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!!!!!!
   Η ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΔΗΛΩΝΕ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ.!!!!!!
   Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ;;;;?????????????
   ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!!!!!!!
   ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΣΑΣ.!!!!!!!!!!!!
   .
   ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕ??????
   Ε ΛΟΙΠΟΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ.!!!!!!!!!!!!
   ΒΑΡΕΘΗΚΑΜΕ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΣΑΣ.!!!!!!!!
   ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΟΡΚΟ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ.!!!!!
   ΚΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΒΓΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΛΟΙΔΟΡΕΙΤΕ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ.!!!!!!!!!!!!!!!
   .
   ΘΑ ΟΡΚΙΖΟΜΟΥΝ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ.!!!! ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΦΟΒΗΘΩ ΤΙΠΟΤΑ.!!!!!!!!!!
   ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΩ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ.!!!!!! ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥ.!!!!!!!!!! ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΟΥ.!!!!!!!!!!!!!!! ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΟΥΣΙΑ ΜΟΥ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   .
   Η Μαιρη Ε.Γ πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες
   Ο ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
   Πηγή:https://www.facebook.com/mairh.aproblepth/posts/1238999466184988
   ===============

   Διαγραφή
  2. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΖΕΜΕΝΗ, ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
   1. ΑΡΧΙΚΗ - ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ: http://www.artemis-sorras.gr/
   2. ΠΡΟΤΑΣΗ 600 ΔΙΣ: http://600dis.oramaellas.gr/
   3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ: http://dimoi.oramaellas.gr/
   4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ: http://trapeza-anatolis.oramaellas.gr/
   5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΧΣ: http://txs.oramaellas.gr/
   =======================
   ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ- Ε.ΣΥ."
   http://alfeiospotamos.gr/?p=11184
   =======================
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
   ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:
   http://alfeiospotamos.gr/?p=17627
   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ:
   http://alfeiospotamos.gr/?p=17647
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:
   http://alfeiospotamos.gr/?p=18373
   =======================
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINKS
   http://energoi-ellhnes.blogspot.gr/
   http://alfeiospotamos.gr/
   http://alfeiospotamos.blogspot.gr/
   http://spametadesma.blogspot.gr/
   http://sorraskerkyra.blogspot.gr/
   http://sorrasgegonota.wordpress.com/
   =======================
   ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ πρώην ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» .
   http://alfeiospotamos.gr/?p=10768
   =======================
   ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:
   https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer…
   ==========================
   GOOGLE plus:
   https://plus.google.com/+artemiossorrasArtemisSorras/posts

   Διαγραφή
  3. Θύμα του Σώρρα τρώει πλειστηριασμό της επιχείρησης του
   https://www.youtube.com/watch?v=Y7Vhxt4MXSc

   Διαγραφή
  4. Ηρικεπαίος: Η πρωτόγονη και ζωοδότης δύναμη και Των αυτοχθόνων Ελλήνων του κόσμου

   σε αυτον πιστευει ι σωρρας και ολοι η Ε.Σ

   Διαγραφή
  5. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
   SOR1

   Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
   Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
   Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
   Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
   Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
   Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
   Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
   Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
   PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
   Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

   SOR2

   SOR3

   Διαγραφή
  6. με τι να το εξωφλησουν ρε παιδια?????με τα τρις αρχιδια που εχει στις σευχελλες ο αναπηρος ο γυφτος????

   Διαγραφή
  7. εδωσε ο τσιπρας εντολη να εξωφληθουν τα χρεη απο τα λεφτα του γυφτου!!!!!
   ετσι γραφουν στο εξωδικο τα σωρογιδα!!!!

   Διαγραφή
  8. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
  9. ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΡΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙ?ΑΛΗΤΑΡΑ 12ΘΕΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ
   ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

   Διαγραφή
  10. διαβασγε το εξωδικο της συμμοριας να φριξετε!!

   Διαγραφή
 26. Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017
  NEW YORK CITY: 10,000+ JEWS AGAINST ISRAEL (U.S. MEDIA BLACKOUT)

  http://anti-kentauron.blogspot.gr/2017/01/new-york-city-10000-jews-against-israel.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
  ΔΙΑ ΥΠΑΡΚΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΗΣ ΟΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΤΟ 2012 Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΑΤΟΜΟΥ ΔΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

  http://anti-kentauron.blogspot.gr/2017/01/2012.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ: Το παραμύθι του Σώρρα στην Πρέβεζα όπως ξετυλίγεται μέσα από ένα εξώδικο οπαδού του
  SOR1

