Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Αμετάβλητη η ζήτηση για επιχειρηματικά, στεγαστικά δάνεια το γ' τρίμηνο

Το γ' τρίμηνο του 2016, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς
τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) όσο και η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Επιπλέον, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια και η ζήτηση θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του δ' τριμήνου του 2016.
Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ το γ' τρίμηνο του 2016.
Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν πλήρως παρέμεινε επίσης σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά
Το γ' τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά καθώς και η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του δ' τριμήνου του 2016.
Σχεδόν αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το γ' τρίμηνο του 2016.
Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν πλήρως αυξήθηκε ως ένα βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αναφέρει η ΤτΕ.


Πηγή: reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου