ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα εννέα άτομα γιατί δήλωσαν βοσκότοπο χωρίς να έχουν ζώα

 

Οι έλεγχοι, οι οποίοι ξεκίνησαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, ήταν μικτοί και περιελάμβαναν τόσο τους οκτώ αιτούντες όσο και τον υπεύθυνο του ΚΥΔ.

Συγκεκριμένα, τα αιτήματα για την κατανομή εθνικού αποθέματος το 2020 και το 2021 είχαν υποβληθεί με πανομοιότυπο τρόπο, δηλώνοντας βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση σημαντικών εκτάσεων χωρίς να είναι κάτοχοι ζώων. Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, ένα από τα οκτώ πρόσωπα που αιτήθηκαν κατανομή εθνικού αποθέματος είναι συγγενικό πρόσωπο με σχέση α’ βαθμού με τον υπεύθυνο του ΚΥΔ.

Εκτός των προβλεπόμενων, από τη νομοθεσία, κυρώσεων που θα επιβληθούν στους εννέα αιτούντες (επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κ.λπ.) και για το ΚΥΔ (διερεύνηση προϋποθέσεων άρσης της διαπίστευσης) ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε τη σχετική αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Το ΚΥΔ έχει έδρα τη Μαγνησία και οι αιτήσεις ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) έχουν τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Οι περισσότεροι δήλωσαν κατά μέσο όρο περίπου 134 αγροτεμάχια, πολύ μικρής έκτασης 2-10 στρεμμάτων, φαινόμενο που δεν συναντάται σε άλλους αιτούντες του ΟΣΔΕ που δηλώνουν βοσκοτόπια. Όμοια και οι συνολικά δηλούμενες εκτάσεις ανέρχονταν κατά μέσο όρο στα περίπου 365 στρέμματα με σύνολο τα 3.310 στρέμματα.

Οι δηλούμενες εκτάσεις βρίσκονται σε διαφορετική απομακρυσμένη γεωγραφική περιοχή (Κοζάνη και Ημαθία) από την περιοχή που δηλώνεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μαγνησία).

Τα μισθωτήρια ανάμεσα στους αιτούντες και στους τρεις κοινούς εκμισθωτές είναι όλα πανομοιότυπα με πολύ χαμηλά ετήσια μίσθια.

Σημαντικές δηλούμενες εκτάσεις από τους οκτώ αιτούντες α) είχαν κατανεμηθεί ως δημόσιοι βοσκότοποι στις τεχνικές λύσεις των προηγούμενων ετών 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και β) βρίσκονται στην ανάρτηση του Κτηματολογίου το 2020 και το 2021 βρέθηκαν ορισμένες εκτάσεις να ανήκουν στο Δημόσιο.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν ή διεκδίκησαν οι εννέα αιτούντες:

Οι δύο έλαβαν ενισχύσεις 29.783,75 ευρώ το 2020 και το 2021, ενώ το 2022 δεν υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ.

Οι επτά υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ για το 2021 και 2022 διεκδικώντας να τους καταβληθεί ποσό που εκτιμάται περίπου στα 265.000 ευρώ (τα οποία λόγω ελέγχου δεν εισπράχθηκαν), χωρίς μάλιστα να πληρούν τις απαιτήσεις γεωργικής χρήσης για τη λήψη ενίσχυσης, όπως έδειξε ο επιτόπιος έλεγχος για τη γεωργική χρήση της γης.

Σημειώνεται, ότι αυτή η αναφορά αποτελεί την τέταρτη που στέλνεται στη δικαιοσύνη, τους τελευταίους τρεις μήνες, με ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής ΚΥΔ στη δημιουργία τεχνητών συνθηκών απόσπασης αυξημένων ενισχύσεων από αιτούντες (περίπτωση Νισύρου).

Τέλος, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής των ΚΥΔ και σε μία υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας, με φερόμενη εκμίσθωση 5.000 στρεμμάτων ελαιώνων, από 31 αιτούντες για λήψη εθνικού αποθέματος το 2021. Η εκμίσθωση περίπου 170 στρεμμάτων ελαιώνων από καθένα με πανομοιότυπα δικαιολογητικά, από διαφορετικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, οδηγεί σε ενδείξεις πλημμελούς εποπτείας από τον υπεύθυνο φορέα συντονισμού των ΚΥΔ το 2021.

loading...