  Σε Πανελλήνια αποκλειστικότητα, το PrevezaPosto αναδεικνύει σήμερα τον τρόπο που κάποιοι αφελείς οπαδοί του, ενώ πνίγονται, προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους επικαλούμενοι τους ψεύτικους ισχυρισμούς Σώρρα για την ύπαρξη λογαριασμών που υποτίθεται ότι ξεχρεώνουν τα χρέη τους από κόκκινα δάνεια .
  Έτσι αποκαλύπτουμε σήμερα απόσπασμα ενός εξωδίκου που Πρεβεζάνος οπαδός του Σώρρα έστειλε σε Συμβολαιογράφο της Πρέβεζας και στον Διευθυντή της Eurobank, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσει από τα χρέη του.
  Μάλιστα σε ένα νομικό παραλήρημα, ο οφειλέτης απειλεί ότι αν προχωρήσει ο πλειστηριασμός θα προβεί σε άσκηση μήνυσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για παράβαση καθήκοντος, για δόλια συκοφαντική δυσφήμιση, για υπεξαίρεση, για ληστεία, για φθορά ξένης περιουσίας, για εκβίαση, για απάτη, για απατηλή πρόκληση βλάβης, για απιστία, για τοκογλυφία, για αισχροκέρδεια, καθώς και σε αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία και εις έγερσιν αξίωσης αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό.
  Και μόνο το παραπάνω γεγονός, αποδεικνύει ότι πίσω από τον Σώρρα κρύβονται και κάποιοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε όλο αυτό το παραμύθι για να κερδίζουν χρήματα από τους αφελείς.
  Το μεγάλο κόλπο είναι ότι με αυτό τον τρόπο καταφέρνει ο Σώρρας να βάζει στο παραμύθι του και την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της που είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τις μηνύσεις που υποβάλλουν οι οπαδοί του Σώρρα, έστω και αν αυτές είναι γελοίου περιεχομένου και τελικά μπουν στο αρχείο.
  Οι απελπισμένοι είναι πολλοί και το παραμύθι του Σώρρα που απευθύνεται σε αφελείς, συντηρείται καθώς το κράτος φαίνεται ακόμη ανίκανο να αντιμετωπίσει δραστικά το φαιδρό αυτό φαινόμενο.
  Η απάτη είναι πασιφανής αλλά έξυπνη, αφού εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του συστήματος.
  Τελικά, ο οφειλέτης υπέβαλλε μήνυση σε βάρος Συμβολαιογράφου και του Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας για παράβαση καθήκοντος, όπως αποκλειστικά αποκάλυψε το
  PrevezaPosto(δείτε εδώ) και ήδη διενεργείται προκαταρκτική εξέταση.
  Διαβάστε πιο κάτω το τραγελαφικό απόσπασμα του εξωδίκου που στάλθηκε σε Συμβολαιογράφο και στον Διευθυντή της Eurobank Πρέβεζας, οι οποίοι φυσικά δεν πείστηκαν από τα παραμύθια του Σώρρα και διενήργησαν τον πλειστηριασμό στις 2-11-16 στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας. Στον πλειστηριασμό δεν έλαβε κανένας μέρος και θα επαναληφθεί, ενώ στη διαδικασία παραβρέθηκαν 50-60 οπαδοί του Σώρρα, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον ματαιώσουν…. αλλά ούτε και να εξοφλήσουν το χρέος του οφειλέτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΗΣΟΥΝΑ Κα ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ?????????ΟΥΝΑ ΧΑΘΕΙΤΕ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΓΥΦΤΙΑΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΨΩΡΙΑΡΗΔΕΣ!!!
   Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΦΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ!!!!!!
   ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΑ ΣΩΡΟΓΙΔΑ ΝΑ ΟΥΡΛΙΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ!!!! ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ ΜΑΛΑΚΑ ΠΟΙΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΡΕ ΚΩΛΟΠΑΙΔΑΡΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ?????
   ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ

   Διαγραφή
  2. ΔΗΛΩΝΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ...!!!

   ΦΕΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΛΕΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΙΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΡΙΞΕ ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΕ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΓΩΣΕ...

   ΦΕΡΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΚΑΘΑΡΜΑ...

   ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΒΡΑΙΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΟΥΝ ΤΩΡΑ...!!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ..!!!

   Διαγραφή
  3. ΤΟ ΨΕΜΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΠΟΥ ΒΟΣΚΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΘΕΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΟΥΡΙΣΕΙ....
   ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΚΑΚΟΡΙΖΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑΚΙ ΠΑΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΟΥ ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΧΑΜΕΝΟΣ....

   ΠΑΡΤΕ ΟΜΩΣ ΕΝΑ ΔΩΡΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ "ΑΦΡΑΓΚΟ" ΣΩΡΡΑ ΕΒΡΑΙΟΙ ΝΑ ΗΡΕΜΙΣΕΤΕ...

   ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΣΥ – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ !!!

   Χρήστος Μαυρίδης ΣΗΜΕΡΑ 02.02.17 ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΕΓΙΝΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΑΜΨΑ.

   ( ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΓΡΑΜΨΑΣ ΗΤΑΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ… !!! – ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ !!! )

   ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ.
   ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟΝ ΔΑΡΑ ΚΑΙ…

   ΕΚΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΡΡΑ !!!
   ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙ …
   ΕΙΧΑΜΕ ΜΟΝΟΛΟΓΟ …
   ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ !!!

   ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΡΩΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΑ !!! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ;; ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ «ΟΧΙ»

   ΥΣ :
   ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ

   ΕΛΛΗΝΕΣ … ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΑΣ
   ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΝΙΚΗΘΗΚΑΜΕ
   Η ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ….

   http://alfeiospotamos.gr/?p=26947

   Διαγραφή
  4. ποια ζακυνθο ρε αρχιδομαλακα? ο αλλος εχασε το σπιτι του ρε γελοιε γυφτο,στη ζακυνθο δεν εγινε τιποτα γιδι

   Διαγραφή
  5. ολα τα ονοματα ειναι δικα τους ατομα στην ζακυνθο!!!!!!
   δεν εγινε τιποτα εχθες εκει

   Διαγραφή
 29. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΠΟΧΩΡΗΣ - ΧΑΝ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ Ο.Ε.Α. ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΨΕΥΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ - Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

  http://anti-kentauron.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣςςςςςςΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

   Διαγραφή