«Βόμβα» από την ΕΣΤΙΑ που γράφει για «μυστικό δίαυλο Αθήνας-Άγκυρας και «σκηνοθετημένη κρίση στο Αιγαίο»

Το πρώτ θέμα της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ τη τελευταία μέρα του 2022 ,είναι βόμβα! Ο Μανώλης Κοττάκης που υπογράφει το άρθρο κάνει λόγο για μυστικές επαφές και για «δίαυλο επικοινωνίας» Αθήνας-Άγκυρας με στόχο τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου!

Στο άρθρο γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες επαφές και παρεμβάσεις αλλά και σε σκηνοθετημένη ένταση στο Αιγαίο την άνοιξη με στόχο την αύξηση των ποσοστών Ερντογάν και Μητσοτάκη!

 Θα απαντήσει άραγε κάποιος από την κυβέρνηση σε όσα γράφει σήμερα στην ΕΣΤΙΑ της Κυριακής ο Μανώλης Κοτάκης; Θα ζητήσει επιτακτικά κι όχι με μια δήλωση και το ξεχνάμε, εξηγήσεις η αξιωματική αντιπολίτευση;

Ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει μυστική διπλωματία Αθήνας-Άγκυρας με τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου να είναι το θέμα της ατζέντας και κάνει λόγο ακόμη και για σκηνοθετημένη ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο, προκειμένου να ενισχυθούν Ερντογάν-Μητσοτάκης…

Ο Μανώλης Κοτάκης γράφει ότι «κομβικό ρόλο στόν διάλογο αύτόν γιά τήν συνεκμετάλλευση φέρεται δτι θά εχει ό σύμβουλος ενεργειακής ασφαλείας τοΰ Προέδρου Μπάιντεν Άμος Χοκστάιν άπό τήν άμερικανική πλευρά.

Μετά τήν έπίσκεψη τοΰ Πρωθυπουργού στήν Αμερική είναι σέ άνοικτή γραμμή μέ τόν Έλληνα όμόλογό του σύμβουλο γιά θέματα ενέργειας τοΰ κ Μητσοτάκη Νίκο Τσάφο. Άπό τήν έλληνική πλευρά στό παρασκήνιο φαίνεται πώς έκτός άπό τό επίσημο κανάλι τοΰ Υπουργείου Εξωτερικών τοΰ όποιου ήγεΐται ό Νίκος Δένδιας διαμορφώνονται καί νέα παράλληλα κανάλια επικοινωνίας μέ τήν Τουρκία άλλά καί τήν Αμερική.

Όπως άποκαλύπτει σήμερα ή Εστία τής Κυριακής ένα τέτοιο μυστικό κανάλι έχουν διαμορφώσει με εντολή τοΰ Πρωθυπουργού -έν γνώσει τοΰ Υπουργείου Εξωτερικών θά θέλαμε νά πιστεύουμε- ό ύπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης καί ό Τούρκοςπρέσβυς στήν Αθήνα Μπουράκ Όζουγκεργκίν. Κανάλι τό όποιο θά κληρονομήσει ό διάδοχός του Τσαγατάι Ερτσιγές όταν θά έρθει στήν Αθήνα γιά νά άναλάβει καθήκοντα. Οίδύο άνδρες Γεραπετρίτης καί Όζουγκεργκίν συναντώνται τακτικά σέ ουδέτερο έδαφος σέοικία γνωστής προσωπικότητας τών Αθηνών μέ βαρύ ιστορικό όνομα καί συνομιλοΰν γιά τά πάντα κάτω άπό τά ραντάρ. Καί γιά τό σήμερα καί γιά τό αύριο. Γιά τό σήμερα ενδεχομένως γιά τόν χρόνο διεξαγωγής τών εκλογών στίς δύο χώρες καί τήν πάση θυσία άποφυγή έντασης επί τοΰ πεδίου μέ ήρεμα νερά στό Αιγαίο. Χωρίς επεισόδιο.Γιά τό αύριο έν όψει τών άμερικανικών συστάσεων γιά τήν συνεκμετάλλευση άν καί θά πρέπει νά ύπομνηστεΐ δτι στό παρελθόν οί Ηνωμένες Πολιτείες στό πλαίσιο τής πράσινης άτζέντας Μπάιντεν δέν ήθελαν νά άκούσουν γιά τήν εξόρυξη φυσικοΰ άερίου στήν Μεσόγειο καθώς επιδίωκαν νά μονοπωλοΰν τά συμβόλαια άγοράς LNG οί εταιρείες άμερικανικών συμφερόντων πού διαχειρίζονται ζητήματα σχιστολιθικοΰ άερίου».

Αν πράγματι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μπει σε τέτοιες διαδικασίες «διαλόγου» και ακόμη χειρότερα αν έχει πέσει στην παγίδα της «ελεγχόμενη κρίσης με την Τουρκία» προκειμένου να κερδίσει πολιτικά στο εσωτερικό, τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Τα υπόλοιπα σκάνδαλα που έχει … στο παλμαρέ της η κυβέρνηση Μητσοτάκη -και δεν είναι λίγα από το 2019- θα μοιάζουν πταίσματα…

loading